Personeelsbestand banken dunt al jaren uit

Het personeelsbestand van de vier grote Nederlandse banken is in de periode eind 2008 tot juli 2011 in totaal meer dan 14 procent verkleind. Vooral bij ING, ABN Amro en SNS werken op dit moment een stuk minder mensen dan eind 2008 het geval was.

ING heeft de grootste afname, daar was enkele maanden geleden bijna 20 procent minder mensen in dienst dan eind 2008. Van de bijna 125.000 mensen zijn er nu nog bijna 100.000 in dienst. Dit zijn lang niet allemaal ontslagen, de daling komt voornamelijk voort uit de verkoop van onderdelen van  het bedrijf. De aankondiging van vandaag dat er 2.700 banen verdwijnen, betreft wel het schrappen van banen.

Bij ABN Amro verdwenen sinds eind 2008 3.700 banen, ruim 12 procent van het totale aantal banen van 30.200 eind 2008. Het verdwijnen van de banen is een gevolg van de kreditetcrisis van 2008. Na het splitsen van de bank in 2008 werd besloten tussen 2009 en 2012 in totaal 4.500 banen te laten verdwijnen.

Bij SNS is 24 procent van de banen verdwenen, dit zijn  797 banen op een totaal werknemersbestand van 3.212. Deze grote afname is toe te schrijven aan een strategiewijziging die in 2006 al is ingezet en afbouw van de vastgoedactiviteiten van de bank, aldus woordvoerder van SNS Roland Kroes.

Bij Rabobank verdween in deze periode slechts twee procent van de banen. Volgens woordvoerder René Loman van Rabobank is dit een normale schommeling, het werknemersbestand is de laatste jaren stabiel rond de 59.000 werknemers. De komende jaren zullen wel een flink aantal Rabobankmedewerkers hun baan verliezen. In juli kondigde het bedrijf aan 1.200 banen te schrappen in de periode 2012-2013.

(Op dit artikel rust copyright tot vrijdag 4 november 16.15, na die tijd is de normale creative commons license 3.0 van kracht)

(Featured foto van Jesper2cv)

 1. 6

  @gronk

  Peakoil betekent natuurlijk ook peak-bank.
  In een groeiende economie spelen banken een belangrijke rol.
  Maar in een krimpende economie wordt veel minder geïnvesteerd en er hoeft veel minder geleend te worden.
  Degenen die nog wel lenen bij banken, doen dit om de status quo nog wat langer vol te houden. Met als risico dat ze niet kunnen terugbetalen (Griekenland, Italië, Saab, de VS enz.)

  De banken worden kleiner, dus ook in personeelsomvang.