1. 1

  Thomas, dit is wel een heel slecht artikel hoor

  Bijvoorbeeld
  Maar liefst 62 miljard euro zingt rond in het ministerie van Sociale Zaken, het uitkeringenministerie, terwijl het ministerie van Onderwijs het met de helft moet doen. Oftewel, tien procent van ons jaarlijks product wordt verdeeld onder mensen die er niet aan hebben bijgedragen,

  Je betaalt ongeveer 20% van je loon aan sociale premies maar zodra je een uitkering aanspreekt heb je er opeens “niet aan bijgedragen”. Als bouwvakker die vanwege de crisis thuis zit met WW zou je kunnen denken “fuck you Ewald”.

 2. 4

  @jsk: WW-premies zijn sinds 2009 (IIRC) afgeschaft. Aantal jongeren die in een wajong-regeling terechtkomen gaat peilsnel omhoog (200k nu, verwacht 300-400k binnen een paar jaar bij ongewijzigd beleid). Door de bureaucratische opzet van dat soort regelingen zijn die mensen permanent ‘buitenspel gezet’, en zorg je d’r voor dat iemand tot z’n 65e in de uitkering blijft.

  Overigens is de betere bouwvakker zzp’er, en dan betaalt-ie alleen omzet- en inkomstenbelasting.

 3. 6

  Het gaat om visie, die VVD zegt te hebben. Ik vind hdt wel een rake constatering dat we zoveel meer geld uitgeven aan het niet-verarmen van mensen dan aan onderwijs. Terechte vraag lijkt me: wat heeft de toekomst. Engelen is niet bepaald de eerste die die vraag stelt (en het antwoord ook niet heeft). Helaas leiden we onze kinderen te vaak op voor werkloosheid en inactiviteit. Gezien de intl. constellatie is dat inderdaad onhoudbaar. Zie ook weer stuk in NRC van dit weekend over Brazilie. De wereld verandert hard en wij zitten aan een ketting van 62 miljard. Elephant in the room die ook VVD/CDA blijven negeren.

 4. 7

  En wellicht was het opzetten van welke rechtse coalitie dan ook belangrijker dan de economie.
  Dat komt wel een volgende keer, als ze dan nog een kans krijgen.
  Welke politicus voelt zich verantwoordelijk voor de langere termijn?

  Misschien moeten we ze bij de volgende campagne ook scoren op dit aspect.

 5. 9

  Het is jammer dat de verhoogde kinderopvang slechts heeft bijgedragen tot meer werkgelegenheid in de kinderopvang, maar weinig heeft bijgedragen aan een verhoogde arbeidsdeelname van moeders.
  Moet je tegen beter weten in blijven doorgaan met geld uitgeven aan wat niet echt helpt t.o.v. je doel?

 6. 10

  Zo zo Bookie, wat weet jij daarvan? Kom eens met cijfers. Of heb je zelf kinderen?
  Als de kinderopvang vergoeding teruggaat naar het niveau van pakweg 5 jaar geleden, dan wordt het met name voor ouders met jonge kinderen in de dagopvang onbetaalbaar. Je kan dan rustig 1 salaris afdragen aan de kinderopvang, met als resultaat: je werkt om je kinderen naar de kinderopvang te kunnen brengen. Voor mij persoonlijk was dat de moeilijkste financiële periode uit mijn leven (tot nu toe).

 7. 11

  @4: De WW-premie voor de werknemer is verlaagd tot 0, niet afgeschaft. Dat is toenertijd gedaan omdat de reserves uitpuilden. Ondertussen hebben die reserves door de crisis natuurlijk een flinke deuk gehad en met name door de deeltijd-WW ten bate van werkgevers. Maar dannog gaat het hier om een verzekering wat door de werknemers en werkgevers wordt betaald, en niet een deel van de rijksbegroting.

 8. 13

  @10

  Er is veel verzet tegen de beperking van de subsidie voor kinderopvang. Onderzoekers reageren veel koeler. De afgelopen jaren hebben subsidies de arbeidsparticipatie nauwelijks verhoogd.

  Als de kosten voor de kinderopvang stijgen, zoeken vrouwen minder snel een baan. Want als het niet meer loont, waarom zou je dan nog gaan werken? Zo redeneren de critici die het demissionaire kabinet verwijten dat er gesneden wordt in de subsidies voor de kinderopvang. Hoe kun je zo dom zijn, kabinet? En dat terwijl we weten dat de arbeidsmarkt door de vergrijzing heel krap gaat worden.

  Kosten en arbeidskeuze

  Het lijkt een plausibel verwijt. Toch wijst onderzoek anders uit. De kosten van kinderopvang blijken namelijk nauwelijks een rol te spelen in de keuze van jonge moeders of ze al dan niet gaan werken. ‘Uit elk onderzoek blijkt dat de invloed van de kosten van kinderopvang gering zijn, of niet eens aan te tonen’, zegt Wil Portegijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

  Ze verwijst naar de meest recente Emancipatiemonitor. ‘Dan blijkt dat het veel meer een vraag is van ben je vóór of tegen kinderopvang.’ Slechts een minderheid van de Nederlanders is voor de ‘formele’ kinderopvang voor jonge kinderen. Opa en oma worden dan veel vertrouwder gevonden. Portegijs: ‘Als je jonge moeders vraagt onder welke voorwaarden ze meer gaan werken, streept haast niemand de mogelijkheid “gratis kinderopvang” aan.’

  Werken belangrijk

  Een andere vraag is hoeveel belang er aan werk wordt gehecht. Vooral de beter opgeleide jonge moeders doen dat. Ze willen hoe dan ook blijven werken, los van de kosten, en veelal in deeltijd. ‘Ook al zou werken dan enige tijd weinig extra geld opleveren, men gaat er toch mee door omdat de knik in de carrière anders te groot wordt’, aldus Portegijs.

  Bij het Centraal Planbureau heeft Egbert Jongen vergelijkbaar onderzoek gedaan. Zijn conclusies sporen in hoge mate met die van Portegijs. ‘Het kabinet draait nu een deel terug van de in enkele jaren sterk gestegen subsidies voor kinderopvang. De conclusie moet luiden dat die stijging de afgelopen jaren slechts een beperkt positief effect heeft gehad op de arbeidsparticipatie.’ Het lijkt er dus op dat de conclusie moet zijn dat het verspilling van geld is geweest.

  Opa en oma

  Jongen zegt dat verhoging of verlaging van de subsidie wel een ‘significant’ effect heeft op het gebruik van de formele kinderopvang. ‘Als de kosten omhoog gaan, worden eerder een opa of oma, op een oppas thuis ingeschakeld.’ Uit studies in andere Europese landen rollen volgens Jongen vergelijkbare conclusies.

  Portegijs van het SCP betreurt alle ophef over de kinderopvang. ‘Dit maakt natuurlijk geen goede indruk. Er wordt een negatief beeld neergezet.’ Achteraf denkt ze dat het beter was geweest als de overheid de subsidie niet eerst zo sterk had verhoogd.

  http://www.fd.nl/artikel/20347957/kosten-kinderopvang-nauwelijks-factor-keuze-werk

  Ik zou ook willen dat het anders was, maar helaas.

 9. 14

  #12 moet ik nuanceren. Het verhaal wat je altijd van de ZZP-ers hoorde was dat je flink meer ging verdienen voor hetzelfde werk, en dat je vrijheid had. Als je als ZZP-er bent geraakt in de crisis, dan heb je theoretisch met je hogere inkomsten betere buffers om van rond te komen. Uiteindelijk verdient het niet beter, maar word je geacht mindere tijden zelf te overbruggen. In die zin is het onzin om te stellen dat ZZP-ers de hardste klappen hebben opgevangen.

 10. 16

  @5:Ik vind hdt wel een rake constatering dat we zoveel meer geld uitgeven aan het niet-verarmen van mensen dan aan onderwijs.

  Ik vind het nietszeggend op zn best en elitair op zn slechts. Nietszeggend want de optimale verdeelsleutel tussen de financiering overheidstaken zou niet af moeten hangen van wat het belangrijkst klinkt. Zo geeft de Nederlandse staat meer uit aan Studiefinanciering dan aan de Landmacht. Dat klinkt vreemd: is de bescherming van de natie niet belangrijker dan biergeld voor studenten? Totdat je beseft dat wij veilige grenzen hebben en een half miljoen studenten.

  For better or for worse: net zoals onderwijs wordt sociale zekerheid als een van de kerntaken van de overheid gezien. En waar je onderwijs vooral aan het begin van je leven geniet, maak je in principe heel je leven gebruik van de volksverzekeringen. Dus het is niet zo vreemd dat deze een groter deel van de overheidsuitgaven betreffen.

  Daarnaast is het elitair om de WW, WAO, AOW, etc af te doen als charitas. Heel veel mensen verdienen niet het twee keer universitair opgeleid inkomen om voor het eigen pensioen, werkloosheid, ziekte, etc te sparen.

 11. 17

  @su. was een beetje off topic van mij.

  Dat goed verdienen valt erg tegen. Je bouwt wel buffers op, maar die zijn ook voor pensioen, arbeidsongeschiktheid (hakt er hard in), etc. Om maar aan te geven: als zzp’er heb je ook in normale tijden al flink wat kosten.

  Daarnaast hangt het erg vanaf in welke sector je zit. Ik zit in media (journalistiek) en daar zie je de tarieven sinds zomer 2008 schrikbarend dalen. Het is nog meer een vechtmarkt gewonnen. En die buffers, daar raak je echt een keer doorheen. WE zijn inmiddels al twee jaar verder.

  Wat ik zo om mij heen hoor is dat zzp’er het voornamelijk hebben kunnen overleven als ze in een groeisector zaten (financieel advies, ICT) of als ze een partner hadden die nog aardig verdiende.

  En dat van die vrijheid…haha, dat is nogal overtrokken. Hoeveel vrijheid heb je als er echt brood op de plank moet?

 12. 18

  @17: Natuurlijk heb je in de arbeidsverhouding geen vrijheid. Maar voor de rest heb ik de laatste jaren flinke klappen gezien bij traditionele arbeidsplaatsen (media, drukwerk), dus spreken over wie de hardste klappen hebben ontvangen in deze context is nogal wrang.

 13. 21

  @larie: Papieren rijkdom. Als wereldwijd schulden toenemen moet het wereldwijde vermogen meestijgen. Eerste wet van het Boekhouden.

 14. 22

  Het is een wat idiosyncratische visie, maar persoonlijk zie ik de nabije toekomst voor de Nederlandse economie best positief. Het kan niet lang meer duren voor Ierland, Griekenland of Portugal echt crasht. Als dat gebeurt gaat de Euro een heel end omlaag, tot beneden de dollar, wat geweldig is voor exportgeoriënteerde landen als Nederland en Duitsland.

 15. 24

  Het ministerie van Sociale Zaken heeft een begroting van 27 miljard, waarvan ongeveer 14 miljard het werkgeversaandeel van de overheid aan de sociale premies is. Er blijft iets meer dan 13 miljard voor overhead, sociale werkvoorziening en bijstand.

  De 62 miljard van de 1e paginas van de miljoenennota is het totaal aan premie-uitgaven (ongeveer 50 miljard in 2010) plus die 13 miljard (minus 1 miljard inkomsten uit de sociale werkvoorziening en bemiddeling). Het weerspiegelt dus de totale uitgaven van de maatschappij aan de sociale zekerheid, niet zozeer de begroting van het ministerie van sociale zaken.

 16. 26

  JSK #24 ..om uiteindelijk samen onze eigen ding te kunnen doen moet deze hobbel worden genomen (4 a while). Ik erken wel dat de “dutch way” er toe doet.

  De questie is ..leest iemand eigenlijk wel eens iets terzakedoende ? ( de bloggerts wel..das evident)

 17. 27

  Als zelfs de Groene Amsterdammer Rutte I als links/behoudend ziet.

  Lees ook eens ‘Analyse Rutte I: waar zijn de hervormingen? ‘

  ‘Dat is een vreemde uitkomst. Het meest rechtse kabinet, wordt rechts ingehaald door de PvdA. ‘
  http://www.z24.nl/analyse/artikel_173023.z24/Mathijs_Bouman__Rutte_I__waar_zijn_de_hervormingen__.html

  (ps http://www.fd.nl/artikel/20407836/econoom-bovenberg-negatief-regeerakkoord , verder klikme)
  Of na de statenver. gaat het roer echt om, of gen. babyboom gaat door te koste van.

 18. 31

  @29 Ai. De Rabobank heeft per 29 september net twee nieuwe series obligaties uitgegeven, totale waarde 85 miljoen.
  1 met rente 0,45% en 1 met rente 1%. Dat was alleen interessant met het belastingvoordeel.

 19. 32

  @jsk: stel dat de export naar die landen met de helft inzakt (en da’s stevig), dan praat je nog maar over 3% van onze export. Hoe het in duitsland gaat is voor ons veel belangrijker.

 20. 33

  @gronk: Natuurlijk, maar Duitsland is ook afhankelijk van de toestand in Zuid Europa (op meer manieren dan alleen de export). Ik probeer alleen aan te geven dat #22 wat belachelijk is: hun dood is *niet* ons brood.