Vrije verkiezingen

Gisteren ging de Rijksoverheidscampagne voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van start. Bemoeienis van het Rijk met regionale politiek? Nee, het is de inmiddels rituele bewustwordingscampagne ‘Elke stem telt’, die er toe moet bijdragen dat zoveel mogelijk stemgerechtigden daadwerkelijk gaan stemmen. En dat de kiezers zich kunnen informeren over wat nu eigenlijk Provinciale Staten en waterschappen zijn. Wie zich ergert aan het verschijnsel dat wat eigenlijk regionale verkiezingen zijn, het vehikel wordt van landelijke politiek, gaat voorbij aan het feit dat de Provinciale verkiezingen tot een nieuwe Eerste Kamer moeten leiden. En dus gaat Rutte de boer op, zogenaamd om zijn provinciale collega’s te promoten, in werkelijkheid om zieltjes voor het kabinetsbeleid te winnen.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Eric Heupel (cc)

Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2015

DATA - Omdat de uitslagen verspreid staan, verzamelen we hier de linkjes naar de diverse pagina’s of plaatsen we een kopie van de uitslagen.
De uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2015 vindt u op deze pagina.

De Waterschappen staan op alfabetische volgorde. Gebruik zoeken (ctrl-f of cmd-f) om uw Waterschap te vinden.
Voorlopige opkomstpercentage over alle waterschappen heen is 43,99% tegen 22,68% in 2008.

Laatste update: 20 maart 2015: 17:45 uur.

Aa en Maas

Voorlopige uitslag.

Voorlopige opkomst: 40,75%

Voorlopige zetelverdeling:
CDA: 7
Water Natuurlijk: 6
VVD: 4
PvdA: 2
Algemene Waterschapspartij: 2
50Plus Partij: 2

Op maandag 23 maart om 10 uur maken we de definitieve uitslagen bekend, inclusief de uitslagen op kandidatenniveau.

Amstel, Gooi en Vecht

Uitslag met plaatjes

Opkomst 40,99%

Voorlopige uitslag:
Water Natuurlijk: 3
PvdA: 4
VVD: 4
CDA: 2
PvdD: 2
50Plus: 1
De Groenen: 1
—-
Bedrijven: 3
Ongebouwd: 3
Natuurterreinen: 1

Brabantse Delta

Partij Stemmen voorlopige aantal zegels VVD 43.234 4 CDA 42.762 4 Ons Water 41.685 4 West-Brabant Waterbreed 30.285 3 Water Natuurlijk 26.570 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 24.385 3 50PLUS 20.947 2 Algemene waterschapspartij 9.845 1

Delfland

Voorlopige uitslag
Opkomst 43%
Zetels:
Algemene Waterschapspartij: 4
VVD: 4
PvdA: 3
CDA: 3
Water Natuurlijk: 3
Partij voor de Dieren: 2
50Plus: 1
CU/SGP: 1

De Dommel

Voorlopige uitslag

Water Natuurlijk 6 CDA 5 PvdA 4 Werken aan Water 1 VVD 4 Algemene waterschapspartij 1 Tilburgse Volkspartij (TVP) & Ouderen NU 0 50Plus 2

Het opkomstpercentage is 38,79%. Dit percentage ligt fors hoger dan 6 jaar terug. Toen was de opkomst 19,07%. De waterschapsverkiezingen vonden tegelijk plaats met de verkiezingen van Provinciale Staten.

Provinciale Staten verkiezingen – Live blog

Samen met u, beste lezers, monitoren we in dit live blog de verkiezingen van vandaag. Hoe verlopen ze in uw provincie? Drukte bij uw stembureau? Onrechtmatigheden in de stemlokalen gespot? Wat stemde u vandaag? Verloopt het stemmentellen wel goed? Wordt het een landelijke verkiezing of stemmen kiezers gewoon “provinciaals”? En verder elke relevant en leuk nieuwtje dat maar te melden heeft.
Volg de uitslagen hier op Sargasso.

Update 0:48 u.:
De uitslagen hier op Sargasso worden nog steeds bijgewerkt. Laatste stand om 0:20 uur en op basis van 43% van de stemmen. Interessant om te zien dat D66, SP, CU, PvdD, 50Plus en PvdA samen richting 37 tot 38 zetels kruipen. Zal dat morgen nog zo zijn? Er zijn immers nog heel wat stemmen te tellen.

Bij de NOS probeerde Rutte zijn goede gezicht te houden. Volhouden dat hij op de goede koers zit, dat zijn koers voortgezet moet worden. Emile Roemer wees hem er terecht op dat de uitslag iets anders zegt.

We houden het hier voor gezien. In de reacties kunt u rustig verder, evenals in het Sargasso café, van waaruit u natuurlijk ook een blik werpt op de uitslagen die onze hardwerkende redacteur bijhoudt.

Update 0:10 u.:
Het tellen van de stemmen verloopt behoorlijk traag. Rond de 17% van de stemmen zijn geteld. Een belachelijke hoeveelheid om daar al te harde consequenties uit te trekken.  Maar we verwachten geen schokkende wijzigingen in de trend.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Eric Heupel (cc)

Decentralisatie in reces of in impasse?

Waar het kabinet tijdens het reces zich ook eens op mag bezinnen, is hoe het nu verder moet met decentralisatieplannen. De overheveling van taken naar gemeenten, provincies en waterschappen lijkt in een impasse geraakt te zijn, na de botsing tussen gemeenten en Rijk begin juni. Een meerderheid der gemeenten stemde slechts in met een gedeeltelijk Bestuursakkoord. Bij monde van minister Donner verklaarde het kabinet dat er dan helemaal geen akkoord was.
De gemeenten gingen niet akkoord met de sociale paragraaf, waarin hun toekomstige taken op gebied van de sociale werkvoorziening, reïntegratie en de wet Werken naar Vermogen waren geregeld. Het grote bezwaar was dat het Rijk wel de taken overhevelde, maar niet het benodigde geld.

Zo groot als de heisa was bij de gemeenten, zo rustig lijkt het bij de provincies. Zeven provincies hebben ingestemd met de ondertekening van het akkoord. Vijf zijn echter tegen. Hoe kan het dat de verhoudingen hier anders liggen dan bij de gemeenten?
Dat heeft vooral te maken met hoe afspraken over sommige onderdelen binnen het akkoord zijn vastgelegd. Bij de gemeentelijke afspraken was het voor elk onderdeel slikken of stikken. Bij de provincies waren een paar deelakkoorden nog niet uitonderhandeld, toen in februari het de handtekeningen van de diverse partners werden gezet.

Foto: Eric Heupel (cc)

Leve het Waterschap!

waterpeilAls je als toekomstige bestuurspartij een beetje indruk wilt maken, moet je vooral stoere taal gebruiken. Het woord afschaffen is zo’n voorbeeld van stoere taal. Op partijcongressen willen politici vooral veel afschaffen: de files, het gedoogbeleid, ontwikkelingshulp, Europa, de Eerste Kamer. Een beetje partij schaft af.
Ook Groenlinks wil zich profileren, dus zei Femke Halsema afgelopen weekend op de landsdag van haar partij het volgende: “We pakken de bestuurlijke vetzucht aan. We gaan snoeien in overbodige bestuurslagen, zoals de waterschappen.”

Halsema verkondigt hier een standpunt dat tegenwoordig in de mode is. We snappen die waterschappen niet zo goed, dus we kunnen ze maar beter afschaffen. Maar volgens mij zit achter die bestuurlijke daadkracht een andere agenda. Ook, of misschien vooral, bij GroenLinks.

Waterschappen zijn vooral het slachtoffer van een slechte profilering. Als burger hoor je ze een keer per jaar, als je de zuiveringstoeslag moet betalen. Wat dat doen waterschappen vooral: het schoonmaken van de rotzooi die jij en ik in het riool kieperen. Daarnaast zorgen ze, in de gebieden die te laag liggen om van nature droog te blijven, dat we geen natte voeten krijgen door te pompen. Een derde taak is de bewaking van de waterkwaliteit.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Eric Heupel (cc)

Schijndemocratie | Stemmen met de droge voeten

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

Bijna te onbelangrijk om er een heel postje mee te vullen, maar je moet toch wat bij gebrek aan een vrijmibo’tje. Bovendien is de instandhouding van een log en overbodig waterbestuur wél een bijzonder slecht idee. Waterschappen zijn voor de vakkenvuller bij Appie Happie concreet: daar moeten de flessen bronwateren worden neergepleurd. En voor de kassentelers zijn het de plaaggeesten, als ze door een te hoge grondwaterstand hun oogst naar de ratsmodee helpen. De rest van het volk kent ze vrijwel alleen van de factuurtjes met heffingen en omslagen, die men wordt geacht braaf op te hoesten.
Alleen bij de waterschapsverkiezingen worden we er weer aan herinnerd dat dit ook nog een heuse bestuurslaag betreft en dan ook nog democratisch ingericht. Prachtig, maar waarom eigenlijk? Nou gewoon, omdat het moet. Omdat alle pogingen in de loop der geschiedenis, om dit extra belegen instituut te saneren en hun (puur functionele) taken onder te brengen bij de provincies, zijn getorpedeerd. Want de waterschapslobby is machtig. We komen dus maar niet af van deze vierde bestuurslaag, gevuld met dijkgraven, heemraden en hoofdlingelanden.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Volgende