Het einde der mensheid binnen 43,7 jaar?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGO“Overdrijven, liegen en doemdenken is een slechte strategie voor de klimaatbeweging.”

De conferentieleden in Kopenhagen werden bij aanvang warmgedraaid met een onheilspellend filmpje van een meisje dat zich alleen nog maar kon vastklampen aan een verdorde boom. Is dat motiverend?

Een ander voorbeeld. In de maandag uitgezonden film annex documentaire ‘The Age of Stupid’, liet men een Engelse dame aan het woord die demonstreerde tegen windmolens. Ze won een proces en de windmolens werden niet geplaatst. In het volgende shot zien we een overstroming in hetzelfde gebied. Wat zien we? Een oudtestamentische God der wrake? Good old ‘boontje komt om zijn loontje’? Of misplaatste propaganda? Een derde voorbeeld: smeltende gletsjers in de Himalaya. Deze gletsjers zouden 1 miljard mensen van schoon drinkwater voorzien. Het bleek een broodje aap verhaal te zijn. De Wereldbank heeft onderzocht dat de Ganges voor 96% bestaat uit regenwater, het smeltwater van de gletsjers is voor de Ganges dus van marginaal belang.

Wat wil ik nu zeggen? De wereld bestaat uit een klein percentage klimaatsceptici en een klein percentage fanatieke klimaatdoemdenkers. De grote middengroep weet het niet, wil het niet weten of interesseert het gewoon geen drol. De doemdenkers proberen met zwarte scenario’s, leugens en overdrijving de aandacht te trekken. Dat lukt op korte termijn aardig, maar de aandacht wordt niet verzilverd. Immers, de twijfelaars zien dat het doemscenario rammelt. Regenwater blijkt de Ganges te vullen, natuurrampen vonden ook in de prehistorie plaats en niemand weet de exacte gevolgen van een graadje stijging. Zul je net zien: hebben we er net voor gezorgd dat het niet warmer wordt, belanden we met zijn allen in de volgende IJstijd. Hebben wij weer.

Het gekke is: volgens mij heeft de klimaatbeweging helemaal geen leugens en overdrijving nodig. Het wordt warmer. Iedereen van boven de dertig, die nog niet dement is, zal dat beamen. De mens is de oorzaak. Ook dat lijkt voor veel mensen geen gekke gedachte. Maar om mensen te motiveren, zul je uit een ander vaatje moeten tappen dan het schetsen van doemscenario’s met een twijfelachtig waarheidsgehalte.

Ik zou als klimaataanhanger het klimaat vergeten en vol inzetten op de economie. Daarmee overtuig je de grijze middenmoot, die twijfelt aan de oprechtheid en onafhankelijkheid van zowel de sceptici als de fanatici. Een voorbeeld. De slogan: “Ban de energienota” is volgens mij reuze effectief. Welke consument is er nu vóór energienota’s?

Stel een ambitieus plan op. In 2012 mogen nieuwe huizen geen energienota meer ontvangen, in 2040 mogen ook bestaande huizen geen energienota meer ontvangen. Dát levert wat op. De werkgelegenheid zal door de plaatsing en het onderhoud van minicentrales jarenlang gegarandeerd zijn. Eindelijk weer een voortrekkersrol voor Nederland: de VOC mentaliteit terug, maar dan zonder de slaven. Het mooie is: het kan nu al! Zonnepanelen verdienen zichzelf nu al binnen 8 jaar terug, windenergie en warmtepompen maken het plaatje compleet. Wijken in Nederland en dorpen in het buitenland bewijzen dat woningen zelfvoorzienend in energie kunnen zijn.

“Nederland bant de energienota! Ja, dat willen we wél!”

Reacties (32)

#1 Bismarck

“Ze won een proces en de windmolens werden niet geplaatst. In het volgende shot zien we een overstroming in hetzelfde gebied. Wat zien we?”

Een redelijk waarschijnlijk scenario. Windmolens worden nu eenmaal geplaatst op plaatsen waar het hard en vaak waait. Dat zijn vaak kustgebieden, die ook een grotere kans hebben om onder te stromen, als het nog net iets harder dan wenselijk waait en/of de waterstand hoog is.

Overigens zou het wel mooi zijn als vooral de mensen die klimaatmaatregelen tegenwerken er inderdaad ook slachtoffer van worden. Helaas is dat afgezien van de Randstad (jullie gaan een keer onderlopen) zelden het geval; de meeste slachtoffers zullen geen grote daders zijn.

 • Volgende discussie
#2 MF

Mwah. Ik weet het niet. Ja, dat is een verstandige en vermoedelijk effectieve strategie, maar tegelijkertijd moeten we niet doen alsof het alleen maar een economisch issue is – dat is het namelijk niet. Het is ook een sociaal issue, en ook een moreel issue: wie moet betalen voor de schade die wij in het vergaren van onze welvaart hebben aangericht? Verbruiksreductie hier is zinnig, maar zie ik niet als een probleem: dat kun je wel verkopen. Wereldwijde emissiereductie is een heel ander verhaal en vraagt om andere argumenten. Daar spelen de mogelijke risico’s wel degelijk ook een rol in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Nick

Goed stuk! Dit is ook een beetje zoals ik het zie. Zelf heb ik vertrouwen in de wetenschappers die stellen dat het klimaat opwarmt door menselijk toedoen. Het is blijkbaar echter niet mogelijk om een groot deel van de bevolking daarvan te overtuigen.

Wat mij betreft wordt er gewoon niet meer gepraat over die schuldvraag en of de aarde opwarmt. Veel mensen zullen het er wel mee eens zijn dat CO2 schadelijk is voor het milieu en het is duidelijk dat CO2 vooral vrijkomt uit fossiele grondstoffen, die ooit eens op zullen raken. Je zou dus in moeten zetten op groene energie en dit moeten koppelen aan innovatie en economische groei. Dat is wat mensen graag horen en zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gronk

Helaas is dat afgezien van de Randstad (jullie gaan een keer onderlopen)

Zeker weten?

(zit vooralsnog ‘veilig’ achter de haagse duinen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Ja. Misschien vervelend om te horen, maar Westelijk Nederland zakt steeds verder weg. Door de indijking van de rivieren wordt dit tegenwoordig niet meer gecompenseerd door sedimentatie. Als daar dan ook nog wat zeespiegelstijging bijkomt, wordt het op een gegeven moment niet meer mogelijk om het water buiten te houden en dan wordt pompen verzuipen. Misschien (waarschijnlijk) maken jij en ik het niet meer mee, maar het is uiteindelijk onvermijdelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJ

Ik ben het volkomen, maar dan ook volkomen met de schrijver eens. Zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde wordt er tegenwoordig veel te veel doem gepredikt. De gelovige mens is weer volop terug. OMG als (wij het niet/zij het wel) voor het zeggen krijgen gaan we eraan! Je zag het bij Bush, je ziet het in Kopenhagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 vander F

Een beetje bescheidenheid kan ook geen kwaad,
‘het klimaat’ (wat is dat eigenlijk?) fluctueert nu eenmaal.
Dus over klimaatverandering hoeven we niet te van mening te verschillen, dat is een natuurlijk gegeven.

De enige echte oorzaak is dus natuurlijke fluctuatie,
het is echter mogelijk dat bv CO2 uitstoot die fluctuatie een andere dynamiek geeft dan natuurlijk gegeven.

Die menselijke uitstoot aanpakken lijkt me op meerdere vlakken interessant, en niet noodzakelijkerwijs gericht op het stoppen van van klimaatverandering (windmolens bevechten, iemand?)
Deze tijd lijkt me wel een uitgelezen kans te geven voor ontwikkelingen op het gebied van zonne energie en elektrische vervoersmiddelen,
zaken die meer gericht zijn op een gezond leefklimaat.
Iets waar we zeker wél wat aan kunnen doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Moi

Bewijs eerst maar eens dat de mens de oorzaak is!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 music_animal

De mens is deels de oorzaak. Hoe groot dat deel dan is, daarover gaat de discussie. Tenminste, er zijn wel een aantal mensen die blijven roepen dat de mens en de co2 uitstoot van de mens totaal geen invloed hebben op het klimaat maar voor het gemak laat ik die even buiten beschouwing.

Ik ben het helemaal eens met de schrijver, de voorspellingen die de media beheersen zijn zo overdreven en (lijkt het) vooral gericht op bangmaken in plaats van informeren. Die film inderdaad ook, maar daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat het een film is die net zo goed voor vermaak gemaakt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Ernest

@5 Ter aanvulling: in Ameland wordt onderzocht hoe de bodemdaling (door gaswinning in dit geval) wordt gecompenseerd door natuurlijke zandsuppletie uit zee.
http://www.waddenzee.nl/Foto_archief.2240.0.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 boog

(notitie aan zelf: niet ingaan op klimaattrollen die met ouwe argumenten aankomen die al 100 keer gedebunked zijn)

Wat je nu ziet gebeuren verbaast me niets: dat de klimaatkwestie wordt gekaapt door beroepsdemonstranten. Zag je met zure regen ook (been there, done that, as a kid). Stond onlangs mooi staaltje van in de NRC: de Internationale Socialisten die ook opeens van het klimaat zijn en naar Kopenhagen afreizen, zonder ook maar het begin van een notie te hebben wat klimaat is, laat staan milankovich versus antropogeen, forcing versus feedback, temperatuur versus neerslag versus potentiele verdamping, globale versus regionale trends etc etc.

Is helaas niet zo veel aan te doen. En is trouwens dubbel schadelijk. Behalve dat allerlei sclag idioten zich opeens in de discussie gaan mengen, wordt vervolgens de suggestie gewekt dat ze relevant zijn.

Zag je met de film van Gore ook. Je hoort aan alle kanten: Antropogene klimaatverandering is een hoax, want de film van Al Gore bevat een aantal leugens en suggestieve beelden (afkalvend ijs etc). Alsof de film van Gore relevant is voor de wetenschappelijke basis! Voor de opinie wel ja. Maar er is geen enkele klimatoloog die zijn argumenten aan Gore ontleent.

/even leeggelopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 wolk

‘de Ganges voor 96% regenwater, het smeltwater van de gletsjers is voor de Ganges dus van marginaal belang’

Ben je wel helemaal wijs !!!!!
Dit soort getallen komen van onze overheidsmaffia.
Ik hoef je echt maar 10 minuten onder water te duwen en je bent dood. Dan houd je altijd nog 99,9 % zuurstof over vandaag gefeliciteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hal Incandenza

Ik ben niet zo goed geïnformeerd maar kan iemand het rapport vinden van de Wereldbank waarin staat dat de Ganges vnm regenwater is. (En is het niet zo dat gletsjers m.n. belangrijk zijn voor het vasthouden van regenwater ofzo?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 gronk

@5: ik vind ’t helemaal niet vervelend om te horen (sterker nog, zoiets lijkt me best mogelijk), maar ’t is eerder de ‘hrm, moet ik er rekening mee gaan houden door alvast werk elders te gaan zoeken of loopt het niet zo’n vaart.’

Het is ook enigszins afhankelijk van de manier waarop zoiets gebeurt — je moet miljarden aan infrastructuur gaan afschrijven, *en* miljarden aan infrastructuur elders heropbouwen. Gelderland/Drenthe, here we come. Zoiets lukt natuurlijk niet met een beleidsnota’tje, dus d’r zal eens een stevige overstroming moeten plaatsvinden, danwel alles zal langzaam moeten wegrotten in ’t grondwater.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 boog

Kan zo snel geen betrouwbare literatuur vinden over de totale smeltwaterproductie in de Himalayas versus de jaargemiddelde afvoer van Ganges, Brahmaputra en Indus.

Maar is dat wel relevant? Een groot deel van de afvoer komt nl ook als gevolg van de moesson. Het warme jaar 1998 (je weet wel, toen de global cooling intrad ;-) gaf ook een record moesson, en een record afvoer.

De bijdrage van de gletsjers aan de rivierafvoer zit met name in het droge seizoen, wat hierdoor niet te droog wordt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 poetpiet

iemand die in de 80er jaren mensen middels alermering (bangmakerij? MMMuah) tot beter gedrag poogde aan te sporen:\
http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Hamaker

do not make light of free-fall
stop making light unwelcome
help light engage + organize dark
freelightfall-+-+-+-boundarkclimb
climb??????
climate = climbing (tree)limbz –
freelightfall – capcuptoyourdarkclimb
freelightrightaway – tiedembeddiedarclimb
freeyourlightrightofway – rootboundarkkklimb
bring the kkkers home, all whites back to european countryside,
empty the cities of content to their respective heritage,
buried in the disrepected, mocked and polluted portions
of whichever cultural memory,
lurk thousand year old real roots and million year older roots
each their own real limbs to climb*,
each their own real fruitful and pleasant microclime.

ga naar de discussie pagina van John voor een eerbetoon als je dit leuk vond (of juist niet)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hal Incandenza

@boog

Dat bedoelde ik, de gletsjer houdt het water vast zodat als het droog wordt, het niet té droog wordt. Geen gletsjer en het stroomt allemaal gelijk naar beneden, zoiets. Dan is het wel relevant hoe groot de bijdrage van die/een gletsjer is toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 boog

Precies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AntonB

Zelfvoorziendende woningen zijn een mooi streven, en dat is wel haalbaar als iedereen op een boerderij woont met een windmolen op het erf, een gisttank voor het kookgas, en een riant dakoppervlak maar hoe moet dat in de (rand)stad? Je kan het dak van een flatgebouw wel vol zetten met zonne panelen en collectoren, maar als je de bovenste verdieping daarmee kan voorzien heb je het wel gehad. Ook de moderne Vinex wijk met hun postzegeltuintjes bieden niet heel veel ruimte om zon of wind op te vangen.

waar we natuurlijk wel eens mee kunnen beginnen met alle platte daken van bedrijven en overheidsgebouwen vol te zetten met zonne panelen. dat levert meer op en is bovendien veel makkelijker te organiseren en financieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 seven

Ik heb het eerder geschreven, maar hierbij een plan. Ieder huis een kleine WKK, appartementen en flats een grotere gezamenlijke WKK installatie, aangevuld met zonneboilers en geïsoleerde opslag van warm water. Benutten van aardwarmte etc Windturbines ver van de bebouwing maar niet in zee (want 2x zo duur en niet zo makkelijk als voorgesteld.) Huizen op een gezonde ! manier isoleren met voldoende ventilatie. Oh en iets wat ik anno 2009 niet kan begrijpen. Grote delen van de Nederlanders betalen niet individueel voor energie, maar krijgen een gezamelijke rekening ongeacht verbruik. Het domste wat je kan doen want dan is elke prikkel tot zuinig omgaan weg. Sterker je krijgt het uit eten met een gezamelijke rekening effect, neem toch maar wat extra want je betaalt ook voor je buurmans portie.

(PS en nog geen kleine windturbines!! die dingen zijn nog altijd onrendabel. http://www.olino.org/articles/2008/10/22/test-resultaten-kleine-windturbines ondanks wat sommige op tv beweren. De grootste onzin die er is (Tenzij je een zeilboot hebt, of geen stroomaansluiting in de buurt, dan is het een andere afweging) PV ook wachten tot het rendement beter is, beter uitrol als het echt voordelig is, staan nieuwe producten in de pijplijn, geld stukgooien aan productie van oude techniek is ook verspilling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Rene

(ik ga dit hele commentaar tussen haakjes zetten omdat het zo vermoeiend méta is maar hilarisch aan dit stuk is dat de genuanceerde middenpositie nu schijnbaar de vooruitgeschoven “saillant” is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 willem

Worden jullie ook zo moe van al dat gezeik over het klimaat? Voorstanders en tegenstanders schreeuwen hun gelijk van de daken, maar niemand komt dichter tot de ander. Het lijkt het midden-oosten wel. En geen zicht op vrede op korte termijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Martijn

Maatregelen tegen klimaatverandering moeten gebaseerd zijn op worst case scenario’s, anders heb je er niks aan. Dat is net zoiets als een Deltaplan maken voor stormen t/m windkracht 9. Zeker als de werkelijke klimaatverandering al meerdere keren de slechtste voorspellingen heeft overtroffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 sikbock

Overdrijven, liegen en doemdenken zijn een prima manier om het gepeupel geld uit de zak te kloppen en VET rijk te worden.. De kerk heeft dat de afgelopen eeuwen ook met succes gedaan…

* wacht nu al op het knappen van de carbon-hype bubble *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Harry

Kan het alleen maar beamen. Een innovatie is pas een innovatie als het kosten vs baten verhaal klopt.
Dus kom maar op met die berekeningen en dan plaats ik wel even een 3MW in mijn achtertuin

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 larie

Je weet wat je ziet..en dat is imho enigszins beperkt…Wat doe je met “kennis” rampspoed..dode meren..dode bossen..co2..H1N1 virus..ha..end of.. humor!.

De grot van Plato.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_van_de_grot

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 NoName

Hoe schrijf je energienota in het Chinees?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 larie

Dat is lastig..er mogen geen nieuwe woorden komen, slechts binnen een samenhang van radicalen. Zo heet b.v. een computer..bliksembrein. Alles met electra heeft een bliksemradikaal.

Wellicht;

能量

(energie en mogelijkheden)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Hal Incandenza

@27/28

能源法案

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Horst Grogmuller

Het probleem met die doemscenario’s is dat er altijd kritiek zal komen van mensen dat ze niet reeel zijn – en aangezien doemscenario’s altijd een extreem beeld schetsen zal dat makkelijker zijn dan het aanvallen van een gematigder verhaal.
Ik denk dat het debat gebaat zou zijn bij wat minder emotie van beide kanten, en wat meer ‘gezond boerenverstand’. Zo van ‘wij geloven in global warming, en daarom moeten we van die fossiele brandstoffen af, maar zelfs als je daar aan twijfelt hebben we genoeg andere redenen om zo veel mogelijk over te stappen op zon- en windenergie en om mooie elektrische wagentjes te gaan bouwen. Niet meer afhankelijk van de OPEC, etc’. Maar ja, misschien raak je dan urgentie kwijt die misschien toch wel nodig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 FoXZuni

Hoi allemaal
Wat er allemaal wordt gezegd over het klimaat zal deels waarheid bevatten en deels een dikke vette leugen. Waarom, omdat dat zo is … jaren geleden was melk en kaas ubergezond…nu wordt er zelfs geadviseerd niet zoveel melk te drinken want blabla en niet zoveel kaas, niet zoveel friet want. blablabla…daar zit een deel waarheid in en een deel leugen…
Ga zelf eens nadenken mensen, je hoeft geen wetenschapper te zijn om te beseffen, dat de natuur reageert op alles wat er in , op en rondom de aarde gebeurt…alles heeft gevolgen…wanneer dat gebeurt is altijd de vraag…zo een Gore is een volledig doemdenker die juist het tovgestelde bereikt met wat die wil bereiken…want de mooie tegenovergestelde documentaite van earth planet laat ook een heel ander beeld zien… heeft Gore zitten filmen op de momenten dat de gletzers als op elke tijd van het jaar zijn gaan smelten???
We moeten inderdaad gewoonweg leren anders om te gaan met uitlaatgassen, met het winnen van al die gassen, we moeten leren weer eerbied voor de natuur te krijgen, besef krijgen dat je leeft door de natuur om je heen, door de dieren die een evenwicht houden …en ijstijden opwarmingstijden etc dat is er miljarden jaren geleden ook geweest…het is niet de mens die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt, het zal toch gebeuren, alleen het is niet slim om zo een proces te versnellen, omdat er nog steeds kinderen zijn die graag een toekomst willen…en daar moeten wij aan denken, daar moet de regering aan denken en ieder mens die wel of niet kinderen op onze planeet hebben neergezet. Het betekent anders gaan kijken naar het omgaan met afvalstoffen en in het klein deze dingen ook doen. Het is tegenwoordig een makkelijke weggooicultuur.
Het begint met je kind bij te brengen dat viezigheid op straat in de prullebak hoort…ze moeten ook de doelgroep pubers aanpakken die mijn wetens alles wat los en vast zit maar de straat op dumpt of zelf in de natuur en niet alleen pubers…oudere die wel de opvoeding hebben gehad hierin maar geen voorbeeld zijn voor hun eigen kinderen of kleinkinderen… moeder aarde redden betekent haar weer levenslust geven, betekent inzet en dat moet van iedereen afkomen… en de doemdenkers en de geldtrekkers die mogen een keer flink ontmaskerd worden en als taakstraffen zich inzetten in de natuur… en met ogen gaan zien hoe een en ander werkelijk is en niet vanaf een makkelijke stoel achter het buro en dan uren gezemel met andere burocraten achter een buro op een stoel…
Als je van de natuur houdt en je wil toekomst voor jezelf en je kinderen en kleinkinderen begin er dan mee, elke dag is er weer een die toekomst kan geven…

En geloof niet alles wat zomaar op internet wordt gezet, geloof niet alles wat zomaar door regeringen wordt rondgebazuind…maar laat het ook niet liggen, denk er zelf bewust over na…want angst laat je zowiezo doemdenken…en vertroebeld het zicht op alles…natuurlijk is dat laatste makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel het proberen waard…we hebben allemaal onze eigen verantwoording in de natuur die kan je niet op je buurman afschuiven, je mag wel er op wijzen van hoe het anders kan…en hopen dat het aan komt…zo dat was het beetje lang maar ja thats me:) Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen en hopen dat het dit jaar het jaar van zelf nadenken en helpen de natuur en jezelf te leven en te blijven overleven…liefs van tha FoXje:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Shy boy

FoXZuni: Amen!

 • Vorige discussie