PVV beloften en resultaat, checkt u mee?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog is (bijna) een feit. Er liggen een regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV. Terwijl de mainstream media vooral aandacht hebben voor het CDA en of de christen-democratische achterban ‘zich wel kan vinden in de akkoorden’ zijn wij benieuwd naar de PVV en haar achterban. Wat is er over van de beloften aan ‘Henk en Ingrid’ en hoe verhouden de akkoorden zich tot het PVV verkiezingsprogramma? Geeft Geert Wilders hiermee zijn achterban wat ze willen? Of toont hij zich een laffe polderaar en is het gedoogakkoord een broodje slap vlees?

Aangezien de tijd van onze kleine vrijwilligersredactie bestaande uit louter hardwerkende Nederlanders vanzelfsprekend beperkt is roepen wij de hulp in van de Wisdom of the Krauts. Wij nodigen u uit om het PVV verkiezingsprogramma naast de regeer- en gedoogakkoorden te leggen en de verschillen te zoeken. Waar deed Limburgse Mozart water bij de wijn en waar kreeg hij zijn ontzettende zin?

Hier zijn de teksten:
Regeer- en gedoogakkoord en PVV verkiezingsprogramma

Plaats uw bevindingen in de comments graag gerangschikt volgens onderstaande categorieën, dan zorgen wij (bij voldoende respons) voor een fraaie overzichtspost: Economie en financien / Ruimtelijke ordening en milieu / Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Zorg / Onderwijs / Veiligheid / Infrastructuur / Buitenlands beleid en Europa / Immigratie en integratie.

Parafraserend op het motto van het vorige kabinet: Samen sourcen, samen wijs!

reaguurders met substantiële analyses kunnen die ook mailen aan info apenstaartje sargasso punt nl

Reacties (49)

#1 MaxM

Boing dit is het achtuurjournaal, misschien is er ergens wat gebeurt, meh kijkt u maar even op internet, ik ben te druk en het weer staat op knmi.nl. Het volgende journaal is om tien uur, denk ik, controleer uw gids maar even.

 • Volgende discussie
#2 Kornuit

Ik vind het wel goed dat het buitenland afgeschaft wordt. Ik had daar toch al niet veel mee en het kotste bakken met geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Migchiell

@2: idem voor het milieu, het klimaat en de natuur.

Overigens: grappigste verschrijving in lange tijd, hulde daarvoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Share

Ik vind “Wisdom of the Krauts” nogal aanmatigend. Meestal kom ik dan uit op zuurkool in de oven bereid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Henk

Volgens mij is meer dan 90% uit het PVV programma overgenomen in het regeer/ gedoogacoord. Mijn complimenten voor Geert. Het heeft mij verrast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk

PPfff….allemaal conservatief. Aankomende vier jaar gaan wij echt niet vooruit, te weinig vernieuwing. Ik ha dit wel van Mark verwacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 knetterrechts

Het is een goed begin.
Herinnert u zich nog het generaal pardon van 4 jaar geleden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 hanedop

Geert heeft geroepen dat hij aan de macht ging komen, Geert is aan de macht. Missie verbazingwekkend snel geslaagd. Laten we de wijsheid van de massa niet langer inzetten om achterom te kijken, maar om vooruit te blikken: hoe nu? en hoe hierna? En dan niet strategieen zoeken voor effectief oppositie voeren, maar gewoon de kern van de zaak: PVV stemmers (terug)winnen. Hoe gaan we dat doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Doortje Messing

Eigenlijk kom ik bij vergelijking van het PVV-programma met de akkoorden opvallend veel overeenkomsten tegen: wel snijden in kunst, niet in erfgoed; Nederlans en Fries als taal; Banden met Israël. (Dat land wordt als eerste en enige land expliciet genoemd in het regeerakkoord. Niets over Duitsland of Benelux.); gedeeltelijk terugdraaien rookverbod; permanente crisis- en herstelwet…
Nou ja, et cetera.

Toch enkele opvallende verschillen. Ik citeer steeds het Regeerakkoord, aangezien juist het Gedoogakkoord eigenlijk niets anders is dan een kopie van de veiligheids, immigratie en ouderen-paragrafen van het Regeerakkoord, zonder veel meer, terwijl het juist het Regeerakkoord is waarin de eventuele door Wilders ingeleverde zaken te vinden zullen zijn, die hij toch moet gedogen, althans: “Bij voorstellen uit het regeerakkoord kan de PVV-fractie tegenstemmen. Moties van wantrouwen en afkeuring zullen – voor zover het maatregelen uit het regeerakkoord betreft – door de PVV niet worden gesteund.” (Regeerakkoord, pag. 4).

Infrastructuur / Economie:

PVV (pag. 35): “Verstevig de samenwerking met Vlaanderen, om te beginnen op het gebied van
economie.”
Hier bespeur ik de Groot-Nederlandse gedachte.
Akkoord (pag. 29): “Nu de verdieping van de Westerschelde is afgerond, wordt er in overleg met
Vlaanderen een alternatief ontwikkeld voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen.”
Dat is, samen met OS2028 en WK 2018, alles wat er over Vlaanderen of België in staat.

Zorg:

PVV (pag. 27): “Voorlopig geen uitbreiding marktwerking ziekenhuissector”
Akkoord (pag. 18): “Als er extra geld uit de private markt de zorgsector kan worden ingetrokken zal dit tot grote verbeteringen kunnen leiden. Om dit geld aan te kunnen trekken, is het nodig dat ook rendement kan worden gemaakt. Daarom wordt een gereguleerde winstuitkering in de zorg ingevoerd.”

Onderwijs / Islam:
PVV (pag. 31): “Handhaving van het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet, maar
islamitische scholen gaan dicht”
Akkoord (pag. 33): “Aan de vrijheid van onderwijs zoals gewaarborgd door art. 23 Grondwet, wordt niet getornd. Dit neemt niet weg dat (zeer) zwakke scholen sneller, binnen een jaar, het onderwijsproces op orde moeten hebben. Zo niet, dan wordt tot sluiting overgegaan. Uit onderzoek is gebleken dat het islamitisch onderwijs zwakke kanten kent qua bestuurskracht, onderwijskwaliteit, burgerschapsvorming (rechtsstaat) en rechtmatigheid van de besteding van middelen. Uit onderzoek is verder gebleken dat ook scholen met een radicaal vernieuwend onderwijsconcept deze problemen kennen. Deze scholen zullen dus sneller met sluiting geconfronteerd worden.”

PVV (pag. 31): “En vooral: handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart”
Akkoord (pag. 32): “Daarom wordt voor de masterfase een sociaal leenstelsel ingevoerd.” en “Om het studierendement te verhogen zal van langstudeerders een hoger collegegeld
worden gevraagd.”
Daarnaast is er besparing ingeboekt door beperking van recht op OV-studentenkaart.

Economie:

PVV (pag. 39): “Geen beperking koopzondagen”
Akkoord (pag. 12): “De huidige situatie op het gebied van de koopzondagen blijft gehandhaafd.”

Buitenland:
PVV (pag. 43): “Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden”
Akkoord (pag. 7-9): –
(D.w.z.: heel verhaal over belangen, veiligheid, ook het “bevordering van de internationale rechtsorde” wordt nog genoemd, inclusief prominente rol voor Den Haag als VN-stad.)

PVV (pag. 43): “En vooral: we zijn tegen de aanschaf van de JSF”
Akkoord (pag. 9): ” De regering schaft in 2011 een tweede JSF (Joint Strike Fighter)-testtoestel aan”

Al met al: toch twee keer een belangrijk punt van de PVV (let op het “En vooral:”) ingeleverd, en dan heb ik de AOW nog niet genoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Miki

Is het niet veel nuttiger om de voorstellen inhoudelijk te analyseren, dan om te turven naar pvv overeenkomsten. Het “guilty by association” argument is niet zo overtuigend, en er is genoeg waanzin te vinden in de akkoorden om van inhoudelijke repliek te dienen. Zoals gisteren ook is gebeurd op het onderwerp veiligheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Doortje Messing

Nog wat dingetjes, en dan hou ik er mee op.

Overeenkomsten:

PVV (pag. 47): “Geen ontpoldering. Westerschelde: geen nieuwe verdiepingen meer.”
Akkoord (pag. 29):” Er komen geen nieuwe besluiten tot ontpoldering, bestaande plannen worden heroverwogen.”
Plus natuurlijk de eerder genoemde Hedwigepolder terugdraai-actie (die in de Belgische pers groot nieuws was).
Dit kan een cadeautje aan Koppejan zijn, maar het stond dus in elk geval ook gewoon in het PVV-programma.

PVV (pag. 47): “En vooral: geen ‘klimaatbeleid’”
Akkoord: –
Klimaat wordt alleen genoemd in ’topsportklimaat’, ‘vestigingsklimaat’ en onder de kopjes buitenland en economie. Als exportproduct dus: voor onze baggeraars, ingenieurs en betongieters, zo moeten we denken.

PVV (pag. 51): “Van Groene Hart naar Kloppend Hart”
Akkoord (pag. 46): “Er komt meer ruimte voor kleinschalige bouwlocaties, ook in het Groene Hart”
Voor de rest staat er eigenlijk NIETS in het Regeerakkoord over ruimtelijke ordening, behalve ‘decentralisatie’.
Eelco Brinkman zal blij zijn. (Verrek, dat is hij ook)

Iets dat mij onduidelijk is:

PVV (pag. 51): “Er komt een corporatieheffing”
Akkoord (pag. 46): “Het kabinet komt met voorstellen om het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren en het externe toezicht door een woonautoriteit te verzekeren.” én “De ‘Vogelaarheffing’ wordt afgeschaft.”

Verschillen rondom Dion Graus, ehm, Dierenwelzijn:

PVV (pag. 55): “En vooral: hoge minimumstraffen voor dierenmishandelaars”
Akkoord (pag. 14): “Dierenmishandeling wordt harder aangepakt, onder meer door 500 animal cops”

En, de kers op de taart, de PVV en de Rel over de Rijmende Rednummers:”
PVV (pag. 55): “Alarmnummer voor dieren in nood 113”
Akkoord (pag. 14): “1-1-4 “red een dier” ”

Zo, en nu heb ik wel weer genoeg PVV gelezen voor vandaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 De Witt

Vergeet vooral de AOW belofte niet die binnen no-time van de hand is gedaan.

NL wordt binnen no-time en politiestaat voor zover het dat nog niet was. We gaan weer terug naar afghanistan, opsporingsbevoegdheden worden verder uitgebreid, sociale voorzieningen uitgehold danwel afgebroken onder het mom van ‘we krijgen die moslims wel klein’.

Ondertussen denken CDA en VVD: Laat Geert maar lekker extreem lullen dan voeren wij ondertussen onze plannetjes uit.

PVV = Paard van Venlo

Zodra Henk en Ingrid erachter komen hoe hard ze genaaid zijn zijn de poppen aan het dansen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Kretenzer

Is het in deze zinvol ook nog even het regeerprogramma van Balkenende IV te vergelijken met de partijprogramma’s van de Christen-Unie, PVDA en CDA van destijds?

Ik dacht dat dit een forum was voor weldenkenden. Elitairen bovendien. Vertelde Steeph me toch. Vanwaar dan ineens het totale onbegrip voor wat een coalitie is? Voor wat een compromis is?

Waarom in deze alleen maar een vergelijking van het programma van een “gedoogpartij” met het regeerakkoord en niet de partijprogramma’s van de “regeerpartijen”?
Toeval?
Keuze?
Of willekeur ingegeven door rancune?

Maar als het om de rancune is, de onderbuik dus, ruk dan de etiketten weldenkend en elitair maar van je façade af.

Natuurlik wijken al die partijprogramma’s af van de regeerakkoorden. Dat begrijpt een groep 7-basisschoolleerling nog wel als je hem de betekenissen uitlegt van een compromis en van coalitievorming.

Nee, deze wat al te eenzijdige oproep valt me erg tegen van Sargasso. Dan nog liever het openlijke schelden op racisme e.d. van sommigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Carlos

Kretenzer, u leest niet goed. Het is Wilders zelf die altijd wars is van comprissen, in de tekst wordt zelfs zijn bargoens gebruikt, het ironieteken zegt u dat iets?
(sta te kijken hoe hoog u -ongefundeerd- van de toren blaast)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Doortje Messing

Nog een ding dan: heel pagina 5 van het regeerakkoord naast pagina 19 van het PVV-programma. Over bestuur en democratisering.
Uiterst interessante kost.

Het akkoord doet in elk geval een flink aantal ingrepen, het klinkt als ‘niet lullen maar poetsen’. Dat mag wel eens op dit gebied, als je het mij vraagt.
Overigens: de keuze voor afschaffing van de deelraden (veelal in grote steden, dus relatief vaak ‘linkse bolwerken) en voor behoud van de provincies (daar zitten veel meer CDA’ers en VVD’ers geparkeerd) is natuurlijk begrijpelijk.

Wat ik me bij de genoemde ‘infrastructuurautoriteit’ moet voorstellen…
Autoriteiten zijn tot nu toe organen die voornamelijk toezicht houden, dat is wat anders dan infrastructurele projecten doordrukken.
Maar goed. Terug naar de PVV. Niet binnengehaald hebben ze:

Schaf de Eerste Kamer af
De Nederlandse Antillen en Aruba alsnog uit het Koninkrijk
Geen Europees leger en buitenlandse dienst (die buitenlandse dienst wordt juist expliciet wél genoemd)
Gekozen minister-president
Koning uit de regering.
Maak topfuncties in de rechterlijke macht en het OM verkiesbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Dimitri

Ha Doortje, Dank je wel! Ik ga me er straks over buigen.

Kretenzer, dit is een unieke situatie in de NL parlementaire geschiedenis. Een partij die gedoogd, maar geen verantwoordelijkheid neemt. Een partij die er zelf de hele tijd op het bijzondere mandaat hamert dat ze zou hebben gekregen. Dan lijkt mij de vraag gerechtvaardigd wat een PVV-stemmer terugkrijgt voor zijn stem. We kunnen daarover speculeren, maar laat vooral de feiten spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Doortje Messing

@Kretenzer en anderen.

Persoonlijk vind ik het vooral interessant om in kaart te brengen welke punten zijn ‘binnengehaald’ en welke niet om zo een indruk te krijgen van de werkelijke prioriteiten van een politieke beweging, of de ware intenties van een politicus. (Overigens: een waar compromis zou minder banaal moeten zijn dan dat hengelen – veel daarvan heb ik helaas niet gevonden in de akkoorden)

Niet dat dat met de metode van deze posts volledig mogelijk is. Persoonlijk acht ik het bijvoorbeeld nog steeds mogelijk dat Rutte diep in zijn hart ongelukkig is met deze combinatie, maar niet anders denkt te kunnen, zodat hij zich de komende tijd erg ongemakkelijk zal voelen bij de kritiek van de oppositie. Bij Verhagen acht ik die kans minder groot, omdat ik de persoonlijke ambitie echt dacht te kunnen zien afspatten van die man. Hoewel: misschien is er ook bij hem een masterplan of Plan B dat uitgaat van het momentum van de statenverkiezingen en vervolgens nieuwe kamerverkiezingen. Of zoiets.
Maar goed, of dit zo is, dat weet je natuurlijk niet zeker. Bestudering van de akkoorden is slechts een hulpmiddel.

Iets dat ik wel vrij zeker weet: Mark Rutte staat bekend om zijn bescheiden belangstelling voor materiele zaken (klein appartement in Benoordenhout), en Wilders heeft alleen al door zijn beveiliging weinig behoefte aan of belang bij mooie openbare ruimte. Ik verklaar daar het totale gebrek aan aandacht voor ruimtelijke ordening in dit akkoord uit. Ze laten dit m.i. zeer belangrijke thema over aan Eelco Brinkman om mee te spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 AntonB

De PVV is qua programma natuurlijk gewoon genaait door CDA en VVD. Hoofddoekjes tax is er niet doorheen gekomen, VVD en CDA hebben hun eigen immigratie beleid een beetje aangedikt en verkocht aan de PVV. De vraag is of de PVV kiezer dat erg vindt, de meeste PVV kiezers zijn protest stemmers van gematigde partijen als VVD, CDA en PvdA en vinden het wel best zo, die zijn daar best tevreden mee en weten ook dat Wilders soms wat overdrijft uit publicitaire redenen.

P.S. Kraut is de term die de geallieerden voor de nazi’s gebruikten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@9: Ik neem dan aan dat de aanschaf van een 2e JSF zal moeten afhangen van de oppositie. De PVV mag gewoon tegenstemmen volgens het gedoog-akkoord, dus dan hebben CDA en VVD nog minstens de PvdA of twee van de drie uit SP, D66 en GL nodig (en eventueel de SGP, maar dat zal geen probleem zijn). Dito geldt voor ingrepen in de stufi en de AOW.

Eigenlijk moet je het hele regeerakkoord tegen dat licht bekijken. Afgezien van de zaken waarop de PVV zeker mee is (dan wel die in het gedoogakkoord ook genoemd worden), is elk genoemd punt afhankelijk van de oppositie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bismarck

@18: Sterker nog, het was een term die de Engelsen voor Duitsers gebruikten. De term is al ouder dan het Nazi-regime (stamt vermoedelijk uit WO I) en dus niet beperkt tot nazi’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 CaAl

@19 Je hebt gelijk, maar het wordt voor buitenstaanders wel een totaal onoverzichtelijk verhaal zo. Er staat dan dus van alles in het regeerakkoord dat nooit zal gebeuren. Als de PVV tegen mag zijn, is er bv gewoon geen meerderheid voor doorgaan met de JSF.

Ik zou wel een lijst willen zien van wat er echt in het regeerakkoord staat, dus alles eruit gehaald dat ofwel al bestaand beleid is, ofwel slechts op 51+beetje stemmen kan rekenen. Iemand zin om te maken? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

@19: Ter nuancering: In geval JSF en andere uitvoeringsvraagstukken zou het kabinet hoog spel kunnen spelen en tegen een Kamermeerderheid in gewoon dat speeltje aanschaffen. De PVV heeft immers beloofd dan niet met een motie van wantrouwen mee te stemmen. Voor stufi, AOW ed. is dat een ander verhaal, omdat daarvoor wetgeving gemaakt/aangepast moet worden en er dus een Kamermeerderheid voor moet zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Share

@20 Zoals een swastika doelt op de verfijning van lichaam en geest?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kilgoretrout

Hoe weten we zeker dat de PVV inmiddels de tekst van haar verkiezingsprogramma niet heeft aangepast?

Ik zou ze er zo voor aanzien…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 prometeus

Warning: er wordt gelinkt vanaf welingelichtekringen, dus maakt u klaar voor een horde trollen (leuk blog, maar er reaguren daar mensen waarmee vergeleken seven een blowende, sandalen-en-dreadlocks-dragende, kraker lijkt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@23: Nee anders. Kraut is gewoon de (Engelstalige) beledigende term voor Duitser, zoals Rifaap die is voor Marokkaan (ongeacht de ideologische achtergrond van de betreffende Marokkaan).

@24: Ik heb nog wel een PDF van voor de verkiezingen voor je, als je wilt vergelijken.

@topic: Ik realiseer me langzaamaan wel steeds meer dat de oppositie gelijk heeft met hun commentaar van boterzachte bezuinigingen. Niet alleen is een deel onuitvoerbaar (zoals ik elders betoog), maar voor een deel van de bezuinigingen is het Kabinet simpelweg afhankelijk van de oppositie, omdat de PVV gewoon tegen zal stemmen. Daarmee ziet het er naar uit dat Rutte nu een slechtere bezuinigingsdeal maakt dan de 18 miljard die hij bij Paars eiste. En hij offert daarbij ook nog een paar ideologische puntjes op (bv. koopzondag en de dingen die met de SGP afgesproken zijn, je weet wel het 2e gedoogakkoord).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 esgigt

Mag ik ook even de ver beneden peil “prestaties” van linkse coryfeeën als Guusje Nadorst ea. in herinnering roepen?

… gaat u gerust verder met katten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 prometeus

@26 “maar voor een deel van de bezuinigingen is het Kabinet simpelweg afhankelijk van de oppositie, omdat de PVV gewoon tegen zal stemmen.”

Heb de draad even niet gevolgd. Waar denk je aan? Van wat ik ervan meegekregen heb, zijn de enige maatregelen die niet bij CDA of VVD passen, zaken waar Roemer zo mee kan stemmen. Maar ik neem aan dat dat nu juist de economisch-populistische (lees:linkse) dingen zijn die Gekke Geert heeft afgedwongen.

Ik ben het wel eens met je constatering dat 6miljard op de overheidsuitgaven bezuinigen heel moeilijk wordt. Bovendien was er vanochtend een EU-correspondent op de radio die zei dat er voor de internationale plannen van de coalitie minstens 7 verdragen moeten worden opgezegd of gewijzigd en no way dat de EC/EP daarmee accoord gaan.

Maar waarschijnlijk zijn dat dingen die CDA en VVD zelf liever toch niet willen, dus waarvan ze zullen zeggen: ‘jammer, maar helaas; we hebben het geprobeerd’. Hetgeen dan weer koren op de molen van de Blonde Leider is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Taco Zip

Ondanks de speerpunten Volksgezondheid en Veiligheid springen er twee maatregelen uit die daar haaks op staan: snelheidsverhoging op snelwegen en gedeeltelijke opheffing van het rookverbod,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Kretenzer

@ 14, Carlos

Dat “hoog van de toren blazen” komt voor uw eigen rekening. Ik heb u meegedeeld hoe ik tegen dit soort zaken aankijk. Meer niet. Als u dat “ongefundeerd” vindt, mij best. Ik vind uiteraard uw “ongefundeerd” ongefundeerd.
Maar wilders compromisloosheid hier als argument gebruiken, is link: u plaatst uzelf daarmee op zijn niveau.

We zullen wel zien wat van al die regeer- en gedoogakkoorden terecht komt in de praktijk. De praktijk van het vorige regeerakkoord leverde de PVV 24 zetels op. Dus zo goed was die praktijk nu ook weer niet. Of deugden noch het toenmalige akkoord noch de praktijk? In dat geval is het zinvol je af te vragen of de nieuwe remedie de problemen, die geleid hebben tot die verkiezingsuitslag, WEL oplost.
U kunt nu tegenwerpen dat miljoenen Nederlanders zich blind staren op schijnproblemen. Dat zij bevangen zijn door een soort collectieve waanzin. U weet bij voorbaat wat die miljoenen u dan zullen antwoorden: dat u blind bent voor de werkelijke problemen, de dagelijkse, veiligheid op straat, in het o.v., de files, de economische schade door een en ander enzovoort.
U mag voor mijn part bij voorbaat de voorliggende regeer- en gedoogakkoorden van de hand wijzen; ik schort mijn oordeel op tot ik het praktizeren ervan kan beoordelen.
Mvg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Doortje Messing

@19
Klopt. Ik benader het vanuit het (natuurlijk enigszins beperkte) perspectief van “wat heeft de PVV veloren” of “in hoeverre heeft de PVV zijn stempel gedrukt op de voornemens van CDA en VVD.” (CDA-mastodonten noemen dat ‘besmettingsgevaar’, al gaat het dan met name over het denken over immigratie.)
Dat zegt iets over het verloop van de onderhandelingen en de machtspositie van de PVV.

Over wat er dan uiteindelijk concreet zal gebeuren: ik ga er van uit dat veel van de voorstellen van de regering die de PVV niet wil er wél min of meer doorkomen, plus nog een aantal andere wijzigingen die de PVV ook niet leuk zal vinden, juist omdat het cadeautjes (of uitruilobjecten zo je wilt) zijn voor de veelal linkse oppositie. De oppositie krijgt echt een geloofwaardigheidsprobleem als ze zich doof tonen. (Zie ook de uitzending van Pauw&Witteman van gisteravond voor een treffende illustratie.)

AOW en stufi lijken mij een gelopen race, met GL, D66, SGP en CU die uiteindelijk voor wijziging zullen zijn. De JSF ligt inderdaad gevoeliger.

@21
Zo’n lijst maken van wat slechts op ruim 50 stemmen kan rekenen. Dat zou mooi zijn, maar ik ben bang dat het weinig zinvol is. Het geldt namelijk in beginsel voor vrijwel het hele regeerakkoord, minus voornoemde paragrafen. Vervolens gaat het, zoals het er nu naar uitziet, een heel groot uitruilproces worden, zodat de inhoud van de partijprogramma’s van de oppositie je nu maar weinig kan vertellen over wat er uit gaat komen. Zie opnieuw de uitspraken van Halsema en Pechtold gisteravond in de VARA-talkshows. Volop ruimte bieden ze. Pechtold noemde tot drie keer toe “hoe ver we al waren met Paars+”. Tactiek natuurlijk, maar het zegt ook iets over de kansen die de oppositie ruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 De Witt

@24 Lijkt me heel sterk. Ik denk eerder dat CDA en VVD er alles aan zullen doen om het vertrouwen van de PVV stemmers te herwinnen door zich Geerts daadkrachtigheid/lichaamstaal/standpunten eigen te maken.

Uiteindelijk heeft onze Geert natuurlijk niets te vertellen waar het de grote mensen onderwerpen betreft, hij mag af en toe losgaan of veiligheid en Islam, maar ik denk dat er weinig mensen zijn die snappen dat ‘gedoogsteun’ geen daadwerkelijk regeren is en ook geen oppositie voeren.

De PVV mag er in feite voor spek en bonen bijzitten terwijl het CDA en VVD zijn politiek converteerbare standpunten aan de man proberen te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 kim237

Ik heb het gelezen …Ze gaan de politieke tegenpartij ontslaan ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 kim237

Lao Tsu and the art of war ; Je moet eerst de vijand worden om hem te kunnen verslaan !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Bismarck

@31: Ik moet het met de onderwijs/stufi plannen nog maar zien gebeuren dat er in de oppositie genoeg steun wordt gevonden. Wat er nu in het regeer-akkoord staat, komt met geen enkel verkiezingsprogramma overeen. In de gezondheidszorg verwacht ik ook nog wel wat problemen voor de kabinetsplannen. Van de andere kant wordt de AOW een grote triomf voor Wilders. Hij kan tegenstemmen en de PvdA, die voor zal stemmen (en zo de regering aan een meerderheid helpen) voor asociaal uitmaken. Het zou mij iig. niet verbazen als Wilders bij het bijbehorende debat zijn pijlen meer op de oppositie dan op de regering (die immers met het voorstel komt) zal richten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Henk

In Nederland zijn 200.000 of 300.000 mensen niet zorgverzekerd. Het zijn vooral jongeren, westerse allochtonen, expats, en niet westerse allochtonen die niet uit Turkije, Marokko of Suriname komen. Vinden zij de verzekering te duur?

Ik (“Henk”) ben natuurlijk wel verzekerd. En ik heb een beetje gespaard. Ik word echter nu wel erg gepakt door het programma van het kabinet to be: Ik raak zorgtoeslag kwijt (€ 118 per maand) en het kindgebonden budget valt weg (€ 84 per maand). Dat komt op € 2424 per jaar. De basispremie zorgverzekering wordt binnenkort ook weer verhoogd, dat scheelt nog een paar honderd euro per jaar. Daarbij is een verhoging van het eigen risico met € 40 nog een meevaller. Maar het basispakket verandert wel. In de curatieve zorg wordt uiteindelijk (in 2015) 1,8 miljard structureel omgebogen. Dat is als ik het goed begrijp een eufemisme voor “dat moeten ze voortaan zelf betalen.”
En ik ben dus niet de enige. De zorgpremie, de zorgkosten en de zorgtoeslag zal bij heel veel mensen tegenvallen, als ik de tabellen verder bekijk: “beperken zorgtoeslag 2,2 miljard”, of zelfs: “bevriezen doelgroep zorgtoeslag: structureel 2,9 miljard”. Komt toch, met de hiervoor genoemde structurele ombuigingen, uiteindelijk op ongeveer € 1000 per gezin. En daar komt nog bij: “Voorzover er geen dekking is voor de intensivering [noot: max. € 5,73 miljard], worden de hogere zorguitgaven afgedekt door een hogere zorgpremie.”

Uit het PVV verkiezingsprogramma: “De PVV wil geen verhoging van het eigen risico in de zorgverzekeringswet. Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Een hoog eigen risico zorgt niet voor lage zorgkosten, maar zorgt ervoor dat mensen zorg gaan mijden, langer met problemen blijven rondlopen. Dit zal uiteindelijk tot veel hogere zorgkosten leiden.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 kim237

In de jaren 80 had je een verzetsbeweging van hier tot gunder … Waar zijn ze gebleven ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 lmgikke

De media zal een belangrijke rol gaan spelen de komende tijd. Omdat veel zaken niet in het gedoog, maar wel in het regeer akkoord staan. Populist Geert is goed te beïnvloeden met publieke opinie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 kim237

Hoe meer geld er vanuit de EU vrijkomt voor grote ondernemingen om te investeren in China of India ,des te meer geld blijft er over voor het nationaal socialisme . America doet het toch ook ? Ze voeren zelfs oorlogen om hun kapitalistische dictatuur vanuit washington en downingstreet 10 te kunnen waarborgen . Hoe meer er wordt geïnvesteerd in lage lonen landen ,hoe meer er overblijft voor werknemers in eigen land .. desnoods stoppen zij ze in flatgebouwen die twin towerhoog zijn met alleen maar thuiswerk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 kim237

Het nationaal socialisme vier hoogtij bij een PVV/CDA?VVD coallitie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 kim237

Niks is zo luceratief als goedkope werknemers in andere landen .. Het is in feite hetzelfde als goedkope grondstoffen delven in andere landen indien ze in eigen land te duur worden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 kim237

Mensen die echt afhankelijk zijn van het nationaal inkomen mogen binnenkort nog maar twee keer per jaar naar de dokter omdat de staatskas leeg is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 esgigt

@40: en de demonisering viert hoogtij ter linkerzijde… Je zou jezelf eens moeten lezen. Triest hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Henk
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Ernest

Wat altijd zo Nederlands ergerlijk is is dat de politieke partijen natuurlijk “constructief” de regeringsplannen “op hun merites zullen beoordelen”. Met als gevolg dat ze nu al van sommige plannen zeggen (gisteren bij P&W biv.) “prima!”. Nou, dat komt behoorlijk dreigend over!

Dus ik denk dat @35 gelijk heeft. Zometeen voert Wilders nog oppositie terwijl hij meeregeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Bismarck

@45: Het gedoogakkoord geeft hem in iedere geval alle ruimte daarvoor. Eigenlijk is het enige nadeel voor Wilders dat hij de regering niet kan laten vallen tot er zich omstandigheden voordoen die nopen tot in het regeerakkoord onvoorziene maatregelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Cycloop

@ 46 Ik vraag me af. Kan Wilders zomaar met alleen zijn fractie de regering laten vallen ? : hij heeft daartoe toch steun van andere partijen nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Bismarck

@47: Waarom zou de oppositie tegen een motie van wantrouwen stemmen? Deze regering slaat duidelijk een verkeerde weg in, gezien het regeerakkoord. Bovendien zou de PvdA nog fris in het geheugen moeten hebben dat de VVD vorig jaar met een motie van wantrouwen mee stemde bij de behandeling van de begroting. Blijkbaar is het dus niet zo’n enorme stap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 mango

met hervormen heeft het allemaal weinig te maken. ik vind vooral de sell-out voor rutte gigantisch. die wil wel heel graag premier worden…

om over zinnig hervormen nog maar te zwijgen

dit is gewoon de belangrijkste vraagstukken op de lange baan schuiven. dat kenden we al van balkenende.

 • Vorige discussie