Moties Noodhulp en Vreemdelingenbeleid

ANALYSE - Op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer, werden nog 62 moties ter stemming afgehandeld. Gisteren lichten we de moties er uit die waren ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid.

Omdat de recente ontwikkelingen betreffende de opvang van vluchtelingen rond de Middellandse Zee weer een discussie op gang bracht over hulp, maar ook over migratie in haar geheel, geven we vandaag ter aanvulling de moties die waren ingediend bij het VAO (Verslag Algemeen Overleg) Noodhulp en het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid.

Stemmingen moties Noodhulp.

Motie van het lid Voordewind (CU) c.s. (D66, CDA, SP, GL) over verbeteren van de humanitaire opvang en begeleiding van migranten op de Griekse eilanden.
Aangenomen met handopsteken. Voor: CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: VVD 33, PVV 20, FvD 2.

Motie van het lid Bouali (D66) c.s. (CDA, CU, SP, GL, PvdA, SGP, PvdD) over ondersteunen van Colombia in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten.
Aangenomen met handopsteken. Voor: CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: VVD 33, PVV 20, FvD 2.

Motie van het lid Diks (GL) over specifieke aandacht in noodhulpprogramma’s voor mensen met een beperking.
Aangenomen met handopsteken. Voor: CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: VVD 33, PVV 20, FvD 2.

Stemmingen moties Vreemdelingen- en asielbeleid.

Motie van de leden Emiel van Dijk en Wilders (PVV) over het faciliteren van mensensmokkel strafbaar stellen.
Verworpen met handopsteken. Voor: PVV 20, SGP 3, FvD 2.
Tegen: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3.

Motie van de leden Emiel van Dijk en Fritsma (PVV) over zorg dragen dat de Sea-Watch 3 nooit meer onder de Nederlandse vlag migranten op kan halen voor de Noord-Afrikaanse kust.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, PVV 20, CDA 19, SGP 3, FvD 2.
Tegen: D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3.

Motie van de leden Emiel van Dijk en Fritsma (PVV) over de aanpak van criminele asielzoekers.
Verworpen met handopsteken. Voor: PVV 20, SGP 3, FvD 2.
Tegen: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3.

Motie van het lid Van Ojik (GL) over de opvang van migranten die door de Libische kustwacht terug worden geleid naar Libië.
Aangenomen met handopsteken. Voor: D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: VVD 33, PVV 20, CDA 19, FvD 2.

Motie van het lid Van Ojik (GL) over vluchtelingen en migranten in detentiecentra rond Tripoli.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: PVV 20, FvD 2.

Motie van het lid Van Ojik (GL) over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij achttien jaar zijn geworden.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: PVV 20, FvD 2.

Motie van het lid Van Toorenburg (CDA)  c.s. (CU, D66) over de beoordeling van asielaanvragen van Jezidi’s uit Irak.
Aangenomen met handopsteken. Voor: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3, SGP 3.
Tegen: PVV 20, FvD 2.

Motie van het lid Hiddema (FvD) over actief overgaan tot de opsporing en vervolging van de kapitein en bemanningsleden van de Sea Watch 3.
Verworpen met handopsteken. Voor: PVV 20, SGP 3, FvD 2.
Tegen: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, DENK 3.

Motie van het lid Hiddema (FvD) over inventariseren welke schepen die onder Nederlandse vlag varen worden ingezet door organisaties die zich schuldig maken aan mensensmokkel.
Verworpen met handopsteken. Voor: PVV 20, 50PLUS 4, SGP 3, FvD 2.
Tegen: VVD 33, CDA 19, D66 19, GL 14, SP 14, PvdA 9, CU 5, PvdD 5, DENK 3.

Samenvattend:
Aantal moties die een meer humaan beleid bepleiten: 7
Het aantal moties waarbij een partij voor of tegen stemde:
Voor: VVD 3 PVV 0, CDA 6, D66 7, GL 7, SP 7, PvdA 7, CU 7, PvdD 7, 50PLUS 7, SGP 7, DENK 7, FvD 0
Tegen: VVD 4, PVV 7, CDA 1, D66 0, GL 0, SP 0, PvdA 0, CU 0, PvdD 0, 50PLUS 0, SGP 0, DENK 0, FvD 7

Aantal moties die een meer restrictief beleid bepleiten: 5
Voor: VVD 1 , PVV 5, CDA 1, D66 0, GL 0, SP 0, PvdA 0, CU 0, PvdD 0, 50PLUS 1, SGP 5, DENK 0, FvD 5
Tegen:  VVD 4, PVV 0,CDA 4, D66 5, GL 5, SP 5, PvdA 5, CU 5, PvdD 5, 50PLUS 4, SGP 0, DENK 5, FvD 0

Dat levert dit beeld op:
Humaan versus restrictief (over 12 moties)
VVD 7 – 5
PVV  0- 12
CDA 10 – 2
D66 12 – 0
GL 12 – 0
SP 12 – 0
PvdA 12 – 0
CU 12- 0
PvdD 12 – 0
50PLUS 12 – 0
SGP 7 – 5
DENK 12 – 0
FvD 0 – 12

Reacties (3)

#1 tigger

De SGP is wel opvallend. Waar is de veelgeroemde gristelijke naastenliefde?

  • Volgende discussie
#2 Cheradenine Zakalwe

@1: Die is alleen van toepassing jegens gristenen die exact hetzelfde bekrompen gedachtengoed aanhangen, of bereid zijn zich daartoe te bekeren. De rest kan verzuipen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie