Veiligheidsbeleid: verouderd en symbolisch

Terug naar de goede oude tijd

De veiligheidsparagraaf van het regeerakkoord vertoont veel oud nieuws en symboolpolitiek. Nu is feitelijkheid altijd ver te zoeken in het veiligheidsdebat, maar dit kabinet is voornemens om flink wat fouten te herhalen waar politie en justitie in de VS al lang van hebben geleerd. Daarnaast zijn veel initiatieven niet nieuw. En sommige voorstellen zijn ronduit eng. Laten we een aantal punten even nalopen:

Het kabinet komt met een voorstel tot verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren.

Wens van Teeven. Jammergenoeg is preventief fouilleren een arbeidsintensieve en dus dure oplossing met vaak een mager resultaat. Daarnaast, wordt Nederland echt veiliger door ook omaatjes tegen de muur te zetten? In de VS, waar jarenlang ervaring met preventief fouilleren is opgedaan, houden steeds meer steden ermee op.

Het kabinet komt met een voorstel dat zwaardere straffen stelt op geweld tegen politie, brandweer, ambulancepersoneel en andere gezagsdragers.

Geen nieuws.

Er komt meer cameratoezicht.

Studie op studie bevestigt: effectiviteit van cameratoezicht is nihil of niet te meten. Wist u trouwens dat iedere camera gemiddeld 15.000 euro kost?

Grensoverschrijdend gedrag van risicojongeren, individueel en in bendes, wordt teruggedrongen, ook door consequent lik op stuk te geven, zoals door oppakken, berechten en direct straf ten uitvoer brengen. Waar mogelijk wordt snelrecht toegepast (o.a. night courts).

Snelrecht is ook al tig keer geprobeerd. Daar blijken in de praktijk veel haken en ogen aan te zitten. Advocaten die zich niet kunnen voorbereiden, dat soort kleinigheden.

Voor een zinvolle en effectieve aanpak van deze groep wordt gezocht naar een combinatie van straf, verwijdering van de straat, uitvoering van opgedragen werkzaamheden en heropvoeding vanuit het verblijf thuis en op school.

Daarvoor hebben we inmiddels de Voetbalwet.

Het kabinet zal een voorstel voorbereiden voor een adolescentenstrafrecht voor de groep van 15 tot 23 jaar.

Kan nuttig zijn.

Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar en overlast veroorzaken of criminaliteit plegen worden zo vroeg mogelijk in beeld gebracht zodat hun probleemgedrag direct en tijdig behandeld kan worden. Hun ouders worden eerder en meer financieel aansprakelijk gesteld. Dit geldt ook in het geval van oudere kinderen.

Daarvoor hebben we inmiddels het 12- beleid en de databank ProKid.

Het kabinet komt met voorstellen om in het volwassenenstrafrecht minimumstraffen in te voeren voor de gevallen waarin een persoon binnen tien jaar opnieuw wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop wettelijk een maximumstraf van twaalf jaar of meer is gesteld.

Ervaringen in de VS voorspellen weinig goeds. Daar stapt men ervan af.

Sluiting van instellingen waarin strafbare feiten zijn gepleegd door oproepen en aanzetten tot geweld is nodig en zal zoveel mogelijk worden bevorderd door inzet van de beschikbare middelen.

Lees: moskeeën pesten. Geldt dat ook voor buurtkroegjes waar men onder genot van een sigaretje het bekladden van moskeeën beraamd?

Het kraakverbod wordt actief en prioritair gehandhaafd.

Oud nieuws.

De veiligheid in het openbaar vervoer wordt verbeterd. Werkgevers in het openbaar vervoer nemen de aangifte over van werknemers die het slachtoffer van geweld zijn geworden. Dit geldt ook voor andere publieke sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, brandweer en ambulance.

Oud nieuws

Dierenmishandeling wordt harder aangepakt, onder meer door 500 animal cops (dierenpolitie).

Dion Graus ook blij.

Er komt een apart alarmnummer voor dieren in nood en dierenmishandeling waaraan ook de dierenambulance zal worden gekoppeld (bijvoorbeeld 1-1-4 “red een dier”).

Dat mag dan wel geld kosten.

Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas. Er komt een afstand van tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops.

Nederland loopt niet voor de curve uit, maar gaat er dwars tegenin. Jeugd zal inderdaad niet meer aan wiet kunnen komen.

Vanwege de vrouwenhandel en vrouwenuitbuiting (loverboys-problematiek) gaat de minimumleeftijd voor prostituees omhoog naar 21 jaar. Vrouwenhandel wordt intensiever opgespoord en harder aangepakt. De bestuurlijke aanpak wordt onder meer via de BIBOB-wetgeving geïntensiveerd.

Goed initiatief. Alleen BIBOB?

De instroom in de TBS wordt beperkt, zonder de risico’s voor de samenleving uit het oog te verliezen.

Makkie inderdaad. Dus alle gekken naar de gewone gevangenis?

In aansluiting op de reeds voorgenomen aansluiting van GGZ op het justitieel traject komt er een onderzoek naar permanent toezicht op zedendelinquenten die de TBSbehandeling hebben afgerond.

Tot zover de resocialisatiegedachte.

In een aanwijzing aan het Openbaar Ministerie en politie wordt vastgelegd dat personen die zichzelf in eigen huis of bedrijf verdedigen tegen overvallers of inbrekers niet worden geconfronteerd met een aanhouding tenzij de rechter-commissaris op vordering van het OM besluit tot inbewaringstelling van de zelfverdediger omdat er duidelijke aanwijzingen zijn van eigenrichting.

Dat lijkt me dan weer alleszins redelijk.

Er komt een intensivering van de snelheidscontroles als de verkeersveiligheid in het geding is.

Katjing.

Bij de vorming van gecombineerde teams van de politie en andere diensten zal de krijgsmacht vaker worden ingezet.

Ojee, de stadscommando’s?

Bonnenquota verdwijnen en worden niet door iets vergelijkbaars vervangen.

Eerst zien, dan geloven.

De duur van de opleiding van de politie wordt beperkt met behoud van kwaliteit.

Natuurlijk.

Voertuigherkenning draagt bij aan preventie en vereenvoudiging van opsporing en vervolging van strafbare feiten en aan de handhaving van fiscale verplichtingen. Hiertoe komt er een bredere inzet van systemen van automatische nummerplaatherkenning.

Kortom: altijd bekend waar uw auto zich bevindt.

Het kabinet zal privatisering voorbereiden van voor het gevangeniswezen relevante taken met het oog op versobering en kosteneffectiviteit. Hierbij betrekt het kabinet de resultaten van de onderzoeken die in 2005 en 2009 zijn verricht naar de privatisering van het gevangeniswezen in het Verenigd Koninkrijk.

Wow. Dat is in de Verenigde Staten inderdaad een enorm succes gebleken.

De informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens worden verbeterd.

Dat lijkt nogal in tegenspraak met zo’n beetje al het voorgaande.

Van dit kabinet had ik weinig vernieuwende ideeën verwacht. Het bouwt verder voor op de ‘new penality’, de harde aanpak die zo contraproductief blijkt, vooral in de VS en Engeland. Ik voorspel dat de rekening hiervan erg hoog gaat uitvallen.

 1. 2

  Lekker op de schoot van de neo-cons gezeten die Rutte..

  Ik ga me serieus verdiepen in emigreren, dit is niet meer een land waar ik wil wonen..

 2. 3

  Het uitkomen van het regeerakkoord heeft in ieder geval de discussie terug gebracht. In plaats van alleen maar te roepen, bruin, bruiner, bruinst wordt er weer op de inhoud ingegaan. Jammer dat er een paar consessie’s aan Wilders moesten worden gedaan, maar volgens mij vallen die zelfs voor de meeste linkse mensen nog redelijk mee. Bezuinigingen op defensie, windmolentjes subsidie, AOW maar 1 jaar vooruit, ontslagrecht blijft onverandert, minima worden ontzien had allemaal ook in een paars+ akkoord kunnen staan.

  Hele vernieuwende ideeen kunnen we voorlopig niet verwachten we hebben voorlopig een conservatieve partij, CDA of PvdA nodig om uberhaupt een (gedoogde) meerderheid te halen.

 3. 4

  Dit land /huis en of bedrijfspand is eigen terrein !!!!!!!!! En ieder ongewenst persoon wordt per direct afgeschoten ,geregeld bij de wet !!! Dat is wat het kabinet gaat realiseren .De politistaat der Nederlanden met 3000 extra agenten en minder overheid !

 4. 5

  Nederland loopt niet voor de curve uit, maar gaat er dwars tegenin. Jeugd zal inderdaad niet meer aan wiet kunnen komen.

  Net zoals de jeugd onder de 16 niet meer aan bier kan komen. Goed werk van Rutte, Verhagen & Wilders.

 5. 7

  Ik zal jullie iets voorspellen … Voor zover dat nog legaal is ! Enorm veel grote investeerders zullen zich uit protest terug trekken uit Rotterdam en er zal ook een groot onafhankelijk mediabedrijf naar het buitenland vertrekken. Het is afgelopen met de nu nog redelijke economie in dit land . Als je de kans hebt om te emigreren uit de euro zone vanwege deze kapitalistische rechtse dictatuur ,dan is nu de tijd aangebroken .

 6. 8

  @tjerk. Geloof je het zelf? Het mag niet dus het gebeurt niet… als het zo simpel was. Wat je nu krijgt is vermenging van allerlei drugs. Ik heb dat in Vaals gezien. Daar zijn veel coffeeshops gesloten, maar halen jongeren het gewoon bij de buurtdealer, die ook speed, coke en dat soort ongein verkoopt. Daar kwam nog eens bij dat in die grensgebieden veel jongeren op die manier geronseld werden om drugs naar DLD en Belgie te brengen, dus feitelijk om voor koerier te spelen. Zo betaalden ze hun dure avondjes uit.

 7. 11

  Meer agenten die tegelijkertijd slechter zijn opgeleid, lijkt me een briljant plan voor de veiligheid.

  Waarschijnlijk moeten dat weer allerlei externe bureaus ingehuurd worden om de mensen bij te scholen als ze niet voldoen.

 8. 16

  “Het kraakverbod wordt actief en prioritair gehandhaafd.

  Oud nieuws.”

  In combinatie met het wegvallen van lokale korpsbeheerders (zodra de Nationale politie er is) is het natuurlijk wel een verandering. Dan is het veel minder Eberhard van der Laan of een gemeenteraad en veel meer Teeven die bepaalt waar de prioriteiten liggen.

 9. 18

  De mop begon veelbelovend: een peroxide blondje, een kasthomo en een jezuiet zitten in de kroeg, en eindigde tragisch. Het veiligheidshoofdstuk is alleen een illustratie van de kortzichtigheid waarop we de komende tijd getrakteerd zullen worden.

 10. 19

  Beetje vreemd inderdaad het privatiseren van gevangenissen. Er is nu al leegstand getuige het feit dat men overtollige ruimte aan de belgen heeft toegezegd.

  Een private gevangenisonderneming zal ook winst willen maken en dus ook politiek baat hebben bij meer gevangenen. Verplicht werken, slecht eten, en minder bewakers?

 11. 20

  @de witt, het is privatiseren omdat het kan, het gaat er niet om de vraag of dat zinnig … het is dus gewoon vulling voor het akkoord, anders is het dunner dan de donald duck

 12. 21

  Het voelt allemaal een beetje als de VS in 1994, toen de Republikeinen weer het Huis veroverden.

  Privatiseren, de veiligheidstrom slaan, alle bijstandsgerechtigden in laagbetaald werk duwen (lees Barbara Ehrenreich’s Nickel and Dime als je de gevolgen daarvan wil zien, vanaf 1 minuut, http://www.youtube.com/watch?v=NvcvdC2d0So&feature=related), special interests alle ruimte en dat alles door de strot geduwd met een culture war (in dit geval een doembeeld oproepen van illegalen en moslims).

  We hebben gezien wat voor zegeningen dit Republikeinse beleid hebben gebracht: onderklasse verpauperd, middenklasse verarmd, de VS de facto een oligargie.

 13. 23

  Eerste reactie van touristen ; “Cannabis cafes will become members-only clubs with a pass system.”

  In other words, “We don’t hate only immigrants. We hate tourists, too.”

 14. 24

  Het meeste is niet zo schokkend, maar het privatiseren van gevangenissen is heel erg. Resocialisatie of recidive? Wat is er in het belang van de samenleving en wat is er in het belang van Gevangenis B.V.?

 15. 25

  @11: Je begrijpt het niet. De duur van de opleiding wordt weliswaar ingekort, maar dat zal de kwaliteit niet beïnvloeden. Bovendien staan er duizenden hooggekwalificeerden te wachten om een rol als agent in onze maatschappij te spelen, aangezien het beroep om zijn positieve naam bekend staat.

 16. 26

  Nederland is de USA niet. En gezien de lengte en inhoud van Dimitri Tokmetzis commentaar weet ik wel met wat voor een gevoel de beste man aan het schrijven is gegaan….

 17. 28

  @26: In ieder geval meer nadruk op re-integratie, het enige onderdeel van de straf waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het recidive vermindert. Daarnaast decriminalisatie van cannabis, waarmee nogal wat andere criminaliteit verdwijnt en meer aandacht voor onderwijs en huisvesting (de beste preventiemaatregelen tegen criminaliteit).

  Wat er precies met thee drinken (mag dat ook een pilsje zijn, ik vind thee smerig) is weet ik niet, ik kom die zinsnede uitsluitend tegen bij rechtse politici en media en in geen enkel programma van een linkse partij.