Coffeeshopbeleid: blowin’ against the wind

Wederom een gastbijdrage van Petra Kramer. In het kader van Nederland Nederlandser weet Wilders Rutte wel het cliché double dutch eer aan te doen. Coffeeshops moeten op minimaal 350 meter afstand van een school staan én er is een pasje nodig om binnen te komen. Letterlijk staat er in het regeerakkoord dat coffeeshops besloten clubs worden die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas. Of en hoe de pasplicht voor coffeeshops de privacy verder gaat aantasten is uiteraard nog niet bekend. De mogelijkheden zijn echter eindeloos. Het hangt er alleen van af of het pasje universeel voor alle shops gaat gelden of alleen voor eentje. Of het pasje landelijke dekking gaat krijgen en of er een hippe campagne à la de ovchipkaart op los wordt gelaten is ook nog niet bekend. Hoe dan ook, dankzij het persoonsgebonden pasje kan eenvoudig worden geregistreerd hoeveel gram wiet of hash u per week koopt.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Foto: Eric Heupel (cc)

Mooie knollen, Majesteit!

Koniging BeatrixEnige weken geleden gaf ik U, als zelfbenoemde informateur, in overweging niet door te gaan met de coalitievoorkeur van Marc Rutte. Helaas zagen uw benoemde adviseurs niet wat ik zag. U hoef ik niets uit te leggen, maar voor uw adviseurs vat ik mijn beeld nog even samen.

De beoogde coalitie had een te kleine meerderheid voor een stevig hervormingsbeleid. De aarzelingen binnen het CDA waren al heel duidelijk. Het CDA zou bovendien een congres houden, alvorens in de coalitie te stappen. De PVV is geen normale partij, maar valt samen met de herrie die zij veroorzaakt. De meerderheid in de Tweede Kamer bestaat niet in de Eerste Kamer.

De conclusie moet dan ook zijn: een stabiele vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal zit er niet in.

En dat was toch uw opdracht aan de heer Opstelten, die U vandaag een hoop komt uitleggen. Het CDA heeft inmiddels een congres gehad en uw volk keek toe. Ik houd daar wel van: onder het licht van televisielampen worden dingen op een mooie manier onloochenbaar.

  • De tegenzin bij het CDA was zo groot dat een formule moest worden verzonnen.
  • Die formule kwam: de hele fractie bewaakt de beginselen van het CDA.
Foto: Eric Heupel (cc)

Het failliet van het rentmeesterschap

De eerste die ik over het regeerakkoord hoorde, was Kees de Kort, vrijdagavond op BNR. De tweede was zaterdagochtend Barbara Baarsma in de Volkskrant (wie het artikel kan vinden: graag!), en de derde was Femke Halsema op radio 2 (vanaf ongeveer 12.15 – het programma moet snel online komen).
Conclusies: in plaats van de huidige economische problemen te zien als indicatie voor een structureel probleem, heeft men in het regeerakkoord afgesproken dat er geen probleem is. De huizenmarkt, arbeidsmarkt, de pensioenen; alles is okay en de tijd heelt alle wonden. De pakweg dertig jaar neoliberaal economisch beleid, dat geleid heeft tot een economie die drijft op een kredietkurk wordt in stand gehouden, en er zullen geen structurele hervormingen plaatsvinden – die zijn immers niet nodig, de markt lost het allemaal vanzelf wel op.

Dit is niet alleen ‘een gemiste kans’ (Halsema) omdat er in Nederland op dit moment, na het faillissement van DSB, de staatsteun aan ING en ABN-AMRO, de ontmanteling van Fortis en het instellen van de deeltijd-ww een breedgedragen maatschappelijk besef is van de noodzaak aan structurele hervormingen, het is ‘bühnebeleid’ (Baarsma). Het zijn ad-hoc afspraken die zijn gemaakt om een regering te vormen – goed voor de poppetjes Rutte, Verhagen en Wilders, maar met landsbelang heeft het niets te maken. ‘Met vrienden als Maxime, Geert en Mark heb je geen vijanden nodig.’ (De Kort)

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Eric Heupel (cc)

Het CDA en de geschiedenis

Hannie van Leeuwen

Hannie van Leeuwen

Hoe gebruik je geschiedenis? Mulisch maakte altijd iets van synchroniciteit, die hij grote betekenis toekende. Zaterdag 2 oktober zou hem hebben kunnen inspireren. Ongeveer op het zelfde tijdstip sprak Hannie van Leeuwen op het “historische” CDA-congres en Geert Wilders in Berlijn.

Hannie van Leeuwen is een krasse oude dame, die zeer gekant is tegen de samenwerking van haar partij met de PVV van Wilders. In twee volzinnen slaagde zij er in een verbinding te maken met het verzet tegen de Duitsers in WO II en haar principe bezwaren tegen de combinatie met de PVV, een partij die onderscheid maakt tussen mensen. Zij ontroerde daarmee, door haar totale echtheid en genuanceerdheid. Overigens deden andere sprekers (Hirsch Ballin, e.a.) weinig voor haar onder.

Geert Wilders citeerde Marx: “Ein Gespenst geht um in Europa..” Het is de eerste zin uit het Communistisch Manifest. Maar zijn spook was niet het communisme, maar de Islam. Angela Merkel was “not amused”. Het kaartje uit die Zeit van vorige week laat zien waarom. Alleen in Duitsland ontbreekt nog de pregnante politieke rol van een anti-islampartij, maar in vrijwel alle omringende landen is die er wel. Denkbaar is dat Frau Merkel slecht slaapt van politieke bewegingen met een bruine zweem. De Duitse geschiedenis geeft daar alle aanleiding toe.

Foto: Eric Heupel (cc)

Beste Henk en Ingrid,

Start de polonaise maar. Jullie Blonde Leider heeft het best goed gedaan, vooral als het gaat om immigratie en veiligheid. Op andere punten stelt hij wellicht meer teleur, maar daar moet je even voor doorlezen.

We hebben als service naar jullie even alle punten uit het verkiezingsprogramma naast het Regeerakkoord gelegd (ja, wij elitaire linkse mensen hebben natuurlijk veel tijd over, want wij werken niet). Er is flink wat overlap tussen de twee. Nu behoren al die punten niet alleen Geert Wilders toe. Immers VVD en CDA zijn ook voor investeren in een veilig openbaar vervoer. Ook staat er veel bezweringstaal in. Zo beloven VVD en CDA bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de internationale handel in emissierechten, terwijl jullie Blonde Leider daarvan af wil. In andere stukken wordt duidelijk dat Nederland gewoon blijft meewerken aan deze internationale handel.

Ook heeft Wilders tijdens de onderhandelingen nog veel extra’s binnengesleept, maar ik beperk me nu even tot het verkiezingsprogramma, het eerste en het laatste waar jullie als stemvee nog enige zeggenschap over hadden bij de PVV.

Voordat we het over immigratie gaan hebben, wil ik even de belangrijkste punten laten zien. Iedere paragraaf in het verkiezingsprogramma sluit af met En vooral… en dan volgt er een eis die blijkbaar het belangrijkste is voor de partij. Slecht ééntje wordt gegarandeerd:

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Eric Heupel (cc)

Bezuinigen? Zet in op medische thuistechnologie

Deze gastbijdrage is geschreven door Lotte Asveld, senior onderzoeker/projectmedewerker Technology Assessment werkzaam bij het Rathenau Instituut. De bijdrage is ook op het blog van het instituut te lezen.

Adviesbureau Boer en Croon becijferde in augustus 2010 dat er 5 tot wel 7 miljard euro bespaard kan worden door het overhevelen van medische technologie van ziekenhuizen naar huisartsen.

Gek genoeg wordt een àndere belangrijke technologische trend stelselmatig over het hoofd gezien: de opkomst van de medische thuistechnologie. Thuisgebruik van medische apparatuur geeft patiënten meer controle over de eigen gezondheid en levert besparingen op. Maar dan moet de overheid daar wel op sturen.

Er komt steeds meer medische technologie op de markt die door mensen zelf thuis kan worden gebruikt. Denk aan medische zelftests op bijvoorbeeld cholesterol en geslachtsziekten, genetische tests met bijbehorend levensstijladvies die via internet besteld kunnen worden, stappentellers, Wii Fit, digitale health coaches en monitoringapparatuur die je waarschuwt bij tekenen van ziekte. In de toekomst kunnen mensen waarschijnlijk ook steeds vaker zichzelf monitoren en behandelen dankzij minuscule testlaboratoria en scanapparatuur voor thuis. Voorbeelden zijn de medimate, waarmee manisch depressieve patiënten zelf het lithiumgehalte in hun bloed kunnen controleren, of de H’andy Sana, een telefoon waarmee mensen zelf een hartfilmpje kunnen maken en via internet kunnen versturen.

Foto: Eric Heupel (cc)

PVV beloften en resultaat, checkt u mee?

Het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog is (bijna) een feit. Er liggen een regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV. Terwijl de mainstream media vooral aandacht hebben voor het CDA en of de christen-democratische achterban ‘zich wel kan vinden in de akkoorden’ zijn wij benieuwd naar de PVV en haar achterban. Wat is er over van de beloften aan ‘Henk en Ingrid’ en hoe verhouden de akkoorden zich tot het PVV verkiezingsprogramma? Geeft Geert Wilders hiermee zijn achterban wat ze willen? Of toont hij zich een laffe polderaar en is het gedoogakkoord een broodje slap vlees?

Aangezien de tijd van onze kleine vrijwilligersredactie bestaande uit louter hardwerkende Nederlanders vanzelfsprekend beperkt is roepen wij de hulp in van de Wisdom of the Krauts. Wij nodigen u uit om het PVV verkiezingsprogramma naast de regeer- en gedoogakkoorden te leggen en de verschillen te zoeken. Waar deed Limburgse Mozart water bij de wijn en waar kreeg hij zijn ontzettende zin?

Hier zijn de teksten:
Regeer- en gedoogakkoord en PVV verkiezingsprogramma

Plaats uw bevindingen in de comments graag gerangschikt volgens onderstaande categorieën, dan zorgen wij (bij voldoende respons) voor een fraaie overzichtspost: Economie en financien / Ruimtelijke ordening en milieu / Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Zorg / Onderwijs / Veiligheid / Infrastructuur / Buitenlands beleid en Europa / Immigratie en integratie.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Eric Heupel (cc)

Veiligheidsbeleid: verouderd en symbolisch

Terug naar de goede oude tijd

De veiligheidsparagraaf van het regeerakkoord vertoont veel oud nieuws en symboolpolitiek. Nu is feitelijkheid altijd ver te zoeken in het veiligheidsdebat, maar dit kabinet is voornemens om flink wat fouten te herhalen waar politie en justitie in de VS al lang van hebben geleerd. Daarnaast zijn veel initiatieven niet nieuw. En sommige voorstellen zijn ronduit eng. Laten we een aantal punten even nalopen:

Het kabinet komt met een voorstel tot verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren.

Wens van Teeven. Jammergenoeg is preventief fouilleren een arbeidsintensieve en dus dure oplossing met vaak een mager resultaat. Daarnaast, wordt Nederland echt veiliger door ook omaatjes tegen de muur te zetten? In de VS, waar jarenlang ervaring met preventief fouilleren is opgedaan, houden steeds meer steden ermee op.

Het kabinet komt met een voorstel dat zwaardere straffen stelt op geweld tegen politie, brandweer, ambulancepersoneel en andere gezagsdragers.

Geen nieuws.

Er komt meer cameratoezicht.

Studie op studie bevestigt: effectiviteit van cameratoezicht is nihil of niet te meten. Wist u trouwens dat iedere camera gemiddeld 15.000 euro kost?

Grensoverschrijdend gedrag van risicojongeren, individueel en in bendes, wordt teruggedrongen, ook door consequent lik op stuk te geven, zoals door oppakken, berechten en direct straf ten uitvoer brengen. Waar mogelijk wordt snelrecht toegepast (o.a. night courts).

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.