Privacy/Cookies

Stichting Sargasso is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Neem contact met ons op via dit formulier.

Joost Berculo is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sargasso. Hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sargasso verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze site en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam of alias
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en in correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over iemand die nog geen 16 is, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sargasso verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van je donatie
– Mensen weren die onze huisregels schenden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Sargasso bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Naam/alias: Onbeperkt. Dit is nodig om discussies in het verleden begrijpelijk en te volgen te houden.
E-mailadres: Twee jaar na de laatste reactie. Zodra je twee jaar niet meer hebt ingelogd beschouwen we je account als verlopen. Het account wordt niet gewist, maar geanonimiseerd, om discussies in het verleden begrijpelijk en te volgen te houden.
IP-adres: Twee weken. Wij slaan het ip-adres op zodat we de mogelijkheid hebben mensen die in strijd handelen met de huisregels te weren van de site. Als dit het geval is wordt het IP-adres tot een jaar na afloop van een eventuele ban bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sargasso verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Sargasso gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Sargasso gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Sargasso maakt gebruik van Google Analytics, geconfigureerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiertoe hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Tevens ontvangt Google analytics van ons slechts de eerste drie getallen van het ip-adres van onze bezoekers.

Daarnaast plaatst Sargasso regelmatig materiaal van YouTube. De Privacy Policy van Youtube/Google is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Onder verwijderen verstaan wij het loskoppelen van je identiteit van de reacties door anonimisatie. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Sargasso. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Stichting Sargasso wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sargasso neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].