Nederlanderschap ontnemen is discriminerende symboolpolitiek

Foto: copyright ok. Gecheckt 05-10-2022

OPINIE - Dat de Nederlandse overheid jihadstrijders het Nederlanderschap ontneemt, heeft alleen gevolgen voor mensen met een dubbele nationaliteit. Minister Opstelten geeft aan dat niemand in Nederland tot persona non grata, of stateloos verklaard kan worden. Als gevolg daarvan zal degene met slechts een Nederlands paspoort misschien niet minder zwaar, maar wel anders gestraft worden dan degene met een dubbele nationaliteit. Dit terwijl met de maatregel de rechtstaat beschermd zou moeten worden.

Ook al namen enkele VVD-politici eerder nog afstand dit idee, Wilders lijkt nu toch zijn zin te krijgen met betrekking tot zijn plannen voor gedwongen remigratie. Wilders verklaarde zelfs na het scandeer-incident dat hij slechts het paspoort wilde afnemen van criminelen met een dubbele nationaliteit. Iets dat het merendeel van de Nederlanders tot voor kort nog onrechtvaardig vond en dat minister Opstelten nu opeens in een vloek en een zucht volvoert. Misschien probeert de overheid hiermee de PVV de wind uit de zeilen te nemen of Opstelten denkt werkelijk dat het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit jihadstrijders van gedachten kan doen veranderen.

Het signaal dat de Nederlandse overheid met de nieuwe maatregel afgeeft, is dat burgers van dit land niet gelijkwaardig berecht worden. Tot de ontneming van de Nederlandse nationaliteit zou zelfs niet door een rechter besloten hoeven te worden: het liefst zou Opstelten deze maatregel toepassen zonder inmenging van de rechterlijke macht. Ik heb niet eerder in Nederland meegemaakt dat er zo openlijk en schaamteloos onderscheid wordt gemaakt tussen staatsburgers en hun rechten.

Dit plan geeft tevens blijk van het feit dat de Nederlandse overheid het probleem van radicalisering beschouwd als een uitheems en niet inheems probleem. Een handige truc om het probleem van zich af te schuiven. In het geval van de jihadstrijder wiens Nederlandse paspoort is afgenomen heel letterlijk. Want vanaf dat moment is diegene het probleem van de overheid van een ander land.

Afgezien van de onthutsend directe wijze waarop Opstelten zijn discriminatoire maatregelen propageert, is er geen rekening gehouden met het feit dat de jihadstrijder überhaupt geen Nederlands staatsburger meer wil zijn. Een van de eerste rituelen die een jihadstrijder uitvoert bij het binnenreizen van het kalifaat is het publiekelijk en gezamenlijk kapotscheuren c.q. verbranden van het paspoort. In het nieuwe kalifaat heeft niemand een paspoort nodig, want er is geen reden ooit weer te vertrekken uit het ´beloofde land´.

IS is zo slim dit te stimuleren omdat zij weten dat een jihadstrijder na een dergelijk ritueel niet meer terug kan keren naar eigen land en zij zo de jihadi in hun greep hebben. De maatregel zou eventueel preventief kunnen werken voor hen die erover denken te vertrekken, de reeds vertrokken jihadstrijders hebben hun Nederlanderschap al opgegeven voordat Opstelten zijn handtekening kan zetten.

De angst voor IS en het tegengaan van radicalisering van moslims mag mijns inziens niet leiden tot ongelijkwaardige behandeling van verdachten die niet eens de kans krijgen zich te verdedigen voor een rechter. Wanneer fundamentalisme bestreden wordt met ondemocratische maatregelen creëer je alleen maar nieuwe problemen en nieuwe vijanden.

Nizar Mourabit (1982) is afgestudeerd politicoloog; daarnaast is hij beeldend kunstenaar en schrijver. U kunt hem volgen op Twitter.

Dit stuk verscheen eerder op Republiek Allochtonië.

Afbeelding: Wikipedia

Update 21 oktober 2014: De persoon “Nizar Mourabit” blijkt een creatie te zijn van Nelle Boer. Lees hier hoe dit zo gekomen is.

Reacties (32)

#1 Bismarck

“Dit terwijl met de maatregel de rechtstaat beschermd zou moeten worden.”

Pure doublespeak. 1984 was 30 jaar te vroeg.

 • Volgende discussie
#2 Knorretje

“of Opstelten denkt werkelijk dat het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit jihadstrijders van gedachten kan doen veranderen.”

Ik vermoed dat Opstelten deze maatregel niet neemt in het licht van ‘jihadstrijders van gedachten te doen veranderen’. Het feit dat de auteur zelf ook al rept over jihadstrijders impliceert ook dat het stadium van preventie al gepasseert is. Dit is een strafmaatregel om de maatschappij te beschermen.
Beetje valse inleiding dus. Doen alsof deze maatregel een preventieve is en dus zijn doel voorbij gaat.

“De angst voor IS en het tegengaan van radicalisering van moslims mag mijns inziens niet leiden tot ongelijkwaardige behandeling van verdachten die niet eens de kans krijgen zich te verdedigen voor een rechter.”

Het valt gewoon onder de bevoegdheid van de minister om daartoe te beslissen. Dat is democratischer, want gecontroleerd door een gekozen Tweede Kamer, dan een rechter die hierover beslist. het is een politiek probleem, die door de politiek wordt opgepakt. Hulde daarvoor. Altijd alles maar willen afschuiven op rechtbanken getuigd niet van enig actief burgerschap. We zijn namelijk meer dan consumenten van onze rechtstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 roland

Deze ingreep buiten de rechter om, krijgt blijkbaar ook steun van de PvdA jurist Asser.
Pikant dat dezelfde regering de Koerden met wapens steunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zmoooc

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de situatie niet helemaal begrijp, maar ik zou het toch anders uitleggen: de Nederlandse overheid neemt reisdocumenten (en niet de nationaliteit!) af van mensen waarvan de kans groot is dat ze in het buitenland problemen willen gaan veroorzaken. Door het reisdocument af te nemen kan men dat voorkomen.

Dat er ook mensen zijn met een ander paspoort waar de Nederlandse overheid niks over te zeggen heeft is iets waar de Nederlandse overheid niks aan kan doen, maar dat maakt het nog geen discriminatie. En dat de maatregel daarmee niet feilloos is wil nog niet zeggen dat het enkel symboolpolitiek is.

Dit plan geeft tevens blijk van het feit dat de Nederlandse overheid het probleem van radicalisering beschouwd als een uitheems en niet inheems probleem.

En dat is dus ook precies andersom; Nederland doet juist wat het kan om radicaliserende idioten binnen de landsgrenzen te houden.

Wilders verklaarde zelfs na het scandeer-incident dat hij slechts het paspoort wilde afnemen van criminelen met een dubbele nationaliteit. Iets dat het merendeel van de Nederlanders tot voor kort nog onrechtvaardig vond en dat minister Opstelten nu opeens in een vloek en een zucht volvoert.

Is daar sprake van? Wordt er onderscheid gemaakt op het aantal nationaliteiten? En zoja, heb je daar een bron bij want ik kan dat niet vinden.

Los van dat alles ligt er een wetsvoorstel om niet enkel het reisdocument maar ook de nationaliteit van degenen die “een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of daar als instructeur aan meewerken”. De link plaats ik hieronder. Dat wetsvoorstel lijkt mij een logische invulling van een ogenschijnlijk hiaat in de bestaande wetgeving betreffende de valide redenen om iemand de Nederlandse nationaliteit te ontnemen.

Maargoed. Wellicht ben je met dit wetsVOORSTEL in de war? Of wellicht is de website van onze overlords niet heel erg up-to-date en heb ik het bij het verkeerde eind?

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nieuws/2014/07/11/verlies-nederlanderschap-bij-deelname-aan-jihadistisch-trainingskamp.html

Andere redenen om de Nederlandse nationaliteit af te pakken worden hier genoemd:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/verliezen-nederlandse-nationaliteit

Los van dat alles is er natuurlijk wel een gevaar met die wetgeving, en dat is dat het begrip “terrorisme” nogal vaag is. In het geval van IS of Al Qaeda is de situatie vrij duidelijk, maar het gevaar bestaat dat Nederland mensen gaat straffen die binnen een bepaalde context misschien als verzetsstrijder in plaats van terrorist beschouwd moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 majava

Toen ik voor het eerst de koppen las, iets als “al 16 paspoorten van jihadstrijders ingenomen”, dacht ik ook meteen zo, dat is een flinke maatregel en toen ik het las, zag ik dat het ging om het paspoort zelf en niet de nationaliteit. Het werd meteen wat anders. De spraakverwarring komt omdat ik bijna altijd altijd in stukken en reacties lees over paspoort afpakken, daar waar nationaliteit werd bedoeld.

Maar is het straks dan toch echt nationaliteit die men af gaat pakken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@4 en @5: Het gaat wel degelijk (ook) om het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit (dus niet alleen reisdocumenten), zonder tussenkomst van een rechter en dus feitelijk zonder dat is vastgesteld dat er sprake is geweest van het overtreden van de wet. Dat Knorretje dat toejuicht verbaast me niets, maar ik vind zoiets toch juist niet in passen in een democratie (nog even los van het feit dat een nationaliteit ontnemen uiteindelijk wel een juridische “oplossing” is, omdat het doel uitsluitend bestaat uit het veranderen van de juridische status van die persoon).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmoooc

@Bismarck, @6 Jamaar dat is een wetsvoorstel waarvan men expliciet advies van de Raad van Staete wil hebben omdat men zelf ook wel snapt dat het niet zo recht-toe-recht-aan is. @0 wekt de indruk dat dat wetsvoorstel al wet is, maar voor zover ik kan nagaan is dat absoluut niet het geval. Daarnaast wordt in @0 nogal laks omgesprongen met het levensgrote onderscheid tussen het afnemen van een reisdocument en het afnemen van de nationaliteit. Daarmee is @0 ofwel zeer tendentieus ofwel gewoon fout.

En ik zie niet in waarom het afnemen van een nationaliteit (verbanning feitelijk) niet zou passen in een democratie; de staatsvorm staat hier m.i. volkomen los van en ik kan me allerlei vergrijpen jegens die staat of zijn veiligheid voorstellen waarop een verbanning een prima reactie zou zijn. Vergeet ook niet dat er al lang allerlei wetgeving is die de nationaliteit ontneemt (zie mijn link in @4). In lijn daarmee vind ik dit geen heel raar voorstel. En wat er precies ins taat weten we op dit moment toch niet want het wetsvoorstel is simpelweg niet openbaar; deze hele discussie is speculatie.

Waar wat mij betreft overigens wel kritische woorden op zijn plaats zijn, is bij de eisen die de Nederlandse staat stelt over het afstand doen van andere nationaliteiten bij/voor/na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (zie ook mijn link in @4); die acht ik volkomen abject en zinloos.

EDIT

Oh en dit dan:

(…)zonder dat is vastgesteld dat er sprake is geweest van het overtreden van de wet(…)

Dat lijkt me kletskoek. Hoewel het wetsvoorstel nog niet openbaar is, staat in de samenvatting (link in @4) expliciet en ondubbelzinnig het volgende:

Voor het intrekken van het Nederlanderschap is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een voorwaarde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Knorretje

@6:

“(nog even los van het feit dat een nationaliteit ontnemen uiteindelijk wel een juridische “oplossing” is, omdat het doel uitsluitend bestaat uit het veranderen van de juridische status van die persoon)”

Dat is het nadrukkelijk niet. De nationalitiet afnemen betekent het afnemen van het burgerschap. En burger zijn houdt meer in dan een juridische status. Een burger zijn impliceert dat men een deel van de persoonlijke vrijheid afstaat aan de staat die daarvoor in ruil weer jouw grondgebied en veiligheid organiseert. Heel kort: sociaal contract. Er is dus wederzijdse loyaliteit. Bijvoorbeeld door belasting te betalen en je verbonden te voelen met mensen uit Maastricht. Er is dus een duidelijke wij…
Een jihadstrijder, zo vindt de politiek nu, is actief aloyaal. Teveel van dat soort buitenstaanders kan de samenleving ontwrichten. En dus pas je de juridische status aan, aan de huidige stand van zaken. Er is dus eerst Burgerschap, dan Jihadstrijder, dus einde burgerschap want aloyaal.
Dat de politiek dit oppakt is zeer goed, aangezien burgerschap de basis is van onze samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: “Heel kort: sociaal contract.”

Dus toch juridisch!

“Er is dus wederzijdse loyaliteit. Bijvoorbeeld door je verbonden te voelen met mensen”

Onmogelijk af te dwingen of zelfs maar te controleren en bovendien niet ondubbelzinnig onderdeel van het “contract”. Dat even los van de onjuiste term van het geheel. De Nederlandse nationaliteit krijg je niet bij overeenkomst, maar onherroepelijk bij geboorte en zoals Opstelten ook zelf vaststelt, het “contract” kan ook niet ontbonden worden in alle gevallen (sterker nog, bij meer dan 90% van de Nederlanders kan dat onmogelijk).

“Er is dus eerst Burgerschap, dan Jihadstrijder, dus einde burgerschap want aloyaal.”

Zoals al vastgesteld, in verreweg de meeste gevallen kan er helemaal geen einde aan het burgerschap zijn (want stateloosheid mag geen gevolg zijn). Verder is de hele aloyaliteit niet vaststelbaar (Jihadstrijders kunnen nog steeds loyaal zijn want belasting betalen of verbonden zijn met mensen in Maastricht, terwijl niet-jihadstrijders ook volgens de “Knorretje definitie” aloyaal kunnen zijn).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 robin v h

De deelname aan een dergelijke organisatie levert thans al een strafbaar feit op.
Bij veroordeling kan, als dit wetsvoorstel wet wordt, dan ook de nationaliteit worden ingetrokken. De rechter komt er dus wel degelijk aan te pas.

Het feit dat deze maatregel volgens het wetsvoorstel niet mag leiden tot staatloosheid, mag niet worden uitgelegd als een ongelijke behandeling van subjecten. Het bezit van 2 nationaliteiten is een feit waar de Nederlandse overheid geen invloed op heeft dus onreguleerbaar. Soms heb je een voordeel aan het bezit van meerdere nationaliteiten, soms een nadeel.
Ook van mensen met 1 nationaliteit zou de regering deze wellicht willen intrekken, maar is daar niet toe gerechtigd op grond van verdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Knorretje

@9:

“Dus toch juridisch!”

Nee, sociaal contract. Niet juridisch contract. Niet elk contract is juridisch. Daarom ook de naam: sociaal contract. Snap je dat?

“Zoals al vastgesteld, in verreweg de meeste gevallen kan er helemaal geen einde aan het burgerschap zijn (want stateloosheid mag geen gevolg zijn).”

Klopt, door internationale wetgeving. Maar wat is je punt? Dat het niet voor iedereen hetzelfde werkt? Nou en?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zmoooc

@Bismarck, @9 Is dat zo, kan de nationaliteit van die 90% van de Nederlanders niet ontnomen worden?

Volgens mij staat er in de Nederlandse wet niets dat dat onmogelijk maakt. Wel heeft Nederland de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geratificeerd, die zegt over dit onderwerp het volgende:

1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen

(Grappig stukje taalgeschiedenis daar trouwens; toen dat verdrag werd opgesteld was “een ieder” nog gangbaar (zij het ouderwets). Tegenwoordig is enkel “eenieder” nog juist).

Maargoed. Daar staat niet ondubbelzinnig dat dat niet mag. Wel staat er dat eenieder recht heeft op een nationaliteit; dat zou wel betekenen dat de staat de verantwoordelijkheid heeft om op zoek te gaan naar een land dat de banneling wil opnemen. Dat is lastig, maar het kan wel degelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pedro

Wanneer we met deze wet in de hand ook de nationaliteit van onze eigen fascisten af gaan pakken (de strafrechtelijk veroordeelde demonstranten, die de Schilderswijk onveilig gemaakt hebben bijvoorbeeld), heb ik niet zo veel moeite met deze wet. Wanneer het alleen op jihadstrijders of zelfs sympathisanten toe wordt gepast, is het pure discriminatie. Voor jiohadstrijders hebben we trouwens geen extra wet nodig. Wie in buitenlandse krijgsdienst treedt, kan de Nederlandse nationaliteit ook nu al verliezen. Ik vermoed dus dat de wet een ander doel dient. Ze is gericht op stemmenwinst bij extreem rechts, of ze is opgesteld door sympathisanten met extreem rechts. Die kunnen we dus het Nederlanderschap ontnemen straks, wat mij betreft, als deze wet er door komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 thalmann

De kritiek op het afnemen van de Nederlandse nationaliteit komt vooral uit de linkse onderbuik. Vandaar de termen “symbool politiek” en “schijnoplossing” wat er op neer komt dat de maatregel niet past in het linkse denkkader.

Laatst las ik ook weer zo’n stukje in de krant. Het oppakken van een gezin dat naar de jihad wou afreizen werd verhinderd en de schrijver beweerde dat we uit angst niet de “kritische vragen” stellen of dit juridisch wel mogelijk is. In plaats van zelf het antwoord op te zoeken, wat een volmondig “Ja” is, kwam hij met het gebruikelijke riedeltje dat het allemaal een afleiding voor de echte problemen is om Nederlanders zich veiliger te laten voelen. Kinderen moeten volgens hem dus kunnen afreizen naar de jihad, omdat het in bescherming nemen van deze kinderen “niet kritisch” is, oftewel, het strookt niet met de linkse onderbuik. Het welzijn van de kinderen is voor hem ondergeschikt aan de wens van de ouders om hun op jihad mee te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@14: [url=http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s7i2Fv4SvtEJ:http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article27164548.ece/Buren-en-baas-Huizer-jihadgezin-compleet-verrast_%3Flref%3DR3%2Bgezin+opgepakt+jihad&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&gbv=1&hl=nl&ct=clnk&gws_rd=cr%5Ddit verhaal bedoel je?[/url]

Volgens Nederlandse gewoontes en gebruiken wachten we altijd het oordeel van een rechter af. Als deze 2 gezinnen idd naar de jihad af wilden reizen, samen met hun kinderen, en de rechter dat ook vindt, ben ik het met je eens, dat dat terecht verhinderd is. Maar ik wacht daarvoor eerst op de uitspraak van de rechter, en oordeel niet, net als jij, op basis van de onderbuik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Knorretje

@13:

Fascisten het land uit zetten omdat ze een illegale demonstratie hielden vind ik zelf wat aan de fascistsiche kant. Hoe laagdunkend en minachtend ik dan ook over fascisten denk, je moet toch wat ergers op je geweten hebben.
Als die fascisten nu een neger vermoorden omdat hij neger is bijvoorbeeld, kijk dan zitten we op een lijn. Maar dan alleen omdat de doodstraf er niet is natuurlijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@16:

je moet toch wat ergers op je geweten hebben

Dat zei ik al (strafrechtelijk veroordeeld). Ik ben blij dat je het met me eens bent. En dat geldt natuurlijk ook voor de sympathisanten van ISIS. Die moeten ook eerst wat op hun geweten hebben. Hoe laagdunkend en minachtend ik ook over hen denk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 thalmann

@15
Dat is te vergelijken met agenten die weigeren in te grijpen bij een straatroof, omdat de overvaller op dat moment nog niet door de rechter is veroordeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Knorretje

Soms zal een straftechterlijke veroordeling een goede voorwaarde zijn, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde zoals het voorstel van Opstelten goed laat zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Willy de Zwart

@4: Door de een word iemand als Verzetsstrijder gezien maar door de ander als Terrorist beschouwd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Willy de Zwart

@9: De meeste Nederlanders hebben inderdaad hun staatsburgerschap bij geboorte gekregen. De overige hebben dat weldegelijk in de vorm van een contract gekregen, zij zijn namelijk van buitenlandse origine en komen naar ons land en sluiten daar een verbond mee. En dat verbond houd in dat je je aan de Nederlandse spelregels moet houden! Als Jihad strijder liggen jouw belangen niet bij die van Nederland, sterker nog je bent niet van plan om je hier aan te passen maar wel om hier structurele veranderingen aan te brengen met alle (gevaarlijke) gevolgen van dien, dus hoor je hier niet thuis!

Mensen blijven maar bang om niet politiek correct te reageren of te handelen maar intussen gaan de extremisten van de diverse groeperingen gewoon door met hun handelen en wandelen! Het is goed dat daar op alle mogelijke manieren een halt toe aan word geroepen!

Mensen worden al snel, als ze tegen bepaalde groeperingen of religeuze idiologieen zijn, als racist neergezet! Tja, das wel heel makkelijk je van een discussie af doen! En grotendeels ook nog op angst gestoeld, want oh wee als men toch iets zegt over een allochtoon dan ben je gelijk een PVVér (die ook al per defenitie als een racist word bestempeld) of een andere vorm van racist!

Mensen halen vaak het woord racist en realist door elkaar heen, terwijl het misschien het zelfde klinkt maar toch echt een andere betekenis heeft!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Willy de Zwart

@13: Weet niet wie er bedoeld worden met onze “eigen fascisten” maar even voor de duidelijkheid; de mensen die gearresteerd zijn in de Schilderswijk in Den Haag (en strafrechtelijk zijn vervolgd, dat zijn 6 personen) waren en zijn van buitenlandse origine!

Toch altijd wel fijn als we weten waar we het over hebben en waarover we dan praten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Willy de Zwart

@17: Ben het absoluut niet met je eens, hoeft ook uiteraard niet, als je sympathisant bent dan ben je ook al strafbaar vind ik! Want als jij een groepering aanhangt die al deze walgelijkheden tollereerd en zelfs geweldig vind dan hoor je hier ook niet thuis!

Begrijp dat dit wel wettelijk moet worden getoetst, maar denk dat het tijd is dat we toch echt eens moeten gaan stoppen met zaken en situaties maar te blijven verdedigen en te zoeken naar redenen waarom we bepaalde dingen toch vooral niet zo moeten afhandelen! Als je je hier niet gedraagt en je niet wenst aan te passen aan de Nederlandse Cultuur en zijn mensen daarin (en uiteraard heeft iedereen recht op zijn eigen cultuur, geloof of andere religieuze overtuigingen mits je die niet van de Nederlandse dwarsboomt en in gevaar brengt) dan hoor je hier niet thuis!

In vele landen (vooral Islamitische landen) zijn de mensen ongelukkig, daarom reizen ze af naar Nederland om hier een beter bestaan op te bouwen! Prima, maar vervolgens gaan ze hier proberen om er een land zoals hun voormalig thuisland van te maken! En kijk, daarin zit er mijnsinziens behoorlijk wat scheef!

Mensen zullen ook nu mij weer een RACIST noemen, maar blijf toch echt een REALIST….!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

@18: nee dat is niet hetzelfde. Een straatroof die aan de gang is, is een strafbaar feit. Denken aan een strafbaar feit is in ons land niet strafbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pedro

@19: zo lang je maar consequent bent en hetzelfde op onze eigen fascisten toe wil passen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 pedro

@21:

zij zijn namelijk van buitenlandse origine en komen naar ons land en sluiten daar een verbond mee

Die jongens zijn meestal hier geboren en niet van buitenlandse origine. Daarmee valt heel je reactie daar in het water.

Mensen worden al snel, als ze tegen bepaalde groeperingen of religeuze idiologieen zijn, als racist neergezet!

Net zo snel als die mensen zelf alle moslims of een hele religie als terroristen of een ideologie weg zetten.

@22:

Weet niet wie er bedoeld worden met onze “eigen fascisten”

Heb je het nieuws niet gevolgd? Dat gaat over een deel van de tegendemonstranten, met name de aanvoerders daarvan. Dat zijn erkende en bijna allemaal in het verleden veroordeelde nationale fascisten. Je daarmee inlaten is minstens net zo gevaarlijk als het gevaar van de islamitische fascisten.

@23:

als je sympathisant bent dan ben je ook al strafbaar vind ik

Dat mag je vinden, zo lang je maar consequent bent en dit niet alleen op één bepaalde groep mensen toe wil passen. Dan ben je namelijk een racist en geen realist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Horseman

Maar ja, het is altijd nog beter dan stenigen, je hand eraf hakken, of je hoofd eraf snijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 euro

@27 is wat mij betreft een typische doorsnee reactie op Sargasso tegenwoordig. Daarom: het was me een genoegen hier, daag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Willy de Zwart

@26: “Die jongens zijn meestal hier geboren en niet van buitenlandse origine. Daarmee valt heel je reactie daar in het water.”

Dan moet je er even bijschrijven dat mijn reactie wat JOU betreft in het water valt! Dat klinkt wat winder aanvallend!
En misschien moet je even opzoeken wat het woord “origine” betekend want dat heeft namelijk meerdere betekenissen, maar begrijp dat jij geen google hebt of een woordenboek;
1) Afstamming 2) Afkomst 3) Bron 4) Eerste begin 5) Herkomst 6) Komaf 7) Land van oorsprong 8) Oorzaak 9) Oerstadium 10) Oerbron 11) Oorsprong.

“Net zo snel als die mensen zelf alle moslims of een hele religie als terroristen of een ideologie weg zetten.”

Wat wil je daar dan eigenlijk mee zeggen dan, behalve dan dat ik het zie als dat je toch even ‘interessant’ terug wil reageren! Want hier gaat namelijk de hele discussie niet over!

“Heb je het nieuws niet gevolgd? Dat gaat over een deel van de tegendemonstranten, met name de aanvoerders daarvan. Dat zijn erkende en bijna allemaal in het verleden veroordeelde nationale fascisten. Je daarmee inlaten is minstens net zo gevaarlijk als het gevaar van de islamitische fascisten.”

Het feit dat jij het nieuws nog volgt en ik er voor mij uit opmaakt dat je dus een realiteit verdedigd die word voorgeschoteld door de overheid, zegt voor mij meer als genoeg! Ben blij dat jij dat wat er op dit moment in Nederland aan de hand is niet als een gigantische wake up call ziet! Buiten het feit dat ik in de algemene zin schrijf en jij het nodig vind om op de persoon te spelen! Dat mag maar doe dat dan niet hier! Want wat er van mijn stukjes in het water valt is niet door jou te bepalen, hooguit dat dat nogmaals voor jou zelf aan de orde is!

“Dat mag je vinden, zo lang je maar consequent bent en dit niet alleen op één bepaalde groep mensen toe wil passen. Dan ben je namelijk een racist en geen realist.”

Ben blij dat ik dingen van jou MAG vinden en dat JIJ dat toestaat pffff ! En als jij het verschil niet meer ziet tussen het demonstreren voor je vaderland of het propageren van geweld tot de dood toe en haatzaaien, het uitvoeren van de meest verschrikkelijke dingen tegen de mensheid en een idiologie nastreeft en na wil leven die alles wat niet Moslim is of niet extreem moslim uit wil roeien, dan heeft het met mij in gesprek gaan al bijvoorbaad geen zin!

Jij bent zeker ook 1 van die mensen die het fout/afkeurde wat die juweliersvoruw in Deurne had gedaan! En ook omdat haar man jaren daarvoor een keer was veroordeeld!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Willy de Zwart

@27: Precies… maar dat verschil willen en kunnen ze niet zien!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Willy de Zwart

@28: Het verbaast me te zien dat iemand die zich totaal niet in een discussie mengt dan vervolgens met een opmerking uit de hoek komt dat hij/zij de discussie zal verlaten; puur en alleen omdat een opmerking niet in goede aarde valt….!!!

Dit is een van de redenen waarom het er in dit land nu zo aan toegaat zo als het hier nu gesteld is!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

@29:

En misschien moet je even opzoeken wat het woord “origine” betekend want dat heeft namelijk meerdere betekenissen

Hier geboren heeft maar één betekenis.

ik het zie als dat je toch even ‘interessant’ terug wil reageren

Exact juist. Even interessant als jouw opmerking.

Het feit dat jij het nieuws nog volgt en ik er voor mij uit opmaakt dat je dus een realiteit verdedigd die word voorgeschoteld door de overheid, zegt voor mij meer als genoeg

We hebben een vrije pers. Dat jij de vrije pers beschuldigt van het beschrijven van “een realiteit die word voorgeschoteld door de overheid” zegt mij genoeg. Je volgt het nieuws niet en leeft dus in je eigen gedachtewereldje.

En als jij het verschil niet meer ziet tussen het demonstreren voor je vaderland of het propageren van geweld tot de dood toe en haatzaaien

Nee, ik had het niet over demonstreren voor je vaderland. Ik had het over de leiders van die demonstratie, die meerdere keren voor racistisch en fascistisch geweld veroordeeld zijn.

Jij bent zeker ook 1 van die mensen die het fout/afkeurde wat die juweliersvoruw in Deurne had gedaan

Nee dat ben ik niet. Een juwelier die zich tegen gewapende roofovervallers verdedigt, geef ik groot gelijk. Alleen heeft dat niks met afkomst of het ontnemen van het Nederlanderschap te maken.

 • Vorige discussie