Quote van de Dag: Het uitkleden van de kerk

[qvdd]

De broeders hebben ons uitgekleed. Nu gaan wij de kerk uitkleden.

Twee slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk roepen lotgenoten op zich bij hen aan te sluiten om als groep smartengeld en schadevergoeding te claimen. De Volkskrant rept al van een megaclaim, maar die zal het bedrag dat de Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten heeft uitgekeerd aan misbruikslachtoffers vast niet overtreffen.