Nederlanderschap ontnemen is discriminerende symboolpolitiek

Dat de Nederlandse overheid jihadstrijders het Nederlanderschap ontneemt, heeft alleen gevolgen voor mensen met een dubbele nationaliteit. Minister Opstelten geeft aan dat niemand in Nederland tot persona non grata, of stateloos verklaard kan worden. Als gevolg daarvan zal degene met slechts een Nederlands paspoort misschien niet minder zwaar, maar wel anders gestraft worden dan degene met een dubbele nationaliteit. Dit terwijl met de maatregel de rechtstaat beschermd zou moeten worden. Ook al namen enkele VVD-politici eerder nog afstand dit idee, Wilders lijkt nu toch zijn zin te krijgen met betrekking tot zijn plannen voor gedwongen remigratie. Wilders verklaarde zelfs na het scandeer-incident dat hij slechts het paspoort wilde afnemen van criminelen met een dubbele nationaliteit. Iets dat het merendeel van de Nederlanders tot voor kort nog onrechtvaardig vond en dat minister Opstelten nu opeens in een vloek en een zucht volvoert. Misschien probeert de overheid hiermee de PVV de wind uit de zeilen te nemen of Opstelten denkt werkelijk dat het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit jihadstrijders van gedachten kan doen veranderen.

Door: Foto: copyright ok. Gecheckt 05-10-2022

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het gevaar van een dubbele nationaliteit

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Jan-Jaap van Peperstraten over de rol van de Nederlandse overheid bij de registratie van dubbele paspoorten.

De kasbah (Foto: Flickr/¡Carlitos)

Tot mijn verbazing vond ik dit artikel op de opiniepagina van de Volkskrant. Het artikel in kwestie is geschreven door een NOS-journalist, dhr. Bonebakker, die getrouwd is met een Marokkaans-Nederlandse vrouw. Zijn dochtertje werd tegen zijn zin (en, kennelijk, die van zijn vrouw) bij de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven als bipatride: naast de Nederlandse werd ook de Marokkaanse nationaliteit geregistreerd. Bonebakker maakte hiertegen bezwaar, maar zonder enig effect. Dat was ook niet te verwachten, want de GBA dient ook de verscheidene nationaliteiten van de Nederlandse burgers te registreren. Daar zijn goede redenen voor – onduidelijkheid over de eventuele andere nationaliteiten van Nederlandse burgers kan een hoop problemen opleveren als een burger zich bijvoorbeeld in het buitenland bevindt, in de problemen komt en de Nederlandse overheid consulaire bijstand wil geven terwijl dit niet kan. Ik heb al eens eerder over een vergelijkbare situatie geschreven, mijn mening is inmiddels niet veranderd.

Wat ik echter niet begreep was de volstrekte verongelijktheid en de wat wilde toon waarmee Bonebakker uitvaart tegen de Gemeente Utrecht. Zo schrijft Bonebakker o.a.:

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Dubbele nationaliteit & principes

SaillantLOGO De linkse partijen moeten uit opportuniteit de motie van Wilders tegen de dubbele nationaliteit van de Zweeds Nederlandse staatssecretaris steunen. “Wij zijn het inhoudelijk oneens met Wilders maar we vinden het politiek heel slecht dat dit kabinet er zit en daarom zullen wij deze motie steunen”.

Niet mijn persoonlijke mening maar die van meningenmens Prem Radhakishun in DWDD. Heel fijntjes liet Prem ook nog even een fragment uit 2007 zien waarin kamerlid Rutte staatssectretaris Albayrak oproept haar Turkse nationaliteit op te geven. Zo consequent is de nieuwe premier dus! Door nu wel een Zweeds-Nederlandse stas te gedogen geeft Rutte volgens Prem een signaal af dat als een blanke Zweedse iets ‘fout doet’ het gedoogd kan worden maar dat hetzelfde bij een bruine Turkse of Marokkaanse -van moslim origine- wel fout is en dat riekt naar willekeur en discriminatie.

Prem gaf zelf al aan dat zijn opstelling in deze die van ‘een rat’ is. Als Zuid-Amerikaanse Nederlander heeft hij duidelijk fingerspitzengefuhl voor politieke guerrillatactieken. Die vuile tactiek zou zomaar kunnen werken en toch ben ik tegen. Want als deels Pruisische Nederlander ben ik ook erg resultaatgericht ingesteld en geef qua principes de voorkeur aan Lineartaktik. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat linkse partijen hun principes opgeven en dat er hooguit een stas gewipt wordt. Kabinet Rutte gaat niet vallen om Ikea-gate. Te weinig dus om even pragmatisch je principes over boord te gooien.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Links moet Rutte-I meteen naar huis sturen

Twee paspoorten (Foto: Flickr/origami_potato)

Als Geert Wilders echt een vent is, dan dient hij volgende week een motie van wantrouwen in tegen de Staatssecretaris met twee paspoorten. Kersvers CDA-lid Marlies Veldhuijzen van Zanten, de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid, blijkt namelijk naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit te hebben.

De dubbele nationaliteit van bewindslieden is ongewenst.

Dat zei de PVV-leider in 2007, toen hij daar een groot probleem van maakte bij de toenmalige staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak. Dat had volgens het Tweede Kamerlid niets te maken met de islamitische achtergrond van de PvdA-bewindspersonen.

Als de heer Aboutaleb een blonde kuif had gehad en een Zweeds paspoort, had ik nu precies hetzelfde gezegd.

Dat waren zijn letterlijke woorden. Wilders kreeg destijds geen enkele steun voor de motie van wantrouwen tegen de twee bewindslieden. Maar dat moet nu natuurlijk anders. Het wegsturen door het parlement van een kabinetslid is vaak voor een kabinet onaanvaardbaar. Aftreden van alle kabinetsleden is dan het gevolg. Er doet zich dus een unieke kans voor om vanuit de oppositie het hele kabinet van Rutte gelijk naar huis te sturen.

Het kan natuurlijk zijn dat Geert Wilders onvoldoende ruggegraat heeft om consequent te zijn. Een laffe motie met de vraag om het dubbele paspoort in te trekken zonder de lading van de motie van wantrouwen is meest waarschijnlijk. Maar als de PVV een strakke voorzet geeft voor een ‘golden goal’ van links – of beter gezegd ‘sudden death’ voor Rutte & Co., dan mag ik toch aannemen dat zij het doel niet zullen missen. Niks geen links dilemma, recht-door-het-midden de goal in!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Loyaliteit

Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Foto: Wikimedia Commons)

Ach, die arme mevrouw de staatssecretaris. We wisten nauwelijks iets van haar, ze was nieuw in de politiek, nog niet publiekelijk bezoedeld door macht en spelletjes. Een verrassende benoeming, zo heette het zelfs. En nu is ze in het oog van de storm. Een gruwelijke ontgroening voor het oog van de camera. Ach ja, ze heeft twee paspoorten. En dat mocht niet van de Grote Gedoger, want dubbele nationaliteit, dat is dubbele loyaliteit. En nu is het bekend geworden. En dan krijg je het: poppen aan het dansen. Natuurlijk begonnen er mensen te roepen dat het inconsequent zou zijn als de Grote Gedoger nu niet ook zijn consequenties zou trekken en zijn wantrouwen zou uitspreken. En natuurlijk hadden die mensen alle gelijk van de borreltafel. Niet dat zijzelf nou zo tegen zo’n dubbele nationaliteit zijn, integendeel. Van hen had die mevrouw ook nog wel Spaans, Turks en Argentijns mogen zijn, en eventueel ook Israelisch of Palestijns. Maar dit was natuurlijk zo’n uitgelezen kans om eens goed te laten merken dat de Grote Gedoger toch echt met twee maten meet.

De reactie van de rabiate rotkop is voorspelbaar. Natuurlijk wordt hier niet met twee maten gemeten, luidt het persbericht: dat paspoort zal ingeleverd, en er zal in de tweede kamer een vraag worden gesteld. Dat is overigens wel degelijk meten met twee maten – bij de Turk en de Marokkaan volgde zonder pardon een motie van wantrouwen. Maar Geert loopt op eieren, en dat weet hij. Eigenlijk vindt ook hij dit geen probleem, maar hij moet wel, anders ontpopt hij zich net iets te duidelijk als openlijke discriminator – en dat zal hem ingepeperd worden ook. Tegelijkertijd: hij kan niet, want als hij te hard trekt, breekt het lijntje, en kunnen ze allemaal weer bij de Koningin op de thee. En dan komt er misschien toch wel een kabinet met Job Cohen. Geen optie dus.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dubbele loyaliteit in kabinet!

Een scandinavisch bontkraagje gaat vast die Starbucks beroven (Foto: Flickr/krisbolton)

Als je ‘dubbele nationaliteit’ zegt dan zeg je PVV. De partij ageert al jaren in niet mis te verstane bewoordingen tegen het hebben van twee paspoorten. Wilders is er heel stellig over:

De Partij voor de Vrijheid vindt het volkomen absurd dat kabinetsleden (en ook leden van de Eerste en Tweede Kamer) een dubbele nationaliteit mogen bezitten. Een blinde kan zien dat een dubbele nationaliteit een dubbele loyaliteit met zich meebrengt. Wat mij betreft mogen leden van het kabinet en leden van het parlement uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezitten. Je kan nu eenmaal geen twee landsbelangen dienen. Dat roept zonder twijfel belangenverstrengeling op.

Dus ‘absurd’ en ‘zonder twijfel belangenverstrengeling’. De partij vindt het onderwerp zo belangrijk dat het zes keer negatief in het verkiezingsprogramma wordt genoemd. Een voorbeeldje:

Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten,
gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties.

En dat laatste, dat is precies wat er afgelopen donderdag gebeurd is. We hebben een Zweedse staatssecretaris! Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft naast een Nederlands ook een paspoort van Knäckebröd. Zij legt dus óók verantwoording af aan koning Karel XVI Gustaaf. En de benoeming is nog ongevoelig ook, want iedereen weet dat in het verleden Scandinavische bontkraagjes, die niks wilden weten van onze judeo-christelijke cultuur, nogal eens rondhingen in Nederland en daarbij een grote ravage aanrichtten. Vraag maar aan de inwoners van Dorestad! Welk Dorestad? Ja, precies. Daarom.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De dubbele kolder van Mirjam Sterk

Mirjam Sterk maakt zich druk over dubbele nationaliteiten. Er hangt weer een spruitjeslucht op het BinnenhofHet CDA wil het aantal dubbele nationaliteit in Nederland verminderen. Een dubbele nationaliteit leidt volgens Tweede Kamerlid Mirjam Sterk tot misbruik (wat, dat zegt ze er niet bij) en problemen met de dienstplicht. Daarnaast kunnen we dan mensen die ‘iets met terrorisme’ te maken hebben gehad dan lekker hun nationaliteit afnemen.  Het CDA toont zich weer de partij van het provincialisme.

Ten eerste hebben de meeste mensen met een dubbele nationaliteit helemaal geen keuze. Ik heb er ook twee: Grieks en Nederlands. En inderdaad, ook ik had problemen met de dienstplicht. Ik heb zelfs nog een tijd als ‘deserteur’ te boek gestaan en er hing een gevangenisstraf boven mijn hoofd. Geloof me, ik heb geprobeerd om van de Griekse nationaliteit af te komen (ik heb niet zo’n zin om drie jaar lang op een rots in de Egeïsche Zee naar een stel Turken te turen). Maar dat gaat niet. Eens een Griek altijd een Griek. Sterker nog, mijn zoon, die binnenkort wordt geboren, krijgt ook automatisch de Griekse nationaliteit.

En, vreselijke kosmopolieten die we zijn, we vragen voor hem ook de Amerikaanse nationaliteit aan, omdat hij in New York wordt geboren. Onze redenering is simpel. Nederland is klein. De wereld is groot. Als hij ooit nog in het buitenland wil wonen – we zullen hem missen, maar moedigen hem aan – dan willen we het een beetje makkelijk voor hem maken. Stel dat hij een tijd in de VS wil wonen, dan maken we het hem bij voorbaat eenvoudig. Een bijkomend voordeel is dat wij als ouders ook wat meer rechten krijgen, want met alleen een verblijfsvisum ben en blijf je een non-burger.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

En er ging een man dood in Uruzgan…

Uruzgan (Foto: Flickr/Remko Tanis)

De negentiende Nederlander alweer… Maar deze is extra speciaal, want dit keer was het geen volbloed kaaskop, die daar normaal het loodje leggen, maar hoogstwaarschijnlijk een Marokkaan. Azdin Chadli, met een dubbele nationaliteit en dus volgens Wilders iemand waarbij het niet duidelijk is waar zijn loyaliteit ligt. Zo bezien was het natuurlijk dom om deze vijfde moslimkolonne überhaupt naar Afghanistan te sturen. Hij was een gevaar voor onze jongens.

En dus begint het grote schermen weer, het geroep dat de dubbele nationaliteit er niet toe doet. Begrijp me goed, helemaal mee eens.

Maar het is ook wel eens goed om aan de andere kant van de schutting te kijken. Op de forums van Marokko.nl bijvoorbeeld gaat het er al snel hard aan toe:

Sakelijk:

“hij is doodgegaan terwijl hij kufr pleegde. Vechten tegen je moslimbroeders names de kuffaar.

Ik lig er geen seconde wakker van en ik hoop dat alle andere “moslim-achtergrond” militairen wakker worden en stoppen met het vechten tegen hun moslimbroeders!”

mocro-utrecht:

“dit is zijn verdiende loon vind ik..de gepaste straf!

al vind ik het wel zielig voor zijn ouders natuurlijk en familie”

26061981:

“als je voor jou eigen land zou dood gaan is het stuk beter om verwerken maar dit pffff:confused:”

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Volgende