Nagekomen moties

Foto: Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020

Gisteren stemde de Tweede Kamer weer over een rij moties. Een daarvan betrof de al op 20 mei ingediende motie van Marijnissen (SP) c.s. om de ontslagboete voor bedrijven in stand te houden als zij gebruik maken van de NOW-regeling.

Een motie die eigenlijk dezelfde strekking heeft als de ook op 20 mei ingediende  motie Wilders (PVV) c.s. die in ons artikel van gisteren is genoemd. Bij de stemmingen op 26 mei werd deze motie verworpen want VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD, Van Haga stemde tegen.

Gisteren is ook de motie Marijnissen verworpen. Geen van de eerdere tegenstemmers bleek van gedachten veranderd.

We visten uit de plas moties nog een aardigheidje.

De heer Wilders heeft de gewoonte te verlangen dat over zijn moties wordt gestemd met hand opsteken. Zo kunnen we in de verslagen precies zien welke Kamerleden voor of tegen waren.

In diezelfde vergadering van 20 mei diende Wilders een motie waarin de regering werd verzocht “in alle richtlijnen voor zorgmedewerkers en huishoudelijke hulpen op te nemen dat zij recht hebben op beschermingsmiddelen en deze van rijkswege gratis te verstrekken.”

Op 26 mei kwam de motie ter stemming en werd verworpen met 69 tegen en 67 stemmen voor. De snelle rekenaars onder u zien meteen dat we 14 van de 150 stemmen missen. Veertien Kamerleden waren afwezig. Hoe zou de stemmingsuitslag er uit gezien hebben als zij wel aanwezig waren en conform hun partijcollega’s voor of tegen hadden gestemd?

© Sargasso uitslag stemming 2e Kamer Motie Wilders beschermingsmiddelen

Duidelijk? Duidelijk!

Toch maar eens een oude petitie afstoffen om hoofdelijk stemmen als standaard methode in te voeren?

Reacties (5)

#1 Le Redoutable

“Een motie die eigenlijk dezelfde strekking heeft als de ook op 20 mei ingediende motie Wilders (PVV) c.s. die in ons artikel van gisteren is genoemd.” Maar de PVV was toch heel erg rechts volgens de tabel van afgelopen zaterdag?

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

“Duidelijk? Duidelijk!”
De motie zou net zo goed verworpen zijn. Duidelijk!

@1: Dit is, gezien de stemming heel duidelijk een gevalletje coalitie vs oppositie. Je zou zelfs kunnen zeggen oppositie , want semi-coalitiepartij SGP stemde zelfs tegen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Bismarck

@2: De laatste oppositie moet zijn oppositie plus (het plusteken is verdwenen, er ratelt iets onder de motorkap Sargasso) en tegen moet zijn voor. Stop de tijd.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

@1: Er is verschillen tussen linkse dingen roepen, en links stemmen.

De regering hoeft een motie niet uit te voeren, dus die kan Wilders zonder risico indienen.

Het gaat erom wat de PVV stemt als zijn stem nodig is voor de meerderheid.
Dan wordt meteen de pensioenleeftijd omhoog gebracht.

Begrijpt u het nu?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Hans Custers

@1

Maar de PVV was toch heel erg rechts volgens de tabel van afgelopen zaterdag?

Dat was geen tabel maar een grafiek en dat je die helemaal verkeerd begreep is je toen al uitgelegd.

  • Vorige discussie