Een op de twintig vrouwen in Europa verkracht

Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder vrouwen (15-64) dat vandaag werd gepubliceerd.

 • Een derde is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld.
 • 55% is slachtoffer van seksuele intimidatie.
 • 18% is wel eens gestalkt.
 • Van de vrouwen tussen 18 en 29 jaar oud, ontvangt een op de vijf ongewenste, seksueel getinte mailtjes, sms’jes, etc.

En de werkelijke cijfers liggen ongetwijfeld een stuk hoger:

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45 procent) is het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat percentage ligt flink hoger dan het gemiddelde in Europa (33 procent). Nederlandse vrouwen stappen wel vaker naar de politie om geweld aan te geven.

[…] Nederlandse vrouwen [zijn] mondiger en stappen zij daardoor sneller naar de politie of autoriteiten, zo verklaren de onderzoekers de relatief hoger scores voor Nederland.

Ik zeg: de emancipatie is voltooid!

Open waanlink

 1. 1

  En hoeveel procent daarvan vroeg er zelf om?

  (À propos, het zou interessant zijn eens te onderzoeken of en in hoeverre de groep mensen die geneigd is daar zo over te denken overeenkomt met de groep mensen die in de sprookjes van de neoklassieke economie gelooft, d.w.z., ervan overtuigd is dat rijkdom en armoede “een keuze” is e.d.

  Het psychologisch fundament onder beide gedachten is namelijk hetzelfde, een soort “just-world bias”: iedereen krijgt uiteindelijk wat hij of zij verdient …

  En daarvan is het interessant om eens te onderzoeken in hoeverre we onszelf zo’n bias aanleren door religie (God = rechtvaardig), volksfeesten (Sinterklaas geeft cadeaus aan brave kindertjes), moraalsprookjes, in films of elders (het goede overwint het kwade) en de industrie die zulke moraalsprookjes tegenwoordig produceert (het systeem beloont talent & hard werken).

  Natuurlijk is er een soort wisselwerking: mensen in een onrechtvaardig kastensysteem hebben behoefte aan rechtvaardigheid en verzinnen daardoor mythes die het kastensysteem rechtvaardigen; maar tegelijk, juist doordat die mythes het kastensysteem rechtvaardigen, houden die mythes dat systeem ook in stand.

  We zouden dus eens een langdurige proef moeten doen met een realistisch sinterklaasfeest: waarin kinderen gewoon ronduit wordt verteld dat het voor de Sint niets uitmaakt wie braaf is geweest en wie niet, maar dat de Sint alleen kijkt naar wie rijke ouders heeft en wie niet, en de mooiste cadeaus reserveert voor de kindertjes met de rijkste ouders, en de karigste cadeaus voor bruine kindertjes.

  Er wordt die kinderen dus niet langer voorgehouden dat we in een ‘rechtvaardige wereld’ leven, en dan kijken we of dat op lange termijn invloed heeft op de percepties “ze vroeg er zelf om” en “succes is een keuze” e.d.)

  Edit redactie: graag geen moeilijk leesbare letterkleuren gebruiken.

 2. 2

  Ik snap er niks van. De titel stelt dat een op de twintig vrouwen zich bezig houdt met verkrachting terwijl het artikel vervolgens alleen maar gaat over vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van verkrachting. Onbegrijpelijk.

  En de groetjes van de grammaticanazi.

  Meer inhoudelijk:

  18% is wel eens gestalkt

  Daar geloof ik dus niks van. De rest van de stalkers is waarschijnlijk gewoon beter in camouflagetechnieken.

 3. 3

  @1:

  Veel hangt af van definities, dus er zal wel wat op de cijfers aan te merken zijn (wat telt precies als “geweld”, er zijn mensen die graag prostitutie meetellen als seksueel geweld, maar dan wel weer alleen als de prostituee een vrouw is), dat soort cijfers blijven ergens vaag.

  Dat 1 op de 20 vrouwen minstens 1x in hun leven verkracht is (en niet volgens de Zweedse definitie) klopt redelijk met eerdere schattingen en ook de gerapporteerde misdaadcijfers maken zo’n aantal plausibel en het is eigenlijk ook helemaal niet ongewoon om een familielid of vriendin te hebben die ooit is verkracht (al zullen ze dat natuurlijk niet zomaar vertellen). Nee, da’s geen cijfer waar heel veel op aan te merken valt, en het is irritant wanneer mensen het toch proberen met onzinargumenten, er zijn genoeg types zijn die inderdaad over “uitlokking” etc… beginnen (ook niet opmerkelijk eigenlijk, want als er niet heel veel mannen met zulke gedachtes rondliepen wie zou dan al die verkrachtingen plegen?)

 4. 4

  Net zoals in een cartoon, vergeten van wie, waar twee hoogblonde dames met hoge naaldhakken in figureren, waarvan de een de ander adviseert: “Als hij er mooi uitziet, dan is het niet erg, is hij een lelijke kwal, gelijk aangifte doen van seksuele intimidatie!”

 5. 5

  @4:

  Er zijn gewoon heel veel mannen die overschatten hoe goed ze in de markt liggen en doorgaan nadat de vrouw heeft aangegeven geen interesse te hebben, die mannen denken altijd dat op die manier hard to get speelt, dat denken ze omdat ze geen verstand hebben van vrouwen (veruit de meeste vrouwen spelen niet hard to get door een man in eerste instantie af te wijzen, dat doen ze op andere manieren).

  Ik zou me als man ook niet op m’n gemak voelen wanneer mijn vrouwelijke baas avances zou maken waar ik niet op zit te wachten. Als man schud je het wel makkelijker van je af als een vrouw die geen macht over je heeft je lastigvalt maar dat komt omdat wij mannen fysiek sterker zijn en dus weten dat we altijd weg kunnen komen.

 6. 6

  @1
  Met de uitspraak “Ze vroeg er zelf om” wordt niet gerefereerd aan een kosmisch rechtsvaardigheidsmechanisme, maar aan de roekeloosheid van de vrouw in kwestie.

 7. 7

  @6: In de uitspraak zelf wordt niet gerefereerd aan de denkfout waaruit die uitspraak voortkomt inderdaad. “Maar dat is logisch.” Als de uitspraakdoener immers zou doorhebben dat de uitspraak voorkomt uit een denkfout, dan zou hij de uitspraak niet doen. (Zoals Cruijff zegt: “Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.”)

  [color=grey]Overigens denk ik bij nader inzien dat ik me vergis, als ‘victim blaming’ uitsluitend zou voortkomen uit een onschuldige ‘just-world’-denkfout zou het bij (zeg) overvallen of zinloos geweld net zo vaak moeten voorkomen als bij verkrachting, en aangezien dat (volgens mij) niet het geval is zal het veel complexer zijn, met (ongetwijfeld) religieuze en culturele componenten.[/color]
  [color=white]@Redactie: mijn kleurgebruik had zowel een esthetische als een inhoudelijke waarde. Dat zomaar vernietigen komt neer op een boekverbranding. (Oké misschien net niet helemaal.)[/color]
  Het is hoe dan ook smakeloos …

 8. 8

  @7
  Als iemand die zijn fiets niet op slot doet, zijn fiets gestolen wordt, zou jij dan ook zal walgen van het advies om dan maar je fiets op slot te doen? Het is immers victim blaming.

  De reden dat dit niet gebeurt is niet omdat “victim blaming”, in dit geval het wijzen op roekeloosheid, het gene is waarvan gewalgd wordt, dat is de rationalisatie. Verkrachting is emotioneel, het is vernedering, en het heeft een lange nasleep. De emotionele reactie hierop is dan ook volkomen logisch.

  Maar laat die emotie, de walging en haat voor verkrachters en medeleven met de slachtoffers, geen reden zijn om roekeloosheid te verdedigen.

  We laten onze deur immers ook niet open staan, omdat we vinden dat inbrekers niet mogen inbreken in huizen met open deuren.

 9. 10

  Ik hap ook even:

  Als iemand die zijn fiets niet op slot doet, zijn fiets gestolen wordt, zou jij dan ook zal walgen van het advies om dan maar je fiets op slot te doen?

  en

  We laten onze deur immers ook niet open staan, omdat we vinden dat inbrekers niet mogen inbreken in huizen met open deuren.

  De grote vraag, Thalmann, is: Wanneer laat een vrouw haar “deur open staan”?

  Ik zou zeggen, in het geval van een verkrachting: nooit. Sterker nog, het is inherent aan een verkrachting dat de deur dicht was, maar de verkrachter heeft toch ingebroken.

 10. 13

  Bij verkrachtingen is het altijd zo dat velen de dans ontspringen zeker als het vrouwen zijn die nog niet mondig genoeg zijn. Die worden daar op uit gekozen zou je kunnen stellen. Onder studenten heb ik genoeg verhalen gehoord. Maar ja, dan blijft ze maar bij het ‘vriendje’, en plaats ze zichzelf in een afhankelijkheidspositie. Als je niemand anders heb, of denkt te hebben, is dat zeer moeilijk.

 11. 15

  De vermeende roekeloosheid doet met denken aan het spreekwoord ‘liefde maakt blind’. Hij was zo lief en aardig, en toen kwamen we bij hem thuis en plotseling ging hij …. Want ja, die gozer had van zijn kroegvrienden gehoord dat als zij nee zij, betekende dat eigenlijk ja, enzovoort.

 12. 16

  @10
  De vraag is, waarom moet iemand zijn deur wel op slot doen, om risico te vermijden? Terwijl deze verantwoordelijk om risico te vermijden niet opgaat in het geval van verkrachting?

  Dat was mijn punt, en dat negeer je met deze woordspeling.

  Een vrouw laat “haar deur open staan” als ze willens en weten roekeloos gedrag vertoont.

 13. 17

  @8 & #16: Wat is de grens van “roekeloos gedrag”? Lijkt het hierop:

  ”A victim of rape every minute somewhere in the world. Why? No one to blame but herself. She displayed her beauty to the entire world.”

  Boerka aan? Te allen tijde mannelijk familielid mee? Anders “roekeloos”? Of wat?

  En zeg je nu dat je tegen een kind dat verkracht is achteraf kan zeggen: “Moet je maar niet met vreemden praten!” Of is dat ineens wel smakeloos? En waarom is het in dit geval dan wél smakeloos? Omdat het niet kind niet “roekeloos” was, maar argeloos? Waarom zijn vrouwen dan wél “roekeloos” en niet argeloos? Zijn beide niet hetzelfde feit bekeken door verschillende brillen?

  Het is inderdaad complex. Dat heb ik geleerd en aan je toegegeven tijdens onze vorige discussie hierover. Maar niettemin kan je concluderen dat het, precies zoals ik in #7 zei (verwijzend naar onze vorige discussie hierover): ”hoe dan ook smakeloos” is om slachtoffers van verkrachting de schuld te geven van hun eigen slachtofferschap.

 14. 19

  @17
  Je hebt mijn vraag nog steeds niet beantwoord, waarom mogen mensen wel erop gewezen worden dat ze een hoog risico lopen om slachtoffer te worden van een inbraak, door bijvoorbeeld, de deur niet op slot te doen?

  Waarom is inbraak wel iets dat vermeden moet worden door voorzorgsmaatregelen te nemen, en verkrachting niet?

  Roekeloos gedrag is een breed begrip, maar dat is geen argument, dan zouden we roekeloos rijden ook uit het wetboek kunnen schrappen. Uit mijn eigen omgeving kan ik wel een heel duidelijk voorbeeld geven van roekeloos gedrag. Een veroordeelde verkrachter, die net vrij is, een slaap plek aanbieden.

 15. 20

  @16: Laat ik het anders formuleren: ik vind jouw analogie heel, heel zwak, omdat voor jou de vrouw die verkracht wordt gelijk staat aan de persoon die zijn huis niet afsluit. En die twee zijn niet identiek.

  Er is een zeer essentieel verschil tussen de twee situaties, namelijk dat in het ene geval een aanslag wordt gedaan op een vrouw en in het tweede geval op het huis. En dat is heel specifiek, maar wel noodzakelijk voor de redenering. Wat dus identiek is aan elkaar, is de vrouw enerzijds en het huis anderzijds.

  Maar nu, de persoon die het huis vergeet af te sluiten, waaraan is die dan aan identiek? (voor zover je daar nog van kunt spreken..). Dat is een lastige, maar ik zou zeggen aan een derde persoon die de verkrachting had kunnen voorkomen. Denk er maar eens over na, dat is een persoon die in het ene geval de inbraak had kunnen voorkomen en in het andere geval de verkrachting.

  Overigens, het is door anderen al gevraagd, maar ik doe dat nog eens: Wat is in jouw ogen roekeloos gedrag van een vrouw? Geef eens een heel concreet voorbeeld. Want misschien zijn er inderdaad situaties denkbaar die ik en anderen over het hoofd zien.

  ** Ik heb daar natuurlijk al over nagedacht :) dus nu we toch bezig zijn met de analogie. Een mooie vrouw met een mini-rokje is zoiets als een heel groot duur huis met gouden dakpannen ;). Daar wil iedereen wel naar binnen.

 16. 21

  @20
  In beide gevallen, is er een risico waartegen simpele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. De vraag die nog steeds niet is beantwoord, is waarom tegen verkrachting geen voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, en tegen inbraak, of andere misdaden wel.

  Het antwoord hierop heb ik in @6 gegeven, verkrachting is veel emotioneler.

  In @19 heb ik een voorbeeld gegeven van roekeloos gedrag. Een ander voorbeeld, zou het lam zuipen zijn op feest waarbij het bekend is dat er foute figuren aanwezig zijn. Of een moord en verkrachting van vorig jaar, waar een gehandicapt meisje in huis werd geplaatst bij een veroordeelde zeden delinquent.

 17. 22

  @19: Mijn geduld raakt een beetje op. Ik geloof niet langer in je goede wil. Op al je vragen, inclusief degene die je nu weer herhaalt, heb ik allang antwoord gegeven. Maar je negeert zowel mijn antwoorden als mijn vragen.

  Toon eerst maar eens beetje goede wil door voor de verandering eens in te gaan op wat ik zeg … tot die tijd negeer ik je.

 18. 23

  @21:“Of een moord en verkrachting van vorig jaar, waar een gehandicapt meisje in huis werd geplaatst bij een veroordeelde zeden delinquent.”

  Hoe roekeloos van dat gehandicapte meisje!

 19. 24

  Geweldig, we gaan van “deur open laten staan” (@8), naar “risico vermijden” (@16), naar “voorzorgsmaatregelen” (@21). De vraag is telkens beantwoord, maar jij wijzigt hem de hele tijd.

  Voorzorgsmaatregelen* mogen van mij gerust getroffen worden, zolang die maar niet leiden tot aantasting van de individuele vrijheid van de vrouwen.

  Want, Thalmann, wat zijn simpele voorzorgsmaatregelen? Als een vrouw zegt: ik wil het niet! dan is het huis afgesloten. Heel simpele voorzorgsmaatregel, niet waar?

  * Voorbeeld, bij mij in het dorp is het heel gebruikelijk dat je als tienermeisje ’s nachts niet alleen naar huis fietst. En als jongen breng je een meisje die alleen moet fietsen naar huis. Niks mis mee.

 20. 25

  @21: In beide gevallen, is er een risico waartegen simpele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. De vraag die nog steeds niet is beantwoord,

  Volgens mij zijn de meeste verkrachtingen in de familiaire sfeer dus jouw “voorzorgsmaatregelen” (vrouwen die minder drinken en kuiser kleden) sorteren daar geen enkel effect.

 21. 26

  Ik hoop maar dat Thalmann zijn identiteit goed beschermt, want de mening die hij hier ten beste geeft, is eigenlijk een vrijbrief om fysiek geweld tegen hem te gebruiken. Daar vraagt ie om, met die mening, dat vrouwen zelf schuldig zijn aan hun eigen verkrachting (tenzij ze een burka dragen misschien).

 22. 27

  @22
  Jij kwam enkel met stromannen aanzetten. Zoals hier @17

  En zeg je nu dat je tegen een kind dat verkracht is achteraf kan zeggen: “Moet je maar niet met vreemden praten!”

  Mijn vraag niet beantwoorden en in plaats daarvan een stroman creëren, van mijn stelling dat vrouwen simpele voorzorgsmaatregelen zouden moeten nemen om verkrachting te voorkomen.

  @24
  Nog steeds is de centrale vraag niet beantwoord, namelijk: Waarom is verkrachting niet iets waartegen voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, en inbraak wel?

  Op mijn vergelijking met een open deur, reageerde je met een woordspeling. Dat is niet een op antwoord mijn vraag.

  @25
  Dat sluit niet alle vormen van voorzorgsmaatregelen uit, ik heb redelijke voorbeelden gegeven.

  @26
  Stoer.

 23. 28

  @27: Dat is geen stroman, maar een doodgewone vraag waarop je gewoon antwoord kan geven. Met ‘ja’ als het zo is, en met ‘nee’ als het niet zo is. Wat is daar moeilijk aan?

  Laat me anders nog even uitleggen waarom ik die vraag stel. Jij stelt dat ‘blaming the victim’ – omwille van zichzelf – niet kwalijk is. Ik vraag je daarom: ook niet in dit geval? M.a.w., om aan te tonen dat er wel degelijk gevallen zijn waarin het overduidelijk wel kwalijk is. En dat moet in vraagvorm omdat ik niet zonder meer kan aannemen dat je het met me eens bent. Echter, in plaats van gewoon antwoord te geven op de vraag of, om dat stapje over te slaan, gewoon eerlijk te erkennen dat er inderdaad gevallen zijn waarin ‘blaming the victim’ wél kwalijk is – omwille van zichzelf – ontwijk je de vraag gewoon. Steeds.

  Nu zelfs door te beweren dat het een ‘stroman’ is.
  Blijkbaar weet je niet wat een stroman is.

  Dus laat me, à propos, meteen even laten zien hoe een echte stroman in vraagvorm eruitziet. Hier, in #19 zeg je: “Waarom is inbraak wel iets dat vermeden moet worden door voorzorgsmaatregelen te nemen, en verkrachting niet?”

  Zie je dat daar een (valse) aanname in staat? Deze: “jullie stellen dat er tegen verkrachtingen geen voorzorgsmaatregelen genomen mogen worden” … ? Terwijl, voor de duidelijkheid, er niemand is die dat zegt. Integendeel zelfs, het is uitdrukkelijk ontkend. Maar dat negeer je steeds en je blijft andermans standpunt maar gewoon opzettelijk verkeerd vertegenwoordigen, en foetert vervolgens tegen die verkeerde vertegenwoordiging.

  Dat, is een stroman.

  ”Mijn vraag niet beantwoorden”

  Ik wees je er net al op dat ik die vraag al lang beantwoord had. Maar op mijn aanwijzen ga je niet in. (Zelfs niet met de vraag: ‘Waar dan?’) Op mijn antwoorden ga je niet in. En op mijn vragen ga je niet in. Nergens ga je op in.

  Wat doe je hier dan eigenlijk? …

  Open gewoon een Word-documentje en ga daarop lekker in jezelf lullen of zo.

 24. 29

  Ik heb even zin op advocaat van de duivel te spelen, komt waarschijnlijk omdat ik er niet tegen kan wanneer mensen onterecht waardeoordelen menen te zien in contrarian overpeinzingen of anderszijds overdreven emotioneel reageren en daardoor de argumenten (goed of fout) missen. Dat is gewoon zo kinderachtig.

  Dus ja, Thalmann heeft ergens wel een punt als hij zegt dat het opmerkelijk is dat onze cultuur verwacht dat mensen hun huis op slot doen, maar een taboe heeft op nadenken over wat de analogie van de deur op slot doen zou zijn bij vrouwen (en mannen!) die risico lopen op verkrachting. Dat is een constatering die je kunt maken zonder te zeggen dat onze cultuur daarin moet veranderen.

  Net als bij huizen op slot doen heeft het met cultuur te maken. In onze cultuur accepteren we de inperking van onze vrijheid die het op slot doen van onze huizen met zich meebrengt, maar we vinden weer niet dat er altijd iemand het huis moet bewaken, dat die grens daar ligt en niet ergens anders heeft natuurlijk veel met praktische zaken te maken (bv. dat, anders dan bij verkrachting, de inbreker meestal een onbekende zal zijn) maar het blijft ook voor een deel afhankelijk van de cultuur.

  Misschien maakt het in de praktijk echter weinig uit: als er wordt ingebroken in een huis dat niet op slot was zit de inbreker nog steeds fout en kan hij nog steeds vervolgd worden, en zal het slachtoffer nog steeds psychologische en medische hulp worden aangeboden. Het enige dat verandert is dat de verzekering eventuele materiele schade niet vergoedt. Bij verkrachting bestaat die laatste component niet (we hebben geen verzerkingen tegen verkrachting in onze cultuur), dus heeft het weinig zin om over “roekeloos” gedrag van de slachtoffers te spreken, behalve als preventieve maatregel voor degenen die bereid zijn een hoeveelheid x persoonlijke vrijheden op te geven voor een y procent lagere kans op verkrachting. x en y zijn voor iedereen verschillend en aangezien we hier niet met verzekeringsclaims te maken hebben is het niet nodig om een officiele grens voor iedereen vast te stellen, dus laten we dat gewoon niet doen en het beperken tot overpeinzingen waarbij ieder individueel kan kiezen wat ze daamee doen.

 25. 31

  @Derpjan: Nee, Thalmann heeft nergens een punt, en dat wordt hier meerdere malen uitgelegd.

  Het is een valse vergelijking, waar de vrouw gelijk wordt gesteld aan een huis dat niet op slot is, waar dus iedereen zonder problemen binnen zou kunnen “lopen”.

  Een betere vergelijking is denk ik een huis dat niet op slot is, maar waar de inwoner gewoon thuis is. Hij betrapt de dief en wordt vervolgens in elkaar geslagen en het huis wordt alsnog leeggeroofd.

  HAD JE JE HUIS MAAR OP SLOT MOETEN DOEN! PRUTSER!

  Maar gelukkig doen we allemaal ons huis op slot als we thuis zijn, dus dat zou ons niet kunnen overkomen, toch?

 26. 32

  En laat ik er duidelijk over zijn, als ik mijn auto/fiets/whatever vergeet op slot te doen, dan nog geef ik de inbreker de schuld en niet mezelf.

  Ik wil mezelf niet op de glijdende schaal begeven van wat kleding is waarbij de “eigen verantwoordelijkheid” van de vrouw kan worden ingezet voor strafvermindering van de dader. Als iedereen zich dan volgens die nieuwe normen gaat kleden wordt op den duur dat weer “onacceptabel” enzovoort, en gaan we dat weer verbieden.

 27. 33

  “En laat ik er duidelijk over zijn, als ik mijn auto/fiets/whatever vergeet op slot te doen, dan nog geef ik de inbreker de schuld en niet mezelf.”

  Sargasso is geen datingsite en je bent hier sowieso anoniem, je hoeft je waarden dus niet constant te herhalen, je hebt gewoon het voordeel van de twijfel (ik ga er iig. niet vanuit dat een willekeurig persoon op Sargasso mensen de schuld van hun eigen verkrachting zou geven). Zoals ik heb geschreven gaat het ook helemaal niet om de schuldvraag, die ligt altijd bij de dader. Over roekeloosheid praten is alleen relevant ter preventie, na het feit heb je er sowieso niets aan.

  “Het is een valse vergelijking, waar de vrouw gelijk wordt gesteld aan een huis dat niet op slot is, waar dus iedereen zonder problemen binnen zou kunnen “lopen”.”

  Dat klinkt als iets dat een advocaat zou zeggen in een rechtszaal om de rechter in verwarring te brengen. Vind je het beter als ik het vergelijk met een gewelddadige overval op iemand die ’s nachts alleen door een donker steegje in Soweto loopt (in zo’n geval zou de reisverzekering toch echt minder happig zijn om materiele schade te vergoeden of ze vragen een hogere premie als ze weten dat je naar Soweto gaat en laten je op die manier betalen voor je roekeloosheid)?

  De persoon (het kan ook een man zijn, dat lijkt overbodig om te zeggen, maar het zeggen verwijdert bij sommige mensen wel wat emotionele oogkleppen, vooral mensen die juist vrouwen zien als kwetsbare dingen die beschermd moeten worden, dat kan zowel vanuit de religieuze als de radfem hoek komen) in kwestie kan wel degelijk preventieve maatregelen nemen, maar aangezien we geen verzekeringen tegen verkrachtingen hebben heeft het geen zin om op landelijk niveau maar op te leggen wat dan precies acceptabele preventieve maatregelen zijn.

 28. 34

  Een vrouw laat “haar deur open staan” als ze willens en weten roekeloos gedrag vertoont.

  Tja, de veronderstelling hierbij is echter dat verkrachting en aanranding vooral in het uitgaansleven en in duistere achterafsteegjes voorkomt.

  Dat is een misvatting. Verreweg het meeste seksueel geweld vindt plaats in de sfeer van familie, vage bekenden of binnen een relatie (Movisie, Seksueel geweld, feiten en cijfers, 2009, 13).

  Kortom, als een vrouw geen ‘roekeloos gedrag’ wil vertonen, moet ze vooral mannen mijden. Mullah Thalmann zou vrouwen het liefst opsluiten in huis… want anders vragen ze er zelf om!

 29. 35

  Mensen moeten sowieso van het idee af dat omdat je niet voorzichtig genoeg geweest bent om een voorval te voorkomen of om aan de voorwaarden voor vergoeding door een verzekeraar te voldoen je dan ook maar meteen schuldig zou zijn. Tuig van de richel maakt die fout om hun eigen gedrag jegens hun slachtoffers goed te praten maar ook nette burgers gaan in die manier van denken mee wanneer ze denken dat zeggen dat iets roekeloos kan zijn gelijk staat aan zeggen dat het slachtoffer zelf (mede)schuldig is (“uitlokking”).

 30. 36

  Het probleem, @derpjan, is uiteindelijk dat zodra “we” er over uit zijn dat sommige vrouwen “niet voldoende doen om een verkrachting te voorkomen” dat weldegelijk een deel van de schuld bij de vrouw legt, en je niet gek moet opkijken dat binnen no-time rechters lagere straffen gaan opleggen aan verkrachters van “onzedelijk geklede” vrouwen.

  Je Soweto-verhaal gaat niet op, omdat dat een zeer specifieke plek is waar het voor iedereen gevaarlijk is. Als je “onzedelijk” gekleed gaat wordt de wereld opeens een Soweto.

  Maar goed. Moet je als homo-stel maar niet hand in hand lopen, als punk maar niet langs een studenten-corps huis lopen, als blogger maar niet al te hard ageren tegen GeenStijl. Want ja he, eigen schuld als je dan wat gebeurt, dat je bedreigd wordt ofzo. Gewoon je mond houden, niet laten zien wie je bent, dan komt alles goed!

 31. 37

  “Het probleem, @derpjan, is uiteindelijk dat zodra “we” er over uit zijn dat sommige vrouwen “niet voldoende doen om een verkrachting te voorkomen” dat weldegelijk een deel van de schuld bij de vrouw legt, en je niet gek moet opkijken dat binnen no-time rechters lagere straffen gaan opleggen aan verkrachters van “onzedelijk geklede” vrouwen.”

  Dan zouden die rechters wel heel krom redeneren en ik heb nog nooit gehoord van een zaak waar een gewelddadige crimineel een lagere straf heeft gekregen omdat het slachtoffer minder voorzorgsmaatregelen dan gebruikelijk nam. Hoe we ineens op “onzedelijke kleding” zijn aangekomen weet ik niet, ik heb geen enkele specifieke maatregel genoemd omdat ik het antwoord ook niet weet, sterker nog “het” antwoord bestaat niet eens, dat is iets wat voor verschillende individuen verschillend zal zijn.

  “Want ja he, eigen schuld als je dan wat gebeurt”

  Heb je uberhaupt iets gelezen dat ik hier heb geschreven, heb ik niet herhaaldelijk gezegd dat het helemaal niet om de schuldvraag gaat, dat de dader altijd schuldig is en praten over risico’s alleen maar preventief nut heeft en alleen voor degenen die kiezen preventieve maatregelen te nemen ten koste van hun persoonlijke vrijheden?

 32. 38

  @27: Dat sluit niet alle vormen van voorzorgsmaatregelen uit, ik heb redelijke voorbeelden gegeven.

  De voorbeelden die jij hebt gegeven slaan op (het voorkomen van) verkrachting door vreemden. Hoe kan je voorzorgsmaatregelen nemen om verkrachting door vrienden en familieleden te voorkomen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren