Troonrede 2022: eindelijk maatregelen, maar waar is Europa?

van Prof.Dr. Bert van den Braak,  Edgar Hoedemaker, Jan Schinkelshoek, en Dr. Anne Bos In de Koninklijke Schouwburg heeft koning Willem-Alexander de troonrede voorgelezen. Centraal stonden de verschillende crises waarmee Nederland en de rest van de wereld kampt, zoals de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. Wat viel op in de toespraak? En zijn de zorgen in de samenleving voldoende geadresseerd? Een korte reflectie. 1. Over vertrouwen Bert van den Braak, onderzoeker bij PDC en hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht In hoeverre er politiek en maatschappelijk draagvlak is voor de aanpak van het scala aan problemen waarmee kabinet en samenleving te maken hebben, moet nog worden bezien. Dat het kabinet nu (sommigen zullen zeggen ‘eindelijk’) maatregelen heeft aangekondigd, draagt hopelijk bij aan het herwinnen van vertrouwen. Dat is niet zo zeer van belang voor het kabinet, maar vooral voor burgers zelf. Hopelijk is de boodschap dat we gezamenlijk tot oplossingen moeten komen, ook in het parlement aangekomen. Dat gesproken werd over ‘positieve krachten’, waarmee naar oplossingen zal worden gezocht, is veelzeggend. Wie het niet passend vindt onder die krachten te worden gerekend, ‘trekken de schoen’ aan. Je kunt je inmiddels wel de vraag stellen of Prinsjesdag echt zo ‘heilig’ moet worden verklaard, dat daarop met aankondiging van maatregelen moet worden gewacht. Een deel van de onvrede komt voort uit het beeld van een traag reagerend kabinet. Natuurlijk moet de Koning een inhoudsvolle rede kunnen afleggen, maar er kan ook worden gekozen voor een tekst met minder beleid en meer ‘visie’. En daarmee met meer perspectief. 2. Waar is Europa? Edgar Hoedemaker, historicus en eindredacteur bij PDC voor Europa-Nu.nl, parlement.com en de maandelijkse Hofvijver Het regeerakkoord van kabinet-Rutte IV stelt: "Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken." Je zou dan ook zeggen dat een troonrede die exact een week na de Europese State of the Union wordt uitgesproken, en bovendien de eerste is van het nieuwe kabinet, bol staat van de ideeën om de EU-plannen handen en voeten te geven. Hoe kijkt Nederland aan tegen een Europese conventie? Wat gaat het kabinet doen met de miljarden die vrijkomen uit het EU-Herstelfonds? En wat vindt het kabinet van de rechtsstaatschendingen in midden- en Oost-Europa? Het viel dan ook wat tegen wat de Koning in de troonrede over Europa te melden had. De Europese paragraaf ging alleen maar over een Sterker Europa op het wereldtoneel en een zelfbewuste Europese Unie. In het licht van de oorlog in Oekraïne zijn dit voor Nederland en Europa onmiskenbaar belangrijke punten, maar de Europese Unie is meer dan dat en beweegt zich ook sneller dan tevoren op tal van dossiers. In de troonrede van 2021 onderstreepte het vorige kabinet, dat uit precies dezelfde partijen bestond, deze snelle Europese ontwikkelingen wél. Toen werden zowel de Green Deal als de rechtsstaat en het coronaherstelbeleid opgenomen in de toespraak van de Koning. Hoewel er nu eindelijk doorgepakt lijkt te worden op rechtsstaatgebied door de Europese Commissie, de EU-klimaataanpak een cruciaal jaar tegemoet gaat, en het coronaherstelgeld eindelijk los komt, zijn voor deze onderwerpen in deze editie geen woorden opgenomen. Hopelijk blijft het kabinet bij zijn speerpunt om een leidende rol in de EU te nemen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. De Troonrede geeft op dat punt nog niet zoveel hoop. Een goede aanleiding voor de fractievoorzitters van verschillende partijen om de premier hierover te bevragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen later deze week. 3. ‘Houd het zo klein mogelijk’ Jan Schinkelshoek, hoofdredacteur van de maandelijkse Hofvijver en deelt geregeld zijn visie op de politiek vanuit zijn achtergrond als voormalig Tweede Kamerlid. ‘Leden van de Staten-Generaal…’ Een Troonrede zal nooit een sprankelende, inspirerende toespraak worden, zo eentje waar Amerikaans presidenten schijnen te hebben. De toespraak van de koning - volgens de grondwet ‘een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid’- is te veel gebonden aan allerlei beperkingen en andere formaliteiten. Meestal is het een nauwelijks verdeelde opsomming, in beleidstaal verpakt, wat een regering voor het volgende jaar in petto heeft. Met een vast begin en een al even gestold slot. Binnen dat keurslijf steekt de Troonrede 2022 niet slecht af. Er was met meer dan gewone belangstelling naar gekeken. Zou het kabinet, tastend op zoek naar meer steun, draagvlak en vertrouwen, via het staatshoofd de troonrede aangrijpen te laten zien dat het de zaken in de hand heeft? Zou het visie demonstreren? Zou het leiderschap tonen? Koning Willem Alexander viel met de deur in huis, benoemde de problemen bij naam, presenteerde een indrukwekkend pakket maatregelen, betoogde dat ‘we’ wel eens voor hetere vuren hebben gestaan, toonde zich namens de regering deemoedig over gemaakte fouten, gaf blijkt van meer invoelingsvermogen dan ministers de afgelopen weken konden opbrengen, sprak moed in, riep tot drie, vier keer toe op tot ‘gezamenlijkheid’ en ‘veerkracht’ en probeerde vanaf de troon het land moed in te spreken. Ja, het steekt bleekjes af tegen wat regeringsleiders in omringende landen gedaan hebben. Dat het nog wel eens vijf tot tien winters moeilijk kan blijven. Dat de tijd van overvloed voorbij is. Dat de energiecrisis wel eens het topje van de ijsberg kan zijn. Of, meer bemoedigend, ‘you‘ll never walk alone’, zoals de Duitse bondskanselier zijn landgenoten verzekerde. Dat soort grote woorden past niet in de Nederlandse traditie om alles zo klein mogelijk te houden. Het land zal het moeten doen met een Troonrede die op z’n best een onsje meer is dan een feitelijk ‘uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid’. 4. Veel emmers, maar wie repareert het dak? Anne Bos, onderzoeker van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Een van de frappante tegenstrijdigheden in deze tijd is de rijkdom waarin Nederland als natie verkeert versus het lage vertrouwen in de politiek en de angst voor snel toenemende armoede. Het land staat er goed voor: de staatsschuld is laag, de economische groei is aanzienlijk – ondanks de sombere voorspellingen tijdens de lockdowns in de pandemieperiode – en de werkloosheid is met 3 procent van de beroepsbevolking haast non-existent te noemen. Dit contrast is in de troonrede kort aangestipt en het is ook vanuit historisch perspectief bijzonder: economische voorspoed en groot vertrouwen in de politiek gingen eerder juist vaak hand in hand, zoals ten tijde van het kabinet-Kok I (1994-1998) en gedurende het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Lubbers I zat bij aanvang in 1982 in een guur economisch klimaat, maar toen het beter ging – mede door het stringente bezuinigingsbeleid – won het kabinet en met name de minister-president aan populariteit en vertrouwen. De rapportcijfers voor Rutte en zijn ploeg zijn daarentegen laag en dat is opmerkelijk. Voor het kabinet betekent deze toestand enerzijds een zegen: er zijn genoeg financiële middelen om de eerste zorgen weg te nemen. Voor burgers om bij te springen bij de hoge energierekeningen en de snelle prijsstijgingen op te vangen, voor het midden- en kleinbedrijf om hulp te bieden bij het verduurzamen. Er is geld zat, voorlopig althans. Anderzijds wekt de troonrede de indruk dat het kabinet door te strooien met geld verhult dat er geen consensus is om de problemen van deze tijd structureel te lijf te gaan. Missers uit het (recente) verleden, zoals in het gasdossier, de toeslagenaffaire en de veel te harde ingrepen in de sociale advocatuur en de toegang tot het recht en de bijstand, worden rechtgezet. Het roept een beeld op van een kabinet dat bezig is heel veel emmers neer te zetten, maar de vraag blijft wie er zorgt voor een nieuw, vertrouwenwekkend dak. Verscheen eerder bij het Montesquieu Instituut.

Door: Foto: Schermafbeelding uitzending NOS Prinsjesdag 2022
Foto: Ivan Radic (cc)

Prinsjesdag – nattigheid

COLUMN - Vandaag kijken we naar Prinsjesdag, een spel dat al nat was, nog voor het begonnen is. Dat zit zo:

Van de vele tradities die gezamenlijk Prinsjesdag vormen (het koffertje, de hoedjes, de troonrede, etc.) werden de Prinsjesdagstukken vroeger dan ooit gelekt. Waardoor de traditionele vermaning van de Kamervoorzitter ook wat eerder naar het kabinet werd gestuurd.

Het lekken van de Prinsjesdagstukken kwam tot 1992 “vrijwel jaarlijks voor, maar wordt minder dan nu als problematisch ervaren” (rapport Commissie Prinsjesdagstukken, januari 2010). Voor zover wij kunnen nagaan werd er in ieder geval vanaf 2003 wel jaarlijks gelekt. Wellicht een gevolg van de carrièreswitch die Frist Wester maakte. Hij gaf zijn baan bij fractievoorlichting van het CDA (en persoonlijk voorlichter van Elco Brinkman) op nadat het CDA een smadelijk verlies leed en kabinet Kok I de macht overnam. Frits Wester koos het hazenpad richting RTL Nieuws.

Na het rapport van de Commissie Prinsjesdagstukken, werd onder Rutte I besloten de Miljoenennota en andere Prinsjesdagstukken op de vrijdag vóór Prinsjesdag openbaar te maken. Sinds 2014 worden de stukken op de vrijdag voor Prinsjesdag aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer verstrekt. Onder embargo, dus de pers mag er dan nog niets van weten.

Foto: FaceMePLS (cc)

Open draad | Prinsjesdag 2017

Als hardwerkende Nederland heeft u natuurlijk helemaal geen tijd om te volgen wat het circus in Den Haag u vandaag voorschotelt. Maar wellicht is het u vergunt om een korte wijle uw werk in de steek te laten en uw licht te laten schijnen op de preek van den Koning en de begroting voor 2018. Wij heten u welkom alhier.

Foto: Gerard Stolk (cc)

Demissionaire Prinsjesdag

ANALYSE - van Jan Schinkelshoek

Over een demissionair kabinet, een demissionaire Troonrede en een demissionaire Miljoenennota

Hoe demissionair is demissionair?
Op Prinsjesdag, dient het zittende, demissionaire kabinet onder leiding van premier Mark Rutte de begroting voor volgend jaar in bij de Tweede Kamer. Kijk er niet vreemd van op als die begroting minder demissionair is dan je wellicht zou verwachten.

Wat mag een demissionair kabinet? Dat is een van de zwarte gaten van het Nederlandse staatsrecht. Er ligt eigenlijk niets vast. Er zijn er die met droge ogen beweren dat zo’n kabinet alles mag wat niet door God verboden is. En zelfs daarover schijnt te twisten te zijn.

Een demissionair kabinet, een kabinet dat z’n ontslag heeft aangeboden, beperkt zich tot wat het ‘lands belang’ vergt – tot er een nieuw, missionair kabinet is aangetreden. Dat is zo onbenoemd, zo breed dat een premier of minister er alles mee kan rechtvaardigen. Het is feitelijk beperkt tot wat het parlement, de Tweede Kamer, goedvindt of gedoogt. En dat is iets waar moeilijk een peil op te trekken valt.

De algemene regel is er een van terughoudendheid. Kabinetten die op punt staan te vertrekken, houden zich meestal wel in. Men zal opvolgers zo min mogelijk voor de voeten lopen. Zeker controversiële zaken worden, als hete hangijzers, doorgeschoven. Moet er een nieuwe begroting worden ingediend [de Grondwet is onverbiddelijk], zal die ‘beleidsarm’ zijn. Onthoudt die term: beleidsarm…

Foto: Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020

Verkiezingscampagnes begonnen

COLUMN - Politieke partijen moeten uiterlijk 21 december 2020 hun partijnaam bij de Kiesraad laten registreren om onder deze naam deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing. Je zou denken dat de verkiezingscampagnes dan echt los gaan. Maar nee…

Met de verkiezingen van een lijsttrekkertje hier en een nominatie voor het minister-presidentschap daar, die moet concurreren met deez’ of wellicht toch gene, zat de stemming er al een beetje in en Prinsjesdag 2020 heeft het verkiezingsvuur echt doen ontbranden.

De eerste campagnespeech is vanmorgen afgestoken door de heer Wilders, die als eerste op de sprekerslijst van de APB (Algemene Politieke Beschouwingen) stond.

Tijdens een van de vele interrupties sprong Baudet in en verklaarde zich solidair met de PVV, waarop Wilders hem bedankte en de hoop uitsprak dat PVV en FvD in maart 2012 alle andere partijen zullen ‘overrulen’.

Aan het einde van zijn betoog openbaarde hij zijn verkiezingsprogramma (niks nieuws, de bekende riedel: geen hoofddoekjes, geen geld naar Zuid-Europa en naar asielzoekers, behoud van Zwarte Piet, etc., etc.) en riep hij de kiezers op 10 jaar Rutte-beleid weg te vagen door op de PVV te stemmen en de partij de grootste van Nederland te maken.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Begroting AIVD weer verder gestegen

DATA - Het is inmiddels traditie. Op prinsjesdag pluizen we de begroting van Binnenlandse Zaken door om de meest recente aanpassingen te vinden in het budget voor de AIVD. En wat blijkt dit jaar, weer een opwaartse correctie voor de komende jaren.

Ten opzichte van de begroting van 2015 komt er voor de jaren 2016 tot en met 2019 maar liefst € 100.000.000 bij.

Hier de cijfers op een rijtje:
aivd2016_475

Ze hebben al dat extra geld waarschijnlijk nodig om straks iedereen te kunnen afluisteren.

Foto: Opgelet, onderstaande tekst kan sporen van ironie bevatten

KRAS | Profiteren

Werkenden gaan er het meest op vooruit, aldus het prinsjesdaggebeuren, ontvangers van uitkeringen het minst. Dat is logisch. Om uitgerekend als de economie in een crisis zit ervoor te kiezen werkeloos thuis te zitten in plaats van de handen uit de mouwen te steken, vraagt natuurlijk om een afstraffing. Dan verdien je het ook niet om mee te profiteren wanneer de mensen die wél hard doorwerkten het vaderland uit het moeras getrokken hebben.

Bedenk, voor u “neoliberale kwatsj!” roept, ook nog even dit: rijke mensen hebben aangetoond dat ze handig zijn met geld, want anders hadden ze er niet zoveel van. Arme mensen juist het tegenovergestelde. Dus is het verstandig om steeds grotere porties geld in beheer te geven bij rijke mensen. Kwestie van koppie koppie. Met vriendelijke groet, de komende jaren.

Foto: Pixel Addict (cc)

Prinsjesdag en de mythe van de schaarse middelen

ACHTERGROND - Tijdens Prinsjesdag wordt de begroting van de overheid voor volgend jaar gepresenteerd. Zoals altijd zal er weer veel met miljarden worden gegoocheld.

In de politiek gaat het om ‘keuzes maken in schaarste’ zoals Mark Rutte het onlangs in Zomergasten uitdrukte. Over welke schaarste heeft hij het, en waar gaat het bij Prinsjesdag werkelijk om?

Ondanks zijn hoge functie is Mark Rutte een bescheiden en keurige liberaal. Wie hem in Zomergasten heeft gezien weet dat hij niet machtshongerig is en dat hij het als zijn taak ziet schaarse middelen zo goed mogelijk te verdelen. Ook zijn collega’s denken er zo over. Sander Dekker bijvoorbeeld weigerde onlangs in te gaan op een verzoek van de nieuwe omroepbaas Shula Rijxman om het budget voor de omroep met vijftig miljoen te verhogen. Zijn motivatie :

Het is niet reëel […] De publieke omroep is natuurlijk belangrijk, maar we hebben het hier niet over de nationale veiligheid of [over] onderwijs voor onze kinderen.

Het is dus een soort triage: bij een gegeven budget bepalen politici welke overheidstaken prioriteit hebben. Niet alles kan doorgang vinden en ze moeten daarom vaak pijnlijke keuzes maken. Het publiek van informatie voorzien – hoe belangrijk ook – heeft volgens Dekker een lagere prioriteit dan veiligheid en onderwijs [1]. Hij moet woekeren met schaarse middelen.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

#Dezeweek | Prinsjesdag zonder hoedjes

De American Dream kent verscheidene gedrochten van uitwassen, maar de walgelijkste van al is misschien wel de Beauty Pageant. Deze pseudo-vleeskeuring is de vleesgeworden escalatie van de competitieve aard van de Amerikaanse maatschappij en ontkracht elke claim tot emancipatie of fatsoen. Nu wil ik niet per se pleiten voor een fatsoensmaatschappij, maar zo lang de vrouwen niet écht mooi zijn, en de verkiezing blijft verzanden in statementpolitiek en de nodige bende van gevolgen, heeft de missverkiezing deze wereld niets te bieden.

Ik neem het je geenszins kwalijk als je geen idee hebt waarover ik het heb. In Nederland blijft deze vorm van primitiviteit ons gelukkig grotendeels bespaard. Om u toch een beeld te geven, het is een soort Prinsjesdag, maar dan zonder hoedjes. De bezoekers trekken hun mooiste kloffie uit de kast, er is een hoop ceremonieel gelul in de ruimte en na afloop is eigenlijk iedereen ontevreden. We mogen ons gelukkig prijzen dat het niet exact hetzelfde is, ik had Willem-Alexander niet graag in badpak zijn troonrede zien doen.

De traditionele schoonheidsverkiezing bestaat uit vijf rondes, waarin het achtereenvolgend draait om haar & make-up, jurken, badpakken, talent en intelligentie. De meeste kritiek wordt vaak geleverd op de badpakkenronde, die volgens feministen het toonbeeld is van de objectificering van vrouwen. Dat de laatste twee rondes later slechts zijn toegevoegd om deze claims tegen te gaan vind ik eigenlijk nog niet eens zo stuitend.

Foto: NiederlandeNet (cc)

Vragenrondje na de troonrede

COLUMN - Een nieuwe monarch, een nieuwe troonrede? De troonrede is niets meer dan een presentatie van de “missie en visie” en het jaarplan van het kabinet. In bedrijven en organisaties worden die presentaties doorgaans gebracht met flitsende sheets op interactieve schermen. De zaal leest mee op hand-outs, zodat men kan inschatten of de koffiepauze nabij is. Aan het einde van de presentatie is er meestal gelegenheid tot het stellen van vragen.

De troonrede werd ook dit jaar in een sprookjesachtige setting voorgelezen van een paar vellen papier. Geen multimediascherm, geen overzichtelijke schema’s, geen beeld en geluid om de presentatie te verluchtigen.

Het gesproken woord is vluchtig, maar de boodschap is vastgelegd en op internet na te slaan. Het programma voorzag niet in een vragenrondje. We stellen hier dan maar een paar vragen, om die eveneens op het internet te verspreiden.

De kersverse vorst herinnert in dankbaarheid aan het feestje rond zijn kroning.

 Die dankbaarheid betreft in de eerste plaats mijn moeder.

Hoelang denkt de vorst bij spreekbeurten voor land en volk zijn moeder te bedanken? Heeft de vorst moeite zich van zijn moeder los te maken?

Er is in onze samenleving veel dat een gezond vertrouwen in eigen kunnen rechtvaardigt.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Volgende