Terrorisme in het lab

Er vinden veel aanslagen plaats, met alleen al in de laatste week vier in Duitsland (en vergeet Bagdad niet). Maar het zijn er, wreed genoeg, nog altijd te weinig om gedegen onderzoek te doen aan hoe overheden zulke aanslagen kunnen voorkomen. Daarom gaf Catherine Eckel, een Texaanse onderzoeker, deze maand op een conferentie in Wageningen een lezing met de merkwaardige titel “Terrorism in the lab”. Haar resultaten hebben zeggingskracht die tot buiten het lab reikt.* In het laboratorium wordt aan proefpersonen geen optie tot zelfmoordaanslagen voorgelegd . Maar het economische equivalent daarvan, je eigen geld vernietigen om te zorgen dat proefpersonen in de andere groep ook verlies lijden, is een gangbare manier om te testen hoe boos iemand is.

Door: Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

Quote du Jour | Cultureel contraterrorisme

Elke behandeling begint bij een goede diagnose. Vervolgens is er cultureel contraterrorisme nodig. Karel van het Reve schreef in 1969 het boek Het geloof der kameraden. Daarin analyseerde hij de communistische heilsleer. Veel Nederlanders lazen het en zeiden: “Ja, het is inderdaad toch geen goed systeem.” Nederlandse politici moeten gaan uitdragen dat de politieke islam gevaarlijk is.’

De Nederlandse overheid zou erop moeten hameren dat het hedendaagse terrorisme veroorzaakt wordt door de radicale islam. Dat is namelijk de meest effectieve vorm van terreurbestrijding, stelt Paul Cliteur, omdat je de vinger daarmee op de zere plek legt en zo het probleem bij de wortel aanpakt.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Mataglap

COLUMN - cc en.wikipedia.org StandOnZanzibar- 1stEdDertig jaar geleden las ik Stand on Zanzibar, geschreven in 1968, voor het eerst. Een geweldig boek, en een goede graadmeter: telkens wanneer ik het herlees, is weer een van John Brunners voorspellingen uitgekomen of akelig aannemelijk geworden.

De wereld daar is zo overbevolkt dat wanneer iedereen schouder aan schouder staat, ze nog net op Zanzibar passen. (Inmiddels vallen we van dat eiland af: de wereldbevolking telt al een half miljard meer dan in Brunner’s boek.) Virtual reality en reclame zijn er naadloos in elkaar overgelopen, en reclame is alomtegenwoordig: er staat nog net geen straf op het mijden van advertenties. Mensen kunnen via een avatar ‘persoonlijk’ meedoen aan reality shows. De media grossieren in eindeloos herhaalde sound bytes, hitsige speeches en bevoogdende levensadviezen.

Oppositie tegen de ideeën van de goegemeente wordt door de politiek en de media eensgezind gedegradeerd tot onschuldig entertainment. Een multinational staat op het punt een bijna failliet land op te kopen om het, in ruil voor het alleenrecht op arbeidskracht en grondstoffen, voortaan ‘op zakelijke wijze te gaan managen’. De verschillen tussen rijk en arm zijn schrikbarend groot, en de middenklassen bestaat niet meer. Terroristische aanslagen zijn dagelijkse kost, niemand trekt nog een wenkbrauw op van een bomaanslag. Liever mijdt men de straat en het openbare leven.

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

Europol rapporteert over terrorisme in de EU in 2015

DATA - Jaarlijks brengt Europol een rapport uit over terrorisme in de Europese Unie. Die over 2015 kwam vandaag uit.
We hebben de gegevens van de eerdere rapporten net als eerdere jaren samengevoegd om een overzicht te geven van de ontwikkeling sinds 2006.

Een verslag in 5 grafieken.

Het meest opvallende is natuurlijk de enorme stijging in het aantal dodelijke slachtoffers. Met 151 doden het slechtste jaar sinds 2006. De aanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) liggen voor deze periode. De twee aanslagen in Parijs en die in Brussel doorbreken een periode van relatieve rust.
ep2016_1

Het aantal aanslagen steeg niet zo hard. Het ging van 201 naar 211. Maar er zit wel een duidelijke verschuiving in groeperingen die aanslagen plegen.
ep2016_2

Het aantal terrorisme gerelateerde arrestaties steeg beduidend sneller dan het aantal aanslagen.
ep2016_4

Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan het toenemende aantal arrestaties van jihadisten.
ep2016_3

Arrestaties zeggen natuurlijk niet alles over toewijsbare schuld. Maar ook het aantal veroordelingen steeg afgelopen jaar stevig.
ep2016_5

Bron grafieken.

Foto: slagheap (cc)

Het redelijke midden is geen antwoord op terrorisme

De zogenaamde tegenstelling tussen ‘veiligheid’ en ‘humanisme’ bestaat niet. Integendeel: humanisme bevordert veiligheid. Het wordt, lijkt mij, tijd om daar nu eindelijk eens echt werk van te maken.

Van de vele reacties die er natuurlijk weer kwamen op de aanslag in Nice viel me er één in het bijzonder op. Het betrof het stuk van de overigens door mij zeer gewaardeerde Jona Lendering, dat onder meer hier op Sargasso gepubliceerd werd.

In dit pleidooi van Lendering zullen vele mensen zich herkend hebben. Lendering stelt zich namelijk op als lid van ‘het redelijke midden’, dat zich gevangen ziet tussen twee extremen. Aan de ene kant staan de rechtse haviken die bij iedere aanslag roepen om nog hardere repressiemaatregelen. Aan de andere kant de linkse knuffelaars, die bij iedere ramp met vluchtelingen oproepen tot het opnemen van nog meer vluchtelingen. Dit is volgens Lendering een tegenstelling die inherent is aan twee verlangens die met elkaar in conflict zin: het verlangen naar veiligheid, en het verlangen naar humaniteit.

Het is een verleidelijke gedachte, maar volgens mij berust ze wel op een denkfout.

Wat Lendering hier schetst is mijns inziens een schijntegenstelling, gebaseerd op twee impliciete en helaas foutieve aannames.

Foto: Nate Steiner (cc)

Terrorismehysterie

DATA, VISUALISATIE - Eindelijk is het hoge woord er uit! Er zitten mogelijk terroristen tussen de migranten die naar Europa gekomen zijn het afgelopen jaar. En heel misschien zijn die ook wel naar Nederland gekomen. Paniek!

Maar niet alleen reden voor paniek. Nee, reden om iedereen die in het verleden het aandurfde om bewust op dat moment feitelijk correcte uitspraken te doen om de oren te slaan. Sterker nog, dit is het moment om duidelijk te maken dat er eigenlijk sprake is van een enorme false flag operatie van Europa! U bent gewaarschuwd! De wereld vergaat binnenkort! En u wordt voorgelogen.

Tot zo ver de hysterie en zij die er belang bij hebben.
Hoe zit het met de feiten?
terrorisme_nl3_475
Sinds begin jaren zeventig is het nog nooit zo rustig in Nederland geweest qua aanslagen. En de zwaarste recente aanslag kwam van een verwarde Nederlandse man in een Suzuki Swift.
In de drieënhalf jaar dat de terreurdreiging nu alweer op niveau “substantieel” staat, is er niets substantieels gebeurd.
Welbeschouwd is het veilig en lijkt iedereen zijn werk prima te doen.

Overigens zijn er de afgelopen 20 jaar wel bijna vierduizend mensen overleden toen ze van de trap vielen, vielen er 44 doden door vuurwerk en verdronken er ruim 100 mensen in een badkuip. Maar daar lees je dan weer niets over.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Aanslag in Nice met vrachtwagen: tientallen doden

Aanslag in Nice met vrachtwagen en wapens: tientallen doden, vele gewonden

Update: Nu.nl meldt dat er ruim tachtig doden te betreuren zijn.

De Tunesisch-Franse dader, een bekende van de politie, hoewel niet in verband met terreur, handelde vermoedelijk alleen. Hij reed met een vrachtwagen op een menigte in die zich verzameld had op de boulevard van Nice, om te kijken naar een vuurwerkshow. Tijdens een vuurgevecht werd hij door de politie doodgeschoten. De wapens in de vrachtwagen zouden nep zijn volgens diverse Franse media.

Aanslag luchthaven Istanboel

Drie aanvallers, minstens 28 doden, 60 gewonden, 49 ambulances zijn uitgerukt naar de plek des onheils, aldus de Turkse autoriteiten.

update 7:48 Inmiddels is het aantal doden en gewonden naar boven bijgesteld. De stand van zaken is nu: 36 doden en 147 gewonden.

Vorige Volgende