Danny Jouwe

157 Artikelen
69 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)

Quote du Jour | Rutte: steun van het volk

“Inmiddels zijn er meer plannen en voornemens van de regering bekend geworden met betrekking tot de bezuinigingen. Deze zijn voorgelegd aan de kiezer met de vraag of ze ermee eens of oneens zijn. Van de 9 plannen die voorgelegd worden zien we bij 6 een (duidelijke meerderheid) en bij 3 niet.”
(Peiling Maurice de Hond)

De cijfers hebben gesproken. En keihard. Deze neutrale maar omineuze formulering van Maurice de Hond, met (waarschijnlijk in de haast) verkeerd geplaatste haakjes, laat zien dat het oordeel is gevallen: het kabinet Rutte zal de volle vier jaar blijven zitten en kan gewoon verder met zijn soms abjecte bezuinigingsplannen. Waar Rutte en Wilders ook in tekort mogen schieten, ze hebben kennelijk juist ingeschat hoe en waar op dit moment een meerderheid bij de kiezers is te halen. Wie weet hadden ze zelfs al van tevoren bedacht waarbij ze gaan ‘toegeven’: bijvoorbeeld de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Het CDA (nu virtueel 13 Kamerzetels) zal zich als partij nauwelijks roeren. Verkiezingen op korte termijn zou alleen maar betekenen dat ze een groot verlies moeten nemen. En over de oppositie vanuit de PvdA, wel, daarover zijn ze zelfs vanuit die partij zelf niet te spreken.

Quote du Jour | Taliban? Schieten en praten

“We have said all along that a political outcome is the way most of the wars end. The question is when and if they are ready to talk seriously.”
(Robert Gates, Amerikaanse minister van Defensie)

En opeens is daar de openlijke mededeling van de Amerikanen dat ze het eigenlijk wel tijd vinden om in Afghanistan te gaan praten met de Taliban. Curieus. De Taliban, waren dat niet die jongens die vinden dat onmiddellijk alle buitenlandse troepen van Afghaanse bodem moeten verdwijnen en er maar één wet, de sharia, ingesteld kan worden? En kregen de Taliban tot nu toe niet alleen boodschappen per drone, zodat ze nooit een gezicht van degene die op hen schoot te zien kregen? En dan nu praten. Vooralsnog lijkt het idee vooral een Amerikaans belang te dienen.

Quote du Jour | Verspilling is een kans

“If you want to succeed you need to find waste and do something with it.”
(James Bradfield Moody in Wired)

De problemen die we nu hebben met klimaat, grondstoffen, milieu in zijn algemeenheid, zijn volgens James Bradfield Moody een opmaat voor de volgende grote innovatiegolf: resource efficiency. Efficient omgaan met grondstoffen vormt de kapstok voor zijn boek The Sixth Wave. De voorafgaande vijf grote innovatiecycli ziet hij als volgt: 1. industriële revolutie 2. stoom en spoorwegen 3. staal en elektriciteit 4. olie auto’s en massaproductie 5. informatie en communicatie. En nu dan de zesde golf waarin we economisch succes zullen vinden door efficiënt met grondstoffen om te gaan. Maar waarom zou er nu dan wel wat gebeuren als geitenwollensokkentypes zich al minstens veertig jaar, en met vaak gering succes, druk maken over deze materie? Wel, misschien zijn juist massaal ervaren problemen nodig om verandering door te voeren. In die zin zou de in de afgelopen jaren begonnen economische crisis als het startschot fungeren van de door Bradfield Moody verwachte grote innovatiegolf. Dit kindje ziet hij uit noodzaak geboren worden in de komende schaarste aan grondstoffen.

Quote du Jour | Na DSK Française IMF-baas?

“But it is still wrong. To begin with, the stitch-up, whereby the head of the IMF is a European and the head of the World Bank is an American, is a disgrace. International posts should be filled according to merit. And the growth of emerging economies makes it even less defensible.”
(The Economist)

Opvallend haastig en eensgezind hebben EU-landen zich achter de kandidatuur van de Franse minister van financiën Christine Lagarde gesteld voor de vrijgekomen post van hoogste baas van de IMF. Ze is vrouw (een pluspunt na de escapades van DSK), vegetariër en ze drinkt geen alcohol. En volgens The Economist een ‘superb communicator’ en een ‘excellent manager’. Wat allemaal wel klinkt als iemand die je over de centen kunt laten gaan. Echter: ‘She lacks the technical background that the IMF’s best bosses have had.’ En toen dus een scherpe uitval van het blad tegen haar kandidatuur. In rustiger tijden zouden de Europese landen er ook niet over gepeinsd hebben om opnieuw een Europeaan kandidaat te stellen.

Quote du Jour | Eerste Kamer als dijkbewaking

“Het blijkt dat veel voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord in strijd zijn met de Grondwet. Daarom is de Eerste Kamer belangrijker is dan ooit. Hetzelfde geldt voor de verkiezingen die vandaag plaatsvinden.”
(Michael Blok en Maartje Terpstra in de Volkskrant)

Rechters in Nederland mogen wetten niet aan de Grondwet toetsen, zoals in andere democratische landen. Daarom oefenen hun uitspraken nooit druk uit op politici om te handelen met ‘grondwettelijk besef’. Zolang alles ‘goed’ gaat wordt niet duidelijk dat dit wel eens een probleem zou kunnen vormen. Maar de laatste jaren maakt dit land zich bijvoorbeeld druk over immigratievraagstukken, wat vergaande wettelijke gevolgen zou kunnen krijgen. De zeer strenge regels voor gezinshereniging, hoewel al eerder veroordeeld door de Europese rechter, wil deze regering toch weer aanscherpen. Het Nederlanderschap zelf wil men voorwaardelijk maken – krijgen we dus een vlak land met second & third class citizens? Alleen al vanwege dit soort vraagstukken zijn de Eerste Kamerverkiezingen van vandaag van bijzonder belang.

Quote du Jour | Euro mis? Europa mis

“Es gibt keine Gemeinsamkeiten, die sich aus Europa ergeben – jenseits der gemeinsamen Währung. ”
(Historicus Philipp Blomm in interview met Der Spiegel)

Juist ja. Behalve de euro’s die dagelijks door alle handen gaan, delen Europeanen niet bewust iets met z’n allen wat uit de Europese Unie voortkomt. En dat geeft te denken. Dit wijst er op dat als het met de euro fout gaat het ook fout zal gaan met de EU. En dat kan geen enkel land zich veroorloven. De gedachten keren dan terug naar Mitterand die onmiddellijk na de val van de DDR, en de daarop volgende vereniging van Oost- en West-Duitsland, een gezamenlijke munt eiste. Mitterand deed dit vanuit een historisch bewustzijn: als anderhalve eeuw Europese geschiedenis ons iets geleerd hebben is dat geen enkel land in Europa zich een toekomstige Duitse alleingang kan veroorloven.

Quote du Jour | Krant: duur of goedkoop?

“Je kunt als bedrijf wel vinden dat kranten goedkoop zijn, maar uit onderzoeken blijkt dat lezers krantenabonnementen duur vinden. De vraag is hoever je de prijzen kan opdrijven voordat klanten weglopen.”
(Woordvoerder Wegener)

Het is curieus dat insiders in de krantenbusiness zo van mening kunnen verschillen over zoiets fundamenteels als de prijs van hun product. Bovenstaande quote komt van het Nederlandse krantenconcern Wegener, en was een reactie op de uitspraak van de topman van de concurrent, Christian van Thillo van de Persgroep (o.a. de Volkskrant) dat kranten nog altijd spotgoedkoop zijn. Nu heeft de Persgroep net een verdubbeling van de nettowinst naar 64 miljoen euro getoond. Dus daar hoor je niemand over. Maar het zit er niet in dat de advertentieomzet nog ouderwets gaat stijgen in deze internettijden. De prijs van de grondstof papier zal naar verwachting ook gaan stijgen. Dus voorspelt (lees: wil) Van Thillo dat de prijzen van kranten de komende jaren gaan stijgen. Bij Wegener geloven ze daar dus niet in. En waarschijnlijk terecht. Maar als je niet meer geld voor een papieren krant kunt gaan vragen dan is het niet denkbeeldig dat er voor het eind van het decennium een landelijke papieren krant gaat omvallen. Is dat erg? Of zitten we nu zo ruim in het aanbod van nieuws, achtergrond en opinie dat het verdwijnen van zo’n papieren krant niets uitmaakt?

Quote du Jour | The Donald for president?

“In my mind I have already decided. ”
(Donald Trump tegen Bloomberg)

Yep, Donald Trump gaat als Republikein meedoen aan de strijd om het presidentschap van Amerika. Tenminste, dat hij in zijn ‘mind’ al besloten had, zei hij in een telefonisch interview met Bloomberg. En niet onbelangrijk: hij zei het vlak voordat de president bekend maakte dat Osama Bin Laden dood is, want anders was hem wel om commentaar gevraagd. Niet onder een Republikeinse president, maar onder Barack Obama, van huis uit een liberal, is de trekker overgehaald om de aartsvijand van de Amerikanen om te leggen. Oeps, dit was iets waarvan Republikeinen altijd deden voorkomen dat zoiets alleen maar onder een Republikeinse president zou lukken. The Donald zal zich waarschijnlijk niet laten tegenhouden door dit nieuws. Maar op andere Republikeinen, die zich dit jaar toch al aarzelend opstellen bij het kandideren, zal het nieuws ongetwijfelde een remmende invloed hebben. Het aardigste gezicht vandaag is waarschijnlijk al die Republikeinse voormannen die een ietsiepietsie lachend als boeren met kiespijn van hun grote blijdschap kennis geven.

Quote du Jour | Frankrijk: ‘préférence nationale’?

“Xavier Bertrand a jugé ‘possible de réduire l’immigration légale, notamment liée au travail’ dont il a estimé qu’elle représentait ‘à peu près 20.000 personnes’.”
(blog Patrick Lozes)

De Franse minister van arbeid Xavier Bertrand wil in een aantal beroepen ook de legale migranten uitsluiten ten gunste van autochtone werkzoekenden. Die autochtone werkzoekenden wil hij hiertoe een opleiding aanbieden. Het zou gaan om ‘minder dan 20.000 mensen’. Dat West-Europa op zijn achterste benen stond om de woorden ‘eigen volk eerst’ in een buurland van Frankrijk lijkt inmiddels eeuwen geleden.

Quote du Jour | 010 en 020 samen aan de integratie

“Het gevoel van: ‘samen maken we de stad’, het gevoel van: ‘dit is mijn Rotterdam’, daar kan Amsterdam iets van leren.”
(Andrée van Es in de Volkskrant)

Na de moorden op ‘hun’ Van Gogh en Fortuyn gingen Amsterdam en Rotterdam elk hun eigen weg met de brandende kwestie van deze tijd, de grootstedelijke integratie. Het duidelijkst werd dat met de twee (inmiddels vertrokken) burgemeesters Cohen en Opstelten. Waar de eerste zich profileerde met ‘kopjes theedrinken’ en ‘de boel bij elkaar houden’ liet de tweede graag zijn spierballen zien met ‘zero tolerance’. De afgelopen week kwam een selecte groep gezichtsbepalende figuren uit beide steden bijeen in het Rotterdamse restaurant De Harmonie (what’s in a name) om hierover te praten. De Amsterdamse integratiewethouder Andrée van Es wil nu veel concreter (en waarschijnlijk veeleisender) vorm geven aan het begrip burgerschap. Haar Rotterdamse collega Korrie Louwes zegt: ‘De tweede en derde generatie migranten is veel meer Nederlander dan velen zich realiseren.’ De Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hebben toegezegd om in september met een eerste vergelijkende studie te komen over problemen en kansen in beide steden.

Quote du Jour | Bismarck de grote vereniger

“Bismarck was a rationalist, Hitler a romantic nihilist. Bismarck’s essence was his sense of limits and equilibrium; Hitler’s was the absence of measure and rejection of restraint. The idea of conquering Europe would never have come to Bismarck; it was always part of Hitler’s vision. Hitler could never have pronounced Bismarck’s famous dictum that statesmanship consisted of listening carefully to the footsteps of God through history and walking with him a few steps of the way. ”
(Henry Kissinger in zijn recensie van Bismarck: A Life)

Quote du Jour | Obama vs. Huckabee in 2012?

“Poll the early primary states and the former Arkansas governor is winning. Match up any of the 2012 contenders with President Barack Obama and Huckabee usually runs the strongest.”
(Politico)

Het is een tikkeltje verrassend, maar de laatste Gallup poll is duidelijk. Mike Huckabee verslaat alle mogelijke vooraanstaande Republikeinse kandidaten. Sarah Palin lijkt op haar retour. En Mitt Romney staat op nummer twee, een getal dat waarschijnlijk tot in de eeuwigheid bij hem hoort. De Republikeinse kiezers vinden Huckabee ook het aardigst. De Republikeinse kandidaten lijken een beetje te aarzelen dit jaar: vier jaar geleden had ene Barack Obama al op 10 februari officieel verklaard dat hij een gooi ging doen naar het presidentschap, wat iedereen best moedig vond van die sympathieke, knappe maar vooral zwarte vent (die het toch nooit zou worden). Huckabee schijnt nu twee problemen te hebben: de pundits zien hem niet zo zitten (maar het zijn de kiezers en niet de pundits die beslissen) en hij schijnt moeite te hebben om financiering op te halen – geld zal met deze cijfers geen probleem meer zijn.

Volgende