Klimaatwetenschappers met de dood bedreigd

Nederland is niet het enige land met een minderheidsregering. Ook in Australië zetelt sinds 14 september 2010 een minderheidskabinet, zij het van een andere politieke kleur. Daar regeert het sociaaldemocratische Labor met de gedoogsteun van één Green MP en drie Independent MPs. Een belangrijk speerpunt van deze nieuwe regenboogcoalitie is het klimaatbeleid en één van de aangekondigde maatregelen is de invoering van een CO2-belasting, die 1 juli 2012 van kracht moet gaan. Australië staat nu niet echt bekend om zijn voorbeeldfunctie als het om klimaatbeleid gaat. Er is dan ook de nodige discussie omtrent deze beleidsmaatregel. Duizenden mensen zijn de afgelopen week de straat opgegaan om het beleid te steunen, maar er is vanzelfsprekend ook veel tegenstand.

Door: Foto: Eric Heupel (cc)

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Eric Heupel (cc)

Wetenschap als praktisch handboek?

Op de middelbare school leren leerlingen netjes de door historici bedachte tijdsindelingen. Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance enz. We moeten die indeling niet té serieus nemen. Het dient als kapstok om feiten te plaatsen in de tijd. Zodat ze niet als los zand in het luchtledige blijven hangen. De Middeleeuwen begonnen niet in 476, ook niet in 500, maar wanneer dan wel? En hoe donker waren de Middeleeuwen? Vragen, vragen, maar verwacht van de wetenschapper geen simpele en eenduidige antwoorden. De mens is de uitvinder van het begrip tijd en historici hebben de periodes door hun indeling voor eeuwig gebrandmerkt. De Middeleeuwer leefde niet in de Middelleeuwen, hij leefde in het nu. Net als wij. Over honderd jaar is het heden een eeuw geleden en de huidige stand van de wetenschap hopeloos verouderd.

Waarheidsvinding

De wetenschap is er onder andere voor waarheidsvinding. Maar wat is waar? De koningin van alle wetenschappen was tot in de 19e eeuw de theologie. In het Heilige Boek, De Schrift, lag alle waarheid goed verborgen. Doel van de 16-jarige studie theologie was de tegenstrijdigheden te verklaren en zo tot waarheidsvinding te komen. De Bijbel werd gezien als handboek, geen praktisch handboek, maar desondanks een handboek. Uiteindelijk loste na een dikke 700 jaar de wiskunde de theologie af als de moeder aller wetenschappen. Het idealistische vooruitgangsdenken culmineerde in 1900 samen in de uitspraak van David Hilbert ‘in de wiskunde is er geen ignorabimus’. Al binnen een jaar werd zijn ongelijk door Russell’s paradox aangetoond. Eén van de pijlers van de wiskunde, de verzamelingenleer, werd hiermee in één keer onderuit geschopt. Zelfs de logica bleek niet logisch, maar een vat vol tegenstrijdigheden en paradoxen.

Foto: Eric Heupel (cc)

het Saillant | Internetleugens? Gewoon keihard aanpakken!

SaillantLOGO Vandaag een serieus onderwerp in Saillant: de Elfstedentocht. De stelling luidt: “De Elfstedentocht Hoax moet gestopt worden.” Of, als we de stelling wat breder trekken: “Leugens op Internet moeten aangepakt worden.”

Iedere Nederlander kent de Elfstedentocht. Het is een mythische tocht door Elf Friese steden met een lengte van bijna 200 km. Tot zover de mythe. Schadelijk is dat steeds meer media de Elfstedentocht niet langer als mythe presenteren, maar als vaststaand feit. U leest het goed: de mythische tocht zou werkelijk hebben plaatsgevonden. En niet alleen obscure websites maken zich hieraan schuldig. Oude media nemen de verhaaltjes klakkeloos over, inclusief verzonnen helden.

Zo zijn de winnaars stuk voor stuk biologische spruitjestelende boeren. Waarom biologisch? Toeval? Zeker niet. De leugenmachine van de klimaatterroristen werkt op volle toeren. Immers, als we vroeger om de haverklap meters ijs hadden, moet dat haast wel betekenen dat de temperatuur stijgt. En wiens schuld is dat? U weet het niet? De klimaatmaffia weet het antwoord wel: de hardwerkende Nederlander. De Nederlander die voor dag en douw opstaat, de ruiten van z’n dieseltje krabt en braaf naar z’n werk kachelt om dit land draaiende te houden. Jan met de Pet, die geen tijd heeft om door de linkse kerk gemaakte films te bekijken en geen geld heeft om zonnepanelen op zijn dak te plaatsen. Kortom: burgers zoals ú!

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Eric Heupel (cc)

het Saillant | VVD en PvdA weer op winst

SaillantLOGO
Het is een goede zaak dat de Nederlandse politiek een omslagpunt lijkt te hebben bereikt. De voornaamste aandacht, en daardoor de belangrijkste discussies, gaat nu weer richting sociaaleconomische zaken in plaats van vage sociaal-culturele onderwerpen die veelal woordsamenstellingen behelzen met het onderdeel moslim- erin.

De laatste politieke peilingen (TNS NIPO) tonen een onverwacht grote winst voor VVD (+5 Kamerzetels) en PvdA (+7), terwijl het CDA op -2 staat. Met de nieuwe zetelverdeling zou de VVD op 24 zetels, de PvdA op 22 en het CDA, dat zo gewend is om de grootste te zijn, op 21. De PVV zou na een verlies van 4 met 27 Kamerzetels de grootste partij zijn. D66 komt met -5 op 20 uit.

Volgens onderzoeker Peter Kanne kan de winst voor VVD en PvdA en het verlies voor PVV een kanteling inluiden. Kiezers lijken op dit moment sociaaleconomische kwesties (bezuinigingen, AOW-leeftijd, werkloosheid) belangrijker te vinden dan sociaal-culturele onderwerpen als integratie en immigratie. De politieke vertaling in het kiezersbrein is dat VVD en PvdA met sociaaleconomische zaken geassocieerd worden. De PVV en, als tegenkracht, D66 lijken te hebben geprofiteerd van opwinding over sociaal-culturele kwesties.

Het lijkt me dat er natuurlijk wel een prijskaartje aan deze omslag hangt. Ons staan nog jarenlange discussies over bezuinigingen te wachten. Het euro-front laat naderend onweer zien (Griekenland, andere landen met problematische begrotingen). En het CBS meldde onlangs de grootste daling van werkgelegenheid in 25 jaar (-140.000 banen). Het zou best eens kunnen dat die banen niet meer terugkomen. Staan ons jaren van baanloze groei te wachten?

Foto: Eric Heupel (cc)

Het einde der mensheid binnen 43,7 jaar?

SaillantLOGO“Overdrijven, liegen en doemdenken is een slechte strategie voor de klimaatbeweging.”

De conferentieleden in Kopenhagen werden bij aanvang warmgedraaid met een onheilspellend filmpje van een meisje dat zich alleen nog maar kon vastklampen aan een verdorde boom. Is dat motiverend?

Een ander voorbeeld. In de maandag uitgezonden film annex documentaire ‘The Age of Stupid’, liet men een Engelse dame aan het woord die demonstreerde tegen windmolens. Ze won een proces en de windmolens werden niet geplaatst. In het volgende shot zien we een overstroming in hetzelfde gebied. Wat zien we? Een oudtestamentische God der wrake? Good old ‘boontje komt om zijn loontje’? Of misplaatste propaganda? Een derde voorbeeld: smeltende gletsjers in de Himalaya. Deze gletsjers zouden 1 miljard mensen van schoon drinkwater voorzien. Het bleek een broodje aap verhaal te zijn. De Wereldbank heeft onderzocht dat de Ganges voor 96% bestaat uit regenwater, het smeltwater van de gletsjers is voor de Ganges dus van marginaal belang.

Wat wil ik nu zeggen? De wereld bestaat uit een klein percentage klimaatsceptici en een klein percentage fanatieke klimaatdoemdenkers. De grote middengroep weet het niet, wil het niet weten of interesseert het gewoon geen drol. De doemdenkers proberen met zwarte scenario’s, leugens en overdrijving de aandacht te trekken. Dat lukt op korte termijn aardig, maar de aandacht wordt niet verzilverd. Immers, de twijfelaars zien dat het doemscenario rammelt. Regenwater blijkt de Ganges te vullen, natuurrampen vonden ook in de prehistorie plaats en niemand weet de exacte gevolgen van een graadje stijging. Zul je net zien: hebben we er net voor gezorgd dat het niet warmer wordt, belanden we met zijn allen in de volgende IJstijd. Hebben wij weer.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Foto: Eric Heupel (cc)

Ommezwaai klimaatbeleid Nederland:
oh yes men we can!

select stationAnderhalve maand na het stille heengaan van DAG.nl – een infrastructureel relict van de te vrolijke forensenflop van PCM, is Nederland weer een gratis krant rijker. Vanochtend vroeg werd op ruim 30 verschillende uitdeelpunten SelectNL gelanceerd – een gedrocht van een naam, wat je kan verwachten wanneer de 6 grote dagbladen hun krachten bundelen voor een onregelmatige uitgave van thematisch gebonden nieuws, hetgeen op de voorpagina wordt beweerd.

Deze eerste editie richt zich op het onderwerp klimaatverandering en de route naar het nieuwe internationale klimaatverdrag, waarover volgende maand in Kopenhagen had moeten worden beslist, hadden wereldleiders ook daadwerkelijk leiderschap getoond. Volgens de open column van de 6 betrokken hoofdredacteuren waaronder Sjuul Paradijs én Pieter Broertjes, is het de bedoeling van de nieuwe krant om Nederlanders context te verschaffen over ‘belangrijke en mogelijk toekomstbepalende onderwerpen’.

“Nederland bereid tot 40 procent uitstootverlaging”

SelectNL brengt direct groot nieuw: een ommezwaai in het tot nu toe twijfelende ietwat laffe Nederlandse klimaatbeleid. Tijdens een speciale bijeenkomst van de Ministerraad afgelopen zaterdag werd het een latertje om iedereen in lijn te krijgen achter een mogelijk gewijzigde inzet voor Kopenhagen. De persconferentie van onze premier werd uitgesteld tot de zondagavond. De maandagochtend brengt nieuws van de logische stap voorwaarts, waarmee Nederland aansluiting zoekt bij Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland. Dit riekt naar meer dan verslag doen. Dit is nieuws máken.

Foto: Eric Heupel (cc)

Zomerquote | Elektriciteits-exportland?

zomerquotes3 “Mijn rekenmachine smolt op dat moment. Om al dat fossiele vermogen op te souperen moet de gloeilamp onherroepelijk blijven. Is dat de bedoeling? Hebben we in ons land een klimaatbeleid, vraag je je af, en wie is daar verantwoordelijk voor?” (zonnepanelen.wouterlood.com)

kolencentraleFloris Wouterlood van zonnepanelen.wouterlood.com is verbijsterd als hij de cijfers [.pdf] van energienetbeheerder TenneT narekent. Volgens TenneT gaat het in de toekomst zó goed met de energieopwekking in Nederland dat het een elektriciteits-exportland wordt. Mits er een paar kolencentrales worden bijgebouwd. Wie echter de gevolgen van dit toekomstvisioen beter bekijkt stuit op tegenstrijdigheden, fysische belemmeringen en vervelende financiële consequenties.

Wouterlood rekent u voor: momenteel wordt er in totaal 24,1 GW aan stroom opgewekt in Nederland. De ambitie is om dit in 2016 te laten groeien naar 45,1 GW, dat is dus 21 GW erbij. Hiervan zal 17,5 GW komen uit thermisch vermogen (kolen, gas) en slechts 3,3 GW uit windenergie. Fossiel groeit in absolute zin vijf maal zo snel. Hoe tegenstrijdig? De EU-doelstelling om per 2020 voor 20% duurzame stroom op te wekken gaat zo nooit gehaald worden.

Een fysische belemmering met een vervelende financiële consequentie: het huidige netwerk kan al die extra stroom niet aan. De consument gaat straks betalen voor de aanleg van extra kabels en hoogspanningsmasten ten behoeve van de export. Hoe NIMBY wil je het hebben! Eerst met het buurtcomité heldhaftig een windmolen bestrijden en vervolgens een hoogspanningsmast in je achtertuin krijgen en er nog zelf voor moeten betalen ook! Nu heb ik mij laten vertellen dat al die kabels toch al wel aan vervanging toe zijn, maar een haast verdubbeling van de capaciteit kost sowieso al veel meer?

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Eric Heupel (cc)

Rijke landen doordrongen noodzaak klimaatbeleid

“In 2050 zal de emissie van broeikasgassen met 80% moeten zijn teruggebracht” (NRC). Nee dit is geen uitspraak van de perswoordvoerder van Greenpeace of Milieudefensie maar de uitkomst van een G8 overleg: de machtigste industriële staten op aarde. Nu de neoconservatieve klimaatskeptici uit het Witte Huis zijn verwijderd lijkt eindelijk de weg vrij voor daadkrachtige klimaatdoelstellingen. Ook de Europese 2 graden doelstelling is nu door alle G8 landen overgenomen. Met dergelijke ambitieuze getallen kan het bijna niet anders dat ook het voorkomen van ontbossing wordt opgenomen in de Kopenhagen-overeenkomst.

Uiteraard zitten er nog wat addertjes onder het gras zo zegt het G8 statement niets over het te hanteren referentie-jaar. Het Kyoto protocol hanteert hiervoor 1990, maar het Amerikaanse congres werkt nu aan een klimaatwet waarin 2005 het ijkjaar wordt. Zo smokkelen de Amerikanen er zomaar vijftien jaar bij?! Vijftien jaren van overwegend sterke economische groei en bijbehorende groeiende emissies, denk alleen al aan de opkomst van de stroomvretende IT-sector.

Ontwikkelingslanden hoeven ‘slechts’ 50% van hun emissies terug te brengen zo vindt de G8. Opkomende economieën als China, Brazilië en India hebben liever helemaal geen verplichtingen. Wellicht dat het voorstel om niet per land maar per individu de emissies aan te pakken dan zo gek nog niet? Ieder land, ook ontwikkelingslanden kent namelijk haar zogenaamde ‘high emitters’. In het Westen zijn we bijna allemaal ‘high emitter’ maar in China leven al bijna 100 miljoen mensen op Westers niveau met dito uitstoot. Verreken de CO2 uitstoot in de prijs van de geconsumeerde producten (energie, voedsel, crocs en lego) en niemand kan meer klagen over een oneerlijke verdeling van de lasten?

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Volgende