Quote du Jour | Totalitaire bacil

Serie:

SargQdJ09

Een heer van conservatieve gezindte zal zich hoeden voor witte ridders en voor drakenslachters die op krachtige wijze de samenleving van haar ondergang willen redden.

Zeker in de huidige omstandigheden, waarbij een terreurorganisatie die geen duidelijke eisen stelt, tenzij de bekering van de hele wereldbevolking tot de islam, een golf van argwaan ontketent. Precies die argwaan zet ertoe aan om wetten te bedenken tégen minderheidsgroepen.

Het is overigens opmerkelijk hoe snel sommige politici, die beweren de Verlichting en de mensenrechten te dienen, bereid zijn die Verlichting uit te draaien en rechten in te perken voor burgers die het met hen oneens zijn.

De democratie draagt in zich een totalitaire bacil. Er is echt niet veel nodig om die de laten woekeren.

De Vlaamse journalist Rik van Cauwelaert (Knack) verbaast zich in De Tijd over de bereidwilligheid van zelfverklaarde liberale en conservatieve politici en de intelligentsia om wetten en overheidsbeleid door te voeren dat de burgerrechten aantast. Nou ja, vooral de burgerrechten van etnische minderheden dan.

Zo bepleit advocaat Pol Vandemeulebroucke voor de doodstraf van terroristen, en zou burgemeester Bart de Wever graag een variant van de Amerikaanse Patriot Act ingevoerd zien.

Wat voor Vlaanderen geldt, geldt ook voor Nederland; deze week brak Paul Cliteur in het Financieele Dagblad een lans voor preventieve hechtenis, waar ook in Frankrijk al wordt gesproken:

Vroeg of laat wordt dat een serieuze optie. Het is een kwestie van overleving. Of men moet het standpunt innemen dat men nog liever dood is dan rechtsstatelijke regels te schenden. Elke staat heeft de verplichting de veiligheid van de burgers te waarborgen op het grondgebied van de staat.’

In naam van de veiligheid wordt zo de bescherming van de burger tegen de macht en de willekeur van de staat juist uitgehold. Laten we daar maar evenzogoed voorzichtig mee zijn.

Reacties (5)

#1 Lutine

In deze roerige tijden is het zaak om onze grondwaarden veilig te stellen. EU-breed is er consensus dat de doodstraf onwaardig is in een beschaafde samenleving. Een blik op de VS, China of godbetert de Filipijnen moet toch genoeg overtuiging tégen de doodstraf opleveren. Zo’ n kwestie zou niet eens ter discussie moeten staan. (Waar blijft die EU grondwet?)

De Wever wil echter nog verder gaan en sympathiebetuigingen voor Islamitische Staat verbieden,

Dat is een ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Waarom zou ik geen sympathie mogen betuigen voor wat dan ook? In Turkije zien we ook hoe de vrijheid van meningsuiting sluipenderwijs wordt ingeperkt. Het is de poort open zetten voor autocraten.

‘De Amerikaanse president Barack Obama had al moeite om het geweld terrorisme te noemen – gelukkig doet hij dat nu wel. Dat terrorisme wordt veroorzaakt door de radicale islam, een term die Obama en Hillary Clinton weigeren te gebruiken. Obama spreekt van “violent extremism” en Clinton noemde IS “neither islamic nor a state”. Dat is hetzelfde als aan de dokter vragen: “Wat heb ik?” En dat hij dan antwoordt: “Laten we het daar niet over hebben, we gaan er gewoon flink tegenaan!”’

Politici kunnen niet gedwongen worden om zaken te benoemen.
Sowieso is het hun taak om niet te polariseren. Persoonlijk vind ik het beter om te benoemen dat terrorisme (hoofdzakelijk) wordt veroorzaakt door islamisme (politieke islam). Maar als burger ben ik vrijer om te spreken dan Obama.

  • Volgende discussie
#2 KJH

Het enige gevolg van al dit gedoe is een min of meer permanentie Israelificatie van West Europa. IS denkt dat als alles maar zoals in Israel is, er vanzelf een confrontatie ontstaat, waar zij dan vervolgens weer als winnaar uit komen. Dat is natuurlijk losgezongen van de werkelijkheid, want Israel schikt zich prima in haar lot en bestaat nog steeds. De confrontatie waar IS op hoopt, bestaat in Israel uit stenengooiers tegenover automatische wapens en bulldozers.

We krijgen door al dit gedoe allicht wel wat sympathie voor Israel voor terug.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Lutine

@2 Van de EU een halve theocratie maken samen met overal muren en soldaten?

Maar je maakt wel een goed punt. We kunnen aan sommige landen zien wat er gebeurd als genoemde maatregelen worden ingevoerd. In Israel was een paar maanden terug te zien hoe een soldaat een weerloze Palestijn vermoorde. De doodstraf ter plekke zeg maar. En de soldaat was rechter en beul tegelijk. Een deel van het Israelische volk stond er nog achter ook. Zo corrumpeert een land zichzelf.

In Turkije zien we ook hoe een autocraat de macht naar zich toe trekt in naam van de democratie. Dus hoe het NIET moet kunnen we van veel landen leren.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 KJH

@3: De vraag is: wie maakt wat? We zitten in ultimo in deze shit omdat ene Osama Bin Laden het niet kon uitstaan dan de buitenlandse olieprospectors in zijn land ook af en toe wel eens een hamburgertje wilden eten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Lutine

@4

De vraag is of we onze samenleving veranderen omdat terroristen dat willen. Terroristen zijn niet uit op onbekende slachtoffers. Ze willen iets onder druk zetten: onze samenleving. Zij voelen zich kennelijk niet verwant met onze samenleving en ‘wij’ moeten gestraft.

Het ligt in de rede dat er krachten zijn die tegen de open samenleving strijden. Of dat nu uit islamisme is of gewoon omdat men een loser is maakt mij eerlijk gezegd niet eens zo veel uit.

Willen we prikkeldraad om de banlieue’s of zo?

Ik stel het op prijs als de open samenleving blijft. Uit boosheid iets roepen helpt niet verder. Wel is het jammer dat politici dit onderwerp maar nauwelijks aan de orde stellen. De pavlov reactie is om ergens de oorlog over uit te roepen.

  • Vorige discussie