NIEUWS - Op de korte termijn…..

Vandaag:
De actiegroepen  Farmers Defence Force  rekent op honderden boeren en bouwers die tussen 12.30 en 14.00 uur actie ‘op scherp zullen staan’ bij zoveel mogelijk op- en afritten van snelwegen in heel Nederland. Gedurende die tijd willen 13 boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, hun eigen stikstofplannen bespreken met minister Schouten van Landbouw.

Ook vandaag de 44e verjaardag van een onafhankelijk Suriname (Srefidensi Dey) en de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (door de VN uitgeroepen ter herdenking van de brute moord op drie politieke activistes in de Dominicaanse Republiek in 1960. Kijk eens of in uw woonplaats of gebouwen of objecten oranje gekleurd zullen zijn.

Verder deze week:

Dinsdag 26 november:
De Eerste Kamer stemt over een aantal moties, onder andere:

– een motie van 50PLUS om de pensioenen in de komende 2 jaren niet te korten
– een motie van GroenLinks waarin de regering wordt verzocht een groene houdbaarheidsstudie te laten uitvoeren die inzicht biedt in de impact van klimaatverandering op de (Nederlandse) economie en begroting
– een motie van PvdD om nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten
nog een motie van de PvdD die de regering verzoekt bij maatregelen ter bestrijding van de stikstofcrisis symptoombestrijding van onbewezen kwaliteit zoals technische aanpassingen van stallen en samenstelling van veevoer uit te sluiten van subsidieverlening en in te zetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren.

Daarna zal de Eerste Kamer in commissie bijeen zijn.

De Tweede Kamer behandelt de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Kaag mag de begroting verdedigen.

Woensdag 27 november:
Voor wie ook wel eens met een tractor wil demonsteren, maar er nog geen bezit: woensdag is de laatste dag dat je kan bieden op ‘jong gebruikte’ trekkers, oogstmachines en andere agrarische werktuigen.

In de Tweede Kamer zullen minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark deelnemen aan de vergadering over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020.

Donderdag 28 november:
Minister Blok brengt een werkbezoek aan Griekenland en jawel hoor, eindelijk, hij neemt een tiental vluchtelingen mee naar Nederland om de Grieken een beetje te ontlasten.

Het wordt hoe dan ook een feestelijke dag, want uit 15 genomineerden zal de schoonmaker van het jaar worden gekozen.

Vrijdag 29 november: Nieuwe wereldwijde klimaatstaking.

En toen was ook deze komende week weer voorbij.

Reacties (3)

#1 Jos van Dijk

Even over de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Meer dan tienduizend demonstranten gisteren in Brussel. Tienduizenden Fransen demonstreerden in Parijs. Dit jaar zijn in Frankrijk minstens 121 vrouwen gedood door hun partner of ex.

En dan de Werkhoefstraat in Rotterdam…

Zijn er hier zoveel minder problemen op dit gebied?

  • Volgende discussie
#2 P.J. Cokema

@1: Of er minder problemen op dit gebied zijn? Dat is lastig te achterhalen omdat het niet specifiek wordt gemonitored.
Nederland heeft zich aangesloten bij het Verdrag van Istanbul dat als principe heeft dat geweld tegen vrouwen een schending van mensenrechten is. Onder geweld tegen vrouwen wordt zowel geweld in de privésfeer als openbare ruimte verstaan, zoals huiselijk geweld door de (ex-)partner, seksuele intimidatie op het werk en seksueel geweld op straat.

Een recent onderzoek gaf aan dat in Nederland huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen ouderen goed onder de aandacht is en er ook goede programma’s op staan, maar registratie geschiedt ‘genderneutraal’.

De onderzoekscommissie stelt dat zodoende de kans wordt gemist zicht te krijgen op “geweld tegen vrouwen als een structureel probleem dat voortkomt uit de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen en diepgewortelde ideeën over rollen van vrouwen en mannen in het gezin en in de samenleving”.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Karin van der Stoop

@1: Nee: https://www.elle.com/nl/leven-liefde/a29550534/femicide-huiselijk-geweld-moord-op-vrouwen/
En ik heb er zelf ook wel enige ervaring mee; stalking, klappen krijgen en aanranding. Ik denk dat dat voor vrijwel elke vrouw geldt.

  • Vorige discussie