Open brief aan de fractievoorzitters van de democratische partijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

BRIEF - Rende (CS), Italië, 27 november 2014

Dames en heren,

De volksvertegenwoordiging is het instituut dat ons de toekomst in moet leiden, naar de jaren twintig en verder. Deze taak vraagt grote verantwoordelijkheid en leiderschap. Dat vinden Nederlanders een eng woord, leiderschap, en daar hebben we goede redenen voor. Maar iemand moet het voortouw nemen, en dat is niets anders dan een synoniem van leiden. En wij allen hebben u daartoe verkozen.

Het lijkt de laatste jaren wel alsof de volksvertegenwoordiging amechtig probeert, de waan van de dag bij te houden. Dat is volgen, niet leiden. U bent niet gekozen om het volk te volgen, al is dat electoraal soms nog zo aantrekkelijk.

Gisteren was u aanwezig bij een debat in de Tweede Kamer waar verschrikkelijke dingen zijn gezegd door het lid De Graaf.

We gaan het meemaken dat een meerderheid van alle kinderen op school islamitisch is en dat is voorwaar geen prettig vooruitzicht, voorzitter. De Nederlandse eigenheid, de identiteit en de cultuur, wordt via immigratie en via de baarmoeder om zeep geholpen.

U heeft de afgelopen jaren dit monster zien groeien en u heeft vrijwel niets hiertegen ondernomen. Wellicht dat enkelen van u nu denken dat zij toch minstens in de frontlinie hebben gestaan van het verzet tegen deze weerzinwekkende, leugenachtige ophitserij. Ik zal geen namen noemen en voorbeelden geven maar ik kan u vertellen dat ik geen partij zou kunnen noemen die daadwerkelijk een krachtig tegengeluid heeft laten horen. In tegendeel. U heeft vooral getracht om een stukje van de xenofobe kiezerstaart voor uzelf af te snijden.

Het tegengeluid komt ook nauwelijks uit de journalistiek. In het land van het oppermachtige kijkcijfer, de kelderende oplage en de essentiële click kiest de pers ervoor, het luidruchtigste volksdeel niet al te zeer van zich te vervreemden. U en de pers volgen het volk, en het volk volgt diegene die begon te zeggen dat hij alleen iets tegen de “uitwassen van de islam” had en die nu onomwonden stelt dat alle moskeeën dicht moeten. Je hoeft geen helderziende te zijn om te begrijpen wat er verderop ligt op die weg.

Ik ben een armzalige margeblogger en een machteloze twitteraar. Ik heb een kleine kring medestanders en gelukkig zitten daar ook bloggers bij, maar wij kunnen dit tij niet keren. We proberen het al jaren en we worden als dank bedreigd, belasterd en verketterd. We staan er geheel alleen voor. U zit in het hart van de democratie. U kunt, ook nu nog, nu het eigenlijk al veel te laat is, een poging doen om in te grijpen. U kunt uitstijgen boven de partijpolitieke belangen en de angst voor de peilingen, u kunt leiderschap tonen en de xenofobe waanideologie die het land in zijn greep heeft, trachten te keren.

Ik hou bij deze op met bloggen over de krankzinnige haat die ons land in zijn greep heeft. Ik kan het niet meer, het vreet aan me, het is afschuwelijk om aan te moeten zien hoe het land van Miep Gies langzaam verandert in het land van Meinoud Rost van Tonningen. Het is nu aan u, gezamenlijk de vertegenwoordigers van een ruime meerderheid van het Nederlandse volk. Stel ons niet teleur.

Hoogachtend,

Rob van Kan

Reacties (110)

#1 Olav

EoE:

U kunt, ook nu nog, nu het eigenlijk al veel te laat is, een poging doen om in te grijpen.

Ja, maar wat moeten ze nu precies doen?

Want dat weten ze namelijk óók niet.

 • Volgende discussie
#2 Jack Random

“De volksvertegenwoordiging is het instituut dat ons de toekomst in moet leiden, naar de jaren twintig en verder.”

Heerlijk en aandoenlijk, die naiviteit. ‘Onze’ volksvertegenwoordigers zitten er voornamelijk voor het behartigen van enkele specifieke deelbelangen, en die vinden het wel prachtig als er een clubje alle aandacht naar zich toe trekt. Valt het veel minder op dat ze hard bezig zijn om alleen hun achterban en zichzelf te dienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Krekel

Rende (CS), Italië,

Ha! Rende heeft helemaal geen station, weet ik toevallig, dus ook geen centraal (Dit is, natuurlijk, een grapje.)station.

Het tegengeluid komt ook nauwelijks uit de journalistiek.

Ik heb het nog niet gelezen, maar ik hoorde dat De Telegraaf de PVV juist vandaag “fascistoïde” genoemd heeft.*

Ik bedoel, De Telegraaf … !
Dat is als bejaard genoemd worden door Larry King.

Wat wil je eigenlijk nog meer? …

Mij lijkt het eerder alsof er te véél aandacht is voor Wilders, waardoor de onderliggende neoliberale filosofie die inmiddels bijna alle partijen in zijn greep heeft (en op den duur de kiezer alleen maar in Wilders’ of verwante armen zal drijven) onbesproken blijft.

____edit___
* ja, het staat er echt, onder het kopje ‘Hooligans’ op pagina 2:

Het extremisme van de PVV lijkt geen grenzen te kennen. Met het pleidooi om alle moskeeën in Nederland te sluiten, plaatst de partij van Geert Wilders zichzelf buitenspel in de democratische rechtsorde.
[…]
de PVV [lapt] de Nederlandse Grondwet aan zijn laars. De vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod worden door Wilders en de zijnen zonder enig voorbehoud bij het grofvuil gezet.

Onaanvaardbaar en ronduit verwerpelijk.

Kamerlid De Graaf overgoot zijn betoog tegen de islam ook nog eens met bewoordingen die fascistoïde associaties oproepen.

Niet mals.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 P.J. Cokema

@3: CS staat voor de provincie Cosenza.

@1: Wat kunnen ze doen? Nou, bijvoorbeeld het hoofdredactionele artikel van De Telegraaf overnemen, zie #3 ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Olav

@4: Ja, grappig. Maar Edge vraagt om ingrijpen. Instemmen met een commentaar in een krant, of één of andere krachtig klinkende verklaring afleggen, is volgens mij toch niet helemaal hetzelfde als ingrijpen.

Het woord “ingrijpen” doet me denken aan: paal en perk stellen, de wet aanscherpen en handhaven, de prinsemarij erop afsturen, boosdoeners in de kraag vatten. Daarvan kan natuurlijk helemaal geen sprake zijn (want dan leven we niet meer in een democratie) maar daarom vroeg ik ook: wat dan wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jos van Dijk

@5: Ik zou zeggen: alle stappen richting PVV afstraffen. Dus: Opstelten, Teeven, Asscher, Heerma.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 dus

Gelukkig…. eindigen met een Godwin ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Dirk Zeeman

@6: Ik zou kunnen bedenken dat je iets bedoelt als “er zijn moslims die afschuwelijke dingen roepen, en dus zijn alle andere moslims ook altijd eng en gevaarlijk, en daarom moeten we inderdaad ingrijpen, maar dan dus tegen moslims en niet tegen de ophitsers van de PVV”.

Maar ik zal het proberen positief te zijn: je vindt dat ophitsing tegen een bevolkingsgroep eng en gevaarlijk is, en dat daar iets aan gedaan moet worden. Mooi zo! Dan zijn we het eens. Ophitsing leidt tot onderdrukking en tot dood en verderf. Dat moeten we niet willen. Ophitsing tegen bevolkingsgroepen en tegen mensen die niemand kwaad doen, is verwerpelijk. Fijn dat je ons daarop wijst, Anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Anton

@9: PVV is een reactie op:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/13/moslimfundamentalisme-in-west-europa-geen-marginaal-fenomeen/

Eerdere signalen dat het mis aan het gaan was (Janmaat, Bolkestijn, Fortuyn) zijn met geweld, en dat bedoel ik letterlijk van brandstichting tot moord aan toe, onderdrukt. Het onderliggende probleem heeft daardoor eindeloos kunnen dooretteren met als gevolg een substantieel contingent medelanders die onze vrije westerse samenleving wil vernietigen.

De PVV verbieden heeft geen zin, het gaat om het onderliggende probleem. Los dat op dan verliest de PVV haar bestaansrecht en lost op tot een marginal partijtje zoals Groen Links, SGP etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JANC

@10: “brandstichting”: mythe, maar dan nog: niet door de islam ingegeven. “moord”: niet door de islam ingegeven. “vernietigen”: blijkt uit wat? Dat er geen enkele partij in Nederland is die de Sharia wil invoeren? Je voorbeelden spreken boekdelen. Bolkestijn die het had over dat de helft van Amsterdam uit moslims zou bestaan tegen vandaag. Janmaat die het had over Ien Dales dood als “niet erg”. Maar kennelijk was dit “onderdrukken” een complot om het “signaal” niet te laten weerklinken. Wat een onzin! Er wordt al meer dan 13 jaar over het “probleem” gesproken. Enkel over het probleem, nooit de oplossing! Of als er al over “oplossingen” gesproken wordt dan op basis van verboden, er uitgooien, niet te spreken over het klimaat dat geschapen is in die 13 jaar. Als je als Marokkaan je inzet en een baan hebt en niet in contact komt met de politie dan nog heb je met dank aan jouw geliefde Janmaat, Bolkestijn, Fortuijn en Wilders in Nederland de problemen veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 P.J. Cokema

@5: Het minste dar Kamerleden zouden kunnen doen is consequent de bizarre uitlatingen van de PVV tackelen met de feitelijke cijfers. Dat is iets dat stelselmatig wordt nagelaten.
Verder kunnen Kamerleden uit protest weglopen. Emile Roemer heeft dat al eens gedaan. Tenslotte kan de Kamervoorzitter sprekers berispen en vragen woorden terug te nemen als beledigende taal wordt gebruikt.
Het Reglement van Orde, artikel 58 lid 2 voorziet daarin. Bij herhaling kan de spreker het woord ontnomen wordren, in uiterste geval kan de spreker gemaand worden de zaal te verlaten (artikel 59 en 60).

Dat zou natuurlijk koren op de slachtoffermolen van de PVV zijn, maar de kans bestaat dat de PVV zich dan gaat overschreeuwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sasha Berkman

@6: De leugen dat er op die demonstranten pronazis aanwezig waren is al zovaak ontmaskert als een leugen dat het me volkomen gerechtvaardigt lijkt om jouw ook een leugenaar te noemen. Waarom blijf jij die leugens herhalen anders? Die vlaggen vergeleken het zionisme met het nazisme in afkeurende zin. Wat je doet is eigenlijk de geschiedenis herschrijven op een ronduit anti-semitische manier. Misselijk makend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sasha Berkman

@10: en hoe zie je die entlosung voor je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@10:

Eerdere signalen dat het mis aan het gaan was (Janmaat, Bolkestijn, Fortuyn) zijn met geweld, en dat bedoel ik letterlijk van brandstichting tot moord aan toe, onderdrukt

Je bent Mussert, Mussolini en Adolf vergeten. Ook die zijn met geweld onderdrukt. En dan echt met geweld, niet door het geweld van een enkeling. Daar hebben we van geleerd, dat we het nooit meer zo ver laten komen.

Btw: heb je het ook gelezen, dat zelfs de Telegraaf zich nu van jullie af begint te keren? Het wordt zelfs voor hen te gortig, ondanks al je postjes dat steeds meer mensen het met jullie eens zouden zijn. Maar ja, feiten zijn alleen maar linkse meningen voor jullie natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Krekel

@12:

de PVV tackelen met de feitelijke cijfers. Dat is iets dat stelselmatig wordt nagelaten.

Het zou inderdaad gedaan moeten worden, maar of het iets uithaalt is nog maar de vraag.

Zoals James Burnham schreef:

[T]he ‘logical’ refutation of theories used in politics never accomplishes anything so long as the residues remain intact. Scientists proved with the greatest ease that Nazi racial theories were altogether false, but that had no effect at all in getting Nazis to abandon those theories; and even if they had abandoned them, they would merely have substituted some new derivation to express the same residue.

Waarbij de termen ‘residue’ en ‘derivation’ begrepen moeten worden als ‘onderbuikgevoel’ en ‘rationalisering v/d onderbuik’, respectievelijk. (Burnham ontleent dit aan Pareto.) Wat hij dus ongeveer zegt is: je kan wel met logica aantonen dat de onderbuik ernaast zit, maar de onderbuik (net als het hart) wil wat het wil.

—–
Overigens had Burnham volgens Orwell wel “a major mental disease”, maar dat (uiteraard) terzijde …
—–

We zullen onze pijlen dus hoe dan ook, zoals Anton ook al aangeeft, vroeg of laat op die onderbuikgevoelens zelf moeten richten. En niet slechts op de rationalisering ervan.

Ik geloof dat dit kan zonder op de racistische, xenofobe of nativistische* toer te gaan, als we ons maar afvragen waar die gevoelens precies vandaan komen. Wat men voelt is volgens mij namelijk niet veel meer dan het ‘verlies van het vertrouwde’, wat in de 19de en 20ste eeuw voornamelijk veroorzaakt werd door industrialisering en urbanisatie, en nu, volgens mij, voornamelijk door een almaar toenemende neerwaartse druk op economische zekerheden.

Toegang tot banen, lonen, pensioenen, uitkeringen, zorg, etc. wordt uitgekleed en uitgeperst. Niet door ‘de vreemdeling’ (uiteraard) maar die krijgen wel de schuld. (Zij pikken de banen in!, zij vergroten de druk op zorg en sociale voorzieningen! … )

We kunnen de PVV wel boos aankijken met z’n allen, maar het is toch echt de middenmonoliet – van (in elk geval) GL, PvdA, D66 en VVD – die van de bevolking een economisch precariaat maakt.

Als gevolg is vooral Jan met de pet (logisch genoeg) bang voor de toekomst, en als gevolg daarvan wijst dus (helaas genoeg) voor een deel met zijn vinger naar Jan met de Fez.

En wij wijzen weer naar (de politieke vertegenwoordigers) van dat deel van Jan met de Pet dat wijst naar Jan met de Fez …

En wie blijven er dus buiten schot? … juist de middenmonoliet die verantwoordelijk is voor die neerwaartse druk op economische zekerheden. Zij lachen in hun knuistje. Het is meesterlijk. Zij verzieken de boel, maar Jan met de Pet geeft Jan met de Fez de schuld, en Jan met de Fez en Linkse Jan met de Afstudeermuts wijzen weer naar Jan met de Pet (en hun politieke vertegenwoordigers).

Onterecht natuurlijk …

Laten we eerst maar eens massaal een paar jaar niet op de PvdA en GL en D66 stemmen (ook niet in peilingen) … maar op daadwerkelijk linkse partijen. Zelfs als je die linkse partijen maar dommig of een beetje kinderachtig vindt, zou iedereen die zichzelf als links beschouwt dat toch moeten doen. Al was het maar om de middenpartij van je eerste voorkeur te laten zien dat er op links wat te halen valt.

Dat stel ik althans voor.

Ik denk dat als de bevolking economisch weer wat zekerder is, wat minder bang voor de toekomst, dat ze dan ook wat toleranter voor vreemdelingen wordt.

(Amen & Sela &c.)

(Oh, en PS @4, ”CS staat voor de provincie Cosenza.” Dat wist ik stiekem en ik kan het bewijzen: copy-paste “centraal station” in #3)
_______
* volgens mij geen Nederlands woord, maar ik bedoel dus dit (1).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Anton

@13: Het is me al vaker opgevallen dat ‘realiteit’ een lastig concept is in de teletubby wereld waar links in leeft. Jouw manier om in dromeland te blijven is kennelijk om een ieder die een tipje van luier van de echte wereld oplicht voor leugenaar uitmaken.

Be my guest, weerhoud mij er niet van die verwerpelijke ideolgie te bestrijden zodat mijn dochters, en die van jou ook als je ze hebt, straks ook in een vrij land kunnen leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anton

@15: Dat je een slechte leerling bent was me al eerder opgevallen. Traag en dan alsnog de verkeerde conclusie trekken.

Wat je van je godwinnetje had moeten leren is dat deze jongens:
http://thepostonline.nl/wp-content/uploads/2014/08/onthoofding-611×328.jpg
De opvolgers van de door jouw aangehaalde figuren zijn.

Ik moet je zo langzaam aan aanbevelen iets anders te gaan doen, dit is echt te ver boven je niveau.

ps Kijk jij ook zo uit naar de PS verkiezingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Prediker

weerhoud mij er niet van die verwerpelijke ideolgie te bestrijden zodat mijn dochters, en die van jou ook als je ze hebt, straks ook in een vrij land kunnen leven.

@17 ’tuurlijk joh, want die 6% moslims gaan ook echt de sjaria invoeren hier met z’n allen. Droom maar lekker verder, met die zweterige nachtmerries van je.

Machiel de Graafs demagogie over moslimbabies is door Flip van Dyke ook al vakkundig onderuit gehaald, dus wat blijft er dan nog over? Beetje schelden en sneren, meer niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JANC

@17: Het is me al vaker opgevallen dat feiten een lastig concept is in de Telegraafwereld waar rechts in leeft. Jouw manier om in dromeland te blijven is kennelijk om een ieder die een tipje van de sluier oplicht voor leugenaar uit te maken.

Be my guest, weerhoudt mij er niet van die verwerpelijke beschuldigingen en misinformatie te bestrijden zodat mijn zoon – en jouw dochters ook – straks in een vrij land kunnen leven.
is luier een opzettelijke verschrijving?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 GerritB

@14: “Alle Menschen werden Brueder” zoiets dus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Reinaert

Alle fractievoorzitters zouden in een verklaring de PVV als partner af moeten wijzen.
Maar dat durven de lafbekken niet.
Het maakt ze net zo erg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 GerritB

@17: een tipje van luier = tipje van de sluier.

Een op een onwelriekende foute interpretatie van een zegswijze.

Dit is een steeds meer en meer voorkomende probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Sigi

@22
Sterker nog, salonfähig gemaakt door VVD & CDA, hoe ze het ooit in hun hoofd hebben gehaald om de PVV, officieel nog wel, te laten gedogen? Ongelofelijk en onvergeeflijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Micowoco

Een herinvoering van het verschijningsverbod van De Telegraaf zou ook wel eens kunnen helpen. Tenslotte doet Wilders weinig anders dan koppen uit dat vod rond twitteren.
Waarmee de politiek niet zozeer ‘volgend’ is, maar een slang die zo dom is om in zijn eigen staart te bijten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Stronkel

Toen ik het begin van deze open brief las, dacht ik dat er even gehint zou worden naar wereldoverkoepelende zaken van levensbelang: milieu, energie, vervuiling in welke vorm dan ook waar politici op wat uitzonderingen na weinig belang aan hechten. Maar nee, ook de briefschrijver doet aan navelstaarderij en spreekt de politiek aan op een vrij banaal punt. Ja, de PVV is fascistoïde, en ja, de gevestigde politiek doet te weinig om het tegen te gaan, en ja, een klein luidschreeuwend deel van de bevolking lijkt de touwtjes in de handen te hebben, maar is dat een reden om dan maar echt essentiële problemen te negeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 okto

@26: ++++ Inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Sigi

@26
Ach ja, laten we al het andere maar liggen en laat iedereen maar zijn fascistoïde gang gaan zolang de zaken van levensbelang niet zijn aangepakt. Eerst maar eens het milieu aanpakken voordat we wat aan het haatzaaien doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Dridden Tirbelli

Waarom geen brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal? Waarom geen brief aan de Koning?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Benach

@13: En die vergelijking is even vals als antisemitisch zoals al tig keer hier door mij betoogd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Anton

@20: Je demonstreert op treffende wijze het gebrek aan originele denkkracht die zo kenmerkend is voor links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Anton

@19: Ik weet dat linkse naiviteit in combinatie met plat eigenbelang de grootste risicofactor is. Dank dat je dat nog eens onderschrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joop

Die krankzinnige haat doet me niets. Laat ze roepen ik ga er niet meer van poepen. Lees eens wat minder de krant. Ga lekker sporten, een vrouw versieren, pianolessen nemen, doe iets. Stilzitten is geen optie. En kissebissen op weblogs is voor losers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Sasha Berkman

@30: wat jij betoogt is irrelevant. Feit is dat het niet anti-semitisch is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sasha Berkman

@17: Anton waarom herhaal jij het leugenachtige frame dat de demonstranten tegen de oorlogsmisdadige en fascistische praktijken van de israelische schurkenstaat pro-nazi waren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 AndreSomers

@29: Ik kan me vergissen, maar volgens mij is mevrouw Broekers-Knol (VVD) voorzitter van de Eerste Kamer. De koning is voorzitter van de Raad van State.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Anton

@35: Meid, meid toch wat ben jij in de war. Aan zo’n borderlinertje ga ik niet beginnen, voor je het weet doe je jezelf iets aan omdat mijn schrijfsels te hard binnen komen. Ik raad je aan professionele hulp te zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Stronkel

@28: ik weet niet hoe jij handelt, maar ik heb de neiging om de ernstige zaken als eerste te lijf te gaan. Als ik een bloedende snijwond en een haaknagel heb, is mijn grootste prioriteit niet als eerste een schaar pakken. Vervuiling is een veel grotere bedreiging voor onze gezondheid dan een schreeuwpartij waar voornamelijk marginalen zich door aangesproken voelen, dus om daar keer op keer op keer je aandacht aan te besteden lijkt mij nogal zonde van de energie.
Maar ga vooral rustig door met zorgvuldig bijknippen van je nagel terwijl je dood ligt te bloeden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Richard

Tja. Wat een lekker suggestief krabbeltje weer. ‘Hopeloos genuanceerd’ zullen we maar zegger.

Feit is natuurlijk dat we bijvoorbeeld helemaal niet hoeven te wachten op klassen die volledig islamitisch -met alle gezelligheden aan anti semitisme, vrouwenhaat en doorsnee rauw rascisme tegen gewone nederlanders daar gratis bij- zijn. Dat is in een groot aantal scholen in de grote steden al jaren een feit. Feit, als in : gewoon waar terwijl ik dit intyp.

En nee, nederland wordt niet het land van Rost van Tonningen maar van Abu Al Jihadi of hoe al die fijne nieuwe medelanders ook mogen heten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Klokwerk

Wilders verlegt continu de aandacht van problemen naar iets anders. Van de criminaliteit naar ‘Marokkanen’ (niet-Marokkaanse criminelen lachen in hun vuistje). Van werkloosheid naar ‘immigranten’ (veel werklozen die niet-immigrant zijn geloven dat graag, dat anderen de schuld hebben van hun werkloosheid). Van vrouwenmishandeling naar de Islam (ja, binnen de Islamitische gemeenschap vindt zeker vaker vrouwenonderdrukking plaats, maar in ‘Nederlandse’ gemeenschappen vindt het ook plaats, en met het verketteren van hun geloof zijn de onderdrukte vrouwen in Islamitische gemeenschappen wel het minst geholpen).

Criminaliteit, werkloosheid en vrouwenonderdrukking zijn serieuze problemen. Die verdienen het niet om niet-behandeld te worden omdat Geert W in opdracht van zijn geldschieters uit het fascistische staatje Israël de aandacht verlegt naar de nieuwe nationale hobby Islam-bashen, waardoor hij meer en meer jongeren van Islamitische komaf van onze samenleving vervreemdt en zo ook nog eens een flinke impuls geeft aan het internationale terrorisme, wier versie van de Koran hij overigens als ‘de ware’ beschouwt.

Dan kan je zeggen: maak je druk over grote problemen zoals de internationale crisis in de financiële wereld en met het milieu. Als je dat doet dan zie je dat wanneer in Brussel overlegd wordt over een betere samenwerking om de banken aan te pakken Wilders zegt dat samenwerking zelf het probleem is, en wanneer er weer een nieuw rapport over milieuzaken ligt is hij de eerste die door middel van onzinretoriek die bewustwording teniet probeert te doen.

Daarmee is Wilders een groter probleem dan hij lijkt. Het is niet alleen zo dat hij continu mensen de schuld geeft van dingen waar ze geen schuld aan hebben (niet-criminele reclame van criminaliteit, immigranten van werkloosheid, mishandelde vrouwen van vrouwenmishandeling) en mensen die zich daar wel schuldig aan maken maar niet in de zondebok-groep vallen uit de wind houdt, hij maakt ook nog eens de werkelijke problemen onbespreekbaar.

Cordon Sanitaire en doodzwijgen zou ik zeggen. CDA en VVD voorop, om hun fout goed te maken. Helaas heeft integendeel de VVD de helft van Wilders’ agenda al overgenomen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Sigi

@38
Wilders & co zijn meer te vergelijken met een etterende zweer dan met een haaknagel.
Een bloedende snijwond is zo gefikst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 okto

@38:

Vervuiling is een veel grotere bedreiging voor onze gezondheid dan een schreeuwpartij waar voornamelijk marginalen zich door aangesproken voelen…

Op zich mee eens, ware het niet dat die marginalen thans zo’n grote groep zijn, dat genoemde schreeuwpartij de grootste van het land is.
Een schreeuwpartij die ook nog eens het onderwerp wat jij en ik veel belangrijker vinden gewoon botweg ontkent.

Wat mij betreft wordt het dan trouwens tijd om serieus de opties te bekijken voor emigratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 AndreSomers

@43: Veel gemaakte fout. De PVV is niet de grootste van het land. De PVV is als partij de kleinste van het land (1 lid), en als fractie in de Tweede Kamer gedeeld 5e (met D66) met 12 zetels. Niet meer en niet minder. Peilingen zeggen niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Klokwerk

Ze bepalen anders wel in hoge mate het publieke debat. Op justitie wordt door een VVD/PvdA kabinet een strikt PVV-beleid gevoerd. Qua aandacht en invloed zijn ze al tien jaar de grootste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Sasha Berkman

@37: je bent een totaal inhoudsloze leugenaar gezien ook weer deze holle reactie.

wel grappig dat benach het met je eens is. Dat ontmaskert hem ook als wat hij is. fascistenvrienden helpen elkaar?
Je ziet dat wel vaker, zionisten en nazis die samenwerken. Kijk naar Geert W.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Benach

@46: Sas: ik ben het totaal niet eens met Anton. Ik heb ook helemaal niets met fascisme. Slik eens je haldolletje want dat staat nergens.

Maar het huidige handelen Israël vergelijken met nazi-Duitsland is even incorrect als dat het antisemitisch is. Dat is van een totaal ander kaliber als de uitspraken van Anton waar ik weinig mee heb. Begrijpend lezen is nog steeds te moeilijk voor je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Klokwerk

Eh, @37 en @46 zijn wat mij betreft beide buiten de orde, omdat het gaat om jijbakken en niet om inhoudelijke argumenten. Graag beide even dimmen hier en bij de inhoud blijven.

Ik reageer hier overigens even snel als gewoon forumlid en niet als lid van de kernredactie – dus geen officiële waarschuwing of zoiets, maar laten we het leuk houden, dan hoeven die ook niet te komen ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Klokwerk

@47: Even inhoudelijk maar weer: waarom zou het vergelijken van de staat Israël met Nazi-Duitsland antisemitisch zijn? Zolang niet gesteld wordt dat alle joden schuldig zouden zijn aan wat Israël al dan niet fout zou doen lijkt mij dat toch niet aan de orde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Benach

@49: jaja, zo lust ik er nog een paar. Op die manier kan je dus ook proberen te betogen dat zolang je ”alle” weglaat uit de gewraakte uitspraak ”Hamas, Hamas…” het niet antisemitisch is. En natuurlijk is dan ook Jeroen de Kreek niet antisemitisch. Ja zelfs Göring was dan geen antisemiet. Immers de man schijnt ooit de uitspraak te hebben gedaan: ”IK bepaal wel wie joods is.”

Kom op nou, je hebt werkelijk het historisch besef van een pinda als je die twee met elkaar wil vergelijken. Israel is een koorknaapje in vergelijking met nazi-Duitsland. En die vergelijking is nogal heel erg goor. Vrijwel geen enkele politieke macht wordt vergeleken met nazisme behalve Israël. Ja zelfs Syrië, waar het momenteel veel gruwelijker eraan toegaat, krijgt Assad geen nazi-vergelijking naar zijn kop geslingerd. Maar het is lekker makkelijk scoren: je vijand vergelijken met zijn eigen ergste nachtmerrie en dan verwachten dat de ander hier redelijk op zal reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 willem visser

Met alle respect hoor, maar zo zijn we hier weer oeverloos aan het ouwehoeren over de natte scheet die ene Machiel de Graaf in opdracht van zijn Grote Leider heeft gelaten.
Een scheet in de eeuwigheid. Even troebel en bruin als futiel.
Ik heb maar wat fragmenten gezien en had er al snel genoeg van. Heeft één van die verontwaardigde parlementsleden deze fascistoïde (jawel!) kaalkop gevraagd hoe hij het moskeeprobleem grondwettelijk dacht te gaan aanpakken zonder de vrijheid van godsdienst ter discussie te stellen?
Kom op CDA, CU geef die vent klappen! Sla hem om zijn oren met vragen over de wettelijke mogelijkheden. Hoe had zijn PVV gedacht dit voor elkaar te krijgen?
En hoe had hij die moslims anders dan met razzia’s en veewagons het land uit willen krijgen? Kom op, waar blijven die PvdA’ers, VVD’ers en al die andere fijne socialen en liberalen die de vrijheid zo hoog in het vaandel hebben? En hier had ik ook graag de heren Kuzu en Öztürk even naar voren zien treden om hun zegje te doen. Is dit gebeurd, of hadden die op dat moment belangrijkere zaken?
Neemt niet weg dat het allemaal symboolpolitiek is.
Wat is verdomme het nut van al deze verontwaardiging?
Verontwaardiging die twee dagen gaans alweer is weggeëbt, want dan is er wel weer een congres van de neoliberalen die eens een Volkspartij van vrijheid en democratie waren en is het zwarte piet niet, dan is het wel de fileproblematiek die ineens weer op de agenda staat na jaren economische stagnatie.
Waar hebben we het over?
Die Tweede Kamer is toch alleen maar een praathuis? Wat daar ook gezegd wordt maakt toch geen fluit uit? De coalitie houdt de flanken gesloten en de oppositie mag bij wijze van ritueel wat sputteren en los daarvan doet de PVV haar ding.
Wat ik hierboven tegenkwam: cijfermateriaal, bewijsstukken als antibiotica tegen de PVV-rethoriek en de hele dekselse bende; het maakt allemaal geen reet uit. De meeste mensen willen helemaal geen bewijzen voor of tegen iets hebben, ze willen niet overtuigd worden. Ze hebben gewoon gelijk. Hup. Bij voorbaat. Zie de zelfgenoegzame kop van De Graaf maar op zijn kamerzetel. Volksvertegenwoordiger. Jawel!
Ik kan me de frustratie van Rob van Kan en eerder Max Molovich wel voorstellen. I.p.v. voortschrijdende beschaving lijkt eerder Conan de barbaar aan een opmars bezig.
Maar misschien is er één lichtpuntje. Het rijk zadelt de gemeenten op met steeds meer verantwoordelijkheden. Zogenaamd participatiemaatschappij, maar natuurlijk alleen maar bezuiniging. Welnu, laten we op lokaal niveau dan onze kansen pakken, want daar gebeurt het! Niet vanachter het katheder waar die fascistoïde* kaalkop van een De Graaf stond!
*Fascistoïde = die of dat lijkt op of neigt naar het fascisme
Vanaf deze dag hoeven wij ook geen twijfel meer te laten bestaan bij het werkelijke karakter van de PVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Noortje

OT @50 of de vergelijking correct is kan je over twisten. Maar even zuiver: door hoe je nu reageert stel je joden aan israel gelijk, en visa versa, met als gevolg dat kritiek op israel automatisch antemitisch is. Dat is een redeneerwijze die al vele malen hier en elders bekritiseerd is. Ik ben dan heel benieuwd naar je definitie van antisemitisme. Verder eens met @48.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Benach

Ik stel het geenszins gelijk aan elkaar. De eis om pas als het betrekking heeft op “alle joden” het antisemitisme zou zijn, is een nogal lege eis. Ik gaf expres een reeks voorbeelden van bekende antisemieten, Goering, De Kreek, etc. om zo te laten zien dat je je op deze manier op soort uitholling krijgt.
Nee, daarmee is nog steeds niet Israel-kritiek gelijk aan antisemitisme, maar zodra er nazi-vergelijkingen bij komen, wordt de discussie onnodig getroebleerd en onnodig grievend. En wat denk je zelf? Dat de Israëlische bevolking, die voor het overgrote deel uit joden bestaat, staat te springen van geluk op een Godwin die nog eens grotesk fout is?

Een aardige definitie van antisemitisme: Antisemitisme of jodenhaat is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie.
Dit kan onder andere tot uiting komen doordat gelijk(aardig)e gevallen tussen joden en niet-joden bewust ongunstiger worden geinterpreteerd voor joden. Andere vormen zijn bijvoorbeeld het fysiek aanvallen van joden omdat zij joden zijn, het aanwijzen van joden als “de vijand”, geen onderscheid maken tussen joden, de Israelische regering en zionisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Sasha Berkman

@50: een grote bulk drogredenaties, jijbakken en stropoppen. Typische hasbara praktijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Klokwerk

@Benach: Ik zelf maak een strikt onderscheid tussen Joden en Israël, met name ook omdat er genoeg Joden en Joodse organisaties zijn Israël zelf misdadig noemen.

Als ik zeg “Israël” dan zeg ik ook niet “Joden” zonder het weglaten van het woord “alle”. Dan zeg ik “Israël” en niets meer.

Als je dat onderscheid niet kan maken dan vraag ik me af hoe straight je zelf bent op het vlak van discriminatie.

Kritiek op Israël heb ik flink. Een vergelijking met het Nazi-regime kan je overdreven vinden, maar vind ik op punten zelfs gerechtvaardigd.

Maar voor mij zijn vergelijkingen met Nazi-Duitsland sowieso niet taboe. Sterker nog, ik vind ze nodig, om te kunnen leren van de geschiedenis.

Misschien moet je eens beginnen met redelijk reageren op zo een vergelijking, in plaats van hem taboe te verklaren. Dat zou je standpunt een stuk sterker maken. Want er zijn ook verschillen genoeg te duiden, laat dat duidelijk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Folkward

@Benach

Ik stel het geenszins gelijk aan elkaar.

Zie dan #47

Maar het huidige handelen Israël vergelijken met nazi-Duitsland is even incorrect als dat het antisemitisch is.

De gedachte (van jouw kant) die daarachter steekt (of lijkt te steken), is: “het huidige handelen van Israël vergelijken met nazi-Duitsland is én incorrect én antisemitisch.” Je poneert het daar dus (eigenlijk) gewoon als stelling. Ik wil er best mee inkomen dat lang niet alle vergelijkingen van het handelen van Israel met nazi Duitsland incorrect zijn, maar ook dat lang niet alle vergelijkingen antisemitisch zijn, want soms is dat wel zo.

Je bent ook geheel niet onredelijk, maar zoals ik het zie, kijk je wel door een bepaald gekleurd brilletje (en dat zul je mij, en anderen ook wel toeschrijven).

En wat denk je zelf? Dat de Israëlische bevolking, die voor het overgrote deel uit joden bestaat, staat te springen van geluk op een Godwin die nog eens grotesk fout is?

Nee. Als ik zou mogen antwoorden, zou ik zeggen dat ze daar juist helemaal niet gelukkig mee moeten zijn en dat ze het zouden moeten zien als een wake up call. Een key issue is natuurlijk dat de Godwin juist niet grotesk fout is, maar enige aard heeft.

Intermezzo:

Een aardige definitie van antisemitisme: Antisemitisme […] is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie.

Discrimineren is weinig (maar wel iets) meer dan onderscheid maken. Ik weet dat er bij immigratie naar Israël wel degelijk onderscheid gemaakt wordt, gebaseerd op hun etniciteit of religie. Positief anti-semitisme van de Israëlische regering?

Kijk, als één persoon (Goering) of een groep (Arabieren, Palestijnen, bedoeïenen) iets over Israël zegt, kun je dat nog wel simpel van de hand doen, bij grotere, meer diversere groepen, wordt het toch wat anders. Een aanzienlijk deel van de Westerse bevolking heeft toch wel een onaangenaam gevoel bij wat er gebeurt in Israël en Palestina, waarbij het overleven van Israël -als doel- ongeloofwaardig wordt.

Bij een deel van die mensen worden de nazipraktijken gebruikt als retorisch middel om vooral tegen Israël (en de Joden) te zijn. Bij een ander deel wordt de associatie niet om perfide redenen gelegd, maar omdat die associatie echt, uit goede trouw, opkomt.

Een deel van de bevolking, dat een ander deel van de bevolking segregeert, opsluit, uitsluit; een ideologie die onder een aanzienlijke groep mensen leeft, door alle klassen heen, die verankerd is in regering, maatschappij en bedrijfsleven; een ideologie die anderen uitsluit, die sterk militaristisch is, berust op een centrale autoriteit.

Dat zijn de overeenkomsten (met fascisme/nazisme), maar elke vergelijking gaat een keer mis: de aard van de onderdrukking is misschien deels hetzelfde, de omvang niet (al wordt die door aanblijvende kolonisatie steeds groter), en ook de diepte niet (gaskamers zijn er niet, wel horen we steeds over nieuwe manieren om Palestijnen en Arabische Israelis door wet en praktijk het leven ietsjes moeilijker te maken).

En waarom vergelijken we andere landen uit het Midden-Oosten niet met het fascisme? Omdat we bij hen teruggrijpen naar een andere geschiedenis, omdat zij ‘onze’ nazi-geschiedenis niet delen (wat wij vinden dat Israël bijvoorbeeld wél doet). Arabieren zijn ‘een achterlijk volk’, met een ‘woestijncultuur’, misschien dat er ergens nog een referentie komt naar de Kruistochten, of de Ottomaanse tijd. We maken -vooral- andere vergelijkingen met de Strijdende Staten van de Levant en Barbarije, omdat ze een andere geschiedenis hebben. Maar van mij mag je prima fascistische referenties doen naar Arabische landen (extreemrechts in Nederland wil dat ook nog wel eens -onjuist- doen), maar dan moet het wel terecht zijn(!).

Laat ik dan beginnen met een -terechte- fascistische vergelijking: Syrië is helemaal niet te vergelijken met Nazi-Duitsland. Het mist de organisatiegraad en -sterkte van de regering, het mist de precisie en de gerichtheid in het aanpakken van de tegenstanders. Nee, het lijkt veel meer op Spanje in de Burgeroorlog. Er is een sterke autoritaire leider (die zegt dat hij het beste voor heeft met zijn land), maar zonder veel steun, strijders voor verschillende facties worden vanuit het buitenland ingevlogen. Het zou -eveneens- symbool staan voor een Grotere (Regionale) Strijd (communisme/fascisme/democratie vs. democratie/religieus ingegeven nationalisme/seculier Ba’athisme), er is geen duidelijke winnaar, er is geen duidelijke diplomatieke inmenging van buiten en de oorlog is ’totaal’, zowel in middelen als in verwoesting. Het gevecht wordt gevoerd op het niveau van dorpen en steden, steden worden veroverd, steden worden heroverd. Assad=Franco. (En uit deze vergelijking valt, naar mijn idee, genoeg te leren!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Noortje

Reactie Bas Heijne op de uitspraken PVV, de steun aan Milli Gurus, etc. http://www.nrc.nl/heijne/2014/11/30/haatcabaret/

Mogen autochtone Nederlanders wel de PVV aanhangen en Nederlandse Turken niet Milli Görüs? Als Nederlanders vrijuit neo-nationalistisch mogen zijn, mag Nederlandse Turken dat recht ontzegd worden vanwege „gebrekkige integratie’’? Als publicist Thierry Baudet mag roepen dat mannen en vrouwen fundamenteel ongelijk zijn, mogen Nederlandse Turken dat dan niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Cerridwen

@45:

Op justitie wordt door een VVD/PvdA kabinet een strikt PVV-beleid gevoerd.

Flauwekul. Dit soort hyperbolen zou jij niet nodig moeten hebben om je punt te maken.

Het erge is dat je hiermee ook de PVV bagatelliseert: als het huidige beleid strikt PVV beleid is, dan valt die PVV nog wel mee. In werkelijkheid wil de PVV veel verder gaan dan het huidige beleid. In plaats van de PVV te isoleren, gooi je ze op een hoop met een stevige meerderheid van de Nederlandse samenleving. Die strategie is een verliezende strategie.

@57: Dit werkt twee kanten op. Heijne spreekt de mensen aan die kritiek hebben op de Turken, maar niet op neo-nationalisten. Op Sargasso is echter bepaald geen gebrek aan kritiek op Neo-nationalisten. Waar blijven de vlijmscherpe stukjes van Edge tegen Mili Gorus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Klokwerk

Ik vind het huidige beleid op justitie helemaal niet ‘nog wel meevallen’, en juist dat een groot deel der natie met deze eigen-volk-eerst ideologie meeloopt rechtvaardigt de aandacht ervoor hier op Sargasso – die invloed en de bijbehorende aandacht, daar mag Milieu Görus van dromen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Anton

@59: Ik mag hopen dat de invloed van MG marginaal blijft, we wonen hier in Nederland en niet in achterlijkistan. Gelukkig zie ik dat steeds meer echte Nederlanders, dat zijn mensen die de vrijheid het zelfbeschikkingsrecht van het individu als grootste goed beschouwen, de islamisering willen stoppen. De Cleveringa lezing van Opstelten is zo’n lichtpuntje waaruit je kunt opmaken dat de ernst van de zaak nu -eindelijk- tot het grote publiek begint door te dringen.

Twijfel je aan de ernst van de zaak? Een bekende uitspraak van Erdogan:
Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.

De Moskee is dus een instrument in handen van de verspreiders van die facistische ideolgie met religieuze aspecten: de islam. Om Bolkestijn (De Nederlandse identiteit in Europa, Essay 2003!!) aan te halen: wanneer een ideologie of godsdienst het zelfbeschikkingsrecht van het individu onderdrukt moet die ideologie of godsdienst worden onderdrukt.

In dat licht bezien, en gegeven het feit dat de VVD haar liberale beginselen heeft laten varen, is het niet meer dan logisch dat de Partij Voor de Vrijheid nu voor gaat in de bestrijding van de islam. Gezien de instrumentele rol van van moskeeen is een verbod op moskeeen is zeker het overwegen waart. Met een vergunningen en toezichtstelsel kan daarna de religieuse vrijheid van individuele moslims worden gewaarborgd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Prediker

@60 Niet dat ik nu zo’n fan ben van Erdogan, maar die is met zijn partij nu al vanaf 2003 aan de macht, en in al die tijd is de sjaria nog niet ingevoerd.

Erdogan en z’n vriendjes zijn vooral bezig overal winkelcentra uit de grond te stampen.

Wat typetjes als Anton steevast vergeten is dat Turkije voordat Erdogan aan de macht was, net zo autocratisch en anti-liberaal werd bestuurd.

Religieuze uitingen werden onderdrukt. Zo mocht je niet met hoofddoek naar school. En eens in de zoveel jaar pleegde het leger een staatsgreep, zogenaamd om de kemalistische staatsideologie veilig te stellen.

Welnu, daar ageerde Erdogan tegen met zijn “Minaretten zijn onze bajonetten”-citaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Klokwerk

Typetjes als Anton hebben een islam-obsessie. Als je op de marginale invloed van Mili Görus wijst suggereert hij meteen dat dit wel eens zou kunnen veranderen. De onzin van dit soort uitspraken, zoals van bijvoorbeeld Bolkestein die hij aanhaalt is door een beetje nuchter te kijken makkelijk te weerleggen. Iedere ezel kan dat met een blik door zijn oogharen zien. Maar daar heeft zo een Anton toch geen boodschap aan. Die blijft liever de werkelijke problemen van onze samenleving ontkennen door middel van een vijanddenken. En dat is de functie van Wilders en Kornuiten. Ze vormen een schild voor zelfkritiek, en daarmee zelfverbetering.

Daarom zijn zij de beste vriend van de ‘powers that be’, en daar komt dan ook Wilders’ financiering vandaan. Zo een gekke Henkie die achter iedere boom een gewapende moslim ziet staan komt niet alleen de staat Israël goed uit, ook de banken die bang zijn dat de EU ooit een eind zou willen maken aan hun graaifeest zien het nut van zo een Wilders wel in. Of de mensen die zich verrijken door middel van fossiele grondstoffen (uit het midden-oosten ja!) ten koste van de wereld van de generaties na ons. Of de nationale regeringen die niet graag door een financiële autoriteit op de vingers gekeken worden terwijl ze de zaak bedonderen zoals de Grieken deden. Zelfs Poetin is bij die clown gebaat.

De na-ons-de-zondvloed-elite: die vaart het best bij een volk dat gelooft dat niet zij, maar moslims, immigranten en de ‘linkse’ elite in Brussel de werkelijke boosdoeners zijn. Niet de grootgraaiers die ons voorbereiden op de volgende crisis, de smeerpijpen die ons milieu aan gort helpen en regimes als dat van het Saoudische koningshuis in het zadel houden, de mooipratende politici die er zitten voor hun eigen macht en de oorlogshitsers van deze aardkloot, maar de Islam! En wie Wilders niet steunt… die wordt paradoxaal weggezet als ‘landverrader’.

Dat daarmee onze kernwaarden van gelijke rechten, het recht op persoonlijke veiligheid en vrijheid van levensovertuiging op de schroothoop worden gegooid zal deze mensen verder worst wezen. Daar hechten ze niet aan. Zij hebben toch genoeg geld voor hun eigen vrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 frankw

Klokwerk, zou jij jouw reactie @62 niet als een Quote du Jour willen herplaatsen om hem de aandacht te geven die het verdient?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 okto

@60:
Ik plaats even twee quotes achter elkaar. Ze komen uit dezelfde reactie, en er zit nauwelijks meer dan 1 zin tussen.

wanneer een ideologie of godsdienst het zelfbeschikkingsrecht van het individu onderdrukt moet die ideologie of godsdienst worden onderdrukt.

en net daarna:

Gezien de instrumentele rol van van moskeeen is een verbod op moskeeen is zeker het overwegen waart.

Volgens mij zie ik in die laatste zin toch echt een ideologie aan het werk die het zelfbeschikkingsrecht van het individu onderdrukt, namelijk het zelfbeschikkingsrecht om je religie naar eigen inzicht te beleven en te organiseren.
Dus anton: volgens je eigen principes moet jij nu worden onderdrukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Klokwerk

@Frank: Nou dank voor het compliment – en ik zie dat je wat bijval krijgt dus wellicht heb ik hier idd een aardige toon te pakken, mooi om te weten. Ik vind het echter wat onbescheiden om mijn eigen quote als qdj te plaatsen en ook onnodig om citaten van het eigen forum te gebruiken (weet niet of dat gebeurt, ik volg niet alles hier), maar ik copy-paste de tekst naar een concept in mijn eigen wordpress zodat ik het kan gebruiken voor een later stukje als ik om inspiratie verlegen zit. Het is inderdaad een boodschap waar ik helemaal achter sta: zo wérkt Wilders mijns inziens. Hij is een instrument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Anton

@64: Je vergeet mijn laatste zin. Waarom? Omdat hij niet past in je frame?

De geschiedenis herhaalt zich maar nooit op precies dezelfde manier. Jullie maken de klassieke fout door de tandeloze facisten uit het verleden te bestrijden terwijl je de gevaarlijke facisten van nu onder het mom van religie hun gang laat gaan.

Als je de moslim wilt bevrijden bestrijd je de islam. Ja dat lijkt tegenstrijdig maar is het niet, zie @60.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Klokwerk

Het hedendaags fascisme in Nederland uit zich veel sterker in het eigen-volk-eerstdenken van de PVV, een anti-eliteverhaal met een sterke leider dat het volk met leugens ophitst tegen minderheden exact zoals dat in Italië gebeurde onder Mussolini, en een regering die het niet erg vindt om mensen in eigen land bed, bad en brood te ontzeggen terwijl op de Spaanse kust de lijken aanspoelen. Ja, radicale moslims zouden het graag willen, zo een grote invloed op Nederland, het liefst via de Nederlandse moslim. Maar een moslimpartij oprichten die ook zetels haalt mislukt al decennia terwijl het aantal moslims nog nauwelijks groeit. Ze zouden het wel willen, net zoveel succes te hebben met hun fascisme als Wilders met het zijne.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Noortje

@62 erg goeie reactie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Anton

@67: Blut und Boden? Zoals ik al constateerde je vecht tegen een vijand uit het verleden. Moet je mee opouden, het komt nogal Don Quichotterig over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Sasha Berkman

@66: Feit is dat jij een leugenaar bent en dat je tegenstanders van de Israeliche moordpraktijken loopt te stigmatiseren met leugens. Feiten interesseren je klaarblijkelijk niet?
Nogmaals de vraag, waarom lieg jij in #6 ? Je weet toch dat je daar loog ja?
Waarom moet je uberhaupt liegen in jou strijd tegen moslims?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Noortje

@70 is het echt nodig om keer op keer mensen van zo persoonlijk aan te vallen? Je blijft bezig…. In elk draadje weer. Serieuzer word je er echt niet door genomen, in tegendeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Klokwerk

Anton, Blut und Boden is een term van het nazisme. Ik trok een vergelijking met het fascisme van Mussolini. Overigens was jij van ons tweeën degene die begon met vergelijkingen met het fascisme, niet ik. Lees maar na. Maar succes met je strijd tegen de windmolens van de Islam. Iedereen met hersens moet in kunnen zien dat dit een strijd tegen lucht is. Ik heb je er boven op gewezen voor wiens karretje je daarmee laat spannen. Nu is het verder aan jou om daar al dan niet wat mee te doen. Maar die beweging van jou is helaas nog niet geschiedenis, hoewel de vergelijking daarmee wel verdomd vaak opgaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Sasha Berkman

@71: Jij hebt geen probleem met feit dat iemand de discussie vervuilt met duidelijke leugens?
Veel plezier verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Anton

@72: mmm, blijft lastig zo’n discussie met mensen die met de rug naar de toekomst staan en de blik op het verleden richten. Maar goed, succes met je strijd tegen fantomen, ik richt mij liever op reële risico’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Klokwerk

Reële risico’s? Ik ben het met de Sasha eens: je moet wel heel hard in je eigen leugens geloven om die hersenspinsels “reële risico’s” te noemen en je zo voor een karretje te laten spannen van een beweging die erop uit is de échte problemen van onze tijd te laten voortwoekeren. Word eens wakker jongen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Noortje

@73 je zegt in @50

grote bulk drogredenaties, jijbakken en stropoppen

Wellicht zinvol je eigen posts van de afgelopen weken met die bril eens door te nemen. Start met @73.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Prediker

@76 Don’t feed the troll…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Klokwerk

Wel aardig dat je je eigen beweging een fantoom noemt trouwens. Nou dat nog werkelijkheid laten worden en ik ben tevreden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Sasha Berkman

@76: hoppa, een jijbak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Anton

@78: We gaan in een kringetje, daar komen we pas uit nadat de realiteit bij jou is doorgedrongen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 su

@80 Anton, volgens mij is hier de geldende mores dat jij ver af staat van de realiteit. Met cijfers ondebouwd en alles. Misschien moet je daar eens kennis van nemen in plaats van anderen betichten van het ontbreken van realiteitszin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Mario

@80

‘we’ gaan in een kringetje, maar het ligt zoals altijd ‘aan de ander’.

Hoe typisch weer, Anton..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Anton

@81: Ik ken de geloofsbrieven van de linkse kerk. En die hebben het bij het verkeerde eind. Bij elkaar gekerseplukte cijfertjes doen daar niets aan af.

Check? Check:
Bombarderen onze F16 momenteel de aanhangers van Wilders in een poging om de verspreiding van de haat tegen te gaan of de aanhangers van de zuivere islam?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Anton

@82: Doe de check @83

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 su

@83 Ik ken de geloofsbrieven van de linkse kerk. En die hebben het bij het verkeerde eind.

Dat is een argument van lik-me-vestje. Doe eens inhoudelijk reageren of reageer niet. Geroep over linkse kerken en hun geloofsbrieven neem ik niet serieus. Lekker reactionaire geroeptoeter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Klokwerk

Onze F16’s bombarderen vooralsnog in Irak en Syrië en zoveel invloed op de Nederlandse politiek hebben de rebellen daar nu ook weer niet, Anton.

Ja, als ik in Irak woonde dan had je een beter punt, hoewel je als je stelt dat ‘de Islam’ het probleem zou zijn ook dan de plank mis zou slaan, want als Sjiiet zou ik van IS ook te vrezen hebben en aan jouw analyse waarbij je alles wat naar Islam ruikt op één hoop gooit zou ik nou niet zoveel hebben.

Discussiëren is een kwestie van onderbouwen en kijken of de argumenten van de ander kloppen of niet, en of de conclusie die hij of zij trekt volgens jou klopt. Je kan zeggen dat of de argumenten of de gevolgtrekkingen die iemand maakt niet kloppen, maar dat doe je dan wel met onderbouwing. En een betere onderbouwing dan: ‘het klopt niet want het is links en dat ken ik nou wel’. Dat is gewoon een welles-nietesje doen, zoals op de kleuterschool. Als je het daarbij laat dan blijf je inderdaad in een kringetje rondlopen ja. Maar dat is jouw kringetje, niet dat van mij.

Maar goed, ik begrijp dat jij je angst voor de Islam zo graag koestert, dat je je er sowieso niet vanaf laat helpen. Nou, jammer voor je. Sidder en beef jij maar voor een paar geitenbaarden in een ver land en een paar terroristische pubers die in tien jaar niet verder kwamen dan het plegen van anderhalve geslaagde aanslag. Dan gaan wij verder over op de orde van de dag en bespreken wij de problemen waar mens en samenleving hier wel elke dag last van hebben en die ons bedreigen, zoals die te maken hebben met de economie, het milieu en nare dingen als criminaliteit, OK? Maar doe me dan een lol, en blijf thuis de volgende keer als de grote mensen gaan stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Klokwerk

Trouwens, we hadden sowieso al geen gesprek want mijn post @62 negeerde je maar gewoon. En dan ga jij mij verwijten dat ik selectief reageer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Lethe

Voor Anton: http://www.bilerico.com/2014/11/crazy_christian_lady_freaks_out_at_museum_over_evo.php
(Via http://boingboing.net/2014/12/01/creationist-just-cant-wi.html)

“Anyone who follows the infuriating “debates” about topics like climate change, vaccinations, and the choice myth of sexual orientation — where fear, misinformation, urban legends, and pseudoscience are presented alongside scientific consensus as though both “sides” are equally legitimate — knows that we’ve got a serious idiocy problem here in America.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Micowoco

@Klokwerk: ik bewonder je geduld…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Klokwerk

Ach, daar heb ik nou ook weer niet al teveel van hoor ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Mario

@84

Exact hetzelfde is 1:1 op jou van toepassing, huistrolletje. Met het wezenlijke verschil dat die door jou verfoeide ‘links kerk’ met aantoonbare feiten op de proppen komt, en jij niet.

Je bent een domrechts zuigertje. Niets meer of minder. En dat blijf je telkenmale aantonen, met iedere reactie die je hier plaatst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Sasha Berkman

@83: “Bij elkaar gekerseplukte cijfertjes doen daar niets aan af.”

grappig om dit horen uit de mond van een notoire leugenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Anton

@86: Lastig he, het hete hangijzer niet te benoemen? Maar ik ben de lulligste niet, ik zal je op weg helpen met multiple choice: wie of wat bombarderen die F16’s?
a: De Russen;
b: De Teletubbies;
c: De PVV stemmers;
d: De aanhangers van de zuivere islam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Mario

@93

e: mensen

Van domrechste debielen is het bekend, dat er een zekere mate van voorkeur is voor geweld, jegens ‘de ander’. Ik kan je een meerdere internationaal geven, zelfs. Allen in de waan van de dag. Allen dezelfde simplistische retoriek bezigende. Allen hilarisch, dat dan weer ook.

Stap je nu even 42x van deze planeet af, omdat je hetgeen waar het omgaat, niet weet te benoemen? Dank alvast. ;-p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 su

@93 e: None of the above. X

Volgens mij bombarderen ze een factie van een factie die beweert dat ze de zuivere Islam aanhangen. Dat de zuivere Islam geeneens bestaat, net zoals de zuivere Christendom ook niet bestaat, boeit ze niet. Jou ook niet trouwens, als je het maar als excuus kan gebruiken om discriminerende beleid tegen gehele bevolkingsgroepen te rechtvaardigen. Want zo rolt extreem-rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Prediker

@94 De islamitische staat vormt net zo min de zuivere islam als het Leger van de Heer of de Oegandese homovervolgende christenen het “zuivere christendom” vormen, Anton.

Takfiri worden door de meeste moslims zelf beschouwd als ketters.

Vrijwel alle islamgeleerden wijzen ISIS/ISIL/IS af als onislamitisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Klokwerk

Tsjongejongejonge, lastig he, begrijpend lezen?

Ik had je mijn antwoord op die vraag al lang gegeven.

Maar ik ben de lulligste niet, en zal het je nog eens wat explicieter in je oren toeteren:

Je moet zélf een IS-aanhanger zijn, of iemand die IS in ieder geval als absolute autoriteit beschouwt, om D. als het juiste antwoord te beschouwen.

En gelukkig hebben de meeste Islamieten, en al helemaal die van Nederland, daar doorgaans geen last van.

Ik zelf ga me overigens niet wagen aan oordelen over wat ‘de zuivere islam’ is en wat niet, want ik heb niets met dat geloof. Maar ga jij nu eens een testje maken. Laten we het een IQ testje noemen.

Veel Nederlanders zijn werkloos of ze hebben een te laag inkomen, wat is daarvan de oorzaak?:
A. De bankencrisis
B. De EU
C. De islam

Er is in NL gelukkig relatief weinig criminaliteit, maar alles is teveel. Wiens schuld is dat?
A. Criminelen
B. Marokkanen
C. De islam

Klimaatverandering en vervuiling worden de grootste problemen van onze tijd genoemd. Wat is daarvan de oorzaak?
A. Onze algehele levensstijl
B. Oliebelangen
C. De islam

In het midden oosten worden veel mensen onderdrukt. Wat is de gemene deler van de onderdrukkers?
A. Regimes die worden ondersteund door economische belangen
B. Verschillende religieuze groeperingen, van joden tot sjiieten en alles ertussen
C. De islam

Bonusvraag: wat is het grootste probleem van onze tijd?

Jouw antwoord op de bonusvraag zal wel de islam zijn. Bij de bovenste vragen staan de antwoorden echter in oplopende domheidsgraad gesorteerd. Maar goed, wat heeft het ook voor zin? Je weigert gewoon op deze punten in te gaan. Je negeert die problemen en wil het alleen maar over de islam hebben. Net zoals de blonde leider.

Enfin, succes met je kringetje. Niet te hard lopen, want dan word je duizelig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Mario

‘Naughty, naughty’, Anton!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Mario

@96

Oh ja…heppiedievoorme?

“Vrijwel alle islamgeleerden wijzen ISIS/ISIL/IS af als onislamitisch.”

Door ‘bepaalde technische omstandigheden’ ben ik beide versies (geschrift en Engels) kwijt. Er is een URL..ergens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Prediker

@99 Zie bijvoorbeeld:

Clerics, religious scholars and other specialists are rejecting the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)’s claims of a “caliphate” in Syria and Iraq, saying that Abu-Bakr al-Baghdadi’s declaration is ridiculous and un-Islamic. (Bron)

Ook vertegenwoordigers van de Organization of the Islamic Conference, Lebanon’s Supreme Islamic Council, Dar Al-Ifta (Egypte), Islamitische centra in Groot-Britannië en de grootmoefti van Saudi-Arabië hebben IS veroordeeld in niet mis te verstane termen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Anton

@97: Zelfs multiple choice nog te moeiijk voor je? Ik had al geen hoge pet op van je intellectuele vermogens maar dit is een nieuw dieptepunt.

Maar goed ik zie wel een positieve ontwikkeling: je begint mijn ideeen te kopieren, houd dat vol!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Klokwerk

“Zelfs multiple choice nog te moeiijk voor je?”

Ik moet toegeven, als het goede antwoord er niet bij staat wordt het inderdaad best wel lastig ja. Hoe dan ook, voor iemand die de moeite niet eens doet om zijn “feiten” te staven blaas je erg hoog op over je eigen intellectuele kwaliteiten. Enige inhoud of argumenten waar ik op in kan gaan heeft je laatste antwoord niet, dus ik denk dat dit dan onze discussie was.

Als dat het enige was wat je te leveren had, is dat vat wel ontstellend leeg. Vooruit, een duimpje voor de moeite, en voor de assistentie in het aantonen dat het PVV gedachtegoed werkelijk waar geen enkele discussie kan doorstaan.

Vandaar dat die blonde leider doorgaans dan ook debatten en interviews schuwt. Die houdt alleen maar van meeblaffende hondjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Henk van S tot S

Even iets over de onfrisse kameraden van Machiel de graaf.
Spreekverbod van de peroxide-ariër??? ;-)
http://nos.nl/artikel/2006685-pvv-politici-zwijgzaam-over-sluiting-moskee-n.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Sasha Berkman

@101: Nu verdraai je de feiten alweer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Joop

Machiel de Graaff opvolger Wilders? Zou zomaar kunnen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Anton

@102: oei, oei, jij zit nog heel diep in de ontkenningsfase. Sterkte ermee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 JANC

@31: Ik demonstreer dat je argumenten niks waard zijn. Sterker nog: niks is teveel eer. Als ik je @106 ook lees, of een aantal andere reacties dan kun je maar tot een conclusie komen. De oogkleppen, die heb jij op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Henk van S tot S

@105:
Kapt Geert er mee?
Heb ik iets gemist en moet er soms een opvolger komen
omdat hij naar het land van “blonde Marie” gaat emigreren? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Sasha Berkman

@106: ontkenning van jouw leugenachtige “feiten”?

 • Vorige discussie