Stemgedrag gemeenteraadsleden

Een beetje betrokken burger wil een weloverwogen keuze maken bij de verkiezingen. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn stemwijzers en nieuws over politieke partijen volop te vinden. Zelfs het stemgedrag van politieke partijen in Eerste en Tweede Kamer is niet zo heel moeilijk te vinden. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht (14, 15 en 16 maart) kan een nieuwsgierige kiezer de website van zijn/haar gemeente napluizen, op zoek naar de prestaties van de raadsleden. Ook onderzoekers en journalisten zullen de komende tijd gemeentelijke websites raadplegen. Probeert u het ook eens. Kies willekeurig een tiental gemeenten en probeer het stemgedrag van de raadsleden eens te vinden. Grote kans dat u na drie tot vier gemeenten het bijltje er al bij neer gooit. Hoe komt dat? Een onderzoek van acht jaar geleden bracht aan het licht  dat het vinden van raadsinformatie tijdrovend is. Vooral omdat in veel gevallen de gemeentelijke websites weinig gebruiksvriendelijk bleken. Bij de helft van het aantal (77) onderzochte gemeenten kost het minimaal 5 klikken voordat een bezoeker bij de raadsinformatie terechtkomt. De onderzoekers constateerden dat er geen eenduidige benamingen voor notulen of verslagen van de raadsvergaderingen werden gehanteerd.  Bij de ene gemeente waren de stukken voor de gemeenteraadsvergaderingen verborgen onder ‘Politieke dag’, een andere gemeente had het onder gebracht bij ‘Politieke Maandag’. Weer een ander vond ‘Politieke Markt’ wel een aardige verzamelplaats voor agenda’s en notulen. Het ontbrak aan een open, gestructureerde machine-leesbare standaard waarmee raadsinformatie gebruikersvriendelijk werd aangeboden. Slechts 13 van de 77 onderzochte gemeenten hebben een open data portaal maar raadsinformatie is daar geen onderdeel van. Het stemgedrag van raadsleden was nog lastiger te vinden. Bij slechts één gemeente waren de stemuitslagen per raadslid te zien. Bij 25% van de onderzochte gemeenten waren de stemmingen in de raad niet terug te vinden. Bij elf gemeenten waren de stemverhoudingen alleen terug te vinden in de besluitenlijsten. Bij zestien andere gemeenten moesten de notulen er op nageslagen worden. De stemuitslagen woeden op verschillen manieren weergegeven. Sommige gemeenten gaven alleen de verhouding voor en tegen aan. Andere gemeenten lieten de stemverhoudingen per partij zien. In  meeste gevallen was die informatie uitsluitend te vinden in de notulen of de besluitenlijsten. Het onderzoek leidde tot Kamervragen. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken was niet van plan in de autonomie van de gemeente te treden  en verklaarde zich niet bereid “om een landelijk model op te zetten voor het verstrekken van toegankelijke en gebruiksvriendelijke informatie over de gemeenteraad, waaronder ten minste het verstrekken van notulen van raadsvergaderingen, besluitenlijsten van de raad en het stemgedrag van raadsleden.” Wij dachten dat onderzoek opnieuw te doen. Hoe open en toegankelijk zijn gemeentelijke websites als je wilt weten 1) In hoeveel stappen (klikken) ben je bij welke politieke partijen en raadsleden er in de raad zitten? 2) Is te zien hoe raadsleden stemmen? 3) Zijn raadsagenda's en verslagen (notulen) makkelijk vindbaar? Na 22 websites bezocht te hebben werd al snel duidelijk dat het nog steeds een tijdrovend klusje is bij diverse onderdelen van de raadsinformatie te komen. Welke partijen en welke mensen er in de gemeenteraad zitten blijkt bij de 22 gemeenten vlot vindbaar (gemiddeld 2 klikken). Maar voor het stemgedrag van de raadsleden stemmen en de raadsagenda's en verslagen (notulen) waren gemiddeld vijf tot meer stappen nodig. Bij 17 van de 22 gemeenten is zo’n zoektocht ook erg gebruiksonvriendelijk ingericht. In 2014  had alleen Tytsjerksteradiel als enige gemeente in het onderzoek van destijds een aparte toepassing om stemuitslagen per raadslid te zien. Klik hier op ‘Wie is wie’ en klik daar op ‘raadsleden’. Klik vervolgens op een foto van een raadslid. Inmiddels zijn dat er veel meer. De gemeente Amsterdam stapte in 2017 over op zo’n systeem. Klik hier op ‘raadsinformatie’.  Klik dan op ‘De raad’, klik op foto van een raadslid en klik op “Wilt u zien wat ik heb gestemd?” Wat opvalt is dat gemeenten die eenzelfde raadsinformatiesysteem (software) gebruiken, blijkbaar verschillende features hebben afgenomen. Zo troffen we een aantal gemeenten die dezelfde software gebruiken als  Amsterdam en Tytsjerksteradiel, maar niet het stemgedrag van de raadsleden presenteren. Wie het stemgedrag van partijen en/of individuele raadsleden op onderwerpen wil vinden, zal daar meer dan een dagtaak aan hebben. Dat is overigens bij Eerste en Tweede Kamer ook zo. De burger die in een gemeente woont waar de raadsinformatie overzichtelijk en gebruiksvriendelijk op de website staat, kunnen de beloftevolle propaganda van verkiezingsprogramma’s naast zich neerleggen. Zijn/haar keuze is redelijk makkelijk te bepalen op de politieke prestaties van de afgelopen vier jaar. Hoe zit dat in uw gemeente? In hoeveel stappen (klikken) bent  u bij 1 - welke politieke partijen en raadsleden zitten er in de raad 2 – Het stemgedrag van de raadsleden 3 – De notulen van raadsvergaderingen

Door: Foto: Flickr ianus raadzaal Gemeenteraad Werkendam CC BY-NC-SA 2.0.
Foto: Sebastiaan ter Burg (cc)

Over de kwaliteit van het lokale bestuur

OPINIE - Als het over de democratische rechtsstaat gaat wordt doorgaans naar het Binnenhof gekeken. Misschien moeten we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 (met de herindelingsverkiezingen volgende week als voorproefje) ook eens wat meer gaan letten op wat er op de lagere niveaus van de overheid gebeurt. Ik kwam deze week in dat verband twee interessante berichten tegen.

Het eerste is een opiniebijdrage in Trouw van Willem Drok, oud-beleidsmedewerker van de provincie Gelderland. Hij bepleit meer ruimte voor de ambtenaar om af te wijken van strakke protocollen. Drok werkte bij de provincie, maar het lijkt me sterk dat zijn verhaal ook niet voor het gemeentebestuur geldt. Het probleem dat hij beschrijft is maar al te herkenbaar in het openbaar bestuur:

De overheid ziet zichzelf als een bedrijf met de burger als klant. Die burger is zelfredzaam en heeft een pc. Dus kunnen we de besluitvorming digitaliseren en stroomlijnen als een bedrijfsproces. In een regeling leggen we vast wie wanneer ergens recht op heeft. Dat vinden juristen ook veel rechtvaardiger: geen ambtelijke of bestuurlijke willekeur. Dan kun je het besluit automatiseren: je neemt de criteria uit de regeling, maakt op basis daarvan een digitaal formulier, laat de burger dat invullen, en de computer bepaalt de uitkomst. Snel en objectief. Managers zorgen dat de prioriteiten van het bestuur vertaald worden in de regeling, juristen zorgen dat de regeling zo geformuleerd is dat deze bij de rechter overeind blijft. Mijn toenmalige manager zei: ik wil naar bol.com-besluiten, oftewel: de burger winkelt online bij de overheid. Hij bedoelde: ik wil af van die deskundige ambtenaren die me lastig vallen met hun tijdrovende en ingewikkelde afwegingen.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Reinier Sierag (cc)

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart jongstleden is bestendigd door de beëdiging van een nieuwe Tweede Kamer. Gebruikelijk is dat er daarna een nieuw kabinet is gevormd, maar dat laat deze keer erg lang op zich wachten.

Maar alsof er geen landelijke politieke crisis is, zijn de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen in volle gang. Nog vierenhalve maand en de stemlokalen gaan open voor de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022). Nog drie maanden en dan moeten de mensen met lokale politieke ambities hun kandidaatstelling rond hebben.

Herverdelingsverkiezingen

Elf gemeenten doen 16 maart 2022 niet mee omdat daar op andere dagen verkiezingen zijn of worden gehouden. Komende maand (24 november) zijn er herindelingsverkiezingen voor de gemeenten Purmerend (Beemster, Purmerend), Dijk en Waard (Heerhugowaard, Langedijk), Maashorst (Landerd, Uden) en Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis).

In de gemeenten Boxtel, Eemsdelta, Oisterwijk en Vught zijn herindelingsverkiezingen gehouden op 18 november 2020. Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben ook tot fusie besloten en zullen op 1 november 2022 gemeenteraadsverkiezingen houden. Kortom: 334 van de 354 gemeenten gaan 16 maart 2022 voor onberispelijke verkiezingen zorgen.

Coronaproof

Hoe onberispelijk hangt vooral af van het coronavirus. Het kabinet zag zich genoodzaakt tot een wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) die 7 november 2020 in werking trad. De wetswijziging werd op 7 september aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 september door de Eerste Kamer.

Foto: © Ximaar Aanplakbord verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 – 2018

OPEN DRAAD - De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zouden misschien de laatste lokale stembusgang worden. En daar zouden we niet om treuren maar mee feesten. En nu? Ondanks negatieve geluiden over het gemeenteraadswerk laten de lokale politici zich vandaag toch dol enthousiast de raad in kiezen.

Een paar citaten uit het artikel van destijds:

De gemeenteraden zijn op sterven na dood. Over de oorzaken wordt getwist. De vergoedingen voor het democratisch vrijwilligerswerk staan niet meer in verhouding tot de tijd die men er aan kwijt is. Dat geldt zeker voor gemeenteraden die na herindelingen zijn gehalveerd. Minder raadsleden doen meer werk, het is niet meer te behappen.

Schaalvergroting zet de gemeenteraad op afstand van de burger. Het gemeentehuis om de hoek moet plaatsmaken voor een megalomaan gebouw in de grootste woonplaats van de nieuwe gemeente. Om raadsleden aan het werk te zien moeten burgers verder reizen. En omgekeerd: raadsleden die bij de burgers langs willen zijn langer aan weer en wind blootgesteld.

Schaf de kleinste gemeenten af, stelde een burgemeester ergens in den lande voor. Daar hebben de raadsleden het meest te lijden. Goed idee, zegt het kabinet, maar beter is het alleen nog gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners te hebben.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

De verkiezingen en de linkse elite(kat)

Waar gaat het nou écht over, bij zo’n gemeenteraadsverkiezing? Daar kom je achter als je in de reagerdeerspanelen van je lokale krant kijkt.

“Zolang ik bijna 7 euro hondenbelasting betaal  per maand mag mijn hond overal poepen.”

“Zo is dat! Stel eens de vraag: Waar mogen duizenden katten poepen? Het antwoord kan ik geven. Soms thuis op de kattenbak maar meestal bij anderen in de tuin, in zandbakken enz.

En zolang ik hondenbelasting betaalt terwijl katten vrij spel hebben en ’s nacht kroks janken, zakken open trekken en beschermde dieren vangen….zal mijn hond overal poepen!”

“Aso gedrag vind ik dat. Waar wij als burgers last hebben van drollen die jullie achter laten.”

“Nee…die linkse elite met gemiddeld 1 kat per gezin…die vervolgens naar buiten worden gemikt. Hondenbelasting afschaffen of katten belasting invoeren. In alle andere gevallen, niet nuilen.”

Die linkse elite zit ook overal achter. Ik wens alle aankomend raadsleden heel veel succes toe.

Foto: Judy van der Velden (cc)

Sargasso Café | Gemeenteraadsverkiezingen 2014

OPEN DRAAD - Welkom in uw vertrouwde groene kroeg waar u rustig kunt napraten over de zojuist afgelopen verkiezingen.
Zoals in een echte kroeg bent u vooral aan het woord. We zullen u enkel af en toe voeren met wat updates uit den lande. De belangrijkste uitslagen vindt u in de post hieronder.

Eerste ronde is van ons: proost!

01:55 uur: Met ca. 80% van de stemmen geteld, is dit de voorlopige ‘verzameluitslag’:

CDA: 1256 raadszetels, -56
VVD: 887 raadszetels, -255
PvdA: 671 raadszetels, -284
D66: 668 raadszetels, +224
CU/SGP: 535 raadszetels, +67
SP: 385 raadszetels, +186
GL: 271 raadszetels. -66
PVV: 8 raadszetels, -1
PvdD: 9 raadszetels, +5
Lokale partijen: 2317 raadszetels, +308
Ouderenpartijen: 84 raadszetels, +49

01:36 uur: D66 wordt met acht zetels ook in Den Haag de grootste. PVV wordt de tweede partij met zeven zetels.
01:11 uur: SP in Nijmegen toch naar acht in plaats van negen zetels. Nipt groter dan GL, dat ook acht zetels haalde.
01:03 uur: Roemer: aantal raadszetels SP ‘meer dan verdubbeld’.
00:57 uur: Bruisend Maastricht: Senioren Partij Maastricht de grootste met zes zetels.
00:55 uur: D66 wint ook Apeldoorn.
00:37 uur: D66 op dit moment nipt groter dan PVV in Den Haag.
00:36 uur: Verlies CDA lijkt mee te vallen: achttien zetels in totaal.
00:21 uur: PvdA nog maar de grootste in drie gemeenten: Gorinchem, Marum, en Midden-Drenthe.
00:15 uur: PvdA verliest ook Nijmegen: van acht naar vier zetels (voorlopig). SP de grootste met negen (was vijf). D66 en GL beide op zeven.
00:13 uur: Leefbaar Rotterdam wint 010 met veertien zetels, PvdA verliest er zes en eindigt op acht. D66 en SP volgens met zes en vijf.
00:08 uur: ChristenUnie wint Zwolle!
00:08 uur: D66 grootste in Amsterdam: vijftien veertien zetels. PvdA van vijftien naar tien. VVD en GL beide op zes.
00:03 uur: Ook de VVD verloor flink. Rutte: ‘De VVD kreeg vanavond echt een tik.’
23:55 uur: PVV blijft ondanks licht verlies de grootste in Almere (negen zetels). D66 tweede partij met zes.
23:48 uur: D66 grote winnaar van de avond: voorlopig grootste in A’dam, Groningen, Utrecht, Tilburg, Enschede.
23:35 uur: PvdA verliest ook Enschede: D66 grootste met zeven zetels. PvdA naar vijf.
23:28 uur: Naamloze VVD’ers maken zich – naar verluid – zorgen of PvdA nu de landelijke rit wil blijven uitzitten.
23:26 uur: Samsom betreurt nederlaag: ‘De mensen die ons anderhalf jaar geleden het vertrouwen gaven zien het resultaat nog niet. Dat is ook begrijpelijk. Vijf jaar recessie is voor veel van onze kiezers gewoon te lang.’
23:20 uur: Van Rey wint in Roermond: zijn Liberale Volkspartij Roermond wint tien zetels, CDA krijgt er vijf, VVD naar drie.
23:17 uur: Dramatische avond voor de PvdA: verliest de grote steden + rood bolwerk Groningen.
23:09 uur: Leefbaar Rotterdam wint in 010 en gaat (voorlopig) naar vijftien zetels, PvdA verliest en gaat naar acht.
23:06 uur: PVV-aanhang scandeert: ‘Minder Marokkanen!’ Tofik Dibi gooit er een Hitler-vergelijking in.
23:06 uur: PVV voorlopig (30% van de stemmen) de grootste in Den Haag. D66 volgt op de voet.
22:54 uur: Na 50% stemmen geteld duidelijk dat in Amsterdam D66 grootste wordt met 25%.
22:39 uur: CDA absolute meerderheid in Tubbergen
22:36 uur: PvdA halveert in Goes
21:40 uur: Definitieve prognose geeft zelfde beeld als eerder.
21:30 uur: Vlieland en Schiermonnikoog binnen.
21:15 uur: Eerste prognoses opkomst (53%) en landelijke verdeling zijn binnen (D66 en SP winnen)
20:00 uur: Opkomst tot 19:30 uur met 48% historisch laag.

Foto: Judy van der Velden (cc)

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 | Uitslagen

Hier alleen de uitslagen van de grote(re) steden. Discussiëren of de verkiezingen bij deze post.

Wat andere plaatsen waar meer informatie te vinden is:
NOS
NU.nl algemene pagina en live uitslagen
NRC

Laatste update op deze pagina: 06:34 uur (Den Haag 100%)

Amsterdam
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 PvdA 15 10 VVD 8 6 GL 7 6 D66 7 14 SP 3 6 CDA 2 1 Partij vd Dieren 1 1 TROTS 1 0 Red Amsterdam 1 0 Piratenpartij – 0 CU – 0 PVDO – 1


Rotterdam
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 PvdA 14 8 Leefbaar Rotterdam 14 14 D66 4 6 CDA 3 3 VVD 4 3 GL 3 2 SP 2 5 CU_SGP 1 1 PvdD 0 1 NIDA Rotterdam – 2

Utrecht
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 GL 10 9 PvdA 9 5 D66 9 13 VVD 7 5 CDA 4 3 SP 3 4 Leefbaar Utrecht 1 – Trots op Nederland 1 – CU 1 2 PVU 0 0 PvdD – 1 Stadsbelang – 2 Ons Utrecht – 0 Student en starter – 1

Den Haag
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 PvdA 10 6 PVV 8 7 VVD 7 4 D66 6 8 CDA 3 3 GL 3 2 SP 2 3 Stadspartij Den Haag 2 5 Islam Democraten 1 2 Politieke Partij Scheveningen 1 0 Partij van de Eenheid 1 1 PvdD 1 1 CU-SGP – 1 De Mos – 3

Eindhoven
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 PvdA 10 8 VVD 8 6 D66 6 7 CDA 6 4 SP 4 7 GL 4 4 Ouderen Appèl Eindhoven 3 5 LPF Eindhoven 2 1 Leefbaar Eindhoven 1 2 TON 1 – CU 0 1

Groningen
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 PvdA 9 6 VVD 6 3 GL 5 4 Stadspartij 5 3 D66 4 9 SP 4 6 CDA 2 3 CU 2 2 Student en Stad 1 2 PvdD 1 1

Almere
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 PVV 9 9 PvdA 8 5 VVD 7 5 Leefbaar Almere 3 4 GL 3 2 D66 3 6 SP 2 4 CDA 2 2 CU 1 1 TON 1 – Almere Partij-OPA 0 1

Maastricht
100% stemmen geteld.

Partij Zetels 2010 Zetels 2014 PvdA 7 5 CDA 7 5 GL 4 4 VVD 4 4 Senioren Partij Maastricht 5 6 D66 4 5 TON 2 0 SP 2 5 Stadsbelangen Mestreech 2 1 CVP 1 0 Liberale Partij 1 0 Maastrichtse volkspartij – 1 Partij Veilig Maastricht – 3
Volgende