Laura Wismans

81 Artikelen
151 Waanlinks
38 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

Vroeger was het leven pas duur

DATA - Och, och, wat wordt het leven toch duur. Hoewel….vergeleken met vijftig jaar geleden valt het reuze mee.

Reiskosten die worden belast, een BTW van 21%, een hoger eigen risico in de zorg. Iedereen gaat erop achteruit de komende jaren. We wachten op het zoet, maar bijten nog in het zuur. Maar wordt het leven daarmee ook duur?

Een blik in het huishoudboekje van 50 jaar geleden relativeert.

Televisie en wasmachine kostten elk 15 procent van het gemiddeld jaarinkomen van 6.200 gulden. Nu een fractie. Een album op iTunes kost niets in vergelijking met een dure LP. Een hedendaagse schrijfmachine (laptop) kost lang geen 4% van het inkomen meer. Veel dagelijkse producten en voedingsmiddelen zijn slechts met de inflatie meegegroeid. Tel uit je winst.

Hoeveel kostten producten uitgedrukt in huidige euro’s? Hoe zwaar drukten de kosten op een gemiddeld maandsalaris? En wat betalen we nu voor al die luxe? Nu.nl en Sargasso zijn een gemiddeld huis doorgelopen en hebben geturfd en gerekend. Daarom, na de doorlees overzichtelijk op een rij, onze fraaie infographic over de kosten van ons levensonderhoud anno 1962 en 2012.


Klik op de plaat voor een grotere versie.

Foto: copyright ok. Gecheckt 06-11-2022

‘Amsterdam wordt het natuurreservaat van Nederland’

DATA - Amsterdam wordt het natuurreservaat van Nederland.” Het is grappig bedoeld, maar stadsecoloog Remco Daalder zegt het met een licht serieuze ondertoon. ,,We hebben veel verschillende landschapjes, zoals moerasjes, diverse typen bossen, parken, ruige terreinen.” Flora en fauna varen er wel bij.

Dat blijkt uit aan het ANP en Sargasso.nl verstrekte cijfers van de Nationale Databank Flora en Fauna. Amsterdam herbergt bijna 140 soorten planten en dieren die in meer of mindere mate bedreigd zijn. Zij staan op de zogenoemde landelijke Rode Lijst, een verzameling soorten die snel in aantal afnemen of in een beperkt gebied voorkomen.

Op deze kaart is te zien waar veel en weinig bedreigde plant- en diersoortenwaarnemingen bekend zijn. De aantallen zijn afhankelijk van telactiviteit. Niet overal wordt elk jaar even actief geteld. De aantallen zouden daarom in de werkelijkheid iets kunnen afwijken. NDFF (c) 2012.

Het is aan de samenstelling van de stad te danken, maar ook aan het beleid dat er gevoerd wordt. En natuurlijk de honderden vrijwilligers die zich inspannen, stelt Daalder. ,,Beheer is altijd de crux.”,,Neem bijvoorbeeld de orchideeën, die moet je vlak na de bloei maaien, anders zijn ze binnen een paar jaar verdwenen. Mensen helpen mee omdat ze die bloemen prachtig vinden.”

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-10-2022

Bijna helft oproepen traumaheli’s geannuleerd

In bijna de helft van de gevallen blijkt een opgeroepen traumahelikopter uiteindelijk toch niet nodig. De vier Nederlandse traumaheli’s vlogen in 2011 ruim 4600 keer uit. In 2600 gevallen konden zij hulp bieden en in 2000 gevallen (43 procent) werden zij teruggeroepen. Dit blijkt uit cijfers die het Landelijk Netwerk Acute Zorg aan ANP en Sargasso verstrekte.
,,De heli gaat direct op weg als die hiervoor signaal krijgt van de meldkamer na een 112-melding. Altijd gaat ook een ambulance naar een oproep toe. Ter plaatse blijkt het regelmatig minder ernstig te zijn dan het in eerste instantie leek, of blijkt de persoon juist al overleden. De helikopter wordt dan teruggeroepen,” verklaart Jens Valk, arts van het Mobiel Medisch Team Groningen het hoge percentage annuleringen. ,,We vliegen liever een paar keer te veel uit dan een keer te weinig.”

In de helikopters worden Mobiele Medische Teams (MMT’s) vervoerd, waar anders dan bij een ambulanceteam ook een arts deel van uitmaakt. Als het weer te slecht is of als een helikopter niet goed op de locatie kan landen dan gaat het MMT over de weg naar een oproep toe. In 2011 gebeurde dit ongeveer 1600 keer. In ruim 40 procent van de gevallen werden zij halverwege teruggeroepen.
Volgende