De valse profeet Nout Wellink

Liegen door De Nederlandsche Bank is eerder traditie dan toeval, zegt Ton Biesemaat. Toen Nout Wellink nog president was van De Nederlandsche Bank (DNB) zei hij dat we de Griekse miljarden zouden terugkrijgen, met rente. Dat beloofde hij in mei 2011 in het EO-programma Knevel & Van den Brink. Nu is Nout Wellink president af en zei hij vlak voor oud en nieuw in het Financieele Dagblad dat de overheid leningen aan Griekenland zal moeten afschrijven. Dus een gedeelte van de miljarden kunnen we op onze buik schrijven. De Volkskrant oppert dat Wellink in mei 2011 een leugentje om bestwil de wereld in hielp. Wellink noemde toen ook Geert Wilders ‘een valse profeet die iedereen bang probeert te maken’. Nu geeft de ex-president van de DNB Wilders met terugwerkende kracht gelijk en blijkt hij zelf de valse profeet te zijn geweest

Door:

Wellink schaart zich achter Occupy

Je kon een speld horen vallen toen het zou gaan beginnen, in het goed gevulde kleine zaaltje van Spui 25. De veelschrijvende journalist Roel Jansen interviewde Nout Wellink, ter gelegenheid van het verschijnen van de geactualiseerde derde druk van het boek “Wellink aan het Woord”. Zou het nog gaan over de val van de DSB-bank, zou het gaan over de Euro-top van de vorige week, zouden we te horen krijgen waar we ons geld het beste kunnen laten?

Het publiek zat met vragen. Wat zou er gebeurd zijn als Ice-Save indertijd daadwerkelijk door DNB beperkt was op 600 miljoen euro? Waarom werd Dirk Scheringa niet op tijd gecorrigeerd? Dat steunfonds van de EMU, wat gebeurt daar nu eigenlijk mee? Als er nu lang geleden al een Tobin tax was ingevoerd, zou dan de crisis niet veel minder erg zijn uitgevallen? Hoe zien de sancties eruit die in de EU worden toegepast als een land zich niet aan zijn begrotingsdiscipline houdt. Uit de zaal vraagt iemand: ,,Meldt de bewindvoerder zich dan bij het Élysée?”

Zag Wellink de crisis aankomen, zoals hij laat melden op pagina 138 van zijn interviewboek, of, zoals wij later begrepen, zag hij de crisis niet aankomen, immers onder ede gemeld tegenover de Commissie De Wit? Wellink zei nu wel, over de gebeurtenissen in 2008, in de aanloop van de crisis:  ,,We hebben ongetwijfeld fouten gemaakt bij de DNB – maar wie ziet een crisis aankomen?”

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Red ING

[qvdd]

“Europa heeft heel anders ingegrepen in de financiële sector dan de VS. Alleen dat al zou reden moeten zijn om te kijken of Europa gedaan heeft zoals zou moeten. Misschien wel, misschien hadden de VS het anders moeten doen.”

DNB-president Nout Wellink wil een onderzoek naar de vraag of Europa (lees: Neelie Kroes) de bankensector niet te hard aanpakt (lees: Wellink probeert de opsplitsing van ING te voorkomen).

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De apologie van Nout Wellink

Het boek Wellink aan het woord van Roel Jansen leest als een Kuifje verhaal. Vijf spannende avonturen in één band! Kuifje in IJsland, Kuifje in Wognum, Kuifje gaat naar Basel, Kuifje ruimt de brokken op in Amsterdam en Rotterdam, Kuifje en de springende euro. Het boek is zo goed geformuleerd dat het los komt van de werkelijkheid.

Want hoe praat Nout Wellink echt? In het boek, in een soort Wellinkspeak zegt hij eerst: “De Nederlandse Bank heeft kennisgenomen van wat TCI wil doen op de komende aandeelhoudersvergadering. Bij de beoordeling van verdere ontwikkelingen staan vooral de kwaliteit van het financiële stelsel, alsmede de onverkorte toepassing van prudentiële beginselen gericht op solvabiliteit en liquiditeit van de Nederlandse financiële sector, centraal. Bescherming van bovengenoemde uitgangspunten is verankerd in de Nederlandse wetgeving en DNB is op de haar gegeven verantwoordelijkheden aanspreekbaar.” Als er even later een journalist bij komt, betekent dit gewoon: “Dit is een brug te ver.

Roel Jansen kiest een weg tussen beide abstractieniveaus. Wellink aan het woord is daardoor een tamelijk ongrijpbaar, weinig lineair verhaal. Het is geen echte geschiedenis en geen diepgravende analyse, maar vooral een verslag in vrije vorm en commentaar bij de gebeurtenissen en, ten gronde, één lange apologie.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: geen ideologie maar economie

[qvdd]

De Europese Unie is geen ideologisch project, het is een rationeel economisch project. Maar als het niet goed wordt uitgelegd, ontstaat het gevoel dat de technocratie het project overneemt. Politici moeten de voordelen van Europa meer durven benoemen, in plaats van zich te richten op nadelen zoals ‘ze pakken onze belastingcenten af’.

Nout Wellink, ter gelegenheid van zijn afscheid wordt hij geïnterviewd, door NRC dit weekend.

De EU in 1952 is begonnen als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) – maar dat was natuurlijk maar een eerste begin. We moeten niet vergeten dat Duitsland, dat nog maar net was verslagen, ook mee deed in dit samenwerkingsverband. Het was een eerste stap op de lange weg naar eenheid in Europa. Na twee wereldoorlogen twijfelde niemand aan de noodzaak daarvan.

We zijn het niveau van de EGKS niet overstegen: metaal en brandstof en zijn nu vervangen door “economie” maar waar is de grotere samenwerking en het besef van lotsverbondenheid? Volgens Wellink moeten we het alleen beter uitleggen aan de burger, maar dit is niet meer uit te leggen. In naam van de economische gemeenschap wordt nu Griekenland leeggeplunderd en is onze regering bezig te hard te snoeien in culturele voorzieningen, de zorg, onderwijs en zelfs ons leger wordt koud gesaneerd.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wellink’s Weg

Hieronder volgt een gastbijdrage van Tom van Doormaal over de economische politieke discussies van dit ogenblik.

Wat simpel en helder is, dringt soms moeilijk door. De werkelijkheid toont zich, zegt de filosoof. Maar je moet wel aan die werkelijkheid toe zijn; anders zie je niks.

Eerder verbaasde ik mij in deze kolommen over Paul Frissen, die de crisis onvoldoende verklaard vond. Je zou zeggen: te goedkoop lenen aan mensen zonder inkomen of perspectief daarop, voldoet toch als verklaring heel aardig? Maar misschien moet je iets dieper wroeten: waar komt dit lichtzinnig gedrag dan vandaan? En waarom wordt het niet gecorrigeerd? De antwoorden worden dan vrij ideologisch: met marktfundamentalisme en toezicht als centrale begrippen.

Maar is de crisis moeilijk te verklaren? In een recent artikel (noot 1) lees ik: “Als je een derivaat maakt, vergroot je het totaal van het financieel risico niet.” Dat is een meeslepende redenering: zou zonder dat specifieke derivaat de transactie, n.l. het uitlenen of met schuld belasten, wel tot stand zijn gekomen?

Greenspan zag de windhandel met hypotheekderivaten als een middel tot herverdeling van risico: “er is geen bewijs dat die herverdeling iets is om je zorgen over te maken.” Ook dat is meeslepend. Inderdaad werd risico genomen, door hen die het niet konden dragen en neergelegd bij hen die dat beter konden. Maar de vorm maakte het risico voor iedereen ontoetsbaar, waardoor het effect rampzalig werd.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Seksleven Nout Wellink in de lift sinds crisis

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

Nieuwe logo Icesave (Foto: Flickr/Artyvee)

Het seksleven van de directeur van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, is sinds de ineenstorting van Fortis in een bloeiperiode terechtgekomen. Dat verklaarde zijn vrouw Trudie in een diepte-interview in het maandblad Linda. “Het testosteron vliegt over de onderhandelingstafel en dat merk je ook in de slaapkamer,” aldus Trudie.

Het is het tweede huwelijk van Nout Wellink. Zowel Trudie als Nout erkennen dat de vlam uit de beginjaren moeilijk terug te vinden is. “Ik heb verschillende pogingen ondernomen om de seksuele klik weer terug te krijgen. We hebben een tijd tangolessen genomen, nieuwe lingeriesetjes en veel afrodisia voordat we naar bed gaan. Chocoladetruffels, honing en veel perziken. Je kent het wel,” zegt Trudie. Het stel heeft echter alleen korte-termijnwinsten geboekt. “Een structurele oplossing ontbreekt,” schreef de bankvrouw in haar dagboek.

De laagconjunctuur van het seksleven lijkt permanente vorm aan te nemen als de financiële crisis ook in Nederland serieuze vormen aanneemt. Trudie was stomverbaasd toen Nout na lange vergaderingen thuis zijn verleidelijke, fluweelpaarse jasje weer eens aandeed. De vlam uit hun ‘Summer of Love’ was opeens weer terug. “Na de hooggespannen vergaderingen waar de economische toekomst van Nederland op het spel staat zoekt Nout naar ontlading. Tijdens het fallissement van IceSave hebben we een heerlijke tijd gehad,” stelt Trudie.

Quote du Jour | Wintertrui van 10 miljard

“Ook als je kerngezond bent, trek je in de winter een trui aan. En als het écht guur weer wordt misschien nog een extra trui daar overheen. Als de zomer aanbreekt kunnen ze ook weer uit. Een gezonde bank als de ING heeft in deze winter wat extra bescherming nodig”.

Crisisminister Wouter Bos na afloop van de persconferentie gisteravond, waarin bekend werd dat bankverzekeraar ING een kapitaalinjectie krijgt van 10 miljard euro. Hem werd voor de microfoon gevraagd of ING-klanten zich zorgen moesten maken, nu ook deze bank de bijstand van de staat opzoekt. Niet dus, want dit is volgens Bos een gezonde onderneming die tijdelijk last heeft van de situatie op de internationale markten. Vooral de koersdaling van 27 procent die ING afgelopen vrijdag voor de kiezen kreeg, noopte de directie tot deze stap.

Zowel Bos als DNB-directeur Nout Wellink benadrukken de tijdelijkheid van de miljardensteun. Te verwachten is dat ook de ING-leiding zo snel mogelijk weer af wil van de overheid als kapitaalverschaffer, want de voorwaarden die aan de steun verbonden zijn maken de staat bepaald geen suikeroom. De achtergestelde obligatielening (durfkapitaal) van de overheid is goed voor een rendement van 8,5 procent of meer, plus twee vertegenwoordigers in de raad van commissarissen. “Verder gaan de bonussen voor het management op nul en worden de vertrekregelingen beperkt tot een jaarsalaris’, aldus Bos.
De maatregelen die ING nu door de strot zijn gewrongen, zijn trendsettend voor de eisen die het hele bankwezen in een later stadium bij wet zullen worden opgelegd. Daarover bestaat inmiddels geen enkele twijfel meer. Althans niet zolang Bos en Wellink het voor het zeggen hebben.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

QdJ – Tweede kamer pikt kredietcrisis op

Vandaag is het kredietcrisisdag in de Tweede Kamer. Van 10 tot 4 uur in de middag gaan kamerleden van de commisie Quote du Jourfinanciën in de prachtige thorbeckezaal Nederlandse experts uitzagen over digitaal geld. De gevolgen voor Nederland van de crisis in de internationale kredietmarkt staan centraal als onderwerp. Reuters pikte alvast een voorproefje van wat Nout Wellink, de president van de Nederlandse Bank, vandaag zal verkondigen: “Het aanhouden van de zogenoemde subprime-crisis kan Nederlandse banken harder treffen dan nu het geval is, als de kredietcrisis zich verder verspreidt. Heerlijk slap gelul van Wellink aangezien elke non-expert dat ook kan bedenken, hopelijk biedt het panel van experts meer inzicht in wat er gaande is in deze wirwar van kredietchaos. Dat de notulen maar snel mogen komen.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.