Edge of Europe

163 Artikelen
1 Waanlinks
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: eLKayPics (cc)

Stenen door PVV-ruiten

OPINIE - “Geweld tegen deelnemers aan democratische verkiezingen is nooit goed.” Dat hoor je in zo’n geval te zeggen, aan het begin van je stukje zoals hier, als bewijsje van goed gedrag voor de fellow travellers van Geert Wilders; m.a.w. de Telegraaf Media Groep. Want geweld, foei! Daar vinden we wat van met zijn allen. Keur het nou maar af want anders komen ze je virtueel kielhalen. Wat natuurlijk net zo goed geweld is. En wat ze net zo goed doen, ook met die dissidente stemmen die geweld altijd zullen blijven afkeuren.

Welnu: ik keur het niet af. Ik lees op nu.nl dat de woning van PVV-Statenkandidaat Jake Owen Raats in het diep trieste Etten-Leur nu al voor de zesde keer is aangevallen. Horden woeste Muzelmann… nee, wacht, een paar keer één steen: het heet al een aanval. “De aanvallen lijken toe te nemen sinds er een PVV-poster voor de ramen hangt,” staat er nog bij. Ja, kunst. Als ik met een KKK-puntmuts op door de Bijlmer ga fietsen met een brandend kruis in mijn poten, dan zullen de aanvallen op mijn persoon ook toenemen. Weinig mensen zullen geneigd zijn om mij te vragen om af te stappen en dan de discussie over het waarom van die puntmuts en dat kruis aan te gaan. Ik vermoed dat ik vooral heel erg hard moet kunnen fietsen.

Mensen zijn nu eenmaal niet allemaal mondig en verbaal begaafd. Daar zou de PVV, wier aanhang zich online inmiddels openlijk uitlaat als solliciteerden ze voor een baantje in Auschwitz, toch over kunnen meepraten. Stenen door de ruiten van huizen met PVV-posters? Joh! Je kunt niet meer dan tien jaar lang steeds afschuwelijker dingen roepen over grote groepen volstrekt onschuldige mensen en dan verwachten dat iedereen dat zomaar zal accepteren. De NSB deed hetzelfde en werd van de straat geranseld door de socialisten.

Foto: FaceMePLS (cc)

In memoriam: de sociaaldemocratie

COLUMN - Toen Gerrit Komrij in 1991 de teloorgang van de sociaaldemocratie beschreef, in De Rooie Uitvaartdienst, schetste hij een partij die stuurloos was geworden nu het te verheffen volk zich al verheven had en er van armoede geen sprake meer was. Het waren de jaren van Wim Kok, de jaren vlak na de val van het communisme, en niemand voorzag in die jaren wat er zou volgen: de alleenheerschappij van het kapitalisme.

Had de partij zich bij zijn grondbeginsel gehouden – opkomen voor de zwakkeren in de samenleving – dan had de PvdA nu kunnen staan waar Tsipras staat in Griekenland. Maar de internationaal meest bekende PvdA-politicus, Jeroen Dijsselbloem, staat tegenover de man die amechtig probeert om de akkoorden tussen de corrupte oude macht in zijn land en de trojka open te breken. Als laatste hoop voor de zwakkeren in de samenleving; als laatste barrière tussen het wanhopige en schandalig verarmde volk en de fascisten van de Gouden Dageraad.

Wat een trieste afgang. De nazaten van Drees als slippendragers van het grootkapitaal. Ik weet wel dat ‘grootkapitaal’ een ouderwetse socialistenterm is, regelrecht uit het arsenaal van oude vakbondsmannen als Jaap van de Scheur, maar juist nu is het weer hoogst actueel. De globalisering heeft enorm grote en machtige bedrijven opgeleverd en die hebben de Verelendung – ook al zo’n antiek socialistisch woord – opnieuw in gang gezet. En de welvaartsstaat is het eerste wat kapot moet.

Niet omdat de welvaartsstaat onbetaalbaar is, maar omdat ze deze niet willen betalen. Liever verhuizen ze hun fabriekjes naar die communistische landen waar ze altijd zo’n hekel aan zeiden te hebben – China, Vietnam – of naar vage, betwiste gebieden als Transnistrië waar complete wetteloosheid heerst. De natte droom van elke “deregulering!” kraaiende VVD’er. Ze zijn, kortom, altijd op zoek naar landen waar je de mensen nog ongestraft kunt uitbuiten.

Foto: j-No (cc)

Islamofobie is contraproduktief

OPINIE - Het was aardig geweest als al die angstige artikelen en verhitte debatten over de islam geleid zouden hebben tot een werkbare tactiek om de zogenaamde Islamitische Staat de nek om te draaien, maar vooralsnog blijft men op rechts steken in oeverloos gedrein over Het Grote Gevaar Dat Islam Heet en worden ideeën die getuigen van enig inzicht in religieus denken, rigoreus van tafel geveegd.

Na de aanslagen van elf september 2001 al gingen er stemmen op om de terreurdaden niet het etiket ‘jihad’ op te plakken. Waarom? Jihad, in brede zin ‘een inspanning voor het geloof of plicht jegens Allah’ (en niet in de eerste plaats militaire strijd tegen ongelovigen!), is een belangrijke religieuze plicht voor moslims. Voor een gelovige is jihad dus een heilige en eervolle bezigheid. Het afslachten van onschuldige burgers jihad noemen is dus zeggen dat het heilig en eervol is. Ik geloof niet dat we die boodschap willen uitdragen. We noemen seksueel misbruik van kinderen in de katholieke kerk ook niet liturgisch, dat wil zeggen, een onderdeel van de heilige eredienst.

Van hetzelfde laken een pak is de term ‘Islamitische Staat’ die in werkelijkheid noch islamitisch, noch een staat is. Maar zij willen zich presenteren als islamitische staat – dat weten we omdat ze zelf niet zo lang geleden de toevoeging ‘in Irak en Syrië’ hebben laten vallen. Ze claimen namelijk de enige, universele islamitische staat te zijn. Diverse buitenlandse media spreken het liefst van Daesh, een term waar de leiders van deze terreurbeweging een grote hekel aan hebben. Maar wij doen precies wat Daesh van ons verlangt.

Foto: Andrew Becraft (cc)

We zijn niet in oorlog en er is geen islamisering

OPINIE - Laat ik allereerst in alle nuchterheid vaststellen dat Identitair Verzet niet de instantie is die oorlogen kan uitroepen. Dat is bespottelijke bombast. Ten tweede vind ik het belangrijk erop te wijzen dat verzetsdaden tegen legale instituten in een democratische maatschappij niets te maken hebben met verzetsdaden tegen een illegale bezetter in oorlogstijd. Ten derde moet mij het eerste bewijs van islamisering van Nederland nog worden overlegd.

Maar daar zijn we dus beland, een dikke maand na mijn open brief aan de fractievoorzitters. Het is oorlog, we moeten verzetsdaden plegen. De gebruikte retoriek wordt met grote sprongen gewelddadiger, terwijl de enige islamgerelateerde gewelddaad op Nederlandse bodem de moord op Theo van Gogh is – vreselijk, maar meer dan tien jaar geleden, en er viel één slachtoffer.

Ik moet de eerste politicus van enig gewicht nog horen zeggen dat er geen islamisering is.* Een groot deel van de bevolking schijnt inmiddels te geloven in deze islamisering, en een deel daarvan gelooft zelfs dat ons een islamitische dictatuur te wachten staat als we niets doen. Politici zeggen graag dat we de kiezer serieus moeten nemen; dit is in het verleden vooral geroepen om anti-PVV geluiden de kop in te drukken.

Foto: JulieFaith (cc)

Hoax en contra-hoax

COLUMN - Wat mij betreft – maar misschien ben ik wel gek – ben je af als je jouw waarheid probeert te bewijzen met leugens. En wat wil het geval? Er gaan wagonladingen foto’s rond van verschrikkelijke gebeurtenissen die worden toegeschreven aan moslims. En pak ‘m beet 90 procent ervan is gewoon niet waar.

Zo is er de overbekende foto van een jochie dat bijna stikt onder de voeten van een volwassen man, liefst voorzien van een kadertje met de ironische tekst ISLAM IS LOVE. Het kadertje voorkomt dat je de foto snel door Google kunt trekken om de bron te ontdekken – je moet het er eerst af knippen en heel weinig mensen doen dat. Maar wie het wel doet, ontdekt dat het de voeten zijn van ‘Baba’ Jamun Yadav, die zichzelf als een hindoe-halfgod beschouwt. En misschien wist je dat nog niet, maar hindoes zijn dus geen moslims.

Gisteren dook er ineens een foto op van een kapot Madonnabeeldje in de bekende hoax-debunkstijl. Aan de ene kant een tweet of Facebookpost die het kapotte beeld aan moslims wijt, en aan de andere kant de zogenaamde “waarheid”: het waren evangelisten die het beeldje kapotgooiden. En er overheen pisten.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Flug gegen England!

OPINIE - Vraagje. Hoeveel Wochenschau-bioscoopjournaals zouden er tijdens de oorlog in Groot-Brittannië zijn verspreid en vertoond? De Wochenschau was het paradepaardje van propagandaminister Joseph Goebbels. Speciale propagandacompagnieën maakten opnamen van oorlogshandelingen die vervolgens in Duitsland van onverzettelijk optimistisch commentaar werden voorzien. Kosten noch moeite werden gespaard. Doel: het volk ervan overtuigd houden dat het oppermachtige Duitsland aan de winnende hand was.


U zult begrijpen dat de Britten niet op dergelijke filmpjes zaten te wachten. Zij bedreven hun eigen propaganda; zoals bijvoorbeeld deze film die bedoeld was om de Amerikanen te bewegen om te hulp te komen. Daarom ook de Amerikaanse commentaarstem in plaats van een Brit, en de sombere toon die scherp contrasteert met het adrenalinestemmetje van de Duitse film.

Propaganda is een steeds subtieler spel. In het recente verleden was het nog duidelijk aan wie de propaganda gericht was en wat deze probeerde te bereiken, maar nu propaganda verspreid wordt via internet, is niet meteen meer helder wie overtuigd moet worden, en waarvan dan. In het global village worden we dagelijks blootgesteld aan subtiel als nieuws verpakte propaganda van bijvoorbeeld de Russische staatstelevisie, en aan vakkundig gemaakte filmpjes van jihadisten. De Italiaanse televisie wees er bijvoorbeeld op hoe goed de afscheidsvideo van Amely Coulibaly, de terrorist die vier mensen doodschoot in de Hyper Cacher, in elkaar zat, en hoe snel deze online kwam na zijn daad.

Foto: Eric LAMBERT (Angers) (cc)

Moed moet

OPINIE - Jouw vrijheid en mijn vrijheid bestaan niet. Er is maar één vrijheid, de vrijheid waar we het allemaal mee moeten doen, en wie denkt de vrijheid van enkelen te moeten beperken, heeft het niet begrepen. Het beperken van de vrijheid van enkelen is immers het beperken van die ene vrijheid, die van ons allemaal is.

Woensdag is onze vrijheid zwaar beschadigd. Vandaag is het zaak om haar te verzorgen, terug op de been te brengen, en weer tot volle bloei te laten komen. En dat doe je dus niet door haar nog verder te beschadigen. Bijvoorbeeld met beperkende maatregelen tegen de islam. Het spijt me wel, maar wie dat niet begrijpt, maakt deel uit van het probleem.

Onze vrijheid is ook de vrijheid om moslim te zijn. Wie vandaag PVV’er is, kan zich morgen laten bekeren. Dat lijkt bizar en dat is het natuurlijk ook wel een beetje, maar ik wil er maar mee gezegd hebben dat zelfs de vrijheid van een PVV’er wordt ingeperkt door elke beperking van de vrijheid van een moslim.

Daar staat wel iets tegenover. Onze vrijheid is ook de vrijheid om te roepen dat we minder, minder islam willen. Het doet me geen plezier om dit nu op te schrijven en ik betrap me er op dat ik naar een caveat zit te zoeken, een beperkende clausule die de wereld weer zo kantelt dat hij geheel naar mijn zin is. Zo rolt de blogger en ik ben geen haar beter dan de rest. Het ontbreekt ook mij aan de moed om de gevolgen van echte vrijheid onder ogen te zien.

Foto: Quentin Verwaerde (cc)

Het Jaar van de Truttigheid

COLUMN - Ik weet het zeker: 2015 wordt het jaar van de truttigheid. GeenStijl/PowNed heeft zichzelf al lang geleden ontpopt als een soort Evangelische Omroep met tieten, inclusief zedenprekerige anti-homoërigheid, en de Evangelische Omroep wordt steeds meer een soort GeenStijl maar dan zonder tieten. Inclusief leugens, verdraaiingen en gesensationaliseer dus. Het moralistisch volksdeel heeft eindelijk een vorm gevonden om hun bekrompen boodschap over te brengen.

Niet langer hoeven we toe te zien hoe als ouwe lul geboren mannen zoals Jan van den Bosch krampachtig jong proberen te doen in foute kleding en een dorpskapperscoupe. Niet langer worden we elke tien minuten getrakteerd op de Heere Heere of op zijn minst Zijn Profeet, Henk Binnendijk VZMH. Niet langer krijgen we natuurfilms voorgeschoteld waar de evolutie uit is geknipt. De omroep doet zijn uiterste best om de Blijde Boodschap te verstoppen in commercieel spektakel en laat zich daarbij niet stoppen door één, twee of drie bloedneuzen.

Want als je de rechtsconservatieve, permanent negatieve visie van een paar borderline suïcidaal chagrijnige veertigers en vijftigers kan presenteren als jong en verfrissend, moeten ze bij de evangelisten gedacht hebben, dan kan onze rechtsconservatieve, met een glimlach en jubelgezang gebrachte hel-en-verdoemenisvisie ook aan de man worden gebracht alsof het edgy as hell is.

Foto: Colin Stuart (cc)

Basta così

COLUMN - De afgelopen jaren heb ik geprobeerd om de mensen wakker te schudden. Soms netjes, soms minder netjes; soms met een goed stuk, soms met een minder goed stuk. Maar het heeft niets uitgehaald. Zoals Wilders van ‘een probleem met de uitwassen van de islam’ afgegleden is naar een pleidooi tot sluiting van alle moskeeën, zo is de gewone Nederlander afgegleden van ‘Maar je moet toch toegeven dat er een probleem is met de Marokkanen in dit land’ tot dit:

Basta1

Ik heb dus al die jaren voor de kat zijn kut zitten spitten in de geschiedenis, verbanden aangetoond tussen de opvattingen van Wilders en die van de nazi’s, alsmede die van het hedendaagse fascisme, en de noodklok geluid over het toenemend racistische klimaat in Nederland. (Zoek die links er zelf maar bij, het staat allemaal op deze pagina’s, ik doe het niet meer.) En u, u heeft zich al die jaren voor niets halfslachtig proberen te verdedigen met uw moslims-zijn-geen-ras en uw ze-moeten-zich-aanpassen. En uw dat-mag-ik-toch-vinden en vooral uw het-zal-zo’n-vaart-niet-lopen.

Hier staan we nu, dankzij de fascisten, de meelopers en die meute onuitstaanbaar slappe dweilen die telksens maar weer van één kant een matiging van de toon eisten. Waar je vroeger nog zulke dingen las op de twitteraccounts van anonieme lafbekjes, zetten we het nu gewoon onder onze eigen naam op internet. Ik hoef er niks bij te zoeken om iets te bewijzen, het is wel duidelijk genoeg zo.

Foto: NiederlandeNet (cc)

Open brief aan de fractievoorzitters van de democratische partijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

BRIEF - Rende (CS), Italië, 27 november 2014

Dames en heren,

De volksvertegenwoordiging is het instituut dat ons de toekomst in moet leiden, naar de jaren twintig en verder. Deze taak vraagt grote verantwoordelijkheid en leiderschap. Dat vinden Nederlanders een eng woord, leiderschap, en daar hebben we goede redenen voor. Maar iemand moet het voortouw nemen, en dat is niets anders dan een synoniem van leiden. En wij allen hebben u daartoe verkozen.

Het lijkt de laatste jaren wel alsof de volksvertegenwoordiging amechtig probeert, de waan van de dag bij te houden. Dat is volgen, niet leiden. U bent niet gekozen om het volk te volgen, al is dat electoraal soms nog zo aantrekkelijk.

Gisteren was u aanwezig bij een debat in de Tweede Kamer waar verschrikkelijke dingen zijn gezegd door het lid De Graaf.

We gaan het meemaken dat een meerderheid van alle kinderen op school islamitisch is en dat is voorwaar geen prettig vooruitzicht, voorzitter. De Nederlandse eigenheid, de identiteit en de cultuur, wordt via immigratie en via de baarmoeder om zeep geholpen.

U heeft de afgelopen jaren dit monster zien groeien en u heeft vrijwel niets hiertegen ondernomen. Wellicht dat enkelen van u nu denken dat zij toch minstens in de frontlinie hebben gestaan van het verzet tegen deze weerzinwekkende, leugenachtige ophitserij. Ik zal geen namen noemen en voorbeelden geven maar ik kan u vertellen dat ik geen partij zou kunnen noemen die daadwerkelijk een krachtig tegengeluid heeft laten horen. In tegendeel. U heeft vooral getracht om een stukje van de xenofobe kiezerstaart voor uzelf af te snijden.

Foto: Andrew Becraft (cc)

Der Mythus des 21. Jahrhunderts

OPINIE - Het is niet verwonderlijk dat de opkomst van intelligente, mondige en weerbare allochtonen in Nederland een reactie oplevert vanuit de onderbuik – het argumentloze brulblog GeenStijl. Dat die reactie komt in de vorm van een quasi-intellectuele longread, gebaseerd op reeds lang bij het grofvuil gezette, niet erg wetenschappelijke theorieën, is dat ook al niet. GeenStijl koketteert bij gebrek aan argumenten continu met wetenschappers die toevallig precies op hun lijn zitten, zoals de aantoonbare charlatan, tevens PVV-Europarlementariër, Hans Jansen. Of “Prof.” David Pinto.

Is het een provocatie? Het is mogelijk dat Marck Burema’s legertje quasi-anonieme brulaapjes hoopt op een uitbarsting van agressieve woede tegen GeenStijl en Powned (twee handen op één buik: zie waar de registratieknop van powned.tv je naartoe stuurt). Het zou perfect in hun kraam te pas komen; ze proberen dan ook al een hele tijd om – vooral door henzelf uitgelokte – non-incidenten op te blazen tot gewelddadige aanvallen op de “vrijheid van meningsuiting,” en ze zijn er niet vies van om de waarheid op zijn kop te zetten zodat de schuld niet bij hun eigen ranzige meelopertjes ligt, maar bij de ander.

Vergeet de timing ook niet. In Ferguson, Missouri, raast de volkswoede door de straten na het besluit om de politieagent die een ongewapende zwarte man doodschoot, niet te vervolgen. Ik neem aan dat zwarte Nederlanders er zich minstens zo kwaad over maken als ik. En vlak onder de oppervlakte woekert nog altijd het Zwarte-Pietverhaal door, ook al zo’n thema waarbij bakken rauwe, autochtone haat over de tegenstanders worden uitgestort. De verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen staan kortom op dit moment behoorlijk op scherp.

Foto: Marco Derksen (cc)

Echte Nederlander

COLUMN - Het meest opvallende, telkens terugkerende argument van “Pro Piet”-supporters is dat “ze”, de “buitenlanders”, de “allochtonen”, hun mond moeten houden of “terug” moeten naar hun eigen land. De kern van het probleem op rechts lijkt dus de “mondige allochtoon” te zijn: de gedachte lijkt te zijn dat wie geen “echte” Nederlander is, minder of geen recht van spreken heeft.

De voor de hand liggende vraag is dan: Wat is een echte Nederlander? In het koninkrijk geboren zijn, zoals Quinsy Gario en zo ongeveer alle op dit moment in politiek en debat actieve “allochtonen”, is kennelijk niet voldoende, en het hebben van een Nederlands paspoort, zelfs als dat je enige paspoort is, al helemaal niet. Terwijl dat laatste nu juist de enige wettelijke basis van het begrip “Nederlander” is.

Toen ik op de lagere school zat, bijna veertig jaar geleden, zat ik in de klas met Harvey J., Harvey S., Hilly, Saskia en Shaheila. Vijf zwarte kinderen, van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Zijn deze mensen, nu rond de 45 jaar oud net als ik, nog steeds geen Nederlanders? Zijn hun kinderen zelfs geen Nederlanders? Waarom niet?

Ik wil antwoorden. Wanneer wordt een Nederlander een “echte” Nederlander? Hoeveel generaties zijn daarvoor nodig? Als je moeder in Sukabumi is geboren, ben je dan een echte Nederlander? En zeg me nou niet dat je een “echte” Nederlander bent als je “onze” tradities accepteert, want dan zeg je dus gewoon dat “allochtonen” geen volledig eigen mening mogen hebben. En daarmee dus geen volwaardige Nederlander zijn.

Volgende