Gastbijdragen

Sargasso biedt ruimte aan gastbijdragen. In de afgelopen jaren hebben wij tientallen uiteenlopende bijdragen geplaatst. Hier kunt u alle gastbijdragen terug vinden.

Als u ook een gastbijdrage wilt plaatsen kunt u die sturen naar “gastbijdrage apenstaartje sargasso.nl”

De redactie zal vervolgens uw inzending beoordelen en u op de hoogte stellen óf deze geplaatst wordt en zo ja wanneer.

De bijdrage zal geplaatst worden onder de verzamel blognaam: “Gastredacteur“. Maar direct bovenaan uw bijdrage volgt een korte redactionele introductie met uw naam en eventuele toevoegende informatie. U kunt zelf kiezen of u onder uw echte naam óf onder een pseudoniem wilt verschijnen, geef dit in uw mail duidelijk aan s.v.p.

Er is geen absolute grens aan het aantal woorden van uw bijdrage, maar uit ervaring weten we dat na 5000 woorden 99,9% van de lezers al wel is afgehaakt. Zorg in ieder geval dat u in de éérste twee alinea’s de kern van uw betoog weergeeft, daarna kunt u naar believen uitwijden.

Indien u illustraties bij uw bijdrage wilt hebben, geef dan in de tekst aan waar deze moeten verschijnen en stuur ze als attachment mee óf laat met een URL weten waar deze illustratie te vinden is. In bepaalde gevallen zullen wij, vanwege het auteursrecht op beeldmateriaal, alternatief copyright-vrij materiaal moeten zoeken, maar nog handiger is als u daar zelf ook al even aan denkt.

Als auteur van de tekst blijft u zelf verantwoordelijk / aansprakelijk voor uw uitlatingen. Eventuele reacties op uw tekst die naar de Sargasso redactie gestuurd worden worden aan u doorgestuurd. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen (zonder bericht) te weigeren. Na publicatie op Sargasso kan de redactie, indien daar gerede aanleiding toe is, passages of het hele artikel alsnog verwijderen. U zult hier echter altijd van op de hoogte worden gebracht.