Bij de afgang van Emile R.

Het was geen goede week voor Emile Roemer. Woensdag kreeg hij Halbe Zijlstra en Diederik Samsom over zich heen. Daarna vielen zijn eigen fractieleden hem anoniem af in het Algemeen Dagblad. En zelfs de hipsters van BKB hebben het vertrouwen in hem verloren. Het is maar zeer de vraag of de geloofwaardigheid van Roemer nogmaals zo’n publieke afgang kan hebben. Ik moet zeggen dat ik dat zeer spijtig vind. Al zes jaar geleden noemde ik Emile Roemer als potentiële opvolger van Jan Marijnissen. Daarmee was ik twee jaar te vroeg. Mensen met meer politieke ervaring vonden dat een rare keuze. Maar ik voorspelde ook dat het 'gewone man socialisme' tijdelijk een opleving zou opleveren maar dat het daarna achteruit zou gaan.

Door: Foto: SP (cc)

KORT | Zelfbeschikking

OPINIE - ‘Trek de belofte dat Oekraïne ooit NAVO-lid zal worden per direct in,’ schrijven Emile Roemer en Harry van Bommel vandaag in de Volkskrant:

Je verdiepen in het Russische gezichtspunt staat niet gelijk aan het steunen van het beleid. Integendeel, de SP is tegen de annexatie van de Krim en verdere inmenging in het conflict in het buurland. Militaire inmenging is onacceptabel. Rusland moet de pogingen om Oekraïne onder de eigen invloedssfeer te brengen staken. Het Westen zou hetzelfde moeten doen. Dat betekent geen nauwere samenwerking tussen NAVO en Oekraïne, geen uitbreiding van de NAVO in Oost-Europa en geen nieuwe economische sancties tegen Rusland. Ook moet het militaire offensief van Kiev veroordeeld worden.

De NAVO-top moet worden aangegrepen om te deëscaleren. Trek daarom de belofte dat Oekraïne ooit NAVO-lid zal worden per direct in.

Maar hoewel de SP ‘tegen Russische inmenging’ is, willen ze ook geen sancties:

Het is begrijpelijk dat sancties tegen Rusland zijn ingesteld vanwege inmenging in het conflict, zoals de annexatie van de Krim. Uiteindelijk zijn sancties echter een doodlopende weg, waarbij bovendien in de eigen voet wordt geschoten. Ze kunnen ook gemakkelijk bijdragen aan verdere escalatie en een handelsoorlog.

Overigens snap ik – net als de SP – het Russische standpunt en de Russische reactie ook wel. Het Westen heeft, vanuit Russisch perspectief, een duidelijke lijn overschreden.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Eric Heupel (cc)

Quote van de Dag: Herinnering aan gruwelijke periode in de geschiedenis

[qvdd]

In de koloniale tijd en de nadagen van de slavernij leek een dergelijke afbeelding heel gewoon. Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis.

Mariko Peters (GroenLinks) en Harry van Bommel vinden dat een afbeelding van de zijkant van de gouden koets moet worden gehaald. Het is een tekening van halfnaakte mannen en vrouwen uit onze voormalige koloniën die op een onderdanige manier goederen aanbieden aan het koningshuis.

Volgens hen hoort de afbeelding in het Rijksmuseum, en niet op de koets.

gouden koets

Foto: Eric Heupel (cc)

Linkse Bert en rechtse Ernie maken ruzie!

Linkse Bert en rechtse Ernie hebben ruzie. Bert kijkt boos. Ernie lacht. “Waarom lach je, Ernie?” “Lachen is gezond! Vroem, vrrrrrrroem!” Ernie pakt zijn autootjes en scheurt vlak langs Bert. Bert kijkt nu nog bozer. Bert houdt niet van auto’s. Auto’s maken herrie. De vader van Ernie lijkt op hem. Hij kijkt ook altijd blij. Ernie’s vader heet Charlie Aptroot. Wat een gekke naam, hè? Ernie en Charlie lachen er vaak om. Gewoon, want lachen is leuk! Ook Charlie houdt van auto’s. Jullie vinden auto’s toch ook leuk? Dankzij Charlie mag je nu overal 130 rijden. Dat is hard, joh! Eigenlijk is het maar op 1 weg in Nederland waar je 130 mag, maar volgens Charlie is dat links gezeur. Ernie lacht maar weer en roept: “Vroem, vroem” Lachen jullie ook mee met Ernie en zijn maffe vader?

Bert loopt boos naar zijn vader. De vader van Bert is Harry van Bommel. Harry lacht nooit, want hij is links. Linkse mensen lachen nooit. Harry en de kleine Bert maken zich zorgen. Door alle auto’s wordt het steeds warmer in Sesamstraat. Raar, hè? Bert en zijn pa kijken sip. Eigenlijk vinden ze het wel fijn om een beetje boos te zijn. Dat komt, omdat zij de enige in Sesamstraat zijn met een tuin vol pompoenen. Pompoen is een groente. Die lust Ernie niet. Bert ook niet, maar hij eet ze toch. Volgens Harry is ongebreideld consumentisme er de oorzaak van dat moeder aarde zich zal wreken op alles wat rechts is. Dat snapt Bert niet. Hij snapt wel dat Ernie snel geen eten meer heeft en hij wel. Net goed! Dan zal Ernie ook niet meer zo stom kunnen lachen. Bert kijkt nog steeds sip, maar hij voelt zich nu al wel een beetje beter.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Foto: Eric Heupel (cc)

Quote van de Dag: Pakistan

[qvdd]

Wat je wel moet vaststellen is dat er over Pakistan andere gedachten leven dan over een willekeurig Afrikaans land. (…) Aan de andere kant moet de regering ook uit zichzelf aan het Nederlandse volk laten zien dat wij ook ongeacht de politieke situatie in Pakistan bereid zijn om wanneer dat nodig is die humanitaire hulp te bieden.

SP-Kamerlid Harry van Bommel reageert op het bericht dat Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) vooralsnog geen heil ziet in een nationale inzamelingsactie voor de slachtoffers van het natuurgeweld in Pakistan. ‘Voor een nationale actie moeten de organisaties natuurlijk ook een inschatting hebben dat de geefbereidheid zodanig is dat die grote kosten ook uiteindelijk rechtvaardigt’, zei SHO-voorzitter Farah Karimi in Met Het Oog Op Morgen. Volgens de VN zijn 14 miljoen mensen getroffen door de ramp, die qua omvang groter is dan de tsunami in 2004. Er zijn miljarden nodig voor noodhulp en wederopbouw. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de ramp.

Foto: Eric Heupel (cc)

Analyse | Emile Roemer kandidaat fractievoorzitter SP

Vandaag heeft Emile Roemer zich per brief officieel kandidaat gesteld voor het fractievoorzitterschap van de SP. Nadat Agnes Kant gisteren aftrad als fractievoorzitter en lijsttrekker, begon het speculeren wie haar zou moeten opvolgen. In eerste instantie werden veelvuldig de namen genoemd van Ewout Irrgang, Harry van Bommel en Ronald van Raak maar die lieten al weten Emile Roemer een uitstekende kandidaat te vinden.

De keuze voor de relatief onbekende Emile Roemer is minder opvallend dan het zich laat aanzien. Roemer zit pas vanaf november 2006 in de Tweede Kamer, en hij heeft de portefeuille verkeer en waterstaat. Daarvoor was hij wethouder in Boxmeer (in een coalitie met onder andere de VVD), en een tijdlang voorzitter van de SP in Noord-Brabant. Dat van Raak, van Bommel en Irrgang nu zo nadrukkelijk hebben laten merken dat zij in de relatief lichte Roemer een geschikte kandidaat zien om Kant te vervangen, is zo toevallig dat het wel lijkt alsof het van te voren is afgesproken.

Van dichtbij hebben de zwaargewichten in de partij de zeer bevlogen Agnes Kant zien struikelen over haar eigen ambitie de grote leider Jan Marijnissen op te volgen terwijl hij nog in de bankjes zit. Hoe kun je iemand doen vergeten, die gewoon nog niet uit de picture is?
Eergisteren bij de Wereld draait door kreeg hij nog van oud-sargasso blogger Felix Rottenberg te horen dat zijn partij zijn leiderschap miste. Natuurlijk sprak hij uit dat Agnes Kant de fractievoorzitter was, en natuurlijk steunde hij haar, maar het had allemaal veel weg van een judaskus. De vraag of hij nog vier jaar wil doorgaan in de kamer ontweek hij. Hij zei geen ja, hij zei geen nee.

Quote du Jour – Bidden of roken


“Ik zie mensen liever vijf minuten bidden dan roken.” (Harry van Bommel in een interview met Al-Yaqeen (via))

De gelovige SP’er Harry van Bommel vindt dat werkgevers aparte ruimtes moeten regelen voor moslims die willen bidden. In het interview zegt hij verder dat ‘iedereen moet weten dat de Islam niet meer weg te denken is uit de Nederlandse samenleving’ en dat moslims zich niet ‘in het verdomhoekje moeten laten drukken’. En de rokers? Ach, verdomhoekjes zijn zeer inwisselbaar… (Vier jaar geleden bleek Van Bommel, nadat ie zelf was gestopt met roken, een groot voorstander van het niet-roken in de auto en in de buurt van dieren…).

Foto: Eric Heupel (cc)

Gaat ‘dirty Harry’ het einde van de maand halen?

Vandaag plaatsen we een eerste gastbijdrage van Ari Bragg

Van Bommel begint de brekebeen van de SP te worden. Hij en de SP tekenen voor de eerste grote politieke mediahype van dit jaar. Zijn bijdrage aan een demonstratie tegen Israël (“intifada, intifada, Palestina vrij”) is in twee filmpjes te zien op Youtube. Meer dan 140.000 mensen hebben de moeite genomen om die te bekijken en de filmpjes zijn eindeloos herhaald in diverse tv-programma’s.
harry-van-bommelEen rel dus die maar niet weggaat en die woensdag extra voeding kreeg in Pauw & Witteman. Advocaat Bram Moszkowicz kondigde aan een aanklacht tegen Van Bommel in te gaan dienen, omdat er in de betreffende demo ook “Joden aan het gas” werd geroepen. Gisteren zat Harry zelf bij P en W en bleef daar ontkennen, dat hij die gescandeerde woorden had gehoord. Al eerder was ‘dirty Harry’ in opspraak over het lastig vallen van een ambassademedewerkster in Jordanië.
Van Bommel is hierdoor een probleem voor de SP geworden. Zijn optreden doet afbreuk aan het zuivere imago van de partij. De SP is voor veel mensen namelijk de partij van ‘geen woorden, maar daden’; duidelijk, anti-Haags en linkser dan de PvdA. Dat imago staat onder druk sinds de verkiezingen van november 2006. Het wordt de partij kwalijk genomen dat ze geen poging wilde doen om in de regering te komen en er waren relletjes op lokaal, provinciaal en landelijk niveau…