Ommezwaai klimaatbeleid Nederland:
oh yes men we can!

select stationAnderhalve maand na het stille heengaan van DAG.nl – een infrastructureel relict van de te vrolijke forensenflop van PCM, is Nederland weer een gratis krant rijker. Vanochtend vroeg werd op ruim 30 verschillende uitdeelpunten SelectNL gelanceerd – een gedrocht van een naam, wat je kan verwachten wanneer de 6 grote dagbladen hun krachten bundelen voor een onregelmatige uitgave van thematisch gebonden nieuws, hetgeen op de voorpagina wordt beweerd.

Deze eerste editie richt zich op het onderwerp klimaatverandering en de route naar het nieuwe internationale klimaatverdrag, waarover volgende maand in Kopenhagen had moeten worden beslist, hadden wereldleiders ook daadwerkelijk leiderschap getoond. Volgens de open column van de 6 betrokken hoofdredacteuren waaronder Sjuul Paradijs én Pieter Broertjes, is het de bedoeling van de nieuwe krant om Nederlanders context te verschaffen over ‘belangrijke en mogelijk toekomstbepalende onderwerpen’.

“Nederland bereid tot 40 procent uitstootverlaging”

SelectNL brengt direct groot nieuw: een ommezwaai in het tot nu toe twijfelende ietwat laffe Nederlandse klimaatbeleid. Tijdens een speciale bijeenkomst van de Ministerraad afgelopen zaterdag werd het een latertje om iedereen in lijn te krijgen achter een mogelijk gewijzigde inzet voor Kopenhagen. De persconferentie van onze premier werd uitgesteld tot de zondagavond. De maandagochtend brengt nieuws van de logische stap voorwaarts, waarmee Nederland aansluiting zoekt bij Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland. Dit riekt naar meer dan verslag doen. Dit is nieuws máken.

selectNLEen geoefend oog herkent de hand van de meesters. The Yes Men have landed – in Nederland. We kunnen de komende week het nodige politieke vuurwerk verwachten. En dat is vervolgens ook nog echt ergens om te doen. Iets met 40. Het goede nieuws lijkt misschien voorbarig, maar de herziening van het huidige Nederlandse emissiedoel is inmiddels slechts een kwestie van tijd. Desnoods kondigen we het zelf af.

Vandaag hebben enkele honderden vrijwilligers 50.000 gratis kranten uitgedeeld op 30 verschillende lokaties in Nederland. In deze krant SelectNL [pdf] wordt opgeroepen tot een volwaardige discussie over een Nederlandse 40 procent emissiereductie voor 2020. De kranten worden bewust ook grootschalig verspreid in politiek Den Haag (Tweede Kamer, alle relevante ministeries) en medialand (Amsterdam, Hilversum). Het uitdelen is om 09.15 gestaakt. Meer dan 500 maatschappelijke kopstukken ontvangen parallel een exemplaar over de post. Hiermee hopen de initiatiefnemers op een gerichte Kamervraag over 40% op dinsdag 17 november.

U las het het eerste op Sargasso!

 1. 5

  21 November 1981

  7 december 2009?

  Als de voortekenen niet bedriegen draait e.e.a. in Kopenhagen uit op handjeklap. Een ludiek krantje zal de burger w.s. niet mobiliseren. Klimaat (privacy) is w.s. niet tastbaar/ zichtbaar genoeg..te ver van het bed

 2. 8

  Waarom lees ik dit onder het bericht:
  “U las het het eerste op Sargasso!”?
  Ik had het bericht namelijk net ergens anders gelezen. Daar hadden ze net wat meer onderzoek gedaan naar de afkomst van het krantje…

 3. 9

  Zooo… meneer of mevrouw ‘Geen’, dat is nog eens kritisch commentaar!

  Als u wat vroeger uit uw nest was gekomen had u het het hier eerst kunnen lezen, vandaar… Wie gewoon leest en doorklikt kan in bovenstaand artikel ook de ‘afkomst van het krantje’ achterhalen. Maar dat is wellicht wat veel moeite voor iemand die ‘Geen’ heet en nog maar net het digitale poepen onder de knie heeft?

 4. 15

  Zijn er al reacties van mensen die de krant in ontvangst hebben genomen? Stroomt het Binnenhof al vol met be(LED-)fakkelde demonstraten?

 5. 17

  Al brengen wij onze uitstoot terug tot 0%, dan heeft het op wereldniveau een nihil effect. Zeker als mega vervuilers ans de USA, Rusland en China in dit tempo hun uitstoot blijven verhogen. Het enige wat we dan bereiken is dat we onze concurentie positie verzieken, en starks helemaal geen geld meer hebben als het echt nodig is.

  In plaats van als een debiel geld weg te gooien aan windmolens en andere, dure laag rendement tussenoplossingen kunnen we beter onze energie gebruiken om die grote vervuilers de goede kant op te sturen. Het braafste jongetje van de klas komt er later zelden het best vanaf.

 6. 18

  @AntonB: Prachtig, je zegt zelf in de laatste alinea wat er in Kopenhagen moet gebeuren. Technische innovatie en voorsprong heb je nog nooit van gehoord. Lekker pessimistisch geweeklaag.

 7. 19

  Uit de FAQ op selectnl.nl:

  Is .selectNL• echt een gezamenlijke uitgave van de 6 grote dagbladen?
  Nee.

  Waarom pretenderen jullie dat deze krant wordt uitgegeven door Algemeen
  Dagblad, De Telegraaf, de Volkrant, Het Parool, NRC Handelsblad en Trouw?
  Wij dagen de hele Nederlandse samenleving uit om deel te nemen aan de discussie
  over 40 procent. Vanzelfsprekend hebben de Nederlandse media een belangrijke rol te
  spelen om dit getal onder de aandacht te brengen. Maar dit geldt net zozeer voor het
  bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers en hun instituten. Het
  hangt niet alleen maar van de politiek af. Dat is juist de essentie van ons
  burgerinitiatief. Wij laten onszelf horen en hopen iedereen uit te nodigen dit
  vervolgens ook te doen.