het Saillant | Dubbele nationaliteit & principes

SaillantLOGO De linkse partijen moeten uit opportuniteit de motie van Wilders tegen de dubbele nationaliteit van de Zweeds Nederlandse staatssecretaris steunen. “Wij zijn het inhoudelijk oneens met Wilders maar we vinden het politiek heel slecht dat dit kabinet er zit en daarom zullen wij deze motie steunen”.

Niet mijn persoonlijke mening maar die van meningenmens Prem Radhakishun in DWDD. Heel fijntjes liet Prem ook nog even een fragment uit 2007 zien waarin kamerlid Rutte staatssectretaris Albayrak oproept haar Turkse nationaliteit op te geven. Zo consequent is de nieuwe premier dus! Door nu wel een Zweeds-Nederlandse stas te gedogen geeft Rutte volgens Prem een signaal af dat als een blanke Zweedse iets ‘fout doet’ het gedoogd kan worden maar dat hetzelfde bij een bruine Turkse of Marokkaanse -van moslim origine- wel fout is en dat riekt naar willekeur en discriminatie.

Prem gaf zelf al aan dat zijn opstelling in deze die van ‘een rat’ is. Als Zuid-Amerikaanse Nederlander heeft hij duidelijk fingerspitzengefuhl voor politieke guerrillatactieken. Die vuile tactiek zou zomaar kunnen werken en toch ben ik tegen. Want als deels Pruisische Nederlander ben ik ook erg resultaatgericht ingesteld en geef qua principes de voorkeur aan Lineartaktik. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat linkse partijen hun principes opgeven en dat er hooguit een stas gewipt wordt. Kabinet Rutte gaat niet vallen om Ikea-gate. Te weinig dus om even pragmatisch je principes over boord te gooien.

 1. 1

  Lijkt me erg onverstandig, als linkse partijen zich nu zo opportunitisch gaan gedragen gaat dat in de lengte der dagen tegen ze gebruikt worden…

 2. 2

  Prem heeft gelijk! Jammer dat de linkse partijen altijd zo fatsoenlijk zijn. Net een voetbalelftal dat beoordeeld wil worden op de schoonheid van het spel in plaats van op de score.

  Geweten en Geheugen ontbreken in de politiek.
  Hoe zei Geert het ook al weer? “Ik wil niet zeggen dat ze hun moeder verkopen, maar het CDA doet bijna alles om aan de macht te komen”.. En, denk je dat het CDA dat tot in lengte der dagen wordt nagedragen?

 3. 3

  Wat mij betreft mag deze kabinet worden tegengewerkt with all means (legally) possible. In angelsaksische landen worden ook zulke smerige truuks toegepast zonder dat het electorale verlies oplevert. Denk maar bijvoorbeeld aan filibustering.

 4. 4

  Eens met Prem, #2 en #3. Het kan niet zo zijn dan CDA/VVD koste wat het kost niet met links wil regeren maar wel automatisch op de steun van links kunnen rekenen als Wilders moeilijk gaat doen. Overigens is het ook voor Wilders prijsschieten: alle maatregelen die minder populair zijn bij de PVV-achterban kunnen op het conto van de linkse oppositie geschreven worden. Ik hoor het Wilders al zeggen “wij wilde wel maar linkse establishment he” .

 5. 6

  Nee hoor Carlos, niet twijfelen aan je opvatting. Links zou inderdaad zo op z’n tijd wel wat pragmatischer (opportunistisch zo u wilt) mogen zijn, maar principes zijn er om nageleefd te worden. Als Geert dat dan gaat gebruiken moet Links haar antwoord gewoon al klaar hebben.

 6. 9

  Ik zou het eerder andersom doen. De motie van Wilders niet steunen (zou walgelijk opportunistisch zijn), daarna zelf met een motie komen tegen het kabinet en Wilders kleur laten bekennen.

 7. 10

  Links moet opportunistisch durven zijn, en resultaatgericht stemmen.

  In dit geval echter, wint links er niets mee als alleen de staatssecretaris het veld moet ruimen. Pas als het kabinet ter discussie staat, mogen principes opzij gezet worden.

  Maar Wilders zal geen motie van wantrouwen indienen.

 8. 11

  Overigens maakt Rutte in het regeerakkoord wel een probleem van de dubbele nationaliteit voor wie wil naturaliseren. De dubbele standaard is dus van heel wat recenter datum…

 9. 14

  Maar wat ik dan niet snap is dat ze mensen die zich hier in nederland misdragen terug willen sturen naar het land van ‘oorsprong’. Dat gaat toch niet meer als ze hun eerste nationaliteit hebben ingeleverd? Of willen ze die mensen dan statenloos maken.

 10. 15

  Marian: ik heb wel eens begrepen – heeft iemand de details paraat? – dat het opgeven van de Turkse nationaliteit allerlei problemen met het erfrecht oplevert.

  En ach, ze zeggen dat iemand dan naar het land van oorsprong moet. Dat ‘ie daar dan niet binnen mag is het probleem van die staat, redeneren ze blijkbaar. Nederland is immers verworden tot het Staphorst van Europa, qua mentaliteit.

 11. 16

  De vraag is, wat ondermijnt de gedoogconstructie meer: 1) de irritatie bij het CDA en iets mindere mate de VVD als meteen een van de bewindslieden wordt weggestuurd, of: 2) de ergernis bij de PVV als ze een kabinet moeten gedogen waarin iemand met een dubbele nationaliteit zit?

  Ik denk dat de PVV de meest labiele partij in de constructie is, dus ik zou voor 2) gaan.

 12. 17

  Onthouden van stemming. Voor stemmen is principieel niet juist, en door tegen te stemmen doe je mee aan het spelletje.

  En daarna consequent als één blok tegen stemmen m.b.t. alle voorstellen en moties van die kabinet. Ze wilden zo graag met zijn drietjes, laat ze het dan ook maar lekker zelf uitzoeken. Drijf het CDA en de VVD maar in de handen van Wilders (en misschien de SGP). Neem geen enkele verantwoordelijkheid voor de maatregelen van dit kabinet.

 13. 19

  De makkelijkste uitweg voor Rutte is om uit te leggen dat sts. nooit genaturaliseerd is. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit automatisch gekregen vanwege haar Nederlandse ouders, en automatisch de Zweedse nationaliteit omdat ze in Zweden geboren is. Heeft allemaal niks met naturalisatie te maken.

 14. 20

  Marian: Marokkanen kunnen hun nationaliteit niet opgeven. Turken wel, dus volgens dit kabinet zouden ze dat ook moeten doen, terwijl er domweg praktische bezwaren aan kleven die niets met loyaliteit te maken hebben.

  En nog steeds weten we niet of mevrouw Wilders en de kindjes Wilders twee paspoorten hebben…

 15. 21

  Tjerk: dan nog blijft de nadruk op opgeven van nationaliteit bij naturalisatie vreemd. Het suggereert een afzweren van loyaliteiten dat van anderen niet gevraagd wordt.

 16. 22

  @Eric, Wilders heeft geen kinderen, stel je voor zeg…

  “..en toen liep de knettergekke kabouter voorgoed weg uit het allochtonen smulbos en was het verhaaltje uit!”

 17. 24

  Is het cynisme of een gebrek aan strategisch inzicht van Radhakishun?
  In het onwaarschijnlijke geval dat het kabinet hier al over valt is het scenario als volg: Verkiezingen en 40+ zetels voor de PVV.
  Tel uit je winst.

 18. 25

  #21
  Tja, je kunt dan ook eigenlijk niet verlangen van iemand die genaturaliseerd wordt om die permanente loyaliteit op te geven. Je kunt hoogstens die naturalisatie ongedaan maken, bijvoorbeeld wanneer persoon criminele handelingen verricht.

 19. 26

  @ Taco Zip Ehm, ligt eraan waar die zestien zetels vandaan komen. Als CDA en VVD dan nog resp. tien en vierentwintig zetels hebben teken ik voor dat scenario.

 20. 27

  Men doet de beëdiging als pluche plakkend Kamerlid en daarmee is den kous af. Een timmerman of loodgieter wordt er immers ook niet op aangevallen? De SP’er Prem trapt graag keet en daarom mag ie aan borreltafels aanschuiven.

 21. 28

  @26: Ik zit niet te wachten op premier Wilders en de 40 parlementariërs die hij overal en nergens vandaan heeft moeten opscharrelen.

 22. 29

  Wilders wordt pas premier als de PVV alleen of samen met VVD meer dan 75 zetels heeft, en dan nog zijn er de Weisglassen en Winsemii van deze wereld. Ik denk dat de waarschijnlijkheid van premier Wilders vergelijkbaar is met die van premier Roemer.

 23. 31

  Oef. Niemand zegt toch dat hierom het kabinet valt? Het is gewoon een antwoord op de bluf van Wilders. Alsof hij echt meteen een verstoorde relatie met het kabinet wil: hij rekent erop dat die motie het niet haalt omdat de oppositie tegenstemt.