Coalitiepartijen nemen nooduitgang

Foto: Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020
Dossier:

Angsthazen op de vlucht voor sluwe vos?  Of wie is er bang voor democratie?

Zo kunnen we de mini-thriller wel noemen, die zich 12 augustus in het parlement afspeelde. U geeft er ongetwijfeld over gehoord of gelezen: de heer Wilders vroeg een hoofdelijke stemming aan over zijn motie over “een forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers”.

Vervolgens bleek die stemming niet gehouden te kunnen worden want er waren te weinig Kamerleden voor aanwezig. Bij hoofdelijke stemmingen dienen er minstens 76 leden aanwezig te zijn.

Geen probleem zou je zeggen, want bij aanvang van de vergadering waren er 96 leden aanwezig. Maar de Kamervoorzitter moest constateren dat er op het moment dat tot hoofdelijke stemming over gegaan zou kunnen worden, er 36 leden weg waren.

Toen waren er nog maar 60 aanwezig.

© Sargasso Aanwezigheid Kamerleden 12 augustus 2020

Wat bleek? Die 36 vetrokken leden waren op één SGP’er na allemaal lid van een van de coalitiepartijen. Wie wanneer aan-of afwezig was kun u hier naslaan (exceldocumentje).

Toeval? Nou, dat vond Wilders niet. Ook Klaver en Asscher spuiden hun gal en de coalitiepartijen zagen zich genoodzaakt zichzelf de schoonheidsprijs te ontzeggen.

Nu heeft de wens de zorgmedewerkers te belonen met een structurele salarisverhoging wel een geschiedenis en wel deze:

Eerste motie:
4 juni Indiening van motie 25295-397 van de leden Marijnissen en Asscher over zorgverleners structureel meer waarderen;
16 juni er wordt over de motie hoofdelijk gestemd, stemmen staken (70 – 70);
23 juni komt de motie opnieuw in (hoofdelijke) stemming. Resultaat: verworpen met 71 stemmen voor en 73 tegen.

Tweede motie:
25 juni: indiening nieuwe motie (25295-436) van de leden Marijnissen en Asscher over een plan voor structurele waardering voor zorgverleners; 30 juni wordt over die motie met handopsteken gestemd. Resultaat: 75 voor, 75 tegen. De motie wordt aangehouden, maar er is (nog) niet op een later moment hoofdelijk over gestemd.

Derde motie:
25 juni: tevens indiening van motie 25295-435 van Klaver c.s. over een beter salaris voor werknemers in de zorg. Op 2 juli werd hier hoofdelijk over gestemd. Resultaat: 72 voor, 72 tegen. Geen verder besluit over genomen.

Vierde en vijfde motie:
Op 12 augustus werden weer twee moties met soortgelijke strekking ingediend.
Motie 25295-478 van het lid Marijnissen c.s. over structureel beter waarderen van zorgverleners. Stemming met handopsteken leverde weer een patstelling op: 75 voor, 75 tegen. Op verzoek van Marijnissen wordt de motie aangehouden in de hoop er weer snel nog eens over te kunnen stemmen.

En dan de motie die tot tumult leidde. Motie 25295-480 van het lid Wilders over structureel een forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers.

Bij een eerste stemming bij handopsteken bleek ook hier dat de uitslag niet kon worden vastgesteld, waarop Wilders nog eens naar de presentielijst van die ochtend keek en zag dat de coalitiepartijen met maar 40 leden aanwezig waren en de oppositie met 56 leden.

Hij greep de microfoon en zei:

Dan wil ik daar een hoofdelijke stemming over. Die wil ik vandaag of morgenvroeg, of in ieder geval zolang wij nu vergaderen. Dat is mijn recht volgens het Reglement van Orde.

En zo geschiedde niet….

Overigens ben ik van mening dat het zorgpersoneel zeker recht heeft op een salarisverhoging.  En ik ga weer over tot de orde van de dag.

Reacties (17)

#1 Bismarck

@0: De tabel is niet echt verhelderend (en voegt ook weinig toe). De rest van het artikel is een beetje een herkauw van de berichtgeving op die avond zelf, terwijl je ondertussen toch de nuances die er waren (private/incognito openen) wel had kunnen toevoegen.

 • Volgende discussie
#2 Wat?

@1

Welke nuance?

Die van dat een tweede kamer lid een stemming mag aanvragen en dat de coalitie toe de benen nam?

Risico als je geen meerderheid hebt. Laffe politiek werd erg gezegd.

Gewoon niet voldoen aan je parlementaire verantwoordelijkheden. Ondemocratisch.

Weer over de rug heen van de mensen die tijdens de crisis het hardst hebben moeten werken.

Ze hadden meteen een motie in moeten dienen om de zorg weer staatsgericht, weg van winstoogmerk, te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@1: Oh, nou sorry…. (ach hadden we hier ik ook maar de middelen en menskracht die het NRC heeft).

Awel. die ‘nunaces’ die het NRC toevoegt heb ik ook bij andere media voorbij zien komen, maar daar ging het me niet om. Ik wilde, als kern van dit stukje, even de geschiedenis laten zien van een motie die bij herhaling stuk loopt.

Zowel bij stemmen met handopsteken als bij eerdere hoofdelijke stemmingen. Formeel zijn twee van de eerdere moties ‘aangehouden’ (wegens de patstelling bij stemmen), maar hebben de indieners tot op heden nog geen hoofdelijke stemming aangevraagd.

Het moge duidelijk zijn dat Wilders met een trucje een onhaalbare motie probeerde door te douwen en als respons kreeg hij een ander trucje. Allemaal niet netjes….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 P.J. Cokema

Wat ik mezelf wel aanreken is dat ik één klein maar sappig detail ben vergeten.

Op 23 juni werd hoofdelijk gestemd over de motie-Marijnissen/Asscher over zorgverleners structureel meer waarderen (25295, nr. 397), die met 71 stemmen voor en 73 stemmen tegen is verworpen.

Mag ik u dit uit het verslag doorgeven?

“De voorzitter: Meneer Asscher, het is misgegaan bij de stemming over uw motie, maar we kunnen het niet herstellen. U werd als afwezige genoemd, meneer Asscher.

De heer Asscher (PvdA): Voorzitter. Ik wilde graag voorstemmen. Ik stond dáár. Dus ik was niet afwezig. Ik was vóór.

De voorzitter: Nee, dat gaat niet. U heeft uw opmerking gemaakt, maar het telt niet mee in de stemmingen. Dat is hard, maar zo is het. We gaan verder.

De heer Asscher (PvdA): Voorzitter. Ik ben vóór. Ik stond dáár.

De voorzitter: Dat zei u. Dat wordt zeker in de Handelingen opgenomen.”

Nul commotie hierover…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 beugwant

@2: Dan waren die laatste vijf ook weggehold.

Dat hele wazige geheen-en-weer met vrijwel identieke moties waar men afhankelijk van wie ze indient voor of tegen stemt, valt in elk geval aan deze burger niet zo 1-2-3 uit te leggen, en dan hebben we het n.b. over iemand die tenminste nog ooit geprobeerd heeft dat gedrag in een middagje te doorgronden.
Dat is helaas al heel wat meer dan de gemiddelde Nederlander doet.

*terug in schoenen stapt*

@4: O, dat heeft de pers toen zeker gehaald. De eigen motie missen omdat hij op de gang stond te ouwehoeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@3: “Het moge duidelijk zijn dat Wilders met een trucje een onhaalbare motie probeerde door te douwen”
Extra nuance (te lezen in het in #1 gelinkte artikel) is dat het presidium van de 2e Kamer (waar Wilders’ partij ook in is vertegenwoordigd) afspraken had gemaakt over dit trucje, die Wilders ineens vergeten was. Dat valt overigens ook Kamervoorzitter Arib (of was het op dat moment even PvdA-Kamerlid Arib?) te verwijten.

Verder ter verduidelijking over de tabelletjes: Volgens het linker zijn er 150 2e Kamerleden, volgens het rechter zijn er maar 106.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 P.J. Cokema

@6: het rechter tabelletje gaat over het restant van de 96 leden die bij aanvang aanwezig waren. Hier zijn dus de leden die geheel afwezog waren niet in meegeteld.

En Wilders was de afspraken niet vergeten. Waarom denk je dat hij riep dat hij er volgens het reglement recht op had?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ronzhu

Deed me denken aan de film ‘Amazing Grace’, waar Wilberforce (gespeeld door de fantastische Ioan Gruffudd) gratis tickets voor de paardenraces geeft aan de tegenpartij, zodat zij in grote getalen afwezig zijn wanneer hij zijn spontaan ingediende wetsvoorstel indient en deze er zo door kan rammen, waarmee een einde werd gemaakt aan de slavenhandel.

Erg grappige scene over een zeer moreel wetsvoorstel, maar wel degelijk een geval van vals spel om de uitkomst te manipuleren, en wat mij betreft tegen de geest van de democratie.

Is niet iedereen aanwezig? Op zich prima, maar dan vind ik het wel zo eerlijk om aan ‘pairing’ te doen zoals in veel commonwealth landen een conventie is, zodat wanneer een parlementslid van de coalitie afwezig is, iemand van de oppositie zich weerhoudt van stemming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 beugwant

@8: Wat een onzin, niet kunnen stemmen omdat er van de tegenpartij er eentje te lam is om op te komen draven? Zo kun je alles wel lam leggen door bij al dat je niet zint als een Momfer even een sigaartje te gaan roken.

Terzijde: hoe haal je het in je hoofd om angelsaksische systemen als goed voorbeeld erbij te halen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@7: het rechter tabelletje gaat over het restant van de 96 leden die bij aanvang aanwezig waren.”
Dat had ik wel begrepen, maar dat blijkt verder nergens uit en het staat gewoon niet correct (zou niet door de peer review komen ;-).

“Waarom denk je dat hij riep dat hij er volgens het reglement recht op had?”
Omdat hij de afspraak in afwijking daarvan “vergeten” was.

@8: Lijkt ook haast wel een rol die voor hem geschreven is.

@9: Toch is watt #8 omschrijft op meer plaatsen afspraak. Ook in Duitsland bijvoorbeeld. Daar heeft zich trouwens zowel voor de truc van Wilders, als de truc van de coalitie een al eens een precedent voorgedaan (alleen in dat geval beide door de oppositie geïnitieerd). Het is trouwens te kort door de bocht om te spreken van “te lam is om op te komen draven”. Het is niet alleen reces, maar ook nog Coronacrisis, waarbij de Kamer als werkwijze gekozen heeft om zo min mogelijk Kamerleden in de vergaderzaal aanwezig te hebben. Dat is ook de reden dat er een afspraak ligt om hoofdelijke stemming tijdig aan te kondigen, om ze te kunnen voorbereiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Verbeek

Bananen-constitutionele monarchie.
Veel succes, mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Anoniem

Ik vind het wel logisch. Kijk, ik ben hartstikke voor hogere lonen in de zorg, maar Wilders had ook iets anders voor kunnen stellen, waar ik me minder in kan vinden. Of zo’n voorstel het haalt moet niet afhankelijk zijn van welke kamerleden toevallig dan in de kamer aanwezig zijn.

Er zijn bovendien genoeg redenen waarom het beter is als niet iedereen verplicht aanwezig moet zijn als in een schoolklas. Partijen hebben specialisten die veel dingen best kunnen afhandelen zonder dat de hele fractie er bij aanwezig is. Kamerleden kunnen buiten de kamer een hoop dingen doen die net zo belangrijk zijn voor hun werk: praten met burgers of civil society, onderzoek doen, stukken lezen, debatten voorbereiden, compromissen sluiten met andere partijen, werkbezoeken enz. Een kamerlid is niet alleen stemvee. Het zijn volwassen mensen en die kunnen best zelf beslissen wat op dat moment nodig is. Uiteraard moet hoofdelijk stemmen mogelijk zijn, maar er lijkt mij niks ondemocratisch aan als dat pas bijv. de volgende dag kan zodat iedereen die dat wil er bij aanwezig kan zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Anoniem

@4 Echt absurd, en dat terwijl Arib ook van de PvdA afkomstig is. Wat schuilt daar achter? Wilde zij juist daarom heel correct zijn en heeft ze toen uit paniek, zonder nadenken, iets geroepen en wilde ze dat koste wat kost verdedigen?

Lijkt me dat ieder weldenkend mens die er even over nadenkt alleen maar tot de conclusie kan komen dat dat niet klopt.

Valt me enorm van haar tegen, ik dacht dat ze bekend stond als een goede voorzitter?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@13: Arib zit daar in functie als Kamervoorzitter, niet PvdA-lid (gezien haar medewerking aan de stunt van Wilders heeft ze inmiddels haar onpartijdigheid in functie alsnog in twijfel gebracht). Bovendien zet zoiets een heel gevaarlijk precedent. In dit geval had het voor de uitslag niet uitgemaakt (72-73 is nog steeds verworpen), maar gezien de verhoudingen in de Kamer, had iemand die toevallig vlak na een stemming binnen kwam wandelen om zich op het gezette precedent te beroepen al snel voor een rel kunnen zorgen. Hopelijk is het een les voor Asscher: Als er hoofdelijk gestemd moet worden, moet je zorgen dat je present bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Anoniem

@14 Ik begrijp juist uit het de door Cokema gepostte notulen dat hij juist wél aanwezig was maar per ongeluk was overgeslagen?!

(Ik weet wel dat ze er niet als PvdA-lid zit, maar dat is/was ze wel en ze is nog steeds een mens en geen robot dus als ze iets doet dat ik niet goed kan verklaren vanuit haar rol als kamervoorzitter dan is het logisch om ook naar andere factoren te gaan kijken bij het zoeken van een mogelijke verklaring)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@15: Het is het woord van Asscher tegen de officiële aanwezigheidslijst. Ik hecht dan toch wat minder waarde aan het woord van Asscher. En zelfs áls hij wel in de zaal was, dan moet hij (en trouwens ook zijn overige partijgenoten) heel erg slecht hebben zitten opletten bij zowel het opmaken van de presentie, als de hoofdelijke stemming zelf (hetgeen zijn woord ongeloofwaardiger maakt). Kortom, ik acht het veel waarschijnlijker dat hij op twee cruciale momenten niet in de zaal was en daar achteraf over loog, in de hoop alsnog op het lijstje voorstemmers terecht te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Anoniem

@16, maar de voorzitter spreekt niet tegen dat hij er was en lijkt juist een fout toe te geven “De voorzitter: Meneer Asscher, het is misgegaan bij de stemming over uw motie, maar we kunnen het niet herstellen.”.

 • Vorige discussie