Rembrandt Koppelaar

201 Artikelen
1 Waanlinks
111 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Noorwegen kan in toekomst niet voldoen aan gasleveringen Europese Unie

De directeur van het Noorse Petroleum Directoraat, Bente Nyland, waarschuwt in de Noorse krant DN dat de aardgasproductie van Noorwegen fors zal dalen naar 70 miljard kubieke meter tegen 2020. De huidige productie is nu nog 100 miljard kubieke meter. Het directoraat is de instantie die sinds 1972 de officiële taak heeft de fossiele brandstofreserves van Noorwegen in kaart te brengen. De daling levert een fors probleem op omdat de landen van de Europese Unie zoals Duitsland en Nederland importcontracten hebben die uitgaan van een toename van de Noorse gasproductie naar 120 miljard kubieke meter in 2020.

De dalende productie wordt veroorzaakt door een gebrek aan grote nieuwe ontdekkingen, die waren in eerdere studies te optimistisch geschat. Ten tweede door een door de politiek ingestelde productielimiet op een aantal belangrijke Noorse velden waaronder Ormen Lange en Troll. Noorwegen heeft daarmee eenzelfde beleid als Nederland voor het Slochteren gasveld waar de productie beperkt wordt zodat langer geproduceerd kan worden.

Voor een dergelijk scenario werd al eerder gewaarschuwd door ASPO President Kjell Aleklett die een PhD student, Bengt Soderbergh, aantrok om een studie uit te voeren naar de toekomst van de Russische en Noorse aardgasproductie. Deze studie werd in Februari 2010 gepubliceerd.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

China wil export zeldzame metalen verbieden

In Bejing is wetgeving onderweg om de Chinese export van ‘zeldzame aardelementen’ te verbieden volgens de Daily Telegraph. China produceert meer dan 95% van de wereldmarkt van deze groep van 17 metalen. In de draftversie van de Chinese plannen, ingezien door het Australische mijnbedrijf Arafura, zou de export van thulium, terbium, dysprosium, yttrium en lutetium worden verboden in de periode 2009 tot 2015. En de export van neodymium, europium, cerium, en lathanum worden verminderd tot 35.000 ton per jaar, ver onder de huidige wereldvraag.

De ‘zeldzame aardelementen‘ worden gebruikt in ondermeer magneten, harde schijven, windturbines, mobiele telefoons, iPODs, elektrische motoren, supergeleiders, spaarlampen, televisieschermen, kernreactoren, brandstofcellen, aanstekers en lasers. Volgens Alistair Stephens van Arafura komen de plannen voort uit de toenemende groei van de Chinese economie. China heeft alle zeldzame aardmetalen zelf nodig voor haar technologische ontwikkeling, de rest van de wereld wordt hierdoor gedwongen om haar eigen bronnen van zeldzame aardmetalen aan te boren. “This isn’t about the China holding the world to ransom. They are saying we need these resources to develop our own economy and achieve energy efficiency, so go find your own supplies”, aldus Stephens.


Figuur 1 – China produceert 97% van alle ‘zeldzame aardmetalen’ – afbeelding afkomstig uit presentatie van TNO over metaalschaarste

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Balkenende-IV verdedigt energiebeleid met leugens

Op 30 april bracht het kabinet Balkenende-IV een persbericht uit waarin beweerd wordt dat de duurzame energiedoelstelling van 20% in 2020 gehaald zal worden met het huidige overheidsbeleid. Dit op basis van een rapportage van ECN* en PBL** waarin het kabinetsbeleid tussentijds tegen de meetlat is gehouden.windmolen In de door het kabinet aangehaalde rapportage is dit echter niet terug te vinden. Sterker nog, er wordt stellig beweerd dat de doelstelling bij lange na niet gehaald zal worden:“Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2020 is ten opzichte van de beoordeling uit 2007 licht neerwaarts bijgesteld en bedraagt nu 5-15%…Deze verkenning geeft slechts de bandbreedte [van 5% tot 15% duurzame energie in 2020] aan van wat er met de huidige beleidsinstrumenten bereikbaar is. De regering geeft in veel gevallen nog niet duidelijk aan met welke intensiteit deze instrumenten tot 2020 worden ingezet. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van dit rapport te concluderen dat de bovengrenzen [van 15%] in deze verkenning worden bereikt met het huidige beleid.”. Deze conclusie wordt ook weergegeven in het eigen persbericht van ECN en PBL over hetzelfde rapport wat aangehaald wordt in het persbericht van het kabinet Balkenende-IV.

Ook de recente verandering van de SDE subsidieregeling voor duurzame energie is al meegenomen door ECN en PBL. Het gaat om de betaling van de subsidieregeling die vanaf 2009 niet meer uit het overheidsbudget komt, maar via een opslag in de elektriciteitsprijs zal gaan verlopen. “Voor de Verkenning zijn de uitgangspunten van de SDE anders gekozen dan in 2007. Voor de huidige hoge variant is het bereiken van 35% hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2020 uitgangspunt. Hiervoor is structurele financiering nodig via een opslag op het elektriciteitstarief. De geraamde productiekosten per kWh zijn ten opzichte van de beoordeling 10-20% hoger.”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het peilmetertje van de Amerikaanse ondergang

U had het al gelezen op uw favoriete kwetsblog geenstijl nietwaar, de VS gaat ‘kapot in de ergste economische crisis ooit’. Onze Amerikaanse vrienden verkeren sinds eind 2007 al in een economische neergang, de zogeheten recessie.

Oftewel er worden minder hummer’s, hamburgers, coladrankjes en computerchips gemaakt in deze tijden van crisis. De mensen worden bij bakken ontslagen want niemand kan het spul wat uit Amerikaanse fabrieken komt meer betalen. Al die productie is niet meer nodig. Probleempje van teveel schuldenlast van Amerikaanse burgers die afbetaald moet worden, en dat doet pijn in de portemonnee. De economie van de VS is in vrije val, en de bodem is nog lang niet in zicht.

Wij ontspringen de dans ook niet, maar om aan te tonen dat het gras niet altijd groener is bij de buren van over de zee, en om een beetje inzicht te krijgen in de staat van de Amerikaanse economie, presenteren we op sargasso een nieuwe serie postjes als peilmeter. Daarin de laatste informatie over de economische ondergang van de Verenigde Staten, weergegeven in zinvolle grafiekjes. Klik verder onder de postopeningsgordel voor de laatste cijfers over werkloosheid en de industriële productie in de VS evenals de dollar/euro verhouding. Updates en uitbreidingen volgen te pas en te onpas.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vergunningen bouw kolencentrales VS ingetrokken

Vanwege een baanbrekende rechterlijke beslissing die gisteren viel in de Verenigde Staten vervallen alle vergunningen voor de bouw van nieuwe kolencentrales. De appeal board van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), de overheidsinstantie in de VS die milieuvergunningen verleent, heeft besloten dat nieuwe kolencentrales geïmplementeerd moeten worden met de best beschikbare controle technologie (BACT). De uitspraak werd gedaan in een door de Sierra club aangespannen rechtszaak waarin een eerdere door de EPA verleende vergunning werd aangevochten, met succes. Zelfs de Sierra club was geheel verrast met de uitspraak die geheel onverwachts kwam. De appeal board van de EPA baseerde haar uitspraak op basis van een eerdere rechtszaak waarin het hooggerechtshof van de VS wettelijk vastlegde dat CO2 een vervuilende stof is en daarmee valt onder de schone lucht wet. Die status betekent in de VS vanaf nu dat de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk beperkt moet worden met de laatste technologiestandaard.

Effectief betekent de uitspraak dat voor nieuwe kolencentrales nu eerst bepaald moet worden wat de best beschikbare controle technologie voor CO2 zou zijn. Een proces wat naar schatting minstens een jaar zal duren, waardoor er een jaar lang geen vergunningen verleend gaan worden voor kolencentrales in de VS. Waarschijnlijk zal BACT voor CO2 nog niet het afvangen en opslaan van CO2 betekenen omdat die technologie nog niet beschikbaar is. Wel kan het gaan om het nuttige gebruik van de warmte die vrijkomt bij elektriciteitsgeneratie, de laatste efficiënte technologiëen voor kolencentrales, en co-generatie met biomassa. Totdat bepaald is wat BACT betekent zullen 30 vergunningen die verleend zijn door EPA voor nieuwe kolencentrales komen te vervallen. Nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd om te bepalen wat BACT betekent. De appeal board van de EPA heeft echter aangegeven dat de beslissing hierover het beste op nationaal niveau genomen kan worden binnen de termijn van een jaar. Dat geeft de nieuwe President Barack Obama de mogelijkheid om zich te bemoeien met de kwestie, en te bepalen of en hoe kolencentrales in de toekomst gaan passen in het Amerikaanse klimaat- en energiebeleid.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

IEA: Olietekort, 100+ dollar olie, 6 graden temperatuurstijging

Als we het energieprobleem niet oplossen dan koerst de wereld af op een toekomst waarin de opgebouwde menselijke welvaart in gevaar komt. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in de management samenvatting van haar World Energy Outlook 2008 die we nu al hebben ingezien.

Het rapport komt volgende week woensdag uit en zal voor sterke opschudding zorgen in de internationale politiek. De waarschuwingen die de conservatieven van het IEA afgeven zijn namelijk nog nooit zo zorgwekkend geweest. De olieprijs zal permanent boven de 100 dollar uitstijgen binnen enkele jaren. We worden geheel afhankelijk van OPEC voor productiestijgingen van onze olievoorziening. En zonder radicale omslag zal de CO2 uitstoot zover stijgen dat we een opwarming van 6 graden mee gaan maken.

Wereld stevent af op een olietekort

Ongekend hoge olieprijzen in de laatste jaren maken we mee doordat de olieproductie niet meer stijgt sinds 2005. Het IEA maakt duidelijk waardoor. Uit hun eerste analyse ooit van de 800 grootste olievelden blijkt dat de productie in olievelden die gepiekt zijn jaarlijks met gemiddeld 6.7% daalt. De gelijkblijvende productie geeft aan dat het de olie-industrie in de laatste jaren maar net gelukt is om dit te compenseren. De olieproductie is blijven hangen op een niveau van 85-86 miljoen vaten per dag.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Yahoo! & Virgin waarschuwen voor peakoil

Op de beurs van Londen werd gisteren door een groep van 8 grote bedrijven waaronder Yahoo! en Virgin een waarschuwend rapport over peakoil gelanceerd. In The Oil Crunch: Securing the UK’s energy future, stelt de groep dat een piek in de productie van goedkope makkelijk winbare aardolie waarschijnlijk rond 2013 plaats zal vinden, met grote risico’s voor de Britse economie en de wereldeconomie. De bedrijven concluderen dat de risico’s zo groot zijn dat energiebeleid gericht op het verminderen van aardolie in het wegtransport noodzakelijk is, dat de doelstelling voor een 20% aandeel van duurzame energie in elektriciteitsproductie van de EU in 2020 niet ver genoeg gaat, en dat snel een beslissing over de rol van kernenergie genomen moet worden in het Verenigd Koninkrijk.

Het rapport bevat twee analyses van de toekomstige olieproductie, afkomstig van Shell en Peakoil Consulting. De verwachting van Shell, dat de olieproductie vanaf 2015 niet meer zal stijgen en voor lange duur op een plateau zal belanden, is zorgwekkend genoeg. Het betekent dat we vanaf 2015 onze jaarlijkse groei in transport en plastics niet meer kunnen dekken via aardolie, maar volop alternatieven moeten implementeren. Volgens de consultancy Peak Oil Consulting opgezet door Chris Skrebowski, zal de productie van aardolie vanaf 2013 geleidelijk beginnen te dalen. In dat geval is een nog veel intensievere investering nodig om alternatieven voor aardolie op de markt te brengen. De groep bedrijven achten het scenario van Peak Oil Consulting waarschijnlijker dan dat van Shell.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De rol van de milieubeweging uitgespeeld

Quote du Jour "Natuur- en milieuclubs hebben absoluut een rol in onze samenleving vervuld. Ze hebben ons aan het denken gezet. Kijk maar naar de Club van Rome. Het besef dat zorgvuldig met de natuur en het milieu moet worden omgesprongen, is breed in de maatschappij doorgedrongen. Overheden hebben daarom hun eigen specialisten op dit terrein in huis gehaald. Daarmee is de rol van de natuur- en milieugroepen als het gaat om beleidsbeinvloeding voor mij uitgespeeld. Ze mogen best actief blijven. Maar dan ongesubsidieerd."

Aldus Izak Vogelaar, voorzitter van de VVD-fractie in de Staten van Zeeland, in BN/De stem vandaag. Is de milieubeweging toe aan innovatie, rebranding en een facelift?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

QdJ – De olympische gedachte verkwanseld

"De medaillespiegel is de spiegel van onze eigen ziel geworden. No time for losers. Neem de softbalsters. Tot zwarte schapen uitgeroepen door de vaderlandse pers (ook door een columnist van deze krant), omdat ze na Quote du Jour afloop van hun verloren toernooi het lef hadden om te roepen dat ze ook veel lol hadden gehad in China. Bij hun verbale executie werd gemakshalve even vergeten dat de dames al bij voorbaat kansloos waren in dit toernooi. Maar dan nog. Het ergste is dat ‘wij’, Nederlanders, bezig zijn de olympische gedachte te verkwanselen. Vroeger beschimpten we Amerikanen, Oostblokkers en Duitsers, omdat die duidelijk maakten alleen naar de Spelen te komen om te winnen. Nu doen we net zo hard mee."

Aldus Paul van Gageldonk, redacteur van het Limburgs dagblad in zijn eigen krant. Over de terreur van de journalistiek in Peking die de nationale hysterie hekelt die aan het ontstaan is dankzij de NOS. Haar verslaggevers zouden op zoek zijn naar emotionele senstatie en atleten en atletes daarvoor zo doorzagen dat in ieder geval van Gageldonk er misselijk van wordt.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

QdJ – Een gedesoriënteerde westerse moraal

Quote du JourThere is no doubt the West is suffering from a dangerous moral disorientation. It is not clear that we value the very idea of the West any more. Enlightenment values such as genuine inquiry and reason, which ought to flow like blood delivering a vibrant pulse to the Western project, have been dislodged by the noxious intruders of unreason and fear. If talk about the Enlightenment sounds like some quaint historical curiosity debated by poseurs in the ethereal world of academe, think again. The determination to quash inquiry and reason infiltrates just about every aspect of our lives.’

Janet Albrechtsen in the Australian over de westerse moraal. Naar aanleiding van een discussie-avond met Ayaan Hirschi Ali.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Bierdrinkende beesten

Het is nu bewezen dat er zoogdieren zijn die net als de mens zich ladderzat lijken te ‘zuipen’ dankzij de nectar van de bertam boom. Duitse wetenschappers van Bayreuth Universiteit hebben de maleisische spitsmuis jaren bestudeerd, en ze kwamen erachter dat ze elke avond een nectar drinken met 3.8% alcohol erin. Soms wel tot aan een ‘negen biertjes nectar equivalent’. De spitsmuizen worden er alleen niet dronken van, het alcoholische effect duurt bij de beestjes maar enkele seconden. Wat is dan nog het nut zou je zeggen? Nou evolutionair logisch claimt onderzoeker Wiens. De alcohol zorgt namelijk voor een maximalisatie aan voedsel zonder bij-effecten. Want bij een hoog alcohol percentage is de energie-inhoud van voedsel op haar maximum.

Dat zou dan ook meteen de verklaring zijn dat de mens zo alcohol-lievend is. Vroeger maximaliseerden wij ook onze voedsel inname doordat we ons ‘geadapteerd’ hadden op een beetje alcohol. Dank u, evolutie, voor onze alcoholgenotszintuigen!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Statistiek poolgebiedschatting rommelig

Eergisteren is een nieuwe schatting van de winbare olie- en gasvoorraden op het poolgebied uitgekomen. Volgens de United States Geological Survey (USGS) zijn er 90 miljard vaten olie, 44 miljard vaten natural gas liquids en 1670 biljoen kubieke voet aardgas te vinden in het gebied. Goed voor 4 jaar aan mondiale aardolieconsumptie (90 + 44) en 16 jaar aan aardgasconsumptie. Vooral West-Siberië, Oost-Groenland, de Oost-Barentszee en het arctische deel van Alaska zouden goed bevoorraad zijn.

Het lijken gedegen cijfers van een instituut dat al meer dan 100 jaar bestaat, maar ze zijn te optimistisch. Dat komt door de statistische methodiek die de USGS hanteert. Gebaseerd op geologische schattingen wordt de kans van 5%, 10%, 15%, 20%,.. tot 95% uitgerekend voor het vinden van een te verwachten hoeveelheid olie en gas. Met als aanname dat de kansberekening perfect correleert met de aanwezig geachte voorraden, wat in zichzelf geen sterke aanname is. Vervolgens komt vanwege die aanname de echte misstap, het gemiddelde van al deze berekeningen wordt genomen als de waarde van het te vinden olie- en gaspotentieel. Je kan er dan vanuit gaan dat je schatting te optimistisch uitvalt, omdat je alle grote waardes met kleine kans gelijk afweegt tegen kleine waardes met hoge kans.Neem bijvoorbeeld het Thetis Basin van Oost Groenland, daar acht de USGS dat er 95% tot 50% kans is dat er geen aardgas gevonden wordt, en 5% kans dat er 12 biljoen kubieke voet gas wordt gevonden (klik figuur links voor detail). De uitkomst van de gemiddelde waarde voor Thetis is 3,2 biljoen kubieke voet aardgas, welke onderdeel uitmaakt van de 1670 biljoen kubieke voet. Nog een voorbeeld, om bij Groenland te blijven het Noordwest Groenland Rifted Margin gebied, naar verwachting is er 95% kans op het vinden van geen olie, 50% kans op het vinden van 260 miljoen vaten en 5% kans op het vinden van 11 miljard vaten. Gemiddelde uitkomst genomen als potentieel is 2,75 miljard vaten.

Volgende