Gemeenten klagen de Staat aan.

Den Bosch, Groningen en Doetinchem willen een proefproces tegen de Staat beginnen, om de bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen aan te vechten. Volgens wethouder Van Dijk van de gemeente Doetinchem, doet het Rijk een greep in de kas en verdwijnt er 120 miljoen euro, waardoor werkbegeleiding en loonkostensubsidie niet meer is op te brengen. De bezuinigingsmaatregel komt nu harder aan omdat het bestuursakkoord ook nog eens extra bezuinigingen op de sociale werkvoorziening met zich meebrengt.

De gemeenten willen in een proefproces aan de orde stellen of hier sprake is van ‘contractbreuk’. Volgens de gemeenten kunnen door de bezuiniging eerder gemaakte afspraken niet gerealiseerd worden. Vandaag of morgen zullen de gemeenten definitief besluiten of het ook echt tot een proces kan komen.

Het gaat er heftig aan toe tussen gemeenten en kabinet. Zoals we hier eerder schreven is er flink wat rumoer over het bestuursakkoord, waarin decentralisatie van taken is geregeld. De taken willen de gemeenten wel, maar ze passen voor de ingebakken bezuiniging van ruim 2 miljoen euro op de sociale sector. Met name de sociale werkvoorzieningen zullen hier het meest van te lijden krijgen. Op 8 juni zullen de gemeenten stemmen over dat bestuursakkoord.

Op 13 mei waren nog 23 gemeenten tegen het akkoord, nu zijn al 34 gemeenten tegen het akkoord. Twee gemeenten zijn voorwaardelijk voor, dat wil zeggen dat ze de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening uit het akkoord geschrapt willen zien.
Hier de update (exceldocument) van de lijst van gemeenten waarvan bekend is hoe ze op 8 juni zullen stemmen.    

Zo’n proefproces zou interessant zijn, omdat het kabinet al heeft gemeld met wat tegenvallers te zitten. Als dat tot extra bezuinigingsmaatregelen gaat leiden, zullen ook andere sectoren eerder gemaakte afspraken nader moeten herzien. Als het proefproces slaagt, gaan misschien ook anderen naar de rechter, met als gevolg dat Rutte I wel meer bezuinigingen moeten uitstellen. Het hoger onderwijs en het passend onderwijs hebben zonder een proces, maar met stevige oppositie al resultaat geboekt.

Je ziet het al voor je: Defensie versus de Staat, omdat Hillen meer bezuinigingen overweegt dan was afgesproken. Wie volgt?

  1. 1

    En dat is dan dus dan wel ook wel dan dus wel weer grappig wand dan heb je dus van zoon zaak met zoon rechter en dan doen die dus een gek pak aan en dan heb je dus ook zoon advokaat en dan is die niet om op te eten zoals dus van die zwarte kip maar een advokaat van bij de rechter en zo en dan doet die rechter van slaan met een hamer en dan is dat dus dan dus wel weer niet een hamer uit de gereedschapskist wand dat is weer heel anders en dan heb je in een gereedschapskist ook wel is een zaag en ook wel is een schroevedraaier en ook wel is een waterpomptang en ook wel is een gewone tang en ook wel is een kruiskopschroevedraaier en ook wel is spijkers en ook wel is schroeven en ook wel is een duimstok en dan kan je die dan dus kopen bij gamma en ook wel bij ikea en ook wel bij karwei en ook wel bij praxis en dan moet je een auto mee wand op de fiets ga je dat dan dus niet redden temisnte niet een gereedschapskist tillen en dan kan je best dan dus ook dan weer wel een ongeluk krijgen en dat heb je soms