Oh ja, die kernwapens….

COLUMN - In het kader van opvallende moties, in het bijzonder de moties waarbij de coalitiepartijen niet eensgezind waren (zie ook de artikelen van 13 juli, 14 juli en 28 juli), vandaag: schiet toch eens op met dat regeerakkoord!

De regeerperiode van Rutte III zit er bijna op en een paar dossiers worden zeker niet afgerond (lees: doelen worden bij lange na niet gehaald). U denkt nu natuurlijk vooral aan de klimaatdoelstellingen, maar er is meer.

Dat ontdekten we toen we tussen de 350 moties die de Tweede Kamer er even doorjoeg, een paar moties tegenkwamen die betrekking hadden op het kernwapenbeleid.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, zich actief inzet “voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie van deze wapens”.

Het ligt natuurlijk niet aan het Nederlandse kabinet dat een kernwapenvrije wereld verder lijkt dan ooit, maar er ligt nu een kans het iets dichterbij te brengen.

Amerika gaat haar nucleaire wapens moderniseren en verwacht wordt dat de atoomraketten die op Europees grondgebied zijn gestationeerd ook vervangen zullen worden. Dat was aanleiding voor een paar moties die de regering oproepen tot wat, heel voorzichtige, actie.

We zetten ze hier op een rij, u mag de overeenkomsten en verschillen proberen te ontdekken. Let vooral op de door coalitiepartners D66, CDA en CU ingediende moties.

Motie Karabulut (SP), c.s. Ploumen (pvdA), Van Oijk (GL):
– constaterende dat kernontwapening bij kan dragen aan wereldwijde veiligheid, zeker ook in Europa;
– overwegende dat in Europa Amerikaanse kernwapens liggen;
– verzoekt de regering, bij bondgenoten steun te vergaren voor een plan voor verifieerbare en aantoonbare ontwapening met als inzet dat Europese landen Amerikaanse kernwapens terug naar de Verenigde Staten sturen, en Rusland tegelijkertijd ook overgaat tot kernontwapening.

Verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK
Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga.

-o-o-o-

Motie Sjoerdsma (D66), c.s. Van Helvert (CDA), Voordewind (CU):
– overwegende dat de Verenigde Staten een alomvattend moderniseringsprogramma hebben uitgewerkt om B61-kernbommen te vervangen voor het nieuwe type en dat de in Europa gelegen Amerikaanse kernwapens onder dit moderniseringsprogramma zullen vallen;
– overwegende dat de verwijdering van substrategische kernwapens uit Europa bij zou dragen aan onze veiligheid;
– overwegende dat zulke ontwapening alleen mogelijk kan zijn als deze wederzijds, verifieerbaar en onomkeerbaar is; – overwegende dat het moment van modernisering een fysieke verplaatsing van de in Europa geplaatste kernwapens naar Amerika behelst;
– verzoekt de regering, het moment van modernisering aan te grijpen voor een strategische dialoog tussen de Verenigde Staten en Rusland, binnen de kaders van de bondgenootschappelijke verplichtingen, over het wederzijds, verifieerbaar en onomkeerbaar terugtrekken van kernwapens van het gehele continent Europa,

Aangenomen. Voor: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, SGP, Groep Krol/vKA
Tegen: VVD, PVV, SP, PvdD, FvD, Van Haga.

-o-o-o-

Motie Van Oijk (GL), c.s. Ploumen (PvdA), Karablut (SP):
– overwegende dat de Verenigde Staten hun kernwapenarsenaal, inclusief alle in Europa gelegen substrategische wapens, binnen afzienbare tijd gaan moderniseren;
– overwegende dat daarvoor transport van deze kernwapens over Europees grondgebied nodig is; – overwegende dat officieel niet bekend is of er ook op Nederlands grondgebied Amerikaanse kernwapens liggen;
– overwegende dat de huidige afspraken met de Verenigde Staten verhinderen dat het kabinet hierover duidelijkheid verschaft; – verzoekt de regering de Verenigde Staten te laten weten dat Nederland de afspraken wil herzien, zodat de bevolking geïnformeerd kan worden als er Amerikaanse kernwapens over Nederlands grondgebied vervoerd zullen gaan worden.

Verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK
Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga.

-o-o-o-

Motie Sjoerdsma (D66), c.s. Van Helvert (CDA), Voordewind (CU):
– overwegende dat de aanwezigheid van kernwapens in Europa vergaande implicaties heeft voor de veiligheid van Nederland;
– overwegende dat het in een democratie van groot belang is dat de eventuele aanwezigheid en de mogelijke inzet van dergelijke wapens op transparante wijze besproken kan worden; – overwegende dat de eventuele modernisering gepaard zal gaan met de fysieke verplaatsing van deze wapens van Nederland naar Amerika en weer terug;
– overwegende dat een transparant debat in de Kamer moet worden gevoerd over de modernisering van kernwapens voordat de VS deze kernwapens daadwerkelijk gaan moderniseren;
– verzoekt de regering, binnen de kaders van bondgenootschappelijke verplichtingen aan te dringen op een vertrouwelijke briefing door de Amerikaanse regering aan de Tweede Kamer over de modernisering van Amerikaanse kernwapens.

Verworpen. Voor: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, Groep Krol/vKA
Tegen: VVD, PVV, SP, PvdD, SGP, FvD, Van Haga

Reacties (10)

#1 Bismarck

Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd naar de motivering van de partijen die tegen alle vier de moties hebben gestemd. Niet alleen geen poging tot ontwapening, maar zelfs geen transparantie naar de Kamer (laat staan de Nederlandse bevolking) over Amerikaanse kernwapens die hier liggen.

 • Volgende discussie
#2 KJH

Die laatste vind ik dan wel weer een beetje vreemd; je kan toch best de ambassadeur een obligaat praatje aan de commissie stiekem laten houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Co Stuifbergen

@2: Het vreemde van de laatste motie vind ik met name

overwegende dat een transparant debat in de Kamer moet worden gevoerd

en dat dan gevraagd wordt om

een vertrouwelijke briefing door de Amerikaanse regering aan de Tweede Kamer

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jos van Dijk

@1: De VVD c.s. aanvaarden de ondergeschikte positie van Nederland. Laten we de baas maar niet lastigvallen. Zoiets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Maar als die wapens vervangen gaan worden, zal toch op zijn minst de Nederlandse bewakingseenheid betrokken moeten worden. Kun je toch ook net zo goed even de line of command erboven ook inlichten, tot de volksvertegenwoordiging toe. Los daarvan, je kan nog zo vazal zijn, maar als er iemand met kernwapens in je gehuurde schuurtje gaat rommelen, wil je toch wel even weten wat ie daar gaat opslaan toch?

PS. Laten we ook niet vergeten dat dit de reden is waarom we JSF’s gekocht hebben, die zo duur bleken dat we (vanwege het geringe aantal dat we ons daardoor kunnen veroorloven) onze internationale bijdrages moeten terugschroeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 beugwant

Waar ik moeite mee heb is dat die Amerikanen hier wapens klaarleggen die alleen onder Amerikaanse vliegtuigen passen zodat het getouwtrek, elke keer als er wat vernieuwd moet worden, eigenlijk voor de bühne is, omdat we blijkbaar aan die bommen vast zitten. Terwijl het de Amerikanen zijn die de inzet van dat wapentuig bepalen. Waarom moeten die dan onder onze vliegtuigen kunnen passen? De vraag of we die yankeebommen überhaupt in onze stal willen hebben wordt niet eens gesteld.
Nou ja, bij deze dan…

@5: à Propos schuurtje: Als die Amerikanen in dat schuurtje wat verdachts doen, kunnen we ze natuurlijk de Dombo & Kikker-behandeling geven. 🤣

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jos van Dijk

@5: ik vrees dat vazallen niet zo rationeel denken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Le Redoutable

“– constaterende dat kernontwapening bij kan dragen aan wereldwijde veiligheid, zeker ook in Europa;”

– verzoekt de regering, het moment van modernisering aan te grijpen voor een strategische dialoog tussen de Verenigde Staten en Rusland, binnen de kaders van de bondgenootschappelijke verplichtingen, over het wederzijds, verifieerbaar en onomkeerbaar terugtrekken van kernwapens van het gehele continent Europa,

Alsof je met kernwapenleiders als Putin, Kim Jong-un en Xi Jinping serieuze afspraken kan maken waar ze zich nog aan houden ook, hoe naïef kan je zijn. Zeker Putin zal het als een kans gebruiken om nog ongegeneerder zijn Groene mannetjes in te zetten en nu hij populariteit aan het verliezen is wordt hij alleen maar gevaarlijker. Dat soort ontwapenings afspraken hadden we ook met Nazi Duitsland we weten hoe dat is afgelopen en Rusland is nog veel groter om een heel, op papier niet bestaand, wapenarsenaal te verstoppen.

Opvallend is dat PVV en FvD niet voor zijn, het is zelden dat die tegen het belang van het Kremlin in stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 P.J. Cokema

@8: Je bent er eentje vergeten in je rijtje onbetrouwbare kernwapenleiders. Heeft dat een reden of is het gewoon een vergissing?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Co Stuifbergen

@8: De ontwapeningsafspraak was met de duitse republiek (“Weimar-republiek”).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Versailles_(1919)#Deel_V:_Ontwapening

Met de nazi’s werd juist afgesproken dat ze een deel van Tsjechië bezetten mochten.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_M%C3%BCnchen

 • Vorige discussie