Politici imiteren series

‘De Amerikaanse president Bartlet,’ betoogde Femke Halsema destijds tegen premier Balkenende, zou niet in Irak hebben gevochten. Deze fictieve president uit de politieke serie The West Wing had een heldere stelregel: Wie het recht niet aan zijn kant heeft, moet op de feiten pleiten. Wie zowel het recht als de feiten mist, heeft nog maar één optie: ‘Get the hell out of there.’ Uit alle hoeken van de Kamer kreeg Halsema blikken van herkenning. Politici van verschillende partijen vormden ‘een geheim verbond van West Wing-kijkers’, vertelde ze later. Heel zuiver in de leer is dat verbond kennelijk niet. De stelregel is niet terug vinden in de serie, althans niet beter dan als een anekdote uit een speech van Bartlet. Hij haalt daar het advies van een hoogleraar civiel procesrecht aan: advocaten hebben bij gebrek aan feiten en juridische argumenten altijd nog een laatste optie: gewoon zo hard mogelijk met de vuist op tafel te slaan.

En de beste serie is…

Het onvolprezen Sargasso-publiek heeft de beste serie aller tijden gekozen. En de winnaar is, van tien naar één…

10. Family Guy

9. Dr. Who

8. Seinfeld

7. The Wire

6. Sopranos

5. Red Dwarf

4. Breaking Bad

3. Fawlty Towers

2. South Park

1. Blackadder

Foto: Eric Heupel (cc)

Frontale botsing kabinet en gemeenten

Het begon zo mooi. Het kabinet en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) werden het op 21 april eindelijk eens over het Bestuursakkoord 2011. Het masterplan voor de decentralisatie van een groot pakket taken: de jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de nieuwe regeling Werken naar vermogen. VNG-voorzitter Jorritsma vond dat ze het beste eruit had onderhandeld. Meer zat er gewoon niet in, liet ze weten.

Daarna mocht de VNG het land in. Tijdens drie informatiebijeenkomsten bleek al snel dat een aantal gemeenten grote moeite had met het bereikte resultaat. Vooral de sociale paragraaf stuitte op kritiek. Ook al beloofde het kabinet 400 miljoen euro om de hervorming van WWB/WIJ, WSW en Wajong naar de nieuwe wet Werken naar vermogen mogelijk te maken, veel gemeenten vreesden daar niet genoeg aan te hebben. De hervorming zou bovendien veel te snel tot stand moeten komen.
Bovendien vonden een aantal gemeenten dat hier maar van een halve decentralisatie sprake was. Niet alleen had het Rijk had zich een prominente rol toebedeeld in het Bestuursakkoord (pdf!). ook werd bepaald dat een deel van Werken naar Vermogen en Jeugdzorg ‘ bovenlokaal’ moet worden geregeld. Uiteraard in goed onderling overleg, zoals dat in een democratie hoort, maar “indien gemeenten binnen het jaar geen passende invulling aan de uitvoering hebben gegeven, bepaalt het Rijk hoe dat toch georganiseerd zal worden” (bldz. 8 en 9 uit het Bestuursakkoord).

Foto: Eric Heupel (cc)

Decentralisatie = taakstraf?

foto van PvdA Flickr potostream ccOp 8 juni gaan de gemeenten op de landelijke bijeenkomst van het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) stemmen over het Bestuursakkoord. Het plan waarin decentralisatie van tal van taken is geregeld. Op GC volgen we het gemeentelijk rumoer rond dit akkoord (hier en hier).

Op 11 mei waren 18 gemeentes tegen, twee waren voor en één gemeente was voorwaardelijk voor. Nu zijn 99 gemeentes tegen, 25 voorwaardelijk voor en 9 helemaal voor. Dat ‘voorwaardelijk voor’ houdt in dat die gemeenten de sociale paragraaf aangepast willen zien. De bezuinigingen op de sociale sector moeten van tafel of anders over een veel langere termijn worden gespreid.
De gemeenten die ‘voor’ zijn vinden dat een tegenstem mogelijk tot gevolg heeft dat er helemaal geen decentralisatie zal plaatsvinden. Ze zijn bang dat Rutte dan het hele plan laat varen.

Het verzet richt zich vooral op de bezuinigingen die gepaard gaan met de introductie van de wet Werken naar Vermogen. Daarin worden huidige regelingen als de Wajong, Sociale werkvoorziening en de Wet Investering in Jongeren tot één geheel gesmeed. Daar zien de gemeenten ook wel wat in, maar omdat er meteen 1,8 miljard euro minder wordt bijgeleverd, denken ze de taken op dit gebied niet goed genoeg uit te kunnen voeren. De gemeenten krijgen de opdracht de instroom in de sociale werkvoorziening al komend jaar met een derde te verminderen. Op de lange termijn moeten de huidige 90.000 beschutte werkplekken teruggebracht worden tot 30.000. In 2015 moeten dat er ruim 80.000 zijn.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Eric Heupel (cc)

Hubble not rubble, yet

Amper een jaar nadat NASA onder druk van George “Mars, of was het nou Nuts” Bush Hubble heeft moeten afschrijven lijkt het daar toch niet zo’n vaart mee te lopen. En dat allemaal dankzij “Dextre“. Nee, niet die kleine kleuter met zijn lab, maar een Canadese robot die op locatie reparaties zou moeten kunnen uitvoeren.

Lees hier het hele artikel uit de Washington Post.

Bron: Slashdot.

Foto: Eric Heupel (cc)

Gemeenten klagen de Staat aan.

Den Bosch, Groningen en Doetinchem willen een proefproces tegen de Staat beginnen, om de bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen aan te vechten. Volgens wethouder Van Dijk van de gemeente Doetinchem, doet het Rijk een greep in de kas en verdwijnt er 120 miljoen euro, waardoor werkbegeleiding en loonkostensubsidie niet meer is op te brengen. De bezuinigingsmaatregel komt nu harder aan omdat het bestuursakkoord ook nog eens extra bezuinigingen op de sociale werkvoorziening met zich meebrengt.

De gemeenten willen in een proefproces aan de orde stellen of hier sprake is van ‘contractbreuk’. Volgens de gemeenten kunnen door de bezuiniging eerder gemaakte afspraken niet gerealiseerd worden. Vandaag of morgen zullen de gemeenten definitief besluiten of het ook echt tot een proces kan komen.

Het gaat er heftig aan toe tussen gemeenten en kabinet. Zoals we hier eerder schreven is er flink wat rumoer over het bestuursakkoord, waarin decentralisatie van taken is geregeld. De taken willen de gemeenten wel, maar ze passen voor de ingebakken bezuiniging van ruim 2 miljoen euro op de sociale sector. Met name de sociale werkvoorzieningen zullen hier het meest van te lijden krijgen. Op 8 juni zullen de gemeenten stemmen over dat bestuursakkoord.

Op 13 mei waren nog 23 gemeenten tegen het akkoord, nu zijn al 34 gemeenten tegen het akkoord. Twee gemeenten zijn voorwaardelijk voor, dat wil zeggen dat ze de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening uit het akkoord geschrapt willen zien.
Hier de update (exceldocument) van de lijst van gemeenten waarvan bekend is hoe ze op 8 juni zullen stemmen.    

Foto: Eric Heupel (cc)

Alle macht aan het volk?

Alle macht aan het volk. Dat zou de titel kunnen zijn van het bestuursakkoord tussen Rijk, gemeenten,  en waterschappen. Het gaat immers om decentralisatie? Het overhevelen van taken naar de lagere overheden, zodat besluitvorming over belangrijke zaken dichter bij de burgers komt te liggen. Gemeenten krijgen wat geld en ze mogen helemaal zelf beslissen wat ze ermee doen. Aangezien gemeenten toch veel dichter bij de burgers staan dan het Rijk, is het bijna een communistische opvatting te noemen, om taken naar de lokale overheden over te hevelen.

Waarom groeit dan toch het protest tegen dit bestuursakkoord? Op 21 april tekenden het kabinet en de koepels van gemeenten en provincies (VNG en IPO) het akkoord. Het akkoord is nog niet definitief, want de achterban mag zich er nog over uitspreken. En daar klinkt gemor. Het is ook nooit goed. Geeft de regering wat macht uit handen, gaan er ineens gemeenten en provincies klagen.
Sterker nog: al 23 gemeenten verklaarden zich tegen het akkoord, dat op 8 juni ter stemming zal komen op een bijeenkomst van het VNG. Drie provincies zijn ook tegen. Diverse organisaties, waaronder het FNV, GGZ Nederland, Mezzo (koepel van mantelzorgers) en de VGS (Vereniging van gemeentesecretarissen), vinden ook dat het akkoord niet definitief getekend dient te worden.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Eric Heupel (cc)

Weinig nieuws is goed nieuws?

stop de waanzinVanuit het binnenland geen nieuws. Geen moskee is vannacht in vlammen opgegaan. Maar wacht even, er is wel een aanslag op een katholieke school geweest. Nou ja, laten we maar hopen dat dit het laatste wapenfeit was in deze waanzin.

Kom op, terug naar het dagelijkse leven…

Bron: NOS teletekst

Foto: Eric Heupel (cc)

Gij zult niet verbieden (III): het paparazzi-verbod

Prohibition (Foto: Flickr/Marie-II)

Nederland heeft al de tien verboden van Balkenende, maar daar kan natuurlijk meer bij. Daarom grijpt de GC-redactie het reces aan om inspiratie op te doen voor het kabinet, om de lijn van betutteling vanaf Prinsjesdag met volle kracht te kunnen voortzetten. Waar zouden we immers zijn zonder het geheven vingertje? Help het kabinet mee de zomer door en noteer even mee welke verboden u deze week bent tegengekomen die we zo kunnen overnemen in Nederland!

In Los Angeles zijn ze lekker bezig. Hoezo ‘Land of the free, home of the brave’? De stad stelt een verbod op paparazzi voor op bepaalde plekken in de stad. Het probleem dat hiermee opgelost moet worden is eigenlijk de angst dat de Hollywoodsterren wegtrekken uit de heuvels van Beverly of van het strand van Malibu. Een groot maatschappelijk probleem dus. En wie gunt Tom Cruise of Britney Spears nu niet een ongestoorde wandeling door L.A.?

Het Nederlandse kabinet kan hier prima een vervolg aan geven, in het kader van de normen en waarden: fatsoen moet je doen. Verklaar het Gooi en de PC-Hooftstraat in Amsterdam tot gebied waar een samenscholingsverbod geldt voor mensen met een digitale camera. Verlost van dit kappersbladenterrorisme leven Geer en Goor nog lang en gelukkig. Oh wacht, misschien is dat niet het juiste argument voor dit christelijke kabinet?

Foto: Eric Heupel (cc)

Gij zult niet verbieden (II): het fastfood-verbod

Prohibition (Foto: Flickr/Marie-II)

Nederland heeft al de tien verboden van Balkenende, maar daar kan natuurlijk meer bij. Daarom grijpt de GC-redactie het reces aan om inspiratie op te doen voor het kabinet, om de lijn van betutteling vanaf Prinsjesdag met volle kracht te kunnen voortzetten. Waar zouden we immers zijn zonder het geheven vingertje? Help het kabinet mee de zomer door en noteer even mee welke verboden u deze week bent tegengekomen die we zo kunnen overnemen in Nederland!

Deze keer gaan we naar de Verenigde Staten, het land van onbeperkte mogelijkheden om je helemaal vol te vreten. De stad Los Angeles vindt het genoeg geweest, met name voor arme mensen: in de prachtwijken van L.A. mogen zich de komende jaren geen nieuwe fastfoodrestaurants vestigen. In deze wijken zijn namelijk procentueel gezien veel meer zieken door overgewicht dan elders in de stad. Niks geen vettax, gewoon de restaurants verbieden en dan lost het probleem zich vanzelf op!

Een perfect verbod voor Ella Vogelaar natuurlijk. Alle Dik Trom’s in een achterstandspositie kunnen allang niet meer een ezel vinden die hen op zijn rug kan dragen. Je moet alleen even vergeten dat iedereen in de auto zo naar het stadscentrum rijdt voor een extra Big Mac of Whopper, maar een kniesoor die daar op let. Sociale oorzaken zijn niet meer interessant, als je het aanbod maar verkleint, dan verdwijnt de vraag als sneeuw voor de zon. Binnenkort mag je alleen nog maar een vette hamburger halen waar de rijke mensen wonen. Eens kijken hoe lang zo’n verbod dan stand houdt.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Volgende