Nieuw in de raad

Foto: Flickr ianus raadzaal Gemeenteraad Werkendam CC BY-NC-SA 2.0.
Dossier:

In vervolg op Lokaal versus landelijk en Landelijke partijen domineren over lokale partijen vandaag een overzicht van lokale fracties van landelijke partijen die zich in de lokale verkiezingsstrijd storten.

Onder ‘lokale landelijke partijen’ verstaan we partijen die vertegenwoordigd zijn in Tweede en Eerste Kamer. Verder ook partijen die landelijk zijn georganiseerd en eerder aan landelijke verkiezingen hebben meegedaan. Of het nou om het CDA of de Piratenpartij gaat, we noemen ze in dit stukje verder ‘lokale fracties’.

We hebben niet alleen het totaal aantal lokale fracties geteld, maar ook het aantal keer dat ze als ‘nieuw’’ meedoen.
Dat nieuw staat tussen aanhalingstekens want we bedoelen er mee dat het gaat om lokale fracties die momenteel niet in een gemeenteraad zitten. Het kan zijn dat ze wel eerder aan gemeenteraadsverkiezingen hebben meegedaan en in die zin dus niet echt nieuw zijn.

Tweede Kamer lokaal present

Van alle fracties die in de Tweede kamer zitten zien we zestien ook op de gemeentelijke lijsten. Vanzelfsprekend ontbreken de eenmensfracties Omtzigt, De Haan en Gündoğan (niet georganiseerd als politieke partij).

Ook de BBB (BoerBurgerBeweging) ontbreekt. Maar indirect doet de partij doet wel mee. Lokale partijen konden ‘bondgenootschappen’ aangaan. Een lokale partij die zo’n verbinding aangaat mag het logo ‘BBB Bondgenoot’ gebruiken. Het verkiezingsprogramma van de BBB moet door de lokale partij onderschreven worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de lokale raads- en commissieleden lid van BBB.

Op de website van de BBB zijn zo twintig lokale partijen als bondgenoot vermeld. Op de lokale stembiljetten zijn er echter maar vier terug te vinden die zich ook als BBB bondgenoot afficheren.
In Aalten (HMV is BBB-HMV geworden), Midden-Drenthe (Gemeentebelangen – BBBondgenoot), Midden-Groningen (BBB-LMG) en Moerdijk (Burger Belangen Moerdijk / BBB Bondgenoot).

Alle andere ‘bondgenoten’ is het blijkbaar niet gelukt het BBB in lijstnaam te krijgen en zijn dus ook niet als zodanig herkenbaar voor de kiezers. De lokale fracties van TROTS in Haarlem en Rhenen bijvoorbeeld staan niet anders dan als ‘Lijst 7 Trots op Nederland (TROTS)’ en ‘Lijst 9 Trots op Nederland (TROTS)’.

Bekende namen

Van de landelijke partijen die niet in het parlement zitten zien we bekende namen als de Piratenpartij, de Feestpartij en Jezus Leeft. Die laatste deed eerder aan landelijke en lokale verkiezingen mee, maar niet eerder in zoveel gemeenten (19).

Dat Jezus leeft heeft in de gemeente Noordoostpolder tot misverstanden geleid. De lijsttrekker van ‘Jezus Leeft’ heeft beweerd dat de lokale CU-SGP aan ‘Jezus Leeft’ gevraagd heeft om af te zien van deelname aan de verkiezingen of om samen te gaan. Dat is afgewezen. De lijsttrekker van JL meent dat “beide fracties ‘concurrenten van de religie’ zijn.

In zeven gemeenten doet ‘Hart voor Vrijheid’ mee. Die partij kennen we als Lijst 30 (zie Kiesraad –  Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven) die aan de laatste Tweede Kamerverkiezingen meedeed. Onder andere door kandidaten van de afgesplitste concurrent te kapen.

Meer over de ‘lokale landelijke partijen’ in een volgend stuk. Een totaal overzicht vind je hier. Met in de linkerkolom het totaal aantal lokale fracties en in de rechterkolom het aantal gemeenten waar een partij ‘nieuw’ is.
De getallen zijn de aantallen partijen die bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op de stembiljetten staan.

Reacties (1)

#1 Hans Custers

De lokale partij van mijn geboortedorp is zo’n BBBondgenoot. Ik noem het “de” lokale partij, omdat het de lijst is van de kleinste dorpskern binnen een gemeente. Traditioneel stemt zo goed als iedereen uit die dorpskern op die partij. Ik denk dat dat nu niet zoveel anders is dan 30 jaar of langer geleden.

Voor zo’n lijst is die lokale identiteit heel belangrijk. Dus ik vermoed dat het een bewuste keuze is geweest om zich niet te profileren als afdeling van de landelijke BBB. Waarom ze zich wel associëren met BBB weet ik niet precies. De voorzitter van die lokale lijst zit ook in het bestuur van BBB, meen ik, dus dat zou er iets mee te maken kunnen hebben. En misschien is het strategisch wel slim, omdat het kiezers van buiten die dorpskern aan zou kunnen trekken.