Burgers voor ontwikkelingshulp

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 2020. Twee derde van de Nederlanders belang hecht aan ontwikkelingssamenwerking. Cordaid maakte gisteren de resultaten bekend van een opinieonderzoek over het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de Nederlandse samenleving. Enkele conclusies uit het rapport: - Bijna 2 op de 3 Nederlanders vindt ontwikkelingssamenwerking (enigszins/heel) belangrijk (64%), slechts 14% vindt ontwikkelingssamenwerking onbelangrijk. - 37% van de Nederlanders vindt dat er meer geld naar ontwikkelingssamenwerking moet gaan. - Nederlanders vinden “Gezondheidszorg” het belangrijkste thema binnen ontwikkelingssamenwerking (28%). Dit wordt gevolgd door "Voedselzekerheid en landbouw" (19%) en "Onderwijs" (17%). - Bijna 3 op de 4 Nederlanders vindt dat we niet moeten bezuinigen op gezondheidszorg binnen het budget van ontwikkelingssamenwerking.

Foto: Marco Verch Professional Photographer and Speaker (cc)

De nabije toekomst

NIEUWS - Op de korte termijn…..

Vandaag:
De actiegroepen  Farmers Defence Force  rekent op honderden boeren en bouwers die tussen 12.30 en 14.00 uur actie ‘op scherp zullen staan’ bij zoveel mogelijk op- en afritten van snelwegen in heel Nederland. Gedurende die tijd willen 13 boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, hun eigen stikstofplannen bespreken met minister Schouten van Landbouw.

Ook vandaag de 44e verjaardag van een onafhankelijk Suriname (Srefidensi Dey) en de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (door de VN uitgeroepen ter herdenking van de brute moord op drie politieke activistes in de Dominicaanse Republiek in 1960. Kijk eens of in uw woonplaats of gebouwen of objecten oranje gekleurd zullen zijn.

Verder deze week:

Dinsdag 26 november:
De Eerste Kamer stemt over een aantal moties, onder andere:

– een motie van 50PLUS om de pensioenen in de komende 2 jaren niet te korten
– een motie van GroenLinks waarin de regering wordt verzocht een groene houdbaarheidsstudie te laten uitvoeren die inzicht biedt in de impact van klimaatverandering op de (Nederlandse) economie en begroting
– een motie van PvdD om nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten
nog een motie van de PvdD die de regering verzoekt bij maatregelen ter bestrijding van de stikstofcrisis symptoombestrijding van onbewezen kwaliteit zoals technische aanpassingen van stallen en samenstelling van veevoer uit te sluiten van subsidieverlening en in te zetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Begroting AIVD weer verder gestegen

DATA - Het is inmiddels traditie. Op prinsjesdag pluizen we de begroting van Binnenlandse Zaken door om de meest recente aanpassingen te vinden in het budget voor de AIVD. En wat blijkt dit jaar, weer een opwaartse correctie voor de komende jaren.

Ten opzichte van de begroting van 2015 komt er voor de jaren 2016 tot en met 2019 maar liefst € 100.000.000 bij.

Hier de cijfers op een rijtje:
aivd2016_475

Ze hebben al dat extra geld waarschijnlijk nodig om straks iedereen te kunnen afluisteren.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

EU begroting voor 2015 in perspectief

DATA - De begroting voor de EU voor 2015 lijkt nog net voor 2015 geaccepteerd te gaan worden. Maar liefst €141,5 miljard!

Maar dat getal zegt weinig zonder context. Daarom hier de cijfers vanaf 2000 op een rijtje. Let daarbij wel op dat er af en toe landen bij komen.

Eerst maar eens de bedragen zelf:

budget_eu_2000_2015v2_475

Stevige jarenlange stijging die pas nu getemd lijkt te worden. Maar die bedragen moet je eigenlijk relateren aan het GNI (zeg maar het BNP voor de hele EU). En dan ziet het er alweer anders uit:

budget_eu_2000_2015_gni_475

Dat ziet er al veel overzichtelijker uit. Van echt grote groei is geen sprake.

Interessant, gegeven de vele discussies hier, is natuurlijk ook de bijdrage van Nederland in dit verhaal. Eerst maar weer eens in euro’s:

budget_eu_2000_2015_NL_deelv2_475
Zo te zien stevenen we af op een recordbijdrage (puur vanuit de nationale overheid gezien, er gaat nog meer geld naar de EU bijvoorbeeld via landbouw en douane). En er zitten geen compensaties meer in de pijplijn. Die kaarten hebben we uitgespeeld.

Maar opnieuw ook hier wat perspectief. Welk deel van de totale EU-begroting neemt Nederland in de jaren voor haar rekening?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Mathijs Bouman verkoopt praatjes over economie

ANALYSE - Ik zag het gisteren op het RTL4 nieuws voorbij komen terwijl ik eten stond te koken. Ik kon niet geloven, daarom heb ik het op Uitzending Gemist nog maar eens gecontroleerd, maar hij zegt het echt.

Dit is Mathijs Boumans commentaar op het Franse tekort op de overheidsbegroting (hier te zien):

Mathijs Bouman:

Moet je je voorstellen sinds we de euro hebben zijn we eigenlijk een gezin in Europa met één creditcard. Ja en je kunt dan geen afspraken maken over wat je met die creditcard gaat doen. Dan gaat iedereen heel veel geld uitgeven en dan sta je heel erg rood. Of je kunt wel van te voren afspraken maken over wat mag je nou wel en wat mag je nou niet met die creditcard betalen en we hebben af en toe overleg hoeveel geld we willen uitgeven en als je je daar niet aan houdt, als zoontje of als moeder of als vader dan krijg je een straf. Zo’n stelsel hoort er bij als je een munt hebt.

Nieuwslezer:

En dus heeft Frankrijk heel wat uit te leggen op de Eurotop die morgen begint.

Dit soort bagger gaat door voor economisch commentaar. Het is onvoorstelbaar: hij is econoom, journalist bij het Financieel Dagblad en commentator voor RTL.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Begroting 2015: ruim €200 miljoen aan bezuinigingen op AIVD definitief verdwenen

DATA - Tussen april 2013 en september 2014 zitten maar zeventien maanden. Maar in die zeventien maanden is er in drie stappen maar liefst €200 miljoen aan bezuinigingen op de AIVD verdwenen uit de begroting voor de periode 2015 tot en met 2018. Een onderbelicht punt in al het rumoer rond Prinsjesdag dit jaar.

Laten we bij het begin beginnen. In het voorjaar van 2013 moest minister Plasterk bekend maken dat ook de AIVD stevig moest bezuinigen. We hebben het toen even in historisch perspectief geplaatst. Vanaf dag één was er protest.

We geven hier nog even het plaatje zoals het er toen uit zag:

aivd_rev2013_v2_475

Toen kwam het begrotingsakkoord van herfst 2013. Toen ging er al 10 miljoen van de aangekondigde bezuinigingen af.

Maar het geknaag begon pas echt goed toen bleek dat Nederlandse jihadi’s naar Syrië, en even later ook nog naar IS(IS), gingen en mogelijk terug zouden komen. De AIVD moest meer geld voor hebben om dat in de gaten te houden.

Toen waren van de 70 miljoen euro aan bezuinigingen in 2018 nog maar 35 miljoen over. Bij elkaar al 100 miljoen minder in vier jaar.

En dan verscheen vandaag de begroting voor 2015. En wat schetst onze verbazing? Nog meer bezuinigingen weggepoetst. En dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Nog even over die bezuinigingen op de AIVD

DATA - De AIVD klaagt dat ze het druk heeft en dat de bezuinigingen zwaar op de organisatie drukken. Daarom lukt het niet om goed alle jihadisten te volgen. Goed om dus even een update te geven over die bezuinigingen.

April vorig jaar stak er een storm op. Door het regeerakkoord zou het budget van de AIVD met ruim 70 miljoen euro (35%) gekort worden. Dat leek extreem, maar kwam toen al neer op hooguit acht jaar terug in het verleden gaan en nog steeds een verdubbeling ten opzichte van 2000.

Er kwam veel gemor. En een herfstakkoord. Eindconclusie, niet 70 miljoen er af, maar 35 miljoen. Voor inflatie gecorrigeerd ziet het er dan als volgt uit voor de AIVD.
aivd_1991_2018_475
In 2014 hoeft er dus nog niet eens bezuinigd te worden. En daarna rustig afbouwen. Hoe durf je dan dit te stellen:

De inlichtingendienst AIVD kan jihadisten in Nederland niet meer goed volgen door bezuinigingen…

En waarom stelde de journalist niet die kritische vraag?

Volgens mij is het eenvoudig. Ontsla de bovenste drie managementlagen van de AIVD. Bezuiniging gehaald en iedereen kan eindelijk ongestoord aan het werk en de jihadisten volgen.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-11-2022

Gemeente Amsterdam denkt in 2014 bijna 6 biljoen te vangen

ONDERZOEK - Ja, u leest het goed, de begrote inkomsten van Amsterdam voor komend jaar zijn bijna 6 biljoen euro. Om precies te zijn 5.880 miljard. Ongeveer 10 keer zo hoog als het Bruto Binnenlands Product. Hoe kan dat?

Leest u eerst even mee. Bij de inleiding op de begroting leest u onder het kopje “Wat zijn de inkomsten van de gemeente?” het volgende:

De inkomsten van de Gemeente Amsterdam worden voor 2014 begroot op € 5.880 miljard. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende baten. Het grootste bedrag komt van het Rijk, in de vorm van de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds.

Het staat er echt. Mocht het er niet meer staan, check dan dit screenshot.

Zou die begroting soms opgesteld zijn door diezelfde ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitkering van de woonkostenbijdrage? Die was immers ook precies het duizendvoud (oeps) honderdvoud van wat eigenlijk de bedoeling was. Hopelijk hoeft het Rijk het straks niet terug te vorderen.

Het valt kennelijk niet mee daar om de decimale komma van de punt voor duizendtallen te onderscheiden. Maar de gevolgen zijn immens.
Als Utrechter fuseer ik niet graag met de provincie waar Amsterdam in ligt op deze wijze.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Volgende