Reputatie boven alles: waarom de Katholieke Kerk wel moest zwijgen over seksueel misbruik

Het recente nieuws over het seksueel misbruik door oud-bisschop Jo Gijssen, samen met de berichtgeving dat het Bisdom Roermond hiervan al maandenlang op de hoogte was, doet opnieuw de vraag rijzen waarom de Katholieke Kerk jarenlang zweeg over het wijdverbreide misbruik in haar midden. Soms lijkt het alsof de begrippen 'Katholieke Kerk' en 'kindermisbruik' bijna synoniem zijn. Dat is geen toeval. Sinds halverwege de jaren tachtig zijn talloze gevallen van seksueel misbruik door katholieke functionarissen aan het licht gekomen. Alleen al in Nederland zijn tussen 1945 en 2010 tussen de tien- en twintigduizend minderjarigen misbruikt door katholieke geestelijken en lekenhelpers. Op wereldwijde schaal moet het aantal slachtoffers in deze periode in de honderdduizenden, wellicht zelfs in de miljoenen hebben gelopen.

Door: Foto: Ioja (cc)

Nog een Nederlandse bisschop schuldig aan misbruik

De Volkskrant:

Behalve Jo Gijsen heeft ook een andere Nederlandse bisschop zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van jonge jongens. De klachtencommissie van het Meldpunt misbruik RKK heeft vier klachten tegen Jan Niënhaus, voormalig hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en titulair bisschop van Benda, gegrond verklaard.

Eigenlijk wist men dit twee jaar geleden al:

De klachten over ontuchtige handelingen, zoals het over en weer betasten van de penis, zijn al twee jaar geleden gegrond verklaard door de klachtencommissie. Maar ze zijn nimmer publiekelijk bekendgemaakt door het aartsbisdom Utrecht. […]

Daarmee laadt de katholieke kerk opnieuw de verdenking op zich het misbruikschandaal niet serieus te nemen en haar kerkleiders postuum te willen beschermen voor reputatieschade.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Shirley de Jong (cc)

Katholieke kerk hanteert wereldwijde mediastrategie

ANALYSE - De katholieke kerk wordt nu al jarenlang geconfronteerd met niet aflatende beschuldigingen van seksueel misbruik. Inmiddels lijkt de Kerk een nieuwe, wereldwijde mediastrategie bedacht te hebben om met deze aanslag op haar reputatie om te gaan: ‘Anderen doen het ook!’

Onlangs werd bekend dat de Australische regering een groot onderzoek gaat beginnen naar seksueel misbruik binnen religieuze organisaties, jeugdzorginstellingen en scholen. Ondanks de brede opzet van het onderzoek, was de directe aanleiding de beschuldiging van een hooggeplaatste Australische politiebeambte dat de katholieke kerk stelselmatig de wandaden van pedofiele priesters met de mantel der liefde bedekte.

De Australische bisschoppenconferentie verklaarde dat ze de brede onderzoekscommissie zou steunen, maar benadrukte vervolgens dat kindermisbruik ‘niet alleen in de katholieke kerk voorkomt.’

Kardinaal George Pell, de hoogstgeplaatste katholieke geestelijke in Australië, voegde hier het volgende aan toe:

Public opinion remains unconvinced that the Catholic church has dealt adequately with sexual abuse. Ongoing and at times one-sided media coverage has deepened this uncertainty.

Kortom: ‘Anderen deden het ook, maar dankzij “de media” worden alleen wij erop aangekeken.’

Het is opvallend dat toen de Commissie-Samson een maand geleden haar rapport over misbruik binnen de Nederlandse jeugdzorg openbaar maakte, het Bisdom Haarlem-Amsterdam op vrijwel identieke wijze reageerde als de Australische bisschoppen:

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Quote du jour | Zeer verdrietig

Ook ervaart mgr. Wiertz het als zeer verdrietig dat de latere kerkelijke positie en voorbeeldfunctie van oud-bisschop Jo Gijsen beschadigd zijn.

Uit de persverklaring van het bisdom Roermond naar aanleiding van het gegrond verklaren van klachten van seksueel misbruik tegen oud-bisschop Jo Gijssen.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Quote du Jour | De Danneels-tapes

“Ah! We kunnen ook, zoals ik al zei vergiffenis vragen en vergiffenis geven, dat is ook nog een mogelijkheid.”
(Kardinaal Danneels in De Standaard, 28 augustus 2010, transcriptie van de Danneels-tapes, geen link)

Je moet maar durven. Op 8 april dit jaar heeft kardinaal Godfried Danneels, tot voor kort de hoogste prelaat binnen de Belgische katholieke kerk, een slachtoffer van seksueel misbruik voorgesteld om te wachten met openbaarmaking tot de dader met pensioen zou gaan: ‘Eigenlijk, monseigneur gaat volgend jaar zijn ontslag geven, eigenlijk zou dat beter zijn dat je wacht.’ Het slachtoffer was notabene dertien jaar lang, tot zijn achttiende, misbruikt door zijn oom, bisschop Roger Vangheluwe.

Quote du Jour | Gewond maar vliegend

“Benedictus reisde per vliegtuig, ondanks de vulkanische aswolk uit IJsland die over Europa zweeft. Het toestel was in Rome een van de weinige vliegtuigen die toestemming kregen om op te stijgen.” (Katholiek Nederland)

De paus wilde wel indirect iets toegeven – ‘De Kerk is gewond door onze zonden’ –, maar zonder directe verwijzing naar het vele seksuele misbruik door de dienaars van zijn kerk. Zijn woordvoerder mocht vervolgens de link leggen ten overstaan van de pers. Dus had de Heilige Vader zich over de zaak uitgesproken, maar toch ook weer niet. Op latere tijdstippen kan hier dan naar verwezen worden naar gelang het uitkomt. Hetzelfde geldt voor zijn ontmoeting met slachtoffers van misbruik, waarover we alleen achteraf en uit de tweede hand iets gehoord hebben.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Het uitkleden van de kerk

[qvdd]

De broeders hebben ons uitgekleed. Nu gaan wij de kerk uitkleden.

Twee slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk roepen lotgenoten op zich bij hen aan te sluiten om als groep smartengeld en schadevergoeding te claimen. De Volkskrant rept al van een megaclaim, maar die zal het bedrag dat de Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten heeft uitgekeerd aan misbruikslachtoffers vast niet overtreffen.

Vorige