Quote van de Dag: geen ideologie maar economie

[qvdd]

De Europese Unie is geen ideologisch project, het is een rationeel economisch project. Maar als het niet goed wordt uitgelegd, ontstaat het gevoel dat de technocratie het project overneemt. Politici moeten de voordelen van Europa meer durven benoemen, in plaats van zich te richten op nadelen zoals ‘ze pakken onze belastingcenten af’.

Nout Wellink, ter gelegenheid van zijn afscheid wordt hij geïnterviewd, door NRC dit weekend.

De EU in 1952 is begonnen als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) – maar dat was natuurlijk maar een eerste begin. We moeten niet vergeten dat Duitsland, dat nog maar net was verslagen, ook mee deed in dit samenwerkingsverband. Het was een eerste stap op de lange weg naar eenheid in Europa. Na twee wereldoorlogen twijfelde niemand aan de noodzaak daarvan.

We zijn het niveau van de EGKS niet overstegen: metaal en brandstof en zijn nu vervangen door “economie” maar waar is de grotere samenwerking en het besef van lotsverbondenheid? Volgens Wellink moeten we het alleen beter uitleggen aan de burger, maar dit is niet meer uit te leggen. In naam van de economische gemeenschap wordt nu Griekenland leeggeplunderd en is onze regering bezig te hard te snoeien in culturele voorzieningen, de zorg, onderwijs en zelfs ons leger wordt koud gesaneerd.

Geef mij dan maar een beetje meer ideologie en minder economie.

 1. 1

  De doodstraf bijvoorbeeld?

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3106+0+DOC+XML+V0//NL

  En een paramilitaire organisatie?

  http://www.eurogendfor.org/Default.aspx

  Op Het vrije volk (niet mijn favoriet)is te lezen!

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10822

  “De eenheid kan of op verzoek of na besluit van de EU worden ingezet. In artikel 4 van het oprichtingsverdrag wordt over de taken van de eenheid het volgende gezegd: ”Bescherming van de bevolking en het eigendom en het in stand houden van de openbare orde bij het optreden van publieke onlusten”. De soldaten van deze paramilitaire EU-eenheid moeten zich weliswaar tijdens de inzet eerst aan het geldende recht van de staat houden waarin ze ingezet en gestationeerd worden, maar: alle gebouwen en terreinen, die door de troepen in beslag worden genomen, zijn immuun en zelfs voor autoriteiten van de staat waarin de troepen actief worden, niet toegankelijk. De moloch EU stelt daarmee nationaal recht ook bij de bestrijding van opstanden buiten werking.”

  Ik hoop niet dat dit allemaal waar is.
  Als dat zo is hoor ik het graag!

 2. 2

  @1 en jij gelooft al die bangmakerij?

  Waar het om gaat is dat de landen gaan samenwerken, niet zich terugtrekken achter de eigen grenzen zoals zelfs al dreigt te gebeuren (Denemarken).

 3. 3

  @1: de datum boven het artikeltje van HVV is maart 2010. Het is dus niet waar. HVV schrijft wel vaker onzin op en geldt voor mij niet als een betrouwbare bron van informatie.