1. 1

  Het is altijd een beweging geweest, die voor de belangen van een kleine elite op kwam, terwijl ze zich voordeed als een beweging, die voor de belangen van de kleine man op kwam. Die hebben we hier in NL ook hoor. Partijen die voor de verkiezingen allerlei beloftes doen, die de kleine man aanspreken, en die na de verkiezingen meteen een rechtse elite regering gedogen, bijvoorbeeld.

 2. 2

  De tea party komt op voor libertariers en conservatieven die tegen Obamanisme zijn, die kunnen zowel rijk als arm zijn. Dit is geen bedrog.

 3. 3

  show that FreedomWorks has indeed become dependent on wealthy individual donors to finance its growing operation

  Dat is een keuze die ze hebben moeten maken. Als verzameling kleine beweginkjes versnipperd blijven of de gebleken invloed proberen te verzilveren door een organisatie op te bouwen. Voor dat laatste is meer geld nodig dan een handjevol activisten kan opbrengen. Uiteindelijk zullen die activisten weer afhaken omdat die niet de kar voor een paar rijke organisaties willen gaan trekken.

 4. 5

  De USA Tea Party heeft altijd een spontane en fatsoenlijke indruk op mij gemaakt.

  Bevestiging van die impressie vind ik in de massale TP betoging toen in Washington DC. Bij afloop ervan werd op het achtergelaten terrein nauwelijks of geen rotzooi achtergelaten. Een afgeleid bewijs, maar sterk.

  Ook was de betoging niet ‘georganiseerd’ (in elkaar gezet) op de wijze van de vakbonden die de TP demonstratie daar wilden imiteren, of zeg maar kapen. Hun demonstratie faalde. Fotomanipulatie moest dat voor het TV-publiek verbergen.

  Dat geldschieters de TP zouden hebben gesteund, behoeft met haar verdiende status niet in strijd te zijn. In de USA stinkt kapitaal geld minder dan hier. Leugenaars!

 5. 6

  TP was altijd al een astroturf beweging, met dank aan onder andere de Koch Brothers. Op eigen kracht hadden ze het nooit kunnen organiseren met al die lood-vergiftiging.

 6. 7

  De USA Tea Party heeft altijd een spontane en fatsoenlijke indruk op mij gemaakt. (…) Bevestiging van die impressie vind ik in de massale TP betoging toen in Washington DC. Bij afloop ervan werd op het achtergelaten terrein nauwelijks of geen rotzooi achtergelaten.

  Zeg HPax (@5), dat mooie glimmende demonstratieterrein daar bij Neurenberg dat er na elke demonstratie weer uitzag als nieuw, dat waren zeker ook spontane en fatsoenlijke mensen?

 7. 8

  Na het lezen van @5 wilde ik een vlammend betoog schrijven waarin ik de punten die de schrijver in dat comment ten berde bracht punt voor punt zou fileren. Toen bedacht ik me dat de schrijver HPax is en dat het schrijven van een dergelijk betoog enkel verspilde moeite zou zijn.

 8. 10

  Is het niet gewoon een vorm van gemeenschapszin dat de rijken verreweg het meeste financieel bijdragen?

  Is het niet het aloude sterkste schouders principe? Iets meer vrijwillig dat de fiscus die een deel gewoon opeist.

 9. 11

  Gladiool c 6 ‘TP was altijd al een astroturf beweging,’ enz
  Frankw c 7 ‘dat mooie glimmende demonstratieterrein daar bij Neurenberg dat er na elke demonstratie’ enz.

  Hoe haal je het in je hoofd om met Neurenberg aan te komen zetten? Of dacht je aan OWS, maar schreef je per ongeluk TP? Dan begrijp ik het – wat een zooitje, hè die OWS – wel een beetje, maar vind ik het nog steeds ietwat te extremistisch.

  Ik zie het zo. Massa-demonstraties adresseren zich meestal aan regeringen, voor meer geld geven, meer werk, gratis gezondheid, opheffing armoede, minder racisme enz. Het zijn wat men noemt egoïstische acties van het gewone volk die zich tegen bepaalde poltieke partijen aanvleien, bijna altijd linkse, socialistische, in casu de Democratische in de USA. Of dat soort partijen kopen, kapen of organiseren die acties.

  Demonstraties in dit genre komen zo vaak en frequent voor dat hoor je er en passant van één, je haar gevoelsmatig, automatisch onder ‘links’ rubriceert. Bijna altijd terecht.

  De TP was anders, altruïstisch, dacht over de generaties heen. Linkse, corrupte Pelosi uit Frisco schrok zich lam en noemde het basisdemocratisch gehalte van de PT ‘astroturf’. In ongeremdheid en ongerijmdheid benadert haar ‘astroturf’ frankw’s ‘Neurenberg’.

  Betraptheid in de valsheid van de eigen vastgeroeste ideologische verwachtingen, leidt bij veel types tot uitingen van monsterachtige kaliber. Confrontatie – ongewilde, onverwachte -met de eigen grove Leugen, brengt dat met zich mee.

 10. 12

  Ohhh HPax, dat ik me ooit nog eens zulke mooie complimenten van jou, juist jou mag laten welgevallen
  monsterachtige confrontatie met de eigen grove leugen
  En dat naar aanleiding van een simpel godwinnetje om de potsierlijkheid van je stellingname te illustreren.
  Mijn avond kan al niet meer stuk :)

 11. 14

  Bevestiging van die impressie vind ik in de massale TP betoging toen in Washington DC.

  Hoe kwamen al die drommen mensen toch op hun bestemming in Washington DC? Antwoord: ze werden daarheen gereden in bussen, zoals deze onder de vlag van de Tea Party Express

  [img]http://i2.cdn.turner.com/cnn/2011/images/08/27/t1larg.tpexpress.aug27.jpg[/img]

  De Tea Party Express is echter geen ‘spontaan’ initiatief, maar een politiek propagandainstrument dat is opgezet door Republikeinse lobbyisten met hun eigen politieke pr-bureau: Russo Marsh & Rogers. Dit bureau heeft allerhande politieke campagnes en actiecommitees opgezet, zoals ‘Our Country Deserves Better’, ‘Move America Forward’, en ‘The ‘Defend Reagan Committee’.

  Dergelijke politieke actiecommitees (PAC’s) – lees: genoemde lobbyisten – gaan vervolgens rond bij hyperconservatieve miljonairs en door hen opgerichte stichtingen teneinde om geld te bedelen. Zij doen zij het organisatiewerk, en hun pr-/politieke adviesbureau strijkt vervolgens het geld op:

  Russo Marsh and Rogers has been a financial beneficiary of Tea Party Express’ success. According to Federal Election Commission filings, more than 75% of the money spent by the PAC, about $1 million out of $1.3 million spent, went to Russo, Marsh or King Media Group, which has close ties to Russo.

  De massa’s boze individuen die zich laten inschrijven voor zo’n bustournee zijn niet meer dan opvulling.

  En dit is nog maar één voorbeeld één initiatief van zo’n politiek actiecommittee, waarmee dergelijke ‘spontane’ betogingen worden georganiseerd.

 12. 16

  Wat maakt het nou uit of ze wel of niet ‘grass roots’ zijn? Dat was een label van authenticiteit, zoals er ook ‘zoals grootmoeder ze ooit maakte’ op een pak koekjes staat. Dat kenmerk is blijkbaar al een beetje aan het verbleken.

  Maar so what, hun doel was niet om grass roots ze zijn maar om invloed uit te oefenen. Het was op zich al een bedenkelijke club en het is dan ook raar dat ze nu de maat worden genomen om zoiets onbelangrijks. Het is alsof een supermarkt vergiftigde spullen verkoopt en je gaat zitten zeuren om de kleuren van hun logo.

 13. 17

  @Kalief: het maakt wel degelijk uit omdat de Tea Party die grass roots als legitimering gebruikt: “onze idealen mogen op weerstand stuiten maar ze worden wel door een groot gedeelte van ons volk gedeeld!” Dat is dus gelogen.

  Als jouw vergiftigdekoekjesbakker zich verschuilt achter “het is allemaal niet giftig want ik heb een Groen Vinkje dus is het goed” dan is het wel degelijk zinvol om aan te tonen dat het Bureau van Groene Vinkjes (hoe heet die club ook alweer) dat Vinkje helemaal niet heeft verstrekt.

 14. 19

  De TP is ontstaan – hoe ze er nu voorstaat, weet ik niet – als een uitzonderlijke massa-beweging: massaal, civiel, altruïstisch, patriottistisch, basisdemocratisch. Pelosi’s radeloze ‘astroturf’ vóóraf, gerelateerd aan het ontstaan van OWS áchteraf, mogen als symbolische vindicaties daarvan gelden.

  Andere bevestigingen van de kwaliteit van de TP zijn te vinden in de uitslag van de USA verkiezingen voor de Senaat 2010 en de onverwachte overwinning 2010 van Scott Brown als Gouverneur van Massach. SB in 2012 door 32% Cherokee Warren verslagen. Maar ja, Obama won ook.

  Rijke mensen worden opgevoerd om de TP in discrediet te brengen. Welnu, hun invloed op de TP sluit ik niet uit. Maar die bij voorbaat als slecht te veroordelen, lijkt mij een gevalletje etnocentrisme. Rijken in de USA vervullen een andere functie dan bij ons. Die uit de States begiftigen levend of per testament Universiteiten, dierenasiels, musea enz. Laten we ze dankbaar zijn. Alt.Johan heeft dat in zijn c 10 goed gezien; zijn Sargo-‘rating’ bewijst het. Denk aan het Griekse Liturgie.

  Wij hier in Europa moeten ons antichrematisme eens gaan deponeren, d.w.z. ophouden rijke mensen gemeen te vinden. Het is fijn om rijk te zijn. Het gaat er maar om wat ze met hun geld doen. De Staat verbetert ze niet.

 15. 20

  @Hpax Waarom laat je je niet uit over het huidige grass roots gehalte van de TP? En waarom ga je in de verdediging qua rijken?
  Laat ik het anders formuleren: ben je er voorstander van dat een kleine minderheid, omdat ze nu eenmaal meer geld hebben dan andere, een heel grote invloed krijgen op het politieke spel?
  Hoe democratisch is dat?

 16. 21

  @ 20
  Bedankt voor je snelle reactie.

  Vanaf haar ontstaan heb ik de TP niet minitieus gevolgd. In de 1e alinea van mijn c 19 komt dat tot uitdrukking. Gezien het verlies van Scott Brown en de herkiezing van Obama lijkt haar invloed verlopen.

  Dat meer geld = meer invloed betekent, is een feit. Zo had Obama het zonder ruime fondsen niet gered. Democratie zonder veel geld kan kennelijk. Geeft niet, als de beste kandidaat maar wint.

  Veel geld mag of moet dus, democratisch en in het algemeen. En mocht de TP daaronder zijn bedolven, is dat eventuele feit in z’n eentje geen reden om aan de waarheid van TP’s motieven en de oprechtheid van haar ambities te twijfelen.

  Iets anders is dan of echte Democratie = een zonder geld ‘grass root democracy’ kan bestaan. Ik denk van niet. Volgens Borges is Democratie een mythe. Ik geloof hem, maar ook in die D-mythe. Zonder Geloof = zelfbedrog kunnen we niet leven.

  Ten slotte: rijken haten, ze verdacht maken omdat ze rijk zijn, veracht ik, o.m. als zicht op de werkelijkheid benemend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren