Burgers voor ontwikkelingshulp

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 2020.

Twee derde van de Nederlanders belang hecht aan ontwikkelingssamenwerking. Cordaid maakte gisteren de resultaten bekend van een opinieonderzoek over het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de Nederlandse samenleving.

Enkele conclusies uit het rapport:

– Bijna 2 op de 3 Nederlanders vindt ontwikkelingssamenwerking (enigszins/heel) belangrijk (64%), slechts 14% vindt ontwikkelingssamenwerking onbelangrijk.
– 37% van de Nederlanders vindt dat er meer geld naar ontwikkelingssamenwerking moet gaan.
– Nederlanders vinden “Gezondheidszorg” het belangrijkste thema binnen ontwikkelingssamenwerking (28%). Dit wordt gevolgd door “Voedselzekerheid en landbouw” (19%) en “Onderwijs” (17%).
– Bijna 3 op de 4 Nederlanders vindt dat we niet moeten bezuinigen op gezondheidszorg binnen het budget van ontwikkelingssamenwerking.

Cordaid liet het onderzoek doen omdat het draagvlak voor ontwikkelingshulp al jaren niet meer is gemeten. De organisatie hoopt nu “dat door te laten zien dat Nederlanders ontwikkelingssamenwerking belangrijk vinden, dat de politiek gaat handelen”. Een woordvoerder van Cordaid zei: “Het kabinet Rutte III heeft de trend van forse bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking al enigszins gekeerd, maar de motor draait nu wel al een tijdje stationair. Het wordt tijd dat we weer vooruitgaan.”

Cordaid wijst op een motie van de Partij voor de Dieren, die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het kabinet opriep het budget weer terug te brengen naar 0,7% (een door de VN bepaalde norm dat rijke landen minimaal 0,7% van het bruto nationaal inkomen zouden moeten besteden aan ontwikkelingshulp). Sinds Rutte I is het Nederlandse budget tot 0,53% gedaald.
Die motie werd door een meerderheid van de Kamer gesteund en ook minister Kaag heeft in haar beleidsnota geschreven in 2030 terug op de 0,7% te willen zijn.

Cordaid en andere ontwikkelingshulporganisaties willen dat Nederland die norm eerder haalt, d.w.z. veel eerder het budget verhoogt.

Hoe dan ook: als vandaag en morgen er politici in de Tweede Kamer pleiten voor verlaging van het budget (of tegen verhoging zijn) en zich daarbij beroepen op gebrek aan draagvlak bij het Nederlandse volk, dan zitten ze er wat dat betreft behoorlijk naast.

Reacties (18)

#1 Michiel de Pooter

“dat Nederlanders ontwikkelingssamenwerking belangrijk vinden”

Het gaat er niet om dat Nederlanders ontwikkelingssamenwerking belangrijk vinden, maar dat het geld bij de armsten terecht komt, zonder corruptie , zonder belemmering van democratie en dat de organisatiekosten niet uit de hand lopen. Als we draagvlak willen houden, zal over die zaken veel meer verantwoording afgelegd moeten worden, via kwalitatieve evaluaties en boekhoudkundige audits. Die zijn er vooralsnog niet of veel te weinig.

 • Volgende discussie
#2 Cerridwen

Dat draagvlak is niet zo simpel. Cordaid meldt wel dat 37% voor een hoger budget is, maar niet dat 33% juist een lager budget wil en 30% het huidige (lage?) budget wil handhaven. Daar had PJ Cokema ook wel een opmerking over mogen maken.

Uit het rapport blijkt weliswaar in zijn algemeenheid draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, maar heel gepassioneerd is dat draagvlak niet.

Hoe dan ook: als vandaag en morgen er politici in de Tweede Kamer pleiten voor verlaging van het budget (of tegen verhoging zijn) en zich daarbij beroepen op gebrek aan draagvlak bij het Nederlandse volk, dan zitten ze er wat dat betreft behoorlijk naast.

Deze conclusie is dan ook onjuist. Uit het rapport blijkt duidelijk dat een meerderheid van de Nederlanders tegen een verhoging van het ontwikkelingsbudget is. Het is juist Cordaid (en PJ Cokema) die de mist in gaat als ze claimen dat er draagvlak is voor een verhoging van het budget.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@1: “Het gaat er niet om dat Nederlanders ontwikkelingssamenwerking belangrijk vinden”
Nee, dat vind ik ook, maar het is wel een leuk steuntje in de rug voor de verantwoordelijke bewindslieden die ontwikkelingssamenwerking overeind moeten houden én natuurlijk voor iedereen die voor iedereen die wereldwijd daar waar nodig werkzaam is om mensen te helpen hun onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening, waterhuishouding, etc. te verbeteren. Toch?

Er zijn “vooralsnog niet of veel te weinig” kwalitatieve evaluaties en boekhoudkundige audits?
Kun je dat hard maken? In ieder geval doet de Tweede Kamer haar best gezien de 380 vragen die vorige keer tijdens de Algemene Beschouwingen werden gesteld over de begroting voor 2019.

Verder is er de Algemene Rekenkamer die een vinger aan de pols houdt, doet het IOB onderzoek naar de effectiviteit van het Nederlandse buitenlandbeleid en zijn hulporganisaties verplicht hun evaluaties en jaarverslagen in te leveren bij het ministerie.

Wellicht valt er wat aan te merken op de inhoud en kwaliteit van wat die instanties ophoesten. Heb je daar een concreet voorbeeldje van?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 P.J. Cokema

@2: Ik zelf was enigszins verrast door de uitkomsten van dat onderzoek, dus daarom de focus daar op. Er mag ook wel eens iets positiefs gemeld worden toch?

En dat “een meerderheid van de Nederlanders tegen een verhoging van het ontwikkelingsbudget is“? Nou zouden we kunnen zeggen dat de groep die meer budget wil 7% groter is dan de groep die wil vasthouden aan huidig budget, of dat 4% meer mensen voor verhoging zijn t.o.v. de groep die voor verlaging is, maar goed vegen we de 2 categorieën bij elkaar dan zou jij gelijk hebben.

Je schiet echter te ver door met je opmerking dat het onderzoek de mist in gaat met de claim dat er draagvlak voor verhoging is.

Ontwikkelingssamenwerking ligt al vanaf haar bestaan onder vuur. Dan is die 37% toch eigenlijk goed nieuws? Of vind je dat niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cerridwen

@4:

Dan is die 37% toch eigenlijk goed nieuws? Of vind je dat niet?

het lijkt me verstandig, juist als voorstander van ontwikkelingshulp, om realistisch te zijn over het draagvlak. 37% is niet niks, maar toch een duidelijke minderheid die voor verdere verhoging is. Dan snap je dat het niet zo eenvoudig zal zijn om meer budget te krijgen, en dan weet je ook dat er nog energie zal moeten richting de groep die wel (enigszins) voor ontwikkelingshulp is, maar niet voor een verhoging van het budget.

Dat Cordaid dat zo opschrijft verbaasd me niet (want willen graag meer budget voor hun activiteiten), en je ziet ook dat ze veel aandacht besteden aan hulp voor gezondheidszorg, waar nog het meeste enthousiasme over is en dus op deelissues wellicht wel meer budget valt te halen (maar is dat ook het meest noodzakelijke onderwerp?).

Ik denk dat je je als Sargasso niet moet opstellen als lobbyist (dus frames en teksten zonder discussie overnemen) voor een bepaalde bedrijfstak, ook niet als je positief staat tegenover het uiteindelijke doel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

@2:
Ja, er leven nu eenmaal veel egoïsten in Nederland!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

@6: Vind ik te makkelijk. Goedbedoeld (wat ontwikkelingshulp mee is) is niet hetzelfde als effectief, en ontwikkelingshulp zoals wij dit doen moet ook onderwerp van discussie kunnen zijn. Je bent wat mij betreft niet direct een egoïst als je bedenkingen hebt bij de manier waarop we in Nederland geld uitgeven aan ontwikkelingshulp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Michiel de Pooter

@3: “Kun je dat hard maken?”
Ja. De fraude met hulpgeld in Mali is pas dit jaar ontdekt, terwijl het project al liep vanaf 2005.

“Heb je daar een concreet voorbeeldje van?”
Nee, want dat is algemeen bedoeld. Ik weet alleen dat er tussen 2010 en 2013 al 80 fraudegevallen met ontwikkelingsgelden
bekend zijn geworden.
Verder is er de trend van gevende landen, om de volledige verantwoordelijkheid van projekten door te schuiven naar het ontvangende land. Controle is dan nagenoeg uitgesloten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 P.J. Cokema

@7: Ken jij een voorbeeld van effectieve ontwikkelingshulp? Of, als die helemaal niet zou bestaan, wat zou dan een vorm van effectieve hulp volgens jou kunnen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 P.J. Cokema

@8: Ah, dat ja. Een bewijs dat er prima gemonitored en gecontroleerd wordt. En gehandeld! Nederland doneerde van 2005 tot 2015 in totaal 265 miljoen euro aan Mali. Sindsdien is er geen hulpgeld meer gegeven aan het land.

En ja die 80 gevallen zijn in 2013 gemeld en er is actie op gezet (geld terug vorderen).

Maar ik vroeg dus of je hard kan maken dat er “vooralsnog niet of veel te weinig” kwalitatieve evaluaties en boekhoudkundige audits zijn. Nu kom je met bewijs dat die er wel zijn, dus wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Michiel de Pooter

@10: Als fraude van een 10-jarig project pas na 10 jaar wordt ontdekt, is er te weinig controle. Het is dan de vraag in welke mate de gelden nog opvraagbaar zijn. Ik heb trouwens geen idee wat de rol van de Rekenkamer en de IOB in die zaak is geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Cerridwen

@9: Er zijn ongetwijfeld voorbeelden van geslaagde projecten en van mislukte projecten. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat de ontwikkelingshulp hoe mooi ook niet boven kritiek staat en dat mensen die kritisch zijn op ontwikkelingshulp niet perse weggezet hoeven te worden als egoïst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 P.J. Cokema

@11: Tja, was het maar eerder ontdekt. Alleen weten jij en ik niet waarom dat zo lang duurde, toch? Je kan wel stellen dat het aan gebrekkige controle ligt, maar weten we dat? Toe, wees eens lief en help me daar eens bij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 P.J. Cokema

@12: “Maar daar gaat het mij niet om.”

Nee, natuurlijk niet. Zit het wel in je systeem om ook eens ergens iets positiefs over te melden?

Het is niet zo heel bijzonder dat er kritiek is op ontwikkelingssamenwerking. Zoals ik eerder schreef: al vanaf het begin ligt het onder vuur. Er is meer dan genoeg kritisch over geschreven, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Het staat dus ook niet boven alle kritiek.

Die term ‘egoist’ is voor rekening van de reageerder, komt niet van mij.

Maar jij begon over effectieve ontwikkelingshulp (waar dus vanaf het begon door links en rechts vraagtekens bij zijn gezet). Dat stukje kennen we dus wel daarom vroeg ik je of je vormen van effectieve hulp kent. Gewoon uit nieuwsgierigheid of je op dit dossier meer weet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Cerridwen

@14: We dwalen af. Het gaat niet over positief of negatief, het gaat er om dat jij klakkeloos de spin van Cordaid overneemt dat er draagvlak is voor een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, terwijl dat niet gestaafd wordt door het rapport. Het lijkt mij belangrijk om zelf een reëel beeld van de werkelijkheid te hebben en als je daar een stukje over schrijft dat je dan de lezers van Sargasso goed voorlicht. Dat je zelf positief verrast was door die 37% vind ik verder prima en schrijf daar gerust over.

Over mijn opmerking richting Henk van S tot S, die was inderdaad niet voor jou bedoeld, dus waarom je daar op reageert snap ik niet.

Net als alle reageerders op Sargasso schrijf ik eerder een reactie als ik iets slecht vindt of ergens niet mee eens ben, maar als ik een stuk goed vindt, of ik ben blij met een bepaalde ontwikkeling, dan zeg ik het ook.

(Overigens ben ik voor ontwikkelingshulp en van mij mag het budget ook wel weer verhoogd worden, daar zijn we het volgens mij over eens dus voel ik niet de behoefte een discussie te voeren over het nut van ontwikkelingshulp).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 P.J. Cokema

@15: er is wel draagvlak voor verhoging, alleen kan die 37% niet als een absolute meerderheid worden gezien (is jouw tegenwerping). Het rapport staaft dat wel die 37% wel.

Net als alle reageerders hier plaats je eerder eem reactie als je negatieve feedback hebt. Je hebt een ietwat verkeerd beeld van alle reageerders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Henk van S tot S

@11:
Hoeveel van jouw giften zijn besteed aan goed opgezette projecten en hoeveel aan slechte?
Of geef je helemaal niets en maak je je alleen zorgen om de mensen die wel wat geven??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cerridwen

@16: Jij hanteert een bijzondere definitie van draagvlak. Normaal gesproken moet dat toch wel meer dan 50% zijn van de mensen die het iets kan schelen voor je over ‘draagvlak voor maatregel x’ kan spreken.
Maar om in jouw termen te blijven: er is meer draagvlak voor géén verhoging dan voor een verhoging.

 • Vorige discussie