Moties Noodhulp en Vreemdelingenbeleid

Op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer, werden nog 62 moties ter stemming afgehandeld. Gisteren lichten we de moties er uit die waren ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid. Omdat de recente ontwikkelingen betreffende de opvang van vluchtelingen rond de Middellandse Zee weer een discussie op gang bracht over hulp, maar ook over migratie in haar geheel, geven we vandaag ter aanvulling de moties die waren ingediend bij het VAO (Verslag Algemeen Overleg) Noodhulp en het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid. Stemmingen moties Noodhulp. Motie van het lid Voordewind (CU) c.s. (D66, CDA, SP, GL) over verbeteren van de humanitaire opvang en begeleiding van migranten op de Griekse eilanden. Aangenomen met handopsteken. Voor: CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3. Tegen: VVD 33, PVV 20, FvD 2.

Foto: Luca Siragusa (cc)

Mensenrechten voor de zomervakantie

VERSLAG - De volksvertegenwoordigers zijn op zomervakantie. Net als elke andere bewuste vakantieganger zullen ze landen mijden waar de mensenrechten geschoffeerd worden.

Op de laatste dag voor het reces werden nog 62 moties ter stemming afgehandeld. We lichten er alleen de 14 moties uit die waren ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid. En voor u bij deze of gene motie uw kanttekeningen wil plaatsen, heeft u via de link natuurlijk kennis genomen met de inhoud van betreffende motie.

Daar gaan we:

Motie van het lid Koopmans (VVD) c.s. (CDA, CU, GL, SGP, D66, PvdA, SP) over een mogelijkheid om Myanmar aan te brengen bij het Internationaal Gerechtshof.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: PVV 20, FvD 2.

Motie van de leden Van Ojik (GL) en Sjoerdsma (d66) over met maatregelen onderstrepen dat de moord op Khashoggi onacceptabel is.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3, FvD 2
Tegen: PVV 20.

Motie van de leden Van Ojik (GL) en Karabulut (SP) over versterking van de rol van de VN in het tegengaan van straffeloosheid.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: PVV 20, FvD 2.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Sjors Provoost (cc)

Boodschappenstemming

COLUMN - Heeft u voor de jaarwisseling ook gehamsterd, of komt u er nu ineens achter dat de boodschappen duurder zijn geworden?

Dat had u kunnen weten, want de BTW-verhoging op boodschappen is één van de veranderingen die per 1 januari van kracht zij geworden en aardig wat media-aandacht hadden.

Het is een voldongen feit en aan het eind van dit nieuwe jaar kunt u de balans opmaken en zien in welke mate dit uw koopkracht heeft aangetast. En mocht u dit mee willen wegen als u in mei ter stembus gaat (voor de Provinciale Verkiezingen, annex indirecte Eerste Kamerverkiezingen) dan is het volgende wetenswaardig.

Op 15 november stemde de Tweede Kamer over allerlei amendementen en moties op de Belastingwet. Eén van de amendementen, ingediend door GroenLinks, SP en PvdA,  betrof de boodschappen.

Citaat:

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief geen doorgang vindt.
Dit amendement zorgt ervoor dat er geen btw-verhoging komt op de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer.

Het amendement werd verworpen. Voor: 47 Kamerleden, tegen 103.
Voor: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, FvD
Tegen: VVD. PVV, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS, SGP

Foto: copyright ok. Gecheckt 19-10-2022

Analyse stemgedrag partijen Tweede Kamer: D66 is het politieke midden

DATA - Uit een analyse van meer dan tienduizend stemmingen van de Tweede Kamer sinds begin 2013 blijkt dat D66 de echte middenpartij is. De PVV stemt van de oorspronkelijk gekozen partijen het minst mee met andere fracties.

Ook blijkt uit de analyse dat de SP en de PvdD het dichtst bij elkaar zitten en de VVD en de PvdD het verst uit elkaar.

Hier de belangrijkste tabel uit de analyse:
stemgedrag2_475

De meest wisselvallige combinatie in de tijd blijkt die tussen PVV en PvdD te zijn. De minst wisselvallige die tussen SP en PvdD. Zo blijkt uit het overzicht van variatie in stemgedrag per kwartaal.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: -JvL- (cc)

Stemmen in de Senaat: de ’toerekenmethode’

OPINIE - Het is een vrij staatsrechtelijke kwestie en ik publiceerde er recentelijk over in De Hofvijver 1), maar de stemprocedure in Tweede en Eerste Kamer is belangrijk genoeg om (opnieuw) aandacht aan te besteden. Directe aanleiding vormde de stemming op 22 december jl. over de Wet stroom, waarbij bij aanwezigheid van 74 leden, na een stemming bij zitten en opstaan, werd geconcludeerd dat de uitslag 38-37 was. Op de zeer informatieve website van de Eerste Kamer staat daarover uitleg. Als geen lid hoofdelijke stemming vraagt, wordt de uitslag ’toegerekend’ naar de fractiesterktes. Was bijvoorbeeld slechts één lid van GroenLinks aanwezig geweest, dan had die stem voor vier geteld.

De Eerste Kamer zegt daarmee de werkwijze van de Tweede Kamer te volgen, wanneer die bij hand opsteken stemt. Daaraan kan op twee gronden worden getwijfeld.

In mijn Hofvijver-bijdrage wees ik er al op dat bijvoorbeeld in november in de Tweede Kamer bij een stemming (bij hand opsteken) over een amendement juist niet de toerekenmethode werd gebruikt. Vanwege de onduidelijke uitslag werd terstond (op voorstel van de Voorzitter) alsnog hoofdelijk gestemd en dat had een andere uitkomst (74-72) dan de toerekenmethode (75-75). Dat was niet voor het eerst. Het is dus niet zo dat de Tweede Kamer die methode altijd gebruikt. Dat doet zij vast als het gaat om ‘peilingen’ over ordekwesties, maar zeker niet bij stemmingen over wetgeving. In de Tweede Kamer wordt bovendien altijd – het tegendeel ervan heb ik niet gevonden – bij de uitslag de formulering gebruikt ‘de aanwezige leden van de fracties…’. In de Eerste Kamer heeft de Voorzitter het sinds vorig jaar over ‘de leden van de fracties…’.

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

KORT | Tweede Kamer wil geen transparantie eigen stemgedrag

OPINIE - De uitspraak van Kamervoorzitter van Miltenburg eerder deze week is niet het zoveelste foutje van haar, maar is representatief voor hoe de Tweede Kamer staat tegenover haar eigen stemmingen.

Maximaal iedere vier jaar kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Dat is het moment om eens te kijken wat onze favoriete partijen nou voor ons gedaan hebben. En de beste manier om dat te doen, is om te kijken hoe ze hebben gestemd.

Alleen is dat niet goed mogelijk. Hoewel stemmingen wel altijd worden gerapporteerd, is het zo goed als onmogelijk sommige zaken uit te vinden. U kunt niet van één partij zien hoe ze hebben gestemd. U moet daartoe alle stemmingen aflopen.

U kunt niet achterhalen wat een partij op een bepaald onder heeft gestemd, anders dan door handmatig weer door alle stemmingen te lopen. U kunt niet achterhalen of het Tweede Kamerlid dat uw voorkeursstem had gekregen aanwezig was bij de stemmingen die u belangrijk vond, tenzij er per ongeluk een hoofdelijke stemming was.

Kortom, u weet helemaal niet of de VVD voor ondernemers stemt en GroenLinks tegen de aanleg van weer een snelweg. Alleen met heel veel moeite zou u het kunnen ontdekken.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hangende wetsvoorstellen

DATA - Het is mogelijk dat een wetsvoorstel in de Tweede Kamer nooit de eindstreep haalt. Dat wil zeggen, dat er geen stemming plaatsvindt en dat het wetsvoorstel niet ingetrokken wordt door de indiener. Zou die stemming er wel zijn geweest, dan is een wetsvoorstel afgerond en kan die naar het archief.

Maar er zijn nog ruim honderd oude wetsvoorstellen die niet in stemming zijn gebracht. En volgens de regels van de Tweede Kamer blijft het dan “in behandeling” staan.
Het oudst bekende wetsvoorstel dat nog “aanhangig” is, stamt uit 1992. Die wilde Rutte laten intrekken, maar door de regeltjes mag dat niet.
Een bijzondere is die over goedkeuring van het verdrag van Fanborough over defensiesamenwerking uit 1998. Wat zou de reden zijn dat deze nooit in stemming is gebracht?

Hier een overzicht van de openstaande wetsvoorstellen. Uiteraard zit de bulk in de laatste twee jaar. Sommige wetten kosten nou eenmaal wat tijd voor ze afgehandeld zijn.
wetsvoorstellen_475
Opvallend is te zien dat initiatiefwetsvoorstellen (ingediend door Tweede Kamerleden zelf) kennelijk meer kans maken om te blijven liggen.

NB: Vanavond komt een wetsvoorstel, oorspronkelijk in 2004 ingediend door Femke Halsema, voor de tweede ronde in behandeling bij de tweede kamer. Het betreft een grondwetswijziging, dus moet die na een verkiezingen opnieuw door beide kamers heen. Initiatiefwetsvoorstel voor de tweede ronde stamt uit 2010.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Oproep: help mee om inzicht in stemmingen te krijgen

Hoe stemmen Kamerleden en partijen eigenlijk over onderwerpen die we belangrijk vinden? Is de VVD liberaal? Stemt de PVV nu economisch rechts of links? In hoeverre is de PvdA de laatste vijf jaar van kleur verschoten? Wie is de grootste draaier als het op Europa aankomt?

Dit zijn belangrijke en ogenschijnlijk simpele vragen, maar vreemd genoeg zijn de antwoorden moeilijk te achterhalen. Het stemgedrag van partijen wordt weliswaar bijgehouden in de officiële bekendmakingen, maar je moet een politieke of juridische junkie zijn om er chocola van te maken. Laat staan dat je de vele data kunt analyseren en interpreteren. Politix.nl en Sargasso willen daar iets aan doen en daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Wat willen we? 

Politici beloven heel wat, in verkiezingsprogramma’s, in de Tweede Kamer en in de media. Maar wat maken ze ervan waar? Deze vraag is te beantwoorden door stemmingen in de Tweede Kamer te analyseren. Ook is op basis van stemmingen te achterhalen wie nou daadwerkelijk de grootste gedoogpartij is (wie stemt er met wie mee?). In hoeverre zijn partijen van standpunt veranderd door de jaren heen? Stemmingen vormen een belangrijke informatiebron over het doen en laten van onze volksvertegenwoordigers en voeden een feitelijke discussie over politiek.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Vorige Volgende