Quote van de Dag: Herinnering aan gruwelijke periode in de geschiedenis

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[qvdd]

In de koloniale tijd en de nadagen van de slavernij leek een dergelijke afbeelding heel gewoon. Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis.

Mariko Peters (GroenLinks) en Harry van Bommel vinden dat een afbeelding van de zijkant van de gouden koets moet worden gehaald. Het is een tekening van halfnaakte mannen en vrouwen uit onze voormalige koloniën die op een onderdanige manier goederen aanbieden aan het koningshuis.

Volgens hen hoort de afbeelding in het Rijksmuseum, en niet op de koets.

gouden koets

Reacties (4)

#1 Eric

Gaan jullie eens heel snel aan je werk, in plaats van je met dit soort onbenulligheden bezig te houden!

  • Volgende discussie
#2 xx

Typisch gevalletje zelfhaat. Oftewel, het gelijk van Bolkestein.

lees en huiver: “Het rijtuig is eind negentiende eeuw gemaakt. “In de koloniale tijd en de nadagen van de slavernij leek een dergelijke afbeelding heel gewoon. Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis”, schrijven Harry van Bommel (SP) en Mariko Peters (GL).

Het schrijven is verder ondertekend door voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden Barryl Biekman en voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden Jeffrey M. Pondaag. Zij stellen verder dat Nederland excuses moet maken voor het kolonialisme en de slavernij en het geweld dat daaruit voortkwam.

De briefschrijvers wijzen erop dat Australië en de Verenigde Staten zulks al hebben gedaan. Dat kan wellicht schadeclaims opleveren, maar zo zou Nederland wel in het reine komen met het verleden. Het paneel met daarop de illustratie zou een plek kunnen krijgen in het Rijksmuseum, “waar het thuishoort”, aldus de ondertekenaars van de brief.”

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Michel

het is geen typisch geval van zelfhaat, hoogstens van misplaatste schaamte. Lees van Han van der Horst hierover schrijft.

De afbeelding op de Gouden Koets staat in die traditie. We hebben te maken met een allegorie die teruggaat op voorbeelden uit de gouden eeuw. Geen mens heeft er destijds slavernij in gezien. Integendeel waarschijnlijk, want de publieke opinie in het Europa van het eind van de negentiende eeuw was juist fel tegen slavernij gekant. Wat dat betreft had er een grote omslag plaats gevonden in het denken.

En al zou het zo zijn, dan nog kun je de geschiedenis niet veranderen door haar over te schilderen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 pedro

Het artikel zelf is vooral een oproep om nu eindelijk eens excuses aan te bieden voor ons verleden, in navolging van de VS en Australië. De afbeelding op de koets is maar een detail.

  • Vorige discussie