Petra Kramer

12 Artikelen
1 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Neem het niet!


“Scheppen is weerstand bieden. Weerstand bieden is scheppen.”

Premier Rutte laat zich er op voorstaan dat zijn beleid er op gericht is om Nederland terug te geven aan de Nederlanders. Dat vond ik al een opmerking van niks maar na het pamflet “Neem het niet!” Van Stéphane Hessel te hebben gelezen vind ik het “project” van Rutte ronduit een gotspe.

De oud-verzetsstrijder en mede-opsteller van de de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beschrijft de plannen van de Franse Raad van het Verzet: “teruggave aan het volk van de grote gemonopoliseerde productiemiddelen, die de vrucht zijn van collectieve arbeid, van de energiebronnen, de bodemschatten, de verzekeringsmaatschappijen en de grote banken; de invoering van een echte economische en sociale democratie met uitschakeling van de economische en financiële aristocratie in de leiding van het economische bestel.”

Kom daar maar eens om bij Rutte. Hij zou naar z’n hoofd wijzen en je voor gek verklaren. Het rare is dat hij de tijdsgeest aan z’n zijde vindt. Ondanks de kredietcrisis en de verontwaardiging over de nog steeds uitgekeerde bonussen ziet de meerderheid lijdzaam toe hoe de “ongecontroleerde vrijheid van de vos in het kippenhok” vergroot wordt. Terwijl we 66 jaar vrijheid vieren, beseffen we blijkbaar niet dat we de doelstellingen van het verzet met voeten treden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Alleen Rutte scoort met bezuiniging op minima

rutte cohenTerwijl de oppositie niet betrokken wordt in het maken van plannen voor de onderkant van het loongebouw wordt de VNG dat wel. En de VNG slaagt waar Cohen tijdens de campagne jammerlijk faalde. In een niet-openbare maar per ongeluk toch op internet geplaatste brief (mirror) haalt de VNG keihard uit naar de voorgenomen bezuiniging op de Wet werk en bijstand (Wwb). Waar het Rijk de uitvoeringskosten van het nieuwe beleid op 4,5 miljoen schat, denkt de VNG minstens 30 miljoen aan ICT-kosten te moeten maken. Om te kunnen plukken van minima moet de sociale dienst van iedere gemeente op de schop en dat is bepaald niet gratis.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bracht EO-Netwerk een bijstandsmoeder aan het huilen met de doorberekening van de bijstandsplannen van de VVD. Rutte reageerde woedend, er was niks van waar. Diezelfde bijstandsmoeder werd ook in de campagne voor de Statenverkiezingen ten tonele gebracht, ditmaal bij Uitgesproken WNL waar ze verklaarde nog niks van de bezuinigingen te merken.

Dankzij Uitgesproken VARA, dat de hand wist te leggen op plannen van de regering om het individuele recht op bijstand af te schaffen, wisten we welke kant het uit zou gaan. Als het aan Rutte  ligt dan kunnen thuiswonende kinderen  van werkloze ouders als kostwinner worden aangemerkt. Van een student met een bijbaan kan worden verwacht dat zij haar ouders onderhoudt. Cohen ging ermee aan de bak. Het moet eerlijker!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hoe een twittergrap een staart krijgt

De PVV wil een nette campagne. Dat was de kop van het persbericht dat de PVV de deur uit deed in reactie op @PVVFriesland (sargief). Eerder liet de PVV al weten mij te willen gaan aanklagen wegens smaad en laster. Steen des aanstoots lijkt vooral het clipje van Hanzel und Gretyl te zijn. In de smeekbede om een nette campagne werd smaad en laster namelijk verduidelijkt als “hitlerboodschappen”. Die mogen niet tenzij ze in het boekje van Martin Bosma staan.

Door het inbrengen van het nationaal-socialisme stond ik als journalist van een gesubsidieerde radiozender een rationele discussie in de weg. Tenminste, dat laat Max Aardema, lijsttrekker van de PVV Friesland weten. Hij vindt het niet kunnen en de maat is vol. Daarom wil Aardema weten waarom Smelne FM samenwerkt met het “soort mensen” als ondergetekende. En hij wil me laten oppakken natuurlijk.

Op de internets waren de reacties gemengd.

Natuurlijk kwam het PVV-gepeupel zijn gal over mij uitspuwen maar er is ook sprake van massa-imitatie. Twitter wordt overspoeld door een ware tsunami van fake pvv-accounts. Zo is er de @PVVZuidLimburg die schande spreekt van de kwaadsprekerij dat de oer-Hollandse Sinterklaas een Turk zou zijn en de @PVVOostVlielanddat het helemaal gehad heeft met het akelige West-Vlieland.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zeg PVV-Friesland, u zoekt mij!

De PVV wil aangifte tegen mij doen zo bericht Omrop Fryslân. (memmetaal-alert) De reden? Ik heb de PVV “misbruikt.” En nu word ik dus gezocht. Door de PVV en mogelijk door het Openbaar Ministerie. Ik wacht ook met spanning op het mailtje van Twitter dat de PVV hun verzocht heeft mijn ip-adres te overhandigen.

Wat was er aan de hand? Simpel, de PVV voert een slimme oude-media-campagne. Stukje bij beetje onthullen ze per provincie de kieslijst op een geheime locatie aan de pers. Lokale kranten en andere lokale en regionale media duiken daar bovenop. Mij viel op dat er met de presentatie van de kieslijst in Zeeland ook een @PVVZeeland actief werd en ik dacht laat ik eens kijken of er al een @PVVFriesland bestaat. Dat bleek niet het geval.

Blij als een kind dat ik was met mijn gloednieuwe twitters ben ik zorgvuldig omgegaan met mijn eerste tweet. Het werd “Hallo Friesland! Wat is het fijn om hier te zijn. Wat een ruimte, wat weinig moslims. Fantastisch! Laten we dat zo houden.” De Dagelijkse Standaard deed de rest en zelfs Pieter Hilhorst ging er met boter en suiker in door mij te citeren. “Minder islam = minder moslims.”

Quote du Jour | Noodzaak

De noodzaak om terug te keren is in het belang van niet alleen ons maar vooral van het gezin zelf.

(Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers voor de microfoon van Nieuwsuur)

Tegenvallertje voor Bruin I, de rechterlijke macht heeft geoordeeld dat gezinnen met kinderen niet op straat geknikkerd mogen worden. De uitweg van Leers om kinderen dan maar te scheiden van de ouders door ze op te vangen in een pleeggezin en ma en/of pa alsnog op straat en het liefst over de grens te mikken is eveneens verboden door de rechtbank.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De meesterzet van Rutte

Hoewel ongetwijfeld ingegeven door rattus catholicus Verhagen deed Rutte vandaag een meesterzet. Met de aangekondigde politionele acties trainingsmissie zaait hij uiterste verdeeldheid in de oppositie. Het Kabinet gebruikt een D66/Groenlinks-motie van voor Cablegate om weer iets te gaan doen in Afghanistan zodat Nederland “internationaal op groot respect kan bogen” om de Minister van Buitenlandse Zaken maar te citeren.

Met een Europees sausje wordt er een artikel 100 brief naar de Kamer gestuurd. PvdA, SP en PVV laten meteen weten mordicus tegen te zijn en GroenLinks en D66 laten tezamen weten vooral te willen letten op het proces, daarnaast willen ze een hoorzitting vooraleer er een standpunt komt. Ondertussen heeft heel de wereld dankzij WikiLeaks kunnen lezen dat Van Rompuy stelt dat niemand meer in Afghanistan gelooft. Enkel en alleen om Amerika te paaien wil het Kabinet Henk en Ingrid gaan naaien zou zomaar een slogan kunnen zijn waarmee de PVV de Statenverkiezingen Senaatsverkiezingen wil gaan winnen. Ironisch genoeg kost de trainingsmissie ongeveer evenveel als de BTW-verhoging op concert- en theaterkaartjes jaarlijks moet gaan opbrengen.

Daarmee heeft het Kabinet Rutte-Verhagen de inzet voor de verkiezingscampagne knap gekaapt. Over de aangekondigde bezuingingen zal het niet meer gaan. Om over echte provinciale items nog maar te zwijgen. De inzet van #PS2011 wordt het wel of niet opleiden van mogelijke overlopers naar de Taliban. Of van mensen die snel geneigd zijn hun AK-47 op de Afghaanse variant van marktpaats.nl aan te bieden. Terwijl WikiLeaks aantoont dat de oorlog tegen het terrorisme een grote leugenmachine is weet Bruin I het zo te manouvreren dat de ontevreden rechtsmens gewoon achter het PVV-geluid kan blijven aanlopen terwijl van de progressieve oppositie (en ook de ChristenUnie en silent partner de SGP) verwacht wordt dat ze uiteindelijk wel voor zullen stemmen. Zonder die verwachting had het Kabinet namelijk nooit een dergelijk voorstel gedaan.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Om in de gaten te houden: de bieb

Heel kort samengevat betekent 2011 volgens bovenstaande presentatie meer aandacht voor het milieu en onze impact daarop (yay!) en minder privacy (boe!) omdat mobiel internet meer en meer deel wordt van het dagelijks leven terwijl allerlei apps zijn die u graag bespioneren.

Hoewel de gehele presentatie de moeite waard is, wil ik 1 slide in het bijzonder onder de aandacht brengen. Trendnummer 30, slide 44 voorspelt het uitlenen van e-books door bibliotheken en  met name amazon.com. Als Amazon dat gaat doen dan zullen bibliotheken wel moeten. Bedreigd als ze worden door het gebrek aan cultuurbeleid van Bruin I en de kortingen op het gemeentefonds – waaruit 90% van de subsidies voor bibliotheken afkomstig zijn – kunnen ze niet op de oude voet door blijven gaan wanneer een mediareus als Amazon hun directe concurrent wordt. Daarom  is de uitleen van e-readers of tablets en e-books wellicht hét antwoord op de aanstaande bezuinigingen en de bijbehorende sluiting van mogelijk 1 op de 3 openbare bibliotheken.

Voordat het zover is dat u volop boeken kunt lenen via het web is er echter nog een hoop werk aan de winkel. E-books passen dusdanig slecht binnen de gestaalde kaders dat ze niet onder het leenrecht vallen. Treuriger nog is dat bibliotheken moeten onderhandelen met de vertegenwoordigers van de rechthebbenden en niet rechtstreeks met de wetgever – waar blijft de partij die dit aankaart?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Femkes machtspolitiek

Wederom een bijdrage van Petra Kramer.

Gisteren werd bekend dat Femke Halsema na het kerstreces niet terugkeert in de Tweede Kamer. Haar vertrek kwam wellicht eerder dan verwacht maar een donderslag bij heldere hemel was het niet. Halsema heeft haar partijcongres dispensatie moeten vragen om nog eenmaal lijsttrekker te mogen zijn en dat was met het doel om te gaan regeren. In haar eigen woorden “GroenLinks is een ideeën-partij op zoek naar macht.” Nu die macht niet gevonden is, is het niet raar dat Halsema afstand doet van haar troon.

De formatie van Paars-Groen is mislukt omdat de heilige hypotheekrenteaftrek behouden moest blijven. Dat was het enige echte piketpaaltje van Rutte en daar waren slechts twee andere partijen voor te vinden vandaar dat gedoogregering nu woord van het jaar is. La Halsema gooit echter allerminst de handdoek in de ring. Haar afscheid is pure machtspolitiek en dat bedoel ik in de positieve zin van het woord. Op 2 maart kunt u Bruin I namelijk maken of kraken en GroenLinks gaat voor dat laatste.

Rutte gaf al eenzelfde signaal af toen hij in Elsevier declameerde dat het niet uitmaakt wat u stemt als het maar (knetter)rechts is. Alleen dan kan het kabinet dat Henk en Ingrid degenen die weinig tot niks hebben de crisis laten betalen. GroenLinks maakt het voortbestaan van premier Rutte tot de verkiezingsinzet en gelijk hebben ze. Hij moet zich schamen voor de manier waarop hij z’n liberale principes verkwanselt. Winkelen is ook zondagsrust. Tenzij je de SGP nodig hebt. Dat had zelfs Wouter Bos niet kunnen bedenken.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DDoS’en is de nieuwe sit-in

Wederom een bijdrage van Petra Kramer.

iraanse president schrikt van een computermuisHet is niet verwonderlijk dat de internetbende Anonymous zoveel bijval krijgt  met zijn vrij kinderachtige Operation Payback. Waar WikiLeaks bevestigt dat de wereld nog krankzinniger in elkaar zit dan velen al dachten moeten overheden niet raar opkijken dat burgers zich gaan roeren. Te meer omdat burgerlijke ongehoorzaamheid tegenwoordig zo simpel is als klikken op een link. Toch reageert met name de Nederlandse overheid weer op de slechtst denkbare manier. Oppakken en in de cel met die handel. De woordvoerder van het High Tech Crime Team heb ik al meerdere keren op TV zien verkondigen dat er maar liefst 6 jaar celstraf op een simpele muisklik kan staan.

Waarom die heksenjacht op script kitties zoals ze minachtend liefkozend genoemd worden op 4chan, de thuisbasis van Anonymous? Is dat nou de daadkracht die we mogen verwachten van Bruin I dat in het regeerakkoord claimt te strijden voor een open en vrij internet? Waar blijft dan de veroordeling en het het aanpakken van de DDoS-aanvallen op WikiLeaks zelf? En wanneer gaat premier Rutte weer pleiten voor de absolute vrijheid van meningsuiting zoals hij in het verleden gedaan heeft?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Wederom een bijdrage van Petra Kramer.

Premier Rutte begrijpt de zorgen omtrent de samenwerking met de PVV. Alleen denkt hij dat die zorgen weg te nemen zijn door te bewijzen dat zijn Kabinet een volstrekt “normale regering” is die “op een verstandige manier beleid voert” en die “op een heel pragmatische manier samenwerking zoekt met partijen in de Tweede Kamer.” Wat de reactie van de Duitse president daarop was, wil mij via de Nederlandse media niet echt duidelijk worden maar alles wijst erop dat Christian Wulff gewoon geen zin had in ruzie bij zijn beleefdheidsbezoekje aan Rutte.

In de Tweede Kamer vindt Rutte meer weerwoord. Daar confronteerde Femke Halsema hem afgelopen vrijdag met de van Clinton geleende uitdrukking “fact-free politics.” Rutte riposteerde knap, wat nou fact-free? Feit is dat wij invulling geven aan de onderbuikgevoelens van Henk en Ingrid. Die woorden gebruikte hij natuurlijk niet letterlijk maar hij voerde wel als voorbeeld aan dat rechters teveel oog hebben voor daders en te weinig voor slachtoffers. Daar wil het Kabinet met steun van Wilders wat aan gaan doen.

De enige reden dat Wilders geen vice-premier is, is het meningsverschil dat is neergelegd in de agreement to disagree. „We zijn het over een groot onderwerp oneens. Dat onderwerp heet de islam. Daar zijn we het zo over oneens dat het ook onmogelijk was een gemeenschappelijke regering te vormen.”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Coffeeshopbeleid: blowin’ against the wind

Wederom een gastbijdrage van Petra Kramer.

coffeeshopIn het kader van Nederland Nederlandser weet Wilders Rutte wel het cliché double dutch eer aan te doen. Coffeeshops moeten op minimaal 350 meter afstand van een school staan én er is een pasje nodig om binnen te komen. Letterlijk staat er in het regeerakkoord dat coffeeshops besloten clubs worden die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas.

Of en hoe de pasplicht voor coffeeshops de privacy verder gaat aantasten is uiteraard nog niet bekend. De mogelijkheden zijn echter eindeloos. Het hangt er alleen van af of het pasje universeel voor alle shops gaat gelden of alleen voor eentje. Of het pasje landelijke dekking gaat krijgen en of er een hippe campagne à la de ovchipkaart op los wordt gelaten is ook nog niet bekend. Hoe dan ook, dankzij het persoonsgebonden pasje kan eenvoudig worden geregistreerd hoeveel gram wiet of hash u per week koopt.

Dat er geklaagd gaat worden is duidelijk. Is het niet door de inheemse blowers dan is het wel door de 23% van de toeristen in Amsterdam die daar graag een jointje halen. Om over stamgasten als Snoop Dogg nog maar te zwijgen. Eigenlijk verheug ik me wel op het moment dat een diender Mister Snoop D O Double G verzoekt zichzelf te verwijderen uit het etablissement waar hij net zit te chillen. Dat lijkt me niet een feit waar hij noch enig andere toerist van harte aan mee zal werken. Als je internationaal een flater wilt slaan moet je de vrijheid-blijheid-mentaliteit van Nederland op deze manier te grabbel gooien.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Rutte-1: tot zover LHBT-emancipatie

Vandaag een gastbijdrage van Petra Kramer.

soep op zondagOnder Balkenende IV werden transgender personen (waartoe ik gerekend word) voor het eerst in emancipatoir opzicht besproken in de Tweede Kamer. Dat gebeurde bij behandeling van de nota Gewoon homo zijn. Een stuk waarover het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overmoedig schrijft dat in het rapport staat hoe de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen op dat moment is en hoe deze volgens de overheid moet worden.

Anno 2010 worden “we” zelfs genoemd in het regeerakkoord. Wederom in een rijtje met  lesbiënnes, homo’s en biseksuelen, samen lhbt geheten. Reden genoeg voor het COC om een positief persbericht de deur uit te doen. Reken er ook maar op dat dat besproken zal worden op het Kerstfeest van www.travestie.org in het PVV-bolwerk Ruchpen. Natuurlijk ben ik ook blij dat transen niet meer exclusief besproken worden als kostenpost maar verwacht van mij geen lofzang op dit gedoodgedrocht.

Het kabinet Rutte-Verhagen poogt twee heren te dienen, of anders gezegd, het leunt op de PVV en lonkt naar de SGP. Voor de emancipatie van de lhbt heeft dat consequenties. Het eerste wapenfeit van herbenoemd minister van OCW Marja van Bijsterveldt was dan ook de mededeling dat zij er op rekent dat de VVD de steun aan het voorstel om iets te doen aan de ‘enkelefeitconstructie’ intrekt. Dat betekent dus dat je als leerling op een reformatorische school niet uit de kast kunt komen zonder te vrezen voor het voortbestaan van je recht op onderwijs bij een onderwijsinstelling naar keuze.