Boodschappenstemming

COLUMN - Heeft u voor de jaarwisseling ook gehamsterd, of komt u er nu ineens achter dat de boodschappen duurder zijn geworden?

Dat had u kunnen weten, want de BTW-verhoging op boodschappen is één van de veranderingen die per 1 januari van kracht zij geworden en aardig wat media-aandacht hadden.

Het is een voldongen feit en aan het eind van dit nieuwe jaar kunt u de balans opmaken en zien in welke mate dit uw koopkracht heeft aangetast. En mocht u dit mee willen wegen als u in mei ter stembus gaat (voor de Provinciale Verkiezingen, annex indirecte Eerste Kamerverkiezingen) dan is het volgende wetenswaardig.

Op 15 november stemde de Tweede Kamer over allerlei amendementen en moties op de Belastingwet. Eén van de amendementen, ingediend door GroenLinks, SP en PvdA,  betrof de boodschappen.

Citaat:

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief geen doorgang vindt.
Dit amendement zorgt ervoor dat er geen btw-verhoging komt op de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer.

Het amendement werd verworpen. Voor: 47 Kamerleden, tegen 103.
Voor: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, FvD
Tegen: VVD. PVV, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS, SGP

U ziet het: hadden de christelijke CU en SGP wat meer mededogen getoond met hen die het toch al niet zo breed hebben, had de PVV opgekomen voor de kleine man en 50Plus voor de arme bejaarden, dan zouden er geen 47 maar 75 voorstemmers zijn geweest. Eén enkele CDA-dissident had het amendement over de streep kunnen trekken.

Maar zo is het niet gegaan. De gebakken peren worden duur betaald tegenwoordig.

Reacties (17)

#1 analist

U ziet het: hadden de christelijke CU en SGP wat meer mededogen getoond met hen die het toch al niet zo breed hebben

die arme taxi-chauffeurs, kapperszaken en sportschool uitbaters toch.

kinderachtig gebazel.

 • Volgende discussie
#2 analist

voor “zielige mense die het niet zo breed hebben” wordt er het volgende gedaan

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/wijziging-arbeidskorting

Verhoging algemene heffingskorting
Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 per jaar toe. De heffingskorting stijgt in 2019 met € 212 tot € 2477 voor inkomens tot € 20.384 per jaar. Ook inkomens tussen € 20.384 en € 68.507 profiteren van de verhoging van de algemene heffingskorting, alleen wel minder.

maar goed, laat de zieligheidsreflex maar in de weg staan van een ietjes meer rationeel belastingstelsel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@1: niet zo boos, joh….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 P.J. Cokema

@2: Dat profijt verdampt een aardig deel door duurdere boodschappen, hogere energrierekening en hogere zorgpremie.

Iemand (of een gezin) dat 300 euro per maand aan boodschappen uitgeeft zal grofweg 100 euro per jaar duurder uit zijn, bij uitgaven van 500 en 600 euro zal dat respectievelijk 167 en 203 euro zijn.

Stel dat die 212 euro profijt puur netto zou zijn (ik weet: zo mag je eigenlijk niet rekenen) dan is dat voordeel voor sommigen dus al veel minder florissant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 analist

@3: ja gaat lekker zo in 2019. :P maar zonder dollen, ik vind het echt heel erg. door het ideale de vijand van het goede te laten zijn marginaliseer je alleen jezelf. het lage btw tarief is goedbedoeld maar een onzinregeling. totaal niet doelmatig als het doel is het helpen van de lagere inkomens. wie het wel helpt: kappers, fietsenmakers, poppodia en festivals, etc. ten koste van iedereen.

Dat profijt verdampt een aardig deel door duurdere boodschappen, hogere energrierekening en hogere zorgpremie.

Die hogere energierekening en zorgpremie geldt voor iedereen. voor de hogere zorgpremie gaat de zorgtoeslag omhoog. hogere energierekening… ik neem aan dat je het eens bent met de verlaging van de co2 uitstoot? dan is een hogere energierekening een feature, geen bug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Emile M

@4: Verder hebben de genieters van de midden- en hogere inkomens vaker een koophuis. De rest wordt dan opgesoupeerd door de hogere WOZ-waarde en het daaruit voortvloeiende hogere huurwaardeforfait.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 analist

@6: huh? het huurwaardeforfait is juist “een extra last voor huizenbezitters”

https://financieel.infonu.nl/belasting/109165-huurwaardeforfait-2018-berekenen.html

is trouwens helemaal nieuw voor mij, jeej nog een progressieve vermogensbelasting.

maar de bedragen gezien lijkt het erg veel op het eigenwoningforfait. zijn deze niet gewoon hetzelfde?

edit: huurwaardeforfait is de oude naam van eigenwoningforfait

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 beugwant

Gister werd over dat lage BTW-tarief al naar twee oudere moties (van Kamerlid Edgar Mulder, PVV) verwezen, elk met weer een ander stemgedrag. Leg dat maar eens uit aan de burger.

Die ziet niet anders dan dat de tienden weer terug zijn, dit keer aan een andere kerk. En de simpelste verklaring is een complottheorie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 okto

Ik kan in zoverre met analist meegaan dat dat lage BTW-tarief grotendeels onzin is. Bij het merendeel van wat er onder zit vraag je je echt af waar dat nou op slaat.
Mijn oplossing zou dan echter zijn om dat lage BTW-tarief weer strenger te beoordelen, en allerlei diensten die er niet in thuis horen er weer uit te gooien. Maar ja, dan krijg je natuurlijk protesten.

P.s.: de titel is incorrect. Het moet “Boodschappenstemming” zijn, ipv “Boodschappen stemming”. https://www.spatiegebruik.nl/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 P.J. Cokema

@8: Voor de geschiedenis van die motie (meerdere keren ingediend met tekst van volledig identieke strekking) moet je dit overzicht (Word-document) eens bekijken.

Ofwel: een kansloze motie wordt herhaaldelijk ingediend en als er dan een amendement is die een kansje maakte op een (weliswaar nipte) meerderheid geven ze niet thuis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 P.J. Cokema

@9: Ah ja, we hebben op de redaktie nog een vacature voor corrector ;-)

(…) allerlei diensten die er niet in thuis horen er weer uit te gooien
Het amendement benoemde specifiek zaken die er wat de indieners en voorstemmers betreft wel onder horen te vallen. Verkeerd amendement dus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 analist

Ja, idd!
Dit amendement zorgt ervoor dat er geen btw-verhoging komt op de
dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit,
geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer.

Dat is het hele probleem, als je het aan “links” vraagt is alles een eerste levensbehoefte. Maar we betalen het allemaal zelf hoor, ook de werkende man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 JANC

@12:

Dat is het hele probleem, als je het aan “links” vraagt is alles een eerste levensbehoefte

Dat is gewoonweg onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 P.J. Cokema

@12: Beste analist, er staat nergens dat “links” het in het amendement genoemde een ‘eerste levensbhoefte’ vind. Je ma er wel uit opmaken dat de indieners de genioemde zaken belangrijk genoeg vinden om het zo betaalbaar mogelijk te maken.

En ja, is er ook maar iemand die ontkent dat we het allemaal zelf betalen? Wat heeft dat verder te maken met al dan niet heffen van lage of hoge BTW? Zit er geen BTW op moeten we het betalen, Zit er wel BTW op moeten we het betalen. Alles heeft een ;prijs. Die moeten we betalen.

Jouw gezondheid is natuurlijk jouw zaak, maar nogmaals: wees niet zo boos, joh… denk om je hart ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 analist

@14: ik ben niet boos, ik ben geirriteerd. (wel zelfgekozen want kom hier vrijwillig).

#9 zegt “er zit onzin in het lage btw tarief”, jij reageert met “nee hoor, lees de amendementen er op na”. dat doe ik dus en wouldntjaknowit allerlei onzin dingen (fietsenmakers oid).

wat meer on-topic: we zijn het er allemaal over eens dat werk meer moet lonen, toch? een manier om dat te bewerkstelligen is het verlagen van de loonbelasting, eens? dat doet dit kabinet. gevolg is dat de misgelopen inkomensten moeten worden verhaald. dus er wordt wat gesnoeid in fiscale faciliteiten, waaronder de HRA en het lage btw tarief. dat is natuurlijk ook niet goed, want lage inkomens ofzo (alsof modaal en hoger alleen bezine en breedbeeldtelevisies eet).

wat ik bedoel met “je betaalt het zelf”: voor een gezin uit de arbeidersklasse heeft het verhogen van de btw of de loonheffing ongeveer hetzelfde effect. met het verschil dat het lage btw tarief weer deels verdwijnt in de zakken van allerlei kleine en grote krabbelaars (drie fietsenmakers in een straal van 200 meter), en de lagere loonheffing niet. wat is beter voor iemand die voornamelijk looninkomen geniet (een “arbeider”)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 P.J. Cokema

@15: jij reageert met “nee hoor, lees de amendementen er op na”

#9 schreef: “Bij het merendeel van wat er onder zit vraag je je echt af waar dat nou op slaat. Mijn oplossing zou dan echter zijn om dat lage BTW-tarief weer strenger te beoordelen, en allerlei diensten die er niet in thuis horen er weer uit te gooien.”

Omdat ik denk dat dat wellicht een goede aanpak is, schreef ik dat het amendement in ieder geval zaken specifiek benoemde en verder was ik nieuwsgierig of hij misschien vond dat er de verkeerde dingen in dat amendement staat.
Niets meer, niets minder. Waarom jij daar van maakt dat ik “nee hoor…” op antwoordde is me een raadsel.

In je verdere verhaal snap ik niet hoe een lager btw-tarief in de zakken van bijv. een fietsenmaker kan verdwijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 analist

@16: In je verdere verhaal snap ik niet hoe een lager btw-tarief in de zakken van bijv. een fietsenmaker kan verdwijnen.

das toch vrij basic? btw is evengoed een belasting op de verkopende partij… waarom denk je dat de lobby van boekverkopers en groenteboeren zo tegen de verhoging is.

 • Vorige discussie