Beste Henk en Ingrid,

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Start de polonaise maar. Jullie Blonde Leider heeft het best goed gedaan, vooral als het gaat om immigratie en veiligheid. Op andere punten stelt hij wellicht meer teleur, maar daar moet je even voor doorlezen.

We hebben als service naar jullie even alle punten uit het verkiezingsprogramma naast het Regeerakkoord gelegd (ja, wij elitaire linkse mensen hebben natuurlijk veel tijd over, want wij werken niet). Er is flink wat overlap tussen de twee. Nu behoren al die punten niet alleen Geert Wilders toe. Immers VVD en CDA zijn ook voor investeren in een veilig openbaar vervoer. Ook staat er veel bezweringstaal in. Zo beloven VVD en CDA bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de internationale handel in emissierechten, terwijl jullie Blonde Leider daarvan af wil. In andere stukken wordt duidelijk dat Nederland gewoon blijft meewerken aan deze internationale handel.

Ook heeft Wilders tijdens de onderhandelingen nog veel extra’s binnengesleept, maar ik beperk me nu even tot het verkiezingsprogramma, het eerste en het laatste waar jullie als stemvee nog enige zeggenschap over hadden bij de PVV.

Voordat we het over immigratie gaan hebben, wil ik even de belangrijkste punten laten zien. Iedere paragraaf in het verkiezingsprogramma sluit af met En vooral… en dan volgt er een eis die blijkbaar het belangrijkste is voor de partij. Slecht ééntje wordt gegarandeerd:

En vooral: volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen

En vooral: 10.000 politieagenten erbij (worden er 3000)

En vooral: 10.000 extra zorgmedewerkers (er wordt ingezet op 12.000 maar niets beloofd)

En vooral: handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart (studiefinanciering alleen voor BA)

En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods Christelijke wortels van Nederland als dominante cultuur

En vooral: lagere belastingen voor burgers en ondernemers (sorry)

En vooral: de AOW blijft op 65 jaar, geen dag later (wordt 66)

En vooral: een bindend referendum

En vooral: we zijn tegen de aanschaf van de JSF (er wordt een tweede besteld)

En vooral: geen ‘klimaatbeleid’

En vooral: geen kilometerheffing (bestaat al niet meer)

En vooral: hoge minimumstraffen voor dierenmishandelaars

Oke, eerst immigratie

Wat meteen opvalt is dat het verkiezingsprogramma helemaal niet zo hamert op illegalen, maar dat daar relatief veel over in het Regeerakkoord staat (meer geld voor opsporing, minder procedures, koppelen van databanken, gezinnen met kinderen sneller uitzetten). Het verkiezingsprogramma hamert weer flink op het tegenhouden van de islam. Wilder krijgt op dat punt maar weinig gedaan – misschien dat hij in ruil daarvoor op illegalenjacht mag. Alleen hoofddoekjes en haatzaaiende moskeeën worden in (omfloerste taal) aangepakt. Ook krijgt Wilders zijn zin op het beperken of afpakken van nationaliteiten.

Erg veel krijgt Wilders gedaan op het punt van veiligheid, maar daar loopt hij niet zo veel uiteen met de VVD. Hij krijgt op vrijwel alle punten zijn zin, soms in afgezwakte vorm. Bijvoorbeeld: minimum straffen, meer agenten, beperken TBS, preventief fouilleren in heel Nederland, strafdetentie voor jongeren (Wilders vroeg om kampen). Alleen op het punt van etnische registratie en hardvochtig beleid jegens Antillianen krijgt hij zijn zin niet.

Op het gebied van gezondheidszorg ziet het beeld er gemengd uit. De marktwerking houdt hij niet tegen, beperken van managers, regels, grote conglomeraten en salariëring van ‘bobo’s’ kunnen hooguit rekenen op vage beloften. Het Elektronisch Patiënt Dossier komt er gewoon. Allochtonen blijven ‘voorgetrokken’ worden, als dat al zo is. Wilders krijgt wel voor elkaar dat de geestelijke gezondheidszorg versoberd wordt, al zullen VVD en CDA daar ook niet tegen zijn.

Onderwijs was al niet echt Wilders’ stokpaardje. Hij krijgt op dat dossier weinig uit zijn programma gedaan. Ouders draaien op voor taaltoetsen en extra taalonderwijs van hun kinderen. Kinderen moeten meer sporten en het bedrijfsleven moet bijspringen in het beroepsonderwijs. Aardige punten zoals meer aandacht voor taal en rekenen, het terugdraaien van de schaalvergroting, het stimuleren van vakkennis bij docenten slaan dood op de berekeningen van VVD en CDA. Islamitische scholen mogen blijven, maar zeer zwak presterende scholen (lees islamitische) krijgen slechts een jaar om hun zaken op orde te krijgen.

Cultuur komt nauwelijks aan bod. Subsidies worden verlaagd of ingetrokken, zoals Wilders wenst. Maar de nationalistische en folkloristische trom wordt in het Regeerakkoord, in tegenstelling tot het verkiezingsprogramma niet geslagen. Het Nederlands komt niet in de Grondwet, maar wel in een ‘gewone’. Dat weerhoudt de PVV er niet van om van Green Deals, Animal Cops en Night Courts te spreken, maar Engels is natuurlijk wat anders dan ‘islamitisch’

Economie en financiën. Hier doet Wilders niet mee. Dat is een speeltje van de VVD. Daar waar de opvattingen elkaar raken (minder regeldruk, meer ruimte voor ondernemers) zien we snippers terug van het verkiezingsprogramma. Het rookverbod wordt opgeheven – een economische prioriteit blijkens het programma – maar alleen in kleine horecazaken.

Op Sociale Zaken en werkgelegenheid stelt Wilders jullie teleur. Daar krijgt hij alleen voor elkaar wat de VVD wenst: hypotheekrente aftrek en fraudebestrijding. Voor de rest kan hij weinig voor jullie betekenen. WIA’ers kunnen niet beschermd worden. De grenzen gaan niet dicht voor Polen en ander Oost- Europeanen. Het UWV blijft gewoon bestaan.

Ook op het gebied van bestuurlijke vernieuwing gebeurt er vrijwel niets wat in het verkiezingsprogramma staat. Het aantal Tweede Kamerleden gaat mogelijk omlaag. We blijven gewoon met alle rechten en plichten in de EU. Het is inderdaad ook wel lastig om de ‘macht van Brussel naar Nederland te repratriëren’. Politieke en bestuurlijke ambten worden niet ineens gekozen ambten. Dat Haagse zootje blijft dus gewoon dat Haagse zootje. Sorry Henk en Ingrid, leuker kunnen we het niet maken.

Behoudens een opmerking over Israël, komt er niets van het buitenlands beleid van het verkiezingsprogramma in het Regeerakkoord. We gaan Jordanië niet ineens Palestina noemen, er wordt geen geld van Defensie overgeheveld naar de politie. Buitenlandse Zaken is natuurlijk ook van Verhagen.

De kerncentrales komen er gewoon, maar daarmee houdt Wilders’ bijdrage op milieugebied wel zo’n beetje op. Of hij nu wil of niet, we blijven gewoon spreken van klimaatverandering en daar beleid op voeren, al wordt daar in het akkoord met geen woord over gesproken. Ook over Ruimtelijke Ordening houdt het akkoord de kaken op elkaar, dus geen woord over ‘volbouwen van het Groene Hart’.

Ook op het gebied van infrastructuur vinden we maar weinig terug van het verkiezingsprogramma. We mogen wellicht harder rijden op provinciale wegen, maar daar wordt eerste een studie naar verricht. Verder zien we maar weinig van het programma terug.

Een groot succes heeft de Blonde Leider (en zijn trouwe metgezel Graus) wel gehaald op het gebied van dierenwelzijn. Een alarmnummer voor dieren in nood komt er al wordt het niet 113 zoals Graus voorstelde, maar 114 want dat rijmt zo lekker op dier. En binnenkort krijgen we 500 animal cops die door de stallen gaan patrouilleren.

Dus Henk en Ingrid, wat moeten jullie hiervan maken? Het ligt er natuurlijk aan waar je prioriteiten liggen. Als je de ‘tsunami van islamisering’ wilt tegenhouden, dan is het geen fraai resultaat. Om dat te doen moeten er toch teveel internationale verdragen worden opgezegd. Wel heeft Wilders wat pesterijtjes in het akkoord gekregen (de hoofddoekjes bijvoorbeeld), al zijn VVD en CDA ook al jaren te porren voor dit soort symbool politiekjes. Ik hoop dat dit jullie tevreden stelt.

Als veiligheid je grootste prioriteit is – en je het idee hebt, of nee het gevoel dat alles steeds maar slechter wordt op dit gebied – dan kun je tevreden zijn op je Blonde Leider. Hij heeft bijna alles uit het programma erin gekregen. Knap hoor.

As je echter vindt dat economie, onderwijs, sociale zaken, betaalbare zorg geen bijzaken zijn, dan moet je je stem de volgende keer toch maar eens heroverwegen. Het zou kunnen dat Wilders de pijn een beetje heeft weten te verzachten – VVD en CDA werken niet graag met verdoving – maar zo ongeveer niets van wat beloofd is, zit er hard in.

Toch zouden jullie best nog eens heel tevreden kunnen zijn, want van die prioriteiten van jullie heb ik nooit iets gesnapt. Dus zet de polonaise maar in. Alaaf! Alles komt nu goed met Nederland.

Met dank aan een aantal lezers en vooral Doortje Messing

Reacties (44)

#1 Olav

Dimitri: maar daar moet je even voor doorlezen

Hier haken Henk en Ingrid al af. Enkele opruiers op het wilde web na misschien, maar de rest is al helemaal outgetuned.

 • Volgende discussie
#2 Anton

Niet slecht met 25 zeteltjes. Bovendien lang niet zo’n draconisch akkoord als door links werd gevreesd. Dankzij de PVV overigens. Een goede basis voor een klinkende overwinning bij de Statenverkiezingen. Mijn voorspelling: dit kabinet gaat de rit uitzitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

@TS: als je het regeer- en gedoogakkoord leest, dan krijg ik het idee dat ze het vooral moeten hebben van ‘marketing’, want een wezenlijke visie achter het geheel is niet te zien. Ik vermoed dat paars+ meer heilige huisjes omver had geschopt veranderd dan bruin-1.

Maar dat geeft ook aan dat mensen die op de PVV stemmen omdat ze ’tegen’ waren, en ‘verandering’ wilden, zwaar teleurgesteld zullen worden. Want dit is gewoon het oude zootje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Harry

Men zou ook kunnen veronderstellen dat de PVV concessies heeft gedaan om Nederland te behoeden voor machtwellustige PvdA’ers,GL’ers en D66’ers.
Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJ

@gronk; Ik vermoed (ik hoop, in een aantal gevallen), dat het vooral in het verschil tussen theorie en realiteit gaat zitten: sommige dingen zullen, net als in Frankrijk, jarenlang hun weg naar de raad van state moeten bevechten (en zijn daarmee helemaal geen realistisch beleidsplan, zelfs als dit kabinet de vier jaar uit gaat zitten), andere dingen zijn bewust in elkaar geschoven en daarvan moeten we nog maar zien hoe dat gaat uitpakken: defensie en ontwikkelings-samenwerking, en het ‘super-ministerie’ van veiligheid, bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cycloop

Het is mij nog onduidelijk waar ze die 18 miljard bezuinigingen vandaan gaan halen. Dus Ingrid en Henk zullen nog voor een aantal verrassingen komen te staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 prometeus

@Dimitri: mooi werk, but Henk and Ingrid don’t give a shit.

Kijk maar naar de Wilder’s AOW breekpunt. Daags na de verkiezingen ging het overboord, maar 3/4 van het PVV vond het prima. Het gaat om het gevoel. De PVV-er ziet Wilders niet als Hansje Brinker (hetgeen je gaat denken als je het programma netjes leest), maar als Michiel de Ruyter, hetgeen een treffende vergelijking is, omdat Neerlands concurrenten die vooral als een soort piraat zagen.

Wilders bespeelt dat sentiment fantastisch, maar hij lijkt het ook gedaan te krijgen. De PVV-kiezer kan dan wel fulmineren tegen achterkamertjes terwijl hun Leider zelf de grootste Haagse achterkamertjes bestierder is, die er is. Maar daar gaat het dus niet om. Het is het gevoel. En Wilders weet perfect van links naar rechts te laveren om de juiste snaren te raken.

Maar los daarvan: hij heeft belachelijk veel bereikt voor iemand die “alleen maar” gedoogt. Zeker als je het niet zozeer met zijn eigen programma vergelijkt, maar met het programma van VVD en CDA: geen versoepeling van het ontslagrecht, veel voor de ouderenzorg, voorlopig geen JSF. Zoals Pechtold het noemde: het is een stagnatie-akkoord. Daarom is deze post bijna onzinnig: Henk en Ingrid wilden aan de noodrem gaan hangen; dat is gelukt en dat is Wilders “verdienste”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 parallax

Nederland was toch toe aan een rechts kabinet? Er moet toch veel gebeuren om de economie weer op orde te krijgen? De arbeids- en huizenmarkt moeten toch op de schop?

Had Paars+ gestemd. Links ingehaald door Bruin I,
alles hetzelfde alleen een gedoger op de achterbank.

Succes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

@KJ: het bizarre is dat een deel van het PVV-electoraat stemt PVV omdat ze ‘het haagse schorremorrie een lesje willen leren’, en wat ze daadwerkelijk krijgen is het handhaven van de huidige status-quo, overgoten met een bezuinigingssausje.

Uit het gedoog- en regeerakkoord maak ik nou niet bepaald op dat er plannen zijn om veel verdragen op te schorten. Aan de andere kant, het in-en in-conservatieve karakter van Balkenende-IV kwam ook pas uit de verf toen ze een paar jaar aan het regeren waren.

Economisch gezien zou bruin-1 nog geeneens zo’n hele slechte keus zijn; paars+ zou — in z’n ijver om serieus te worden genomen — wel eens meer en harder kunnen hebben bezuinigd dan goed was geweest voor de economie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 hanedop

Henk parkeerde zijn VW Sharan op het discreet met bomen aan het algemeen zicht ontrokken plaatsje achter parenclub Him&Her in Purmerend Overwhere. Hij draaide zich naar Ingrid, die onder haar blouse de bandjes van haar nieuwe setje goed zat te doen.
“Vind je het echt leuk, zo?” vroeg hij onzeker, en keek in de binnenspiegel nog een keer naar zijn geblondeerde haar.
“Het is super, schat, helemaal Geert. Dat wordt scoren vanavond. Volgens mij gaan we dat stel uit de Muziekwijk meekrijgen naar boven.”

Ze trok de blouse van haar schouder en keek tevreden naar haar nieuwste tattoo, een goed gelijkend portet, alleen het blonde haar kwam niet goed meer uit sinds ze zoveel gezonnebankt had.
Henk keek op zijn ’tijd voor verandering’ horloge. Het was nog veel te vroeg om naar binnen te gaan. Met die verdubbelde snelwegen van nu ging alles veel sneller dan vroeger.
“Godverdomme weer te vroeg,” verzuchtte hij.

Ingrid krabte in haar kruis. Een leuk idee om geen brasilian te doen maar het eens te scheren in een letter G. Volgende keer de W maar, dat was misschien makkelijker.
Henk en Ingrid schrokken op van de enorme klap tegen de voorruit.
“Een aanslag,” gilde Ingrid.
“Aal Kaajdaa,” bromde Henk verbeten en stapte uit met zijn Boksbeugel model Brinkman om de knokkels. Even later stak hij zijn hoofd naar binnen.
“Schat, bel jij even 114 voor een spoedgeval.”
Op de motorkap lag een stuiptrekkende zwaluw.

In de verte smeulden de resten van de moskee van Schagen-Zuid. Henk voelde dat het een heet avondje ging worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 DrBanner

de komende vier jaar: ik heb er zin an

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Toko_senang

Misschien heeft Rutte meer bereikt dan op het eerste gezicht lijkt. Hij krijgt de steun van de PVV op een aantal onderwerpen door boterzachte toezeggingen te doen. Hij lijmt hiermee de PVV, en houdt zijn handen vrij voor zaken die er echt toe doen.

Hopelijk doet hij nu iets aan de regelzucht en subsidiëring van ons overheidsstelsel; het mag een publiek geheim zij dat provincies zich willen omvormen tot beleid en subsidieorganen, terwijl alle onderwerpen met bestuurlijk risico worden afgestoten. Misschien is Rutte nog slimmer dan ik hoopte

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

Leuk quote uit de NRC van vandaag: ‘Ook Ferry Hoogendijk [oud LPF-kamerlid], nu een actief kunstkoper, kan zich wel vinden in dit kabinet. Maar als hij hoort over het plan om de aankoopbelasting voor kunstvoorwerpen naar 19% te verhogen, schrikt hij hoorbaar: ‘Vreselijk. Ik ben hier helemaal niet blij mee. Ik vind kunst heel belangrijk. Dit zou bij de LPF nooit aan de orde zijn geweest.”

Echt totaal Henk en Ingrid, die hoogendijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Niels

@Hanedop: Prachtig!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 caprio

Dat gedogen is briljant! Bij ELKE maatregel, WAT ze ook besluiten, HOE ze het ook als Rutte/Verhagen of VVD/CDA beleid gaan brengen, aan het einde van de rit, moeten ze op hun knietjes naar de lieve heer Wilders om voor diens zegen te bidden. Hoe VVD of hoe CDA de maatregel ook is, in the end, is het Wilders die JA of NEE zegt, en daarmee is dit in feite, in de beeldvorming, een PVV kabinet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 gronk

Ja, daar gaan ze nog spijt van krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Share

Gedogen is briljant en Geert’s duim is dikke eindbaas.
Links is dood. Leve links. In memoriam de Grootste Nederlander: Pim Fortuyn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gronk

Gottegot share, wat laat je je kennen. Dat regeerakkoord is niet ‘rechts’, het is helemaal niks. Wat er in staat is luchtfietserij, rechts gelabeld wensdenken, of het inharken van simpele boekhoudersbezuinigingen zonder dat er ‘beleid’ achter zit. Voor het overgrote deel is het continuering van bestaand beleid. Vakbonden zeggen dat de sociale paragrafen ‘links’ zijn.

Maar share is blij, want rutte zegt dat-ie z’n vingers er bij af moet likken. Hoe makkelijk ben jij eigenlijk niet te bespelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Dimitri Tokmetzis

LOL hanedop. Treffend portret.

Gisteren stond een fraaie opi in NRC van o.m. Sweder van Wijnbergen. De economische paragrafen – waar wilders vrij weinig hebben bereikt – missen volgens hem en een paar collega’s iedere visie. Het is gewoon snijden, zonder nadenken. Kans om op de puinhopen van 30 jaar neoliberalisme wat nieuws neer te zetten (creative destruction zou VVD toch moeten aanspreken), is er niet. Inderdaad. Armoede op het veiligheidsparagraaf. Armoede op de andere. Visieloos en stuurloos. Hoe snel weer verkiezingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 parallax

Niks rechts aan, ook al herhaal je dat 10x, mensen als share hebben last van cognitieve dissonantie.
Paars+ is vergeleken met dit een libertarische club.

Maar je weet wat rechts betekent: “links voor mijn portemonnee, rechts voor de progressieve risee.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 parallax

@ dimitri

Zodra we weer 3 kwartalen gedoubledipt hebben.

Exact een jaar na de laatste verkiezingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 gronk

@parallax: figuren zoals share blaten gewoon na wat ze op GS lezen, en verder is alles wat wilders zegt goed en alles wat de pvda doet slecht. Waarom zou je ook zelf nadenken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Harry

@22
Je kan wel miepen op Share, maar veronderstel dat dit komende kabinet (er van uitgaande dat het komt) succesvol wordt, dan zou dat in de toekomst kunnen betekenen dat de PVV een betere en solidere basis heeft.
En de PVV heeft echt wel wat voor de kiezen gekregen de laatste maanden, die hebben daar echt wel opgelet en ervaringen opgedaan. Daar doen ze dus wat mee, anders waren ze niet zo ver als ze nu zijn.
Waarom zou je zelf nadenken schrijf je als afsluiting, maar doe jij dat dan zelf ook?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 FiFa

Vandaag de langste (en duurste?) uitzending voor politieke partijen bekeken. Het CDA gaat voor de nieuwe tijden die ze blijkbaar niet zo goed begrijpen. Actiepunten voor de toekomst kunnen misschien worden:

Wij (en dat zijn de eventuele tegenstanders van de nieuwe tijden) worden allemaal (op papier) Islamiet en zo wordt de Islam de grootste godsdienst van NL (overigens gruw ik van goden).

Het CDA en VVD gaan ‘we’ bestoken met problemen die Islamieten hebben en krijgen met de Neue National Ordnunk over hun (terechte) gevoel van onvrede van hun bestaan hier.

Misschien moeten we eens nadenken over een nieuwe economische orde.

Nederland is nu op een onprettige manier anders geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 gronk

@harry: definieer ‘succesvol’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Steeph

semi-ontopic: Tekst speech Wilders in Berlijn vandaag:
http://www.diefreiheit.org/geert-wilders-rede-im-wortlaut/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 seven

Het is economisch een akkoord voor de linkse oude55jr-65jr en iets minder oude 45jr-55jr babyboom. Ouderenzorg wordt voor hen alvast verbeterd, de aow blijft voor oude babyboomers op 65, en stijgt daarna pas naar 66. (maar staat over 25 jaar vast wel op >67,70) het dure en leeftijdsdiscrimineerende ontslagrecht leuk voor oude plakkers blijft, de ww-duur en hoogte ook. Vooral leuk voor babyboomers, want die hebben een langer arbeidsverleden (en dus langere ww en hogere ontslagvergoeding/g.handdruk, dat geld gaat automatisch ten koste van de jongere vaak lager betaalde werknemers die ook de langere ww mogen ophoesten. Tegelijk blijven ze betalen ze voor de voor hen niet bestaande vut wat de jongeren 14 mrd kost. De vaak onnodige en te luxe wao blijft voor degende die nu 45+ zijn blijft ook volledig bestaan.
Wouter Bos (niet Cohen) had dit zelfs beter gedaan.
Wel positief is de aanneemstop voor ambtenaren waardoor de overheid zelf kleiner wordt, maar het gaat allemaal langzaam.
De PO 200mln minder 1/5 van het budget (incl ster) is een mooi begin, maar is eigenlijk weinig als je bedenkt dat de PO ooit de enige tv was en nu feitelijk een van de vele media, de rol is lang niet zo noodzakelijk meer. Volledig saneren zou bv via de gangbare digitale kanalen (kabel, sat, digitenne, internet/adsl) private abonnee-tv mogelijk maken. Ik ben wel zeer blij dat de ontpolderingen worden heroverwogen, zeer blij. Ook een kerncentrale of 2 erbij en voorlopige stop op co2 opslag lijkt me een goede weg naar energiezekerheid (en reductie van schadelijke uitstoot) tegen normale kosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 gronk

Wel positief is de aanneemstop voor ambtenaren waardoor de overheid zelf kleiner wordt, maar het gaat allemaal langzaam.

En da’s dom, want daardoor krijg je geen instroom van nieuwe mensen met andere (nieuwere) inzichten en is de verkalking gegarandeerd. Moedwillig een incompetente overheid opzetten zodat je daarna kunt klagen dat de overheid niets voor elkaar krijgt, zo kennen we rechts weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 seven

@28 Oude garde direct op straat zetten dan maar en onderaan vers bloed aannemen? Kan niet want omdat ontslagrecht onveranderd blijft is dat te duur. Als ambtenaren wel gratis zoals in de VS waren te ontslaan dan kon dat. Gemiste kans trouwens, als dit het meest rechtse kabinet is kan kennelijk niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 seven

@18 gronk. ?? @17 schrijft toch ook ‘leve links’ en niet rechts? Of wordt er hier naderhand ge-edit? Zonder twijfel kan je stellen dat de PVV basic links is geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Harry

@25 Gronk
Dat bedoel ik nu, nadenken Gronk, wat is succesvol, slagen postief benaderd worden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Harry

@29 Seven
Iedereen in de Angelsaksische wereld die langer dan twee jaar werkt, niets misdaan heeft, kan zich beroepen op “Unfair Dismissal”, waar je, als het voor de werkgever een beetje verkeerd uitpakt, extreme schadevergoedingen als werknemer uit kunt slepen.
Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar je je als werknemer uiterst correct dient te gedragen en relatief snel ontslagen kunt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 gronk

@32: jouw ‘angelsaksische wereld’ bevat alleen UK, schotland, ierland, niet de VS, australie en canada.

In de VS kunnen werkgevers de mogelijkheid hebben om op ieder moment werknemers te ontslaan (hoewel ’two/four weeks notice’ ook in gebruik is), en hoewel dat de arbeidsmarkt veel soepeler maakt heeft dat ook als bijeffect dat werknemers er alles aan doen om hun baas/leidinggevende maar niet voor het hoofd te stoten. Levert niet bij definitie de meest gezonde bedrijfsculturen op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 javier

de beste wilder

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 KJ

Die hele dieren-shitzooi van de laatste tijd in de politiek, daar snap ik echt geen reet van.

Goed, we hebben die kippen- en varkens-teelt flink ge-industrialiseerd en als je in die hokken kijkt, ziet dat er niet fris uit. En ja, de schaal gaat echt alle voorstellings-vermogen te boven. Stop daar nog bovenop het gebruik van (verdunde) antibiotica waardoor we er zelf op den duur aan dreigen te gaan en het gebruik van hormonen waardoor meisjes op achtjarige leeftijd gaan menstrueren en jongetjes geen zaad meer produceren, en je hebt een flink ziekmakend plaatje.

Maar waar komen ze dan mee ? Wetten tegen bestialiteit. En het afmaken van jonge katjes door particulieren. Iedere dag jagen we duizenden zwijnen en hoenders over de kling die nooit het daglicht hebben gezien, maar je mag geen paard meer neuken. Want daar raakt het arme dier die jouw mini-penisje waarschijnlijk niet eens voelt, allicht getraumatiseerd van. Ofzo. Godallejezus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 framer

Ik lees iets over grondwetswijzigingen en denk: twee-derde meerderheid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 gronk

@framer: ja, da’s de schuld van links, dat greet geen 2/3-meerderheid heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 framer

@gronk: Ja, das logisch… elluk nadeel heb z’n voordeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 framer

@ Steeph: Zo’n akkoord is net als de liefde: eenzijdig opzegbaar… Het maakt dus geen r*k uit wat erin staat. Als een der partijen het, om wat voor reden dan ook, niet meet ziet zitten, is het over. De enige overweging is dan: Hoe geef ik de ander de schuld…. (framing)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 framer

meet=meer; het zaterdagavondbiertje speelt parten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 seven

‘Geen wonder dat Ernst Hirsch Ballin tegen het regeer- en gedoogakkoord gaat stemmen. Want op het gebied van privacy gaat het kabinet Rutte-Verhagen een paar goede stappen zetten.’ http://www.nu.nl/column-zaterdag/2346976/goede-van-geert.html via link vervolg, echt iets voor Steeph? #linktip

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Share

@18 @22 Zal ik dan maar van je aannemen Gronk, want ik lees amper nog GS. ( = kut sinds verkoop aan televaag). Ik stem ook geen pvv, noch vvd noch cda. Maar geloof wat je wilt geloven, ouwe retecooler. Al wat Geert m.i. doet is wraak nemen voor Pim. En nu op naar Geert’s vrijspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 esgigt

@42: Mooie link…

 • Vorige discussie