Meting bij A2: verhoging snelheid leidt tot meer stikstofdioxide in de omgeving

Eind november 2012 ging de maximum snelheid in de avond en nacht op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam omhoog van 100 naar 130 km/u. Op basis van uurmetingen van het RIVM blijkt dat er door deze verhoging zeker 10% meer stikstofdioxide (NO2) in de lucht zit. Tevens is de dalende trend van de laatste jaren gestopt. Het Landelijke Meetnet van het RIVM heeft diverse meetstations in Nederland. Eentje daarvan staat langs de A2 bij Breukelen. Ongeveer halverwege het stuk snelweg waarop de 130 km/u tussen 19:00 en 06:00 geldt sinds eind november 2012. De meetgegevens worden aldaar op uurbasis vastgelegd en per maand gepubliceerd. We hebben voor dat station, nummer NL10641, de gegevens vanaf 2011 opgehaald. Vervolgens hebben we de gegevens in drie tijdsvakken ingedeeld, waarbij voor de zekerheid geen overlap is in de uren. Omdat er 's nachts veel minder verkeer is, hebben we het stuk van middernacht tot 5 uur apart genomen. Wanneer we vervolgens vanaf 2011 het lopende jaargemiddelde berekenen, om seizoensinvloeden te voorkomen, kunnen we vanaf eind 2011 het verloop van de metingen van de tijdsvakken naast elkaar leggen. In bovenstaande afbeelding wordt dan zichtbaar dat vanaf begin 2013 het deel van de avond begint af te wijken van de andere twee. Omdat het een vol jaar duurt voor het effect van de maatregel in het gemiddelde zit en het ook nog enige tijd duurde voordat men in de gaten had dat men 130 mocht rijden, is pas vanaf halverwege 2014 goed duidelijk wat het effect is. Wanneer we het gemiddelde van 2011 voor alledrie de tijdsvakken op 1 stellen, kunnen we de trends beter naast elkaar leggen. Onderste afbeelding laat goed zien hoe het drukke avondvak na de maatregel duidelijk hoger komt te liggen. In het laatste jaar gemiddeld 10%. Het is dan ook te verwachten dat de voorgenomen maatregel om gedurende de hele dag 130 km/u toe te staan een nog grotere impact zal hebben op de NO2 concentraties. Er is dan immers veel meer verkeer die er aan kan bijdragen. Uit de toegenomen concentratie in de lucht valt niet goed af te leiden hoeveel meer NO2 een auto produceert wanneer hij sneller gaat rijden. Maar daar lang niet iedereen de 130 haalt op dit moment, is het aannemelijk dat het veel hoger ligt dan die 10%. Milieudefensie geeft naar aanleiding van een studie aan dat het wel 46% zou kunnen zijn. Verder is uit de grafieken af te leiden dat de daling waar al jaren sprake van was, nu tot stilstand is gekomen. En op die locatie ligt het jaargemiddelde nu nog maar net onder de norm van 40 microgram per kubieke meter. De verhoging van de snelheid zou tot een overschrijding van de norm kunnen leiden. Oorspronkelijke publicatie.

Door:
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Aantal verkeersdoden bleef in 2014 gelijk | Langjarig perspectief

DATA - In 2014 was het aantal verkeersdoden in Nederland even hoog als in 2013. Wel wat verschuivingen binnen de wijze van deelname aan het verkeer.
Het dodental in het verkeer is al sinds midden jaren zeventig aan het dalen. We hebben eens in kaart gebracht hoe het verloop is sinds 1950. Daartoe hebben we moeten terugvallen op het maar half gedigitaliseerde archief van het CBS.

Allereerst hier het totale verloop van het dodental naar type.
verkeer_ddn_1950_2014_475

Dan even de vijf grootste groepen uitgesplitst zodat de losse trends beter zichtbaar zijn.
verkeer_ddn_splits_1950_2014_475

En tot slot de verdeling. Het totaal ieder jaar is uiteraard 100%. Hiermee wordt het relatieve gewicht van de vervoerstypes in bepaalde periodes zichtbaar.
verkeer_ddn_perc_1950_2014_475

Tussen 1970 en 2000 vielen er bij personenauto’s dus de meeste doden. De laatste tijd is het vooral de fietser die het moet ontgelden.

Een deel van de inzakkende piek na 1975 valt te verklaren uit een paar maatregelen. Hier de belangrijkste op een rijtje:
– 1971 gordel verplicht in nieuwe auto’s
– 1972 helm verplicht voor motorrijders
– 1975 helm voor berijders brommers
– 1976 dragen autogordel verplicht voorin

NB: CBS geeft aan dat de meetmethode vanaf 1996 gewijzigd is. De cijfers voor en na dat jaar zijn dus niet helemaal 1 op 1 vergelijkbaar. Orde grootte afwijking kan CBS niet geven.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: schermpeter42 (cc)

Bij ons in het dorp

COLUMN - Toen een Iraanse vriendin een paar jaar geleden in Amsterdam kwam wonen, keek ze haar ogen uit naar de dingen die ze van thuis niet kende. Het meeste vond ze leuk en over niets heeft ze ooit haar afschuw uitgesproken, op één ding na: de fietsers. Hun onvoorspelbare snelheid en hun lak aan de regels verbijsterden haar. Ze moest erg lachen om het stukje, onlangs op De Speld, dat Amsterdammers boos waren om de invoering van verkeersregels. Ze heeft soms wat moeite met De Speld, maar dit herkende ze in één keer.

Laten we er niet omheen draaien: Amsterdamse fietsers zijn inderdaad vreselijk. Ik geloof geen bal van de conclusie van een onlangs verschenen onderzoek, waarin staat dat we hier keurig rijden en dat het beeld van roekeloosheid is gebaseerd op maar 6% van de fietsers. Niet dat ik redenen heb om dat percentage te betwijfelen, maar ik vind het niet zo laag dat we de conclusie eraan mogen verbinden dat Amsterdammers heren in het verkeer zijn. Kom nou zeg.

De vraag is hoe het komt dat 6% van de Amsterdamse fietsers zich niet aan de regels houdt. Zoiets word je duidelijk als je hier een paar dagen rondrijdt. Wie in de Raadhuisstraat, stoppend voor een geel verkeerslicht, werd geraakt door een van achteren komende auto, trekt vanaf dan zijn eigen plan, verkeerslicht of niet.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Langjarig overzicht verkeersdoden Nederland

DATA - Gisteren was in het nieuws dat er in 2013 fors minder dodelijke slachtoffers waren bij ongelukken in het verkeer.
We hebben even de cijfers vanaf 1950 erbij gezocht om dit in langjarig perspectief te plaatsen.

Allereerst het absolute aantal verkeersdoden per jaar in Nederland:

verkeersdoden_1950_2013_475

En dan het aantal verkeersdoden gedeeld door het bevolkingsaantal in dat jaar. Dat kan je zien als de kans dat een persoon in een jaar een dodelijk verkeersongeluk krijgt:

verkeersdoden_kans_1950_2013_475

Anders uitgedrukt waren er vorig jaar iets meer dan 3 doden per 100.000 inwoners.

Hier de data (csv, puntkomma als scheidingsteken)

“I killed a man”

Dapper? Oprecht? Gaat hij voor strafvermindering? Hoe dan ook, wel een indrukwekkende video.

Hij is inmiddels gearresteerd:

Foto: Bron: Wikipedia

Kruispunten zonder stoplichten

ACHTERGROND - Iedereen kan zich inmiddels iets voorstellen bij treintjes van zelfrijdende auto’s die in de toekomst over onze snelwegen rijden. Maar straks rijden die auto’s ook door de stad, een iets ingewikkeldere verkeerssituatie met lastige obstakels: kruispunten. Leonie Walta legt uit dat het mogelijk is.

De grote vraag is wie straks op die kruispunten het verkeer gaat regelen. Je kunt natuurlijk verkeerslichten plaatsen die de auto’s vertellen of ze op rood of groen staan, zodat de auto’s weten wanneer ze veilig het kruispunt kunnen passeren. Maar het kan nog veel slimmer. Auto’s kunnen namelijk aan elkaar of aan een centrale computer gegevens sturen over hun route, huidige locatie en huidige snelheid, en op basis daarvan kan het verkeer veel efficiënter worden geregeld. Dat betekent kortere reistijden en minder brandstofgebruik.

Het regelen van het verkeer op een kruispunt komt neer op het oplossen van een planningsprobleem – welke auto mag op welk moment van de schaarse ruimte op het kruispunt gebruikmaken – met als belangrijkste voorwaarde dat auto’s niet met elkaar in botsing mogen komen. Op het 16th International IEEE Conference on Intelligent Transport Systems – een congres waar geavanceerde sensortechnologie en ingewikkelde algoritmes je om de oren vliegen – presenteerden onderzoekers diverse oplossingen voor dat probleem. Die verschilden vooral in de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen een centrale computer die het verkeer regelt – een kruispuntmanager – en de auto’s zelf.

Foto: FaceMePLS (cc)

Verkeersboetes stijgen volgend jaar opnieuw 5%

DATA - Minister Opstelten zegt net als vorig jaar dat er alleen inflatiecorrectie wordt doorgevoerd op verkeersboetes, een verhoging van ongeveer 2,8%. Maar opnieuw blijken de boetes, uitgezonderd snelheidsovertredingen, met meer dan 5% te stijgen.

Bij de op Prinsjesdag gepresenteerde begrotingsstukken zit altijd het voorstel voor de verkeersboetes van het volgende jaar. In de toelichting schrijft de minister van Justitie en Veiligheid dat alles voor inflatie gecorrigeerd wordt. Dat was over de referentieperiode 2,8%. Overigens zit in die inflatie ook de btw-verhoging, dat is wel een beetje dubbel. Net als vorig jaar hebben we boete voor 25 snelheidsovertredingen vergeleken met die van het jaar ervoor. De stijging is 2,4%. Meer dan de 2,2% van vorig jaar, maar wel minder dan de inflatie dus. Niet heel spannend.

Echter, we hebben ook opnieuw 50 verkeersovertredingen die niets met snelheid te maken hebben, zoals door rood licht rijden, opnieuw vergeleken. En dan blijkt de stijging 5,5% te zijn. Ruim boven de inflatie dus.

Vorig jaar gaven we aan dat dit mogelijk werd veroorzaakt door de gehanteerde methodiek van afrondingen. Maar daar we dezelfde steekproef hebben gedaan, is dit nu een zwak argument geworden. De minister heeft dus iets uit te leggen. Kamervragen, iemand?

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Goya Bauwens (cc)

Verkeer wordt grotere killer dan HIV/AIDS en malaria

ACHTERGROND - Als de huidige trend doorzet, zullen verkeersongevallen in 2030 HIV/AIDS en malaria voorbijstreven als belangrijke doodsoorzaak in ontwikkelingslanden. Toch lijkt het alsof verkeersongevallen grotendeels genegeerd worden door ontwikkelingsorganisaties. De nadruk in ontwikkelingshulp ligt met name op gezondheidsrisico’s. Is het tijd voor verandering? Vice Versa sprak met Paul Wesemann, directeur van stichting Road Safety for All.

Wereldwijd komen jaarlijks 1,24 miljoen mensen om in het verkeer. De prognose is dat dit aantal in 2020 opgelopen zal zijn tot 1,9 miljoen en in 2030 tot 3,6 miljoen. Daarmee is verkeer tegen die tijd een grotere doodsoorzaak dan HIV/AIDS en malaria, waar jaarlijks 1,6 miljoen mensen aan sterven. Met name in ontwikkelingslanden is het probleem groot.

Van het totale aantal verkeersongevallen vindt vijftig procent plaats in ontwikkelingslanden en maar liefst negentig procent van de totale fatale ongelukken vindt in deze landen plaats. Het verkeer wordt hiermee doodsoorzaak nummer vijf, zo geeft het onderzoek Global Burden of Disease van de World Health Organization’s (WHO) aan. Volgens het onderzoek zijn verkeersongevallen wereldwijd doodsoorzaak nummer één voor jongens en mannen in de leeftijdcategorie 15-29 jaar. In de leeftijd 30-40 jaar is het nummer twee, na HIV/AIDS. Voor vrouwen is het de vierde doodsoorzaak. Procentueel gezien verschillen de cijfers per land, waarbij het grootste risico te zien is in ontwikkelingslanden, en dan met name voor jongere generaties.

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-03-2022

Hoeveel ANPR-camera’s zijn er eigenlijk?

ANALYSE - Uw kenteken wordt straks vier weken bewaard als u langs een ANPR-camera rijdt. De Tweede Kamer is in grote lijnen akkoord met een wetsvoorstel dat dat regelt. Hoeveel van dit soort camera’s zijn er eigenlijk? En waar staan ze?

In het politieke debat over de opslag van kentekengegevens en de bijbehorende rapporten en adviezen wordt uitgegaan van ongeveer driehonderd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera’s. Het doorgaans goed ingevoerde Webwereld sprak gisteren van tienduizenden camera’s. Beide aantallen kloppen niet.

We kunnen met zekerheid zeggen dat er 1625 ANPR-camera’s langs de Nederlandse wegen staan. Maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor opsporing. Op dit moment worden al die gescande kentekens nauwelijks gebruikt voor opsporing en dat blijft ook wel even zo ondanks de nieuwe wet (daarover volgende week meer op Sargasso).

Laten we eens gaan tellen.

De meeste ANPR-camera’s worden ingezet voor verkeersmanagement en vallen onder het beheer van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben we een overzicht van al die camera’s gekregen. Het zijn er duizend en die staan vooral in steden en langs provinciale wegen in de Randstad en Noord-Brabant.

Encryptie

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Vorige Volgende