Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2015

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - Omdat de uitslagen verspreid staan, verzamelen we hier de linkjes naar de diverse pagina’s of plaatsen we een kopie van de uitslagen.
De uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2015 vindt u op deze pagina.

De Waterschappen staan op alfabetische volgorde. Gebruik zoeken (ctrl-f of cmd-f) om uw Waterschap te vinden.
Voorlopige opkomstpercentage over alle waterschappen heen is 43,99% tegen 22,68% in 2008.

Laatste update: 20 maart 2015: 17:45 uur.

Aa en Maas

Voorlopige uitslag.

Voorlopige opkomst: 40,75%

Voorlopige zetelverdeling:
CDA: 7
Water Natuurlijk: 6
VVD: 4
PvdA: 2
Algemene Waterschapspartij: 2
50Plus Partij: 2

Op maandag 23 maart om 10 uur maken we de definitieve uitslagen bekend, inclusief de uitslagen op kandidatenniveau.

Amstel, Gooi en Vecht

Uitslag met plaatjes

Opkomst 40,99%

Voorlopige uitslag:
Water Natuurlijk: 3
PvdA: 4
VVD: 4
CDA: 2
PvdD: 2
50Plus: 1
De Groenen: 1
—-
Bedrijven: 3
Ongebouwd: 3
Natuurterreinen: 1

Brabantse Delta

Partij Stemmen voorlopige aantal zegels
VVD 43.234 4
CDA 42.762 4
Ons Water 41.685 4
West-Brabant Waterbreed 30.285 3
Water Natuurlijk 26.570 3
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 24.385 3
50PLUS 20.947 2
Algemene waterschapspartij 9.845 1

Delfland

Voorlopige uitslag
Opkomst 43%
Zetels:
Algemene Waterschapspartij: 4
VVD: 4
PvdA: 3
CDA: 3
Water Natuurlijk: 3
Partij voor de Dieren: 2
50Plus: 1
CU/SGP: 1

De Dommel

Voorlopige uitslag

Water Natuurlijk 6
CDA 5
PvdA 4
Werken aan Water 1
VVD 4
Algemene waterschapspartij 1
Tilburgse Volkspartij (TVP) & Ouderen NU 0
50Plus 2

Het opkomstpercentage is 38,79%. Dit percentage ligt fors hoger dan 6 jaar terug. Toen was de opkomst 19,07%. De waterschapsverkiezingen vonden tegelijk plaats met de verkiezingen van Provinciale Staten.

Wetterskip Fryslân

In totaal hebben 258.589 inwoners uit Fryslân en het Groninger Westerkwartier hun stem uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 50,1 %. Bij de laatste, schriftelijke verkiezingen in 2008 bedroeg dit 27,9 %. Aan de verkiezingen deden 10 partijen mee.

Voorlopige uitslag.

Uitslag waterschapsverkiezingen Wetterskip Fryslân
Lijst Partij Lijsttrekker

% van de stemmen

Zetels 2015 (voorlopig)

2008

1 Water Natuurlijk Jager-Wöltgens, M.A.J. (Marian)

12,95

3

3

2 PvdA van Asten, H.C.G. (Henni)

12,75

2

3

3 CDA de Winter, B. (Bé)

17,66

3

3

4 Lagere Lasten Burger de Jong, S (Sjerp)

9,91

2

3

5 Bedrijf, Boer en Burger Elshof, T. (Trienke)

6,96

1

2

6 FNP van der Meer, S.D. (Sake)

12,79

2

2

7 VVD Tamminga, L. (Lieuwe)

9,51

2

1

8 ChristenUnie Ferwerda, R. (Rein)

7,40

2

1

9 50Plus Wiersma, T. (Theun)

4,10

10 Partij voor de Dieren Scheper, T. N. (Theo)

5,96

1

Volledig overzicht (voorlopig)

Groot Salland

Voorlopige uitslag

Opkomstpercentage: 49%

Voorlopige uitslag: aantal zetels per partij (t.o.v. 2008)
Water Natuurlijk 5 zetels (-1)
CDA 3 zetels (-1)
ChristenUnie 3 zetels (+1)
Sallandse Gemeentebelangen 2 zetels (-)
SGP 1 zetel (-)
VVD 2 zetels (+1)
Algemene Waterschapspartij 1 zetel (-).

Hollandse Delta

Voorlopige uitslag (in plaatje)

Opkomstpercentage: 43,9%
Zetels:
WHD: 6
CDA: 3
PvdA: 2
WN: 2
VVD: 2
SGP: 2
HDN: 1
CU: 1
50Plus: 1
AWP: 1

Hollands Noorderkwartier

Voorlopige uitslag (18 van de 31 gemeenten)

Water Natuurlijk: 4 zetels (thans 4)
CDA: 4 zetels (thans 3)
PvdA: 3 zetels (thans 3)
VVD: 4 zetels (thans 3)
Groen Water & Land: 5 zetels (thans 3)
Boeren Burgers Waterbelang: 1 zetel (thans 3)
Algemene Waterschapspartij:1 zetel (thans 2)
50PLUS: 1 zetel (thans 0)

Hunze en Aa’s

De voorlopige uitslag van de verkiezingen is bekend gemaakt. In ons gebied was het opkomstpercentage 47,4%
Hieronder een overzicht van de voorlopige zetelverdeling:

Water Natuurlijk 4
CDA 2
PvdA 2
Partij voor de Dieren 2
VVD 2
Algemene Waterschapspartij 2
ChristenUnie 1
50PLUS 1

Noorderzijlvest

Partij Aantal zetels 2015 Aantal zetels 2008
Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen 2015
Water Natuurlijk 4 4
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2 3
CDA 2 2
Betaalbaar Water 2 2
ChristenUnie 2 2
VVD 2 1
50Plus 0
Algemene Waterschapspartij (AWP) 1
Partij voor Mens en Spirit (MenS) 0
Partij voor de Dieren 1

Werk aan water had in 2008 twee zetels. Bij de verkiezingen in 2015 deden ze niet mee.

49,6% van de stemgerechtigden heeft gestemd voor het nieuwe waterschapsbestuur. Bij de vorige verkiezingen, in 2008, was dit 25,6%.

Peel en Maasvallei

Voorlopige uitslag.

Opkomstpercentage: 40%

Zetels:
1 Waterbelang Land van Weert en Leudal 4
2 Waterbelang Horst-Helden-Beesel 2
3 Waterbelang Venray en Maasduinen 3
4 Water Natuurlijk 3
5 Waterbelang Venlo 2
6 VVD 1
7 50PLUS 1

Gekozen kandidaten
Lijst 1 Waterbelang Land van Weert en Leudal
Van Iersel, Ad 9472
Stribos, Henk 3565
Bongers, Thieu 3429
Alofs, Nadine 2284

Lijst 2 Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Driessen, Ger 7636
Selen, Sjaak 3068

Lijst 3 Waterbelang Venray en Maasduinen
Dupont, Rein 7479
Felling, Bert 2961
Witjes, Theo 2641

Lijst 4 Water Natuurlijk
Roelofs, Sjraar 6890
Kersten, Joke 2754
Van Dijck, Henk 737

Lijst 5 Waterbelang Venlo
Stelder, Paul 8469
Hermans, Wiel 2510

Lijst 6 VVD
Maesen, Frans 5066

Lijst 7 50PLUS
Van den Borne, Jos 4451

Reest en Wieden

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen 2015*
Partij Aantal zetels 2015 Aantal zetels 2008
CDA 3 4
VVD 3 (1 restzetel) 1
Water Natuurlijk 2 3
P.v.d.A 2 2
Algemene Waterschapspartij 2 1
ChristenUnie 2 (1 restzetel) 1
50PLUS 1

Opkomst
49,4 % van de stemgerechtigden heeft gestemd voor het nieuwe waterschapsbestuur. Bij de vorige verkiezingen, in 2008, was dit 29,4%

Rijn en IJssel

Voorlopige uitslag.

Opkomstpercentage 44,9% (was 24%)

Zetelverdeling:

Zetelverdeling algemeen bestuur op basis van voorlopige verkiezingsuitslag d.d. 19 maart 2015
2015 2008 2015 2008
CDA 6 5 Vereniging Kleine Kernen 1 1
Water Natuurlijk 5 4 Algemene Waterschapspartij 1 1
PvdA 3 4 Ondernemend Waterschap 0
VVD 3 3 50PLUS 1
Vrienden vd Berkel 2 3 Ondernemend Oost Nederland* 1
* OON heeft niet meegdaan in 2015, maar wel in 2008
Geborgde zetels
Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) 3 3
Vereniging van bos- en tuineigenaren 2 2
Kamers van Koophandel 3 3

Rijnland

Voorlopige uitslag (24 van de 31 gemeenten)

Opkomst 46% (was 22,6%)

Voorlopige en definitieve uitslag
Op maandag 23 maart om 10.00 uur maakt Rijnland de definitieve verkiezingsuitslag bekend. In absolute stemmen en zetels ziet de voorlopige uitslag er zo uit:

Partij 2015
% zetels +/-
CDA 17,9 4 -1
VVD 20,7 4
Water Natuurlijk 13,5 3 -1
PvdA 12,5 3
Algemene Waterschapspartij 10,4 2
ChristenUnie/SGP 8,5 2 +1
Partij voor de Dieren 9,6 2 +1
Partij voor Mens en Spirit 1,1 0
50Plus 5,8 1 +1
Overige partijen -,- -1

Rivierenland

Donderdagochtend 19 maart: dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland presenteert de voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen op lijstniveau. Wat opvalt: de opkomst is hoog. 45,3 % van de kiesgerechtigden is naar de stembus gegaan en heeft zijn stem voor het bestuur van het waterschap uitgebracht. Dat betekent praktisch een verdubbeling ten opzichte van de opkomst van 2008. Toen was de opkomst 23,2%.

Partij Aantal stemmen Zetels nu Verschil 2008
CDA

60.599

4

0

Water Natuurlijk

42.180

3

0

PvdA

41.955

3

0

Lokale Regiobelangen Rivierenland

32.326

2

-1

Algemene Waterschapspartij

22.801

1

-1

SGP

29.296

2

0

VVD

39.759

3

+1

ChristenUnie

20.435

2

0

Fractie Huiseigenaren

11.479

0

-1

Partij voor de Dieren*

22.536

1

+1

PSP ‘92*

5.786

0

0

50 PLUS*

14.186

1

+1

Totaal stemmen op kandidaten Aantal kiesgerechtigden
Waterschap Rivierenland: 778.849

343.338

Ongeldige stembiljetten

2.043

Blanco stembiljetten

7.325

Totaal stembiljetten in de stembus

352.706

Roer en Overmaas

Voorlopige uitslag (pdf)

Opkomstpercentage: 29,8%

Zetels (tussen haakjes 2008):
Waterbelang Parkstad: 4 (3)
Waterbelang Westelijke mijnstreek: 2 (3)
Water Natuurlijk: 3 (3)
Waterbelang Heuvelland: 2 (2)
Waterbelang Maastricht: 1 (2)
Waterbelang Midden-Limburg: 2 (1)
VVD: 1 (2)
50Plus: 1 (-)

(Restzetels gingen naar Water Natuurlijk, VVD en 50Plus)

Scheldestromen

Opkomst: 48,1%

Tabel.

Politieke partij Zetels 2015 Stemmen 2015 Zetels 2010 Stemmen 2010
Waterschapspartij
Zeeuws-Vlaanderen
3 18025 3 15465
SGP 3 20198 4 14885
CDA 4 21383 3 13602
VVD 3 16486 3 12868
Partij voor Zeeland 3 16496 2 10914
PvdA 2 15033 2 10898
Water Natuurlijk 2 12415 2 10492
ChristenUnie 1 9836 1 6212
Algemene Waterschapspartij
Zeeland
1 6924 1 3930
50Plus 1 7390
Aantal zetels / totaal
aantal stemmen
23 144186 21 99794

Schieland en de Krimpenerwaard

Woensdag 18 maart 2015 hebben 185.614 stemgerechtigden een stem uitgebracht voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap. Dit betekent een opkomst van 40,81 procent. De meeste stemmen gingen naar de VVD. In 2008 was de opkomst 20,73 procent. Maandagochtend 23 maart 2015 stelt het stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vast. Het nieuwe bestuur wordt op donderdagavond 26 maart 2015 geïnstalleerd.

Lijst

Stemmen

Percentage

Zetels
2015

Zetels 2008

Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

28.960

15,60 %

3

4

Lijst 2 VVD

34.933

18,82 %

4

4

Lijst 3 Water Natuurlijk

30.526

16,45 %

4

4

Lijst 4 CDA

21.867

11,78 %

3

3

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

20.198

10,88 %

2

3

Lijst 6 DWLK & Schieland: Helder als water

12.900

6,95 %

1

2

Lijst 7 Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer

9.064

4,88 %

1

1

Lijst 8 Algemene Waterschapspartij

12.283

6,62 %

1

Lijst 9 50PLUS

14.883

8,02 %

2

De Stichtse Rijnlanden

Water Natuurlijk is de winnaar van de waterschapsverkiezingen van De Stichtse Rijnlanden. De partij behaalde 6 zetels (van de 23) in het algemeen bestuur, evenveel als in 2008. De VVD behaalde één zetel meer dan in 2008 en komt nu op 4 zetels. Opvallende stijger is de Partij voor de Dieren, die van 1 naar 3 zetels gaat. De opkomst van 47 % overtrof alle verwachtingen. Bij de vorige (schriftelijke) verkiezingen in 2008 bracht maar 21,4% van de kiesgerechtigden in De Stichtse Rijnlanden zijn stem uit.

Zetelverdeling
De (voorlopige) zetelverdeling is als volgt (tussen haakjes het aantal zetels in 2008)

1. Water Natuurlijk: 6 (6)
2. CDA: 3 (4)
3. PvdA: 3 (3)
4. VVD: 4 (3)
5. Waterschap@inwonersbelangen: 1 (2)
6 Algemene Waterschapspartij: 1 (2)
7. Christen Unie: 1 (1)
8. SGP: 1 (1)
9. Partij voor de Dieren: 3 (1)

Vallei en Veluwe

Donderdag 19 maart heeft dijkgraaf Tanja Klip-Martin de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Vallei en Veluwe bekend gemaakt. De opkomst voor de waterschapsverkiezingen in Waterschap Vallei en Veluwe bedroeg 50,05%.

Op basis van de voorlopige telling is de uitslag in zetels en absolute stemmen:

Zetels
Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe
PvdA 3
ChristenUnie 3
Water Natuurlijk 3
Staatkundig Gereformeerde Partij 3
50Plus 1
CDA 3
VVD 3
AWP Vallei en Veluwe 2
Lokaal Waterbeheer 2

Vechtstromen

Geen verkiezingen

Zuiderzeeland

Voorlopige uitslag.

Opkomstpercentage: 41,2%

Voorlopig aantal zetels per partij (tussen haakjes zetels 2008)
Water, wonen en Natuur 6 (6)
Werk aan Water 2 (3)
CDA 2 (2)
Algemene Waterschapspartij 2 (2)
VVD 2 (2)
ChristenUnie 1 (2)
SGP 1 (-)
SOPLUS 2 (-)

Reacties (12)

#1 P.J. Cokema

Jee, goed (en veel) werk!
De NOS vroeg zich af: “waar blijft de uitslag van de waterschapsverkiezingen?”
Nou, hier dus.

 • Volgende discussie
#2 Trijntje

Mooi, deze verzameling.
Opvallend: niet alle waterschappen geven een vergelijking met de vorige verkiezingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

Compleet nu. Pfff.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zuiver

Formidabel @Steeph.

Wonderbaarlijk ook dat zoiets als waterschap afgemeten wordt in partijpolitiek. Zetelverdeling. Alsof een overstroming een partijpolitieke gebeurtenis is!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

In beide Limburgse waterschappen een opkomst van minder dan 40%, dat betekent dat er ruim 11% minder stemmen in die bus gingen dan in de PS-bus er direct naast. Daarnaast haalde het CDA in beide waterschappen een bijna 2/3e meerderheid (11 van de 16 zetels), dankzij de truc met het opvoeren van meerdere kieslijsten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inca

@4, bepaalde keuzes zijn natuurlijk wel degelijk politiek: waar geef je prio aan: landbouw, natuur, recreatie? Bepaalde gebieden als overloop gebruiken of niet? Meer belasting heffen om meer gebieden droog te houden, of op een bepaald moment sommige dingen laten schieten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hieronymus

Is er wat bekend over ongeldige /blanco stemmers ? Ik vermoed relatief veel ‘protest’ stemmen tegen de verkiezing an sich. (zie ook @4)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zuiver

@6: Ja, maar die keuzes zijn volgens mij toch echt niet aan het waterschap. In mijn optiek is het waterschap ondergeschikt aan de bestemmingsplannen. Ze zullen ongetwijfeld geraadpleegd worden bij het maken van die plannen, betreffende technische haalbaarheden en zo. De politieke richting heeft dan denk ik alleen invloed op ‘het oor laten hangen naar’.

Het waterschap is uitvoerend, geen politiek orgaan.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap
http://www.waterschappen.nl/

Dat de projecten politiek gevoelig kunnen zijn is een ander issue.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Fokko

Bij Amstel, Gooi en Vecht is de voorlopige zetelverdeling om een of andere reden gebeurt zonder restzetels. Er zijn dus nog 6 restzetels te verdelen. In mijn berekening gaan die naar
Water Natuurlijk, PvdA, VVD, CDA, PvdD en de Socialistische Waterschapsvereniging. Hierbij neem ik aan dat de restzetels verdeeld worden als bij een gemeente met evenveel zetels (wat ik niet gecontroleerd heb).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Inca

@8, het idee dat je bij een uitvoerend orgaan geen inhoudelijke beslissingen neemt die ook politiek zijn is verkeerd.

En zeker geven bestemmingsplannen grenzen aan de mogelijkheden… maar hoe je binnen die grenzen opereert is aan de waterschappen zelf. Op een aantal punten zijn geen simpele goede of foute antwoorden maar afwegingen tussen verschillende uitgangspunten, en dat is, ook in een uitvoerend orgaan, gewoon een keuze waarbij het logisch is dat de mensen die ermee te maken kunnen er ook invloed op kunnen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Witpaard

@5: Misschien heeft dat iets te maken met het feit dat die waterschappen worden samengevoegd in 2017

 • Vorige discussie