CDA wil partijen verbieden die streven naar invoering sharia

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Alle partijen die streven naar invoering van de sharia? Ja, alle partijen die streven naar invoering van de sharia.

Politieke partijen die de sharia willen invoeren moeten verboden worden. […] CDA-Kamerlid Pieter Heerma zei dat uitspraken van Europese rechters ruimte bieden voor een dergelijk verbod.

Ik ben benieuwd hoeveel van dit soort politieke partijen Heerma überhaupt kan opnoemen…

Open artikel

Reacties (26)

#1 Emile M

Maurits Berger heeft ooit onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een definitie van sharia. Hij kwam tot de conclusie dat dat niet kon. Wellicht kan het CDA dat nu wel…

#2 Amateur Commenter

De SGP komt qua agenda nog wel het dichtst bij een Sharia geinspireerde samenleving.

#3 Jack Random

Het CDA wil partijen voor wie hun heilig boekje leidend is voor hun visie op en inrichting van de samenleving verbieden?

Pats, daar klapte mijn ironie-meter uit elkaar.

#4 Joop

Ik wil domweg geen sharia-wetgeving in Nederland, ook niet voor minderheden. Het is verwerpelijk: homofobie, vrouwenhaat, en volkomen tegen de liberale normen en waarden die normaal zijn in ons gedeelte van de wereld.

Dat er partijen zijn die dat promoten, op zich niet erg, zolang ze klein blijven. Maar een Moslimbroederschap zoals in Egypte wil je niet. Het werkt als een olievlek overal doorheen.

#5 Emile M

@4: Kan jij me dan vertellen wat shariawetgeving is en waar ik die kan vinden?

#6 Bolke

Symbool politiek, de grondwet zal de invoering van Sharia wetgeving niet toestaan, en om de grondwet aan te passen in Nederland heb je een dusdanige grote meerderheid nodig dat dat toch niet gaat gebeuren.

#7 Joop

@5.

Bekende weg. Ga maar in Soedan, Iran, Saoedi-Arabië, enz. kijken, allemaal onder de vlag van de sharia.

Allemaal niet verenigbaar met onze liberale wetgeving. Alsof het CDA daar van oorsprong zo weg van was. Oud-premier Abraham Kuyper vertelde 100 jaar geleden nog dat rechts christelijk was, en links anti-christelijk.

#8 MrOoijer (Jan van Rongen)

Wat is dat – sharia-wetgeving in Nederland? Dat moet toch door het parlement worden aangenomen? Als een meerderheid iets wil, gaan we die meerderheid dan verbieden?

Maar nu hebben we het over een nog niet bestaande minderheid in de kamer. Nul zetels. Wat is het probleem?

#9 Joop

In Canada en Engeland hebben we kunnen zien hoe sharia wetgeving werd/wordt toegepast binnen bepaalde bevolkingsgroepen. Dat moeten we met z n allen niet willen.

#10 Joop

Op wikipedia onder sharia:

Groot-Brittannië

De Britse jurist Sebastian Poulter onderzocht als een van de eersten in opdracht van de Engelse regering de mogelijkheden voor erkenning van het islamitische familierecht in het Britse recht. Een islamitische koepelorganisatie had daarom gevraagd. Poulter concludeerde dat islamitisch familierecht fundamenteel onverzoenbaar is met de rechtsbeginselen van de meeste Europese staten.[14]

Canada

Op basis van de Canadese Arbitration Act (1991) verkregen christenen, joden en moslims in de provincie Ontario in 2004 de mogelijkheid privaatrechtelijke kwesties (zoals echtscheidingen, voogdijschappen en erfeniskwesties) door een religieuze arbitragecommissie te laten beoordelen indien beide partijen daarmee instemden. De oordelen van dergelijke commissies waren bindend, voor zover ze niet in strijd met geldend Canadees recht waren. Daarmee had shariawetgeving in Canada beperkte rechtskracht gekregen. De Arbitration Act was bedoeld om het overbelaste Canadese rechtssysteem te ontlasten.

In september 2005 werd de Arbitration Act, mede op grond van internationale protesten van (islamitische) vrouwenorganisaties, zodanig gewijzigd dat religieus recht niet meer kon worden toegepast.

#11 Patriot Pete

@9 Blodey lefteyes an there blodey muslamics cummin over ere wiv there shakira law its a blodey disk race!11!

#13 Prediker

@9 Daar kun je best een rationeel debat over voeren, maar daar heeft Pieter Heerma het dus niet over.

Die heeft het over politieke partijen die de sjaria the law of the land willen maken, en hij noemt als voorbeelde de Moslimbroederschap in Egypte.

Punt is alleen dat dergelijker partijen helemaal niet bestaan in Nederland. Zelfs de orthodox-islamitische ‘Partij van de Eenheid’ in Den Haag pleit daar niet voor.

Kortom: Heerma probeert puntjes te scoren voor de bühne.

#14 pedro

@10: je had ook kunnen weten dat die wetgeving niet op jou van toepassing is of was.

De meeste landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika kennen een duaal rechtssysteem met religieuze en seculiere rechtbanken. Welk systeem wordt toegepast kan afhangen van de aard van de zaak, en/of van de religie van de betrokkene(n). De religieuze rechtbanken behandelen voornamelijk familie- en erfrechtszaken. De hadd-misdrijven vallen in de meeste gevallen onder het seculiere recht, dat vaak gebaseerd is op de rechtsstelsels van de voormalige koloniale overheersers

Als het argument is, dat we geen duaal rechtssysteem moeten hebben, dan ben ik het daar volkomen mee eens, maar dan moeten we ons wel realiseren, dat dat gewoon veel meer kost, als we dat systeem voor iedereen even toegankelijk willen maken.

Aan de andere kant… We hebben nu al zo veel verschillende rechtbanken en bemiddelingscommissies, beroepsprocedures, en, enz, dat ik me af vraag of een ander goed afgebakend gebied van de rechtsgang niet ook apart behandeld kan worden. Beter gezegd: we passen nu feitelijk al een soort van sharia toe op een aantal gebieden, alleen noemen we het niet zo.

#15 gbh

In een goede democratie is de wetgeving van de meerderheid er ook voor de gelijkwaardige rechten en vrijheid van de minderheid, de sharia doet dat niet. Jammer dat de beroeps culturele uitverkopers en bagataliseerders hierboven daar niets van hebben begrepen.

#16 Prediker

@15 Misschien dat jij iedere maand een vergoeding ontvangt van een of andere denktank om je pro-imperialistische comments te schrijven, maar dat betekent niet dat je dat ook op ons moet projecteren, gbh.

De rest van de reaguurders – mijzelf incluis – doet al die inspanning uit pure liefhebberij. Niks beroeps-dinges dus. Als je schimpt, zorg dan tenminste dat je accuraat bent in je beschimpingen.

1. Er zíjn eenvoudigweg geen partijen in Nederland die de sjaria dwingend op willen leggen. En zelfs al zou zo’n partij er ooit komen, dan zal die daar nooit in slagen. De moslims zijn een minderheid in Nederland, en zelfs onder Nederlandse moslims leven de meesten niet orthodox, laat staan dat ze erop uit zijn om de sjaria in te voeren. Dat zijn gewoon feiten. En uit die feiten volgt dat wat Heerma wil verbieden, in Nederland überhaupt niet aan de orde is.

2. De SGP streeft eveneens naar een theocratie, een samenleving met wetten, gebaseerd op de bijbel. Daarom is ze ook tegen de gelijke behandeling van godsdiensten (de overheid moet de ware godsdienst bevorderen en de valse bestrijden); tegen de gelijke behandeling van homoseksuelen (gruwel in Gods ogen), en tegen de gelijke behandeling van vrouwen (vrouw is volgens de bijbel ondergeschikt aan de man).

Als je dus politieke bewegingen wilt verbieden die op grond van godsdienstige overtuiging de democratie willen vervangen voor een politiek bestel waarin de gelijkwaardige rechten en vrijheid van de minderheid zijn uitgehold, is de vraag: vind je dan eveneens dat de SGP verboden zou moeten worden?

Indien niet, dan blijkt daaruit dat je gewoon een xenofoob bent: de politieke islam, oeh, die is eng, dat zou verboden moeten worden; maar die gekke christenfundi’s, ha, stelletje dorpsgekken, die doen alleen in dorpjes als Staphorst iemand kwaad, niet veel aan de hand dus!

#17 gbh

pro-imperialistische

lol, heb jij weer een klap voor jouw kanis van de boekenkast gekregen?

Feit is dat ons landje en onze cultuur maar uit 0.022% van het vaste land op deze aardkloot bestaat, kennelijk voor jou al te veel, en de mensen hier geen andere plek hebben om naar heen te gaan.

Feit is dat er mensen hier bang zijn dat het ooit wel een keer zo ver komt, waar jij totaal geen oor naar hebt, daarom wordt die idioot Wilders met de dag groter. Blijkbaar geniet jij daar zo van dat jij dit land continu in de uitverkoop zet zodat jij je weer kan wijden aan jouw grote liefhebberij en dito drogredenen.

http://www.youtube.com/watch?v=cD3VdPfF7Wo

#18 su

@17 Drama queen.

#19 Prediker

Feit is dat er mensen hier bang zijn dat het ooit wel een keer zo ver komt, waar jij totaal geen oor naar hebt..

@17 Nee, nogal wiedes niet. Dat is namelijk volslagen irreëel. Er zijn iets minder dan 1 miljoen moslims in dit land, op een bevolking van 17 miljoen. Dat is dus iets minder dan 6%.

Van die 6% leeft de meerderheid sowieso niet naar de sjaria, en streeft ook niet naar invoering van de sjaria. Zelfs de Nederlandse salafisten streven daar niet naar.

Blijkbaar geniet jij daar zo van dat jij dit land continu in de uitverkoop zet…

Ja, hoor. Als je xenofobe hysterie relativeert met feiten, cijfers en nuchtere argumenten, dan “zet je het land in de uitverkoop”.

Helder, je valt dus totaal niet meer serieus te nemen na dit soort kretologie. Blijkbaar zijn het niet alleen de moslims die kunnen radicaliseren.

#20 basszje

De uitverkoop van onze democratie komt vooralsnog in elk geval niet van moslimzijde.

Dit land staat wellicht wel in de uitverkoop, maar dat zijn vooral de types die solidariteit en gelijkheid ten grave willen dragen voor een paar reactionaire stemmen.

#21 Co Stuifbergen

@10: Dat het rechtssysteem ontlast moet worden, is natuurlijk een vreemd argument om arbitrage te baseren op religieus recht.

Overigens vindt ook in Nederland vaak arbitrage plaats.
De uitspraak van een geschillencommissie kan ook bindend zijn.

En in diverse voorstellen voor handels-akkoorden is een bepaling om geschillen tussen bedrijven en overheden door arbitrage te beslechten.

TIPP (tussen VS en EU) is een voorbeeld, maar ook tussen Canada en NL is zo’n voorstel.

#22 Anton

En er zit zowaar beweging in:
http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/11/Met-steun-VVD-en-SGP-komt-verbod-sharia-partijen-dichterbij-1654667W/?masterpageid=158493
Schoorvoetend begint men te erkennen dat de PVV het vaak bij het rechte eind heeft. Eerst Asscher en nu dit.

#23 pedro

@22: En nu naar bed, Anton. het is kinderbedtijd.

#24 Spam

De Shariapartijen in Nederland zullen wel bang zijn geworden van deze daadkracht.

Ik zou er bijna een Shariapartij voor oprichten. Geef ik gewoon een fatsoenlijke draai aan die sharia, want die is toch voor velerlei interpretatie vatbaar. En dan lekker doorprocederen tot het Europees hof. Kom ik daar ook nog eens.

#25 JANC

@22: Wat, dat de VVD aan populistisch politiek doet, aan crowd-pleasing, om vooral geen stemmen te verliezen? Dat was volgens mij al wel erkend.

#26 Schuur

Dan ook gelijk een verbod op de SGP (christelijk-theocratische sharia), VVD (neoliberale vrije markt sharia), SP (socialistische heilstaat sharia) en zo voorts.

Persoonlijk ben ik voorstander van een verbod op ALLE confessionele partijen. Scheiding van kerk en staat en zo. Politiek is mensenwerk, daar moeten God, Allah en Geert hun tengels vanaf houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*