Nakaarten over de geheime diensten

Minister Plasterk zou wel degelijk de commissie-stiekem hebben geïnformeerd over de telefoondata, maar dat kan niet gelden als het informeren van de Kamer, zegt Wytze van der Woude. Het leukste aan klaverjassen is misschien niet het spel zelf, maar het nakaarten. Alle slagen liggen open op tafel en de spelers hebben de mogelijkheid achteraf te reconstrueren wat goed en wat minder goed ging. Welke mogelijkheden tot ‘roem’ zijn onbenut gebleven? Had er wellicht een ‘pit’ (sommigen noemen het ‘mars’) ingezeten? Heeft iemand ‘verzaakt’? Het nakaarten rondom het Plasterk-debat over de 1,8 miljoen verzamelde ‘metadata’ wordt echter een beetje gemankeerd door het euvel dat ook na afloop niet alle kaarten op tafel liggen.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dijsselbloem & Plasterk: ‘Senaat niet bedoeld voor politieke spelletjes’

Bij de ‘constructieve drie’ (CU, SGP, D66) was dat nog OK, maar nu – naar verwachting -binnenkort ook andere partijen nodig zijn om het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid te krijgen, wordt dit allemaal wel heel erg problematisch:

‘Een meerderheid in de Eerste Kamer is nice to have, maar het mandaat in de Tweede Kamer is echt belangrijker. Meerderheden in de senaat kunnen we op allerlei manieren verwerven. We moeten oppassen dat de Eerste Kamer geen gelijkwaardigheid aan de Tweede Kamer gaat claimen. Zo van: ik krijg mijn zin niet in de Tweede Kamer, dan ga ik obstructie plegen in de Eerste Kamer, door dingen tegen te houden.’

Een andere PvdA-minister, Ronald Plasterk, sluit zich daarbij aan. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat de nieuwe grondhouding wordt: wij gaan structureel alles tegenhouden. Daar acht ik de senatoren te hoog voor.’

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Partij van de Arbeid (cc)

Samsom snapt het nog steeds niet

OPINIE - Ik heb gisteravond met kromme tenen gekeken naar een minister die urenlang bezig was net niet te verdrinken. Zijn optreden was stuntelig, weinig overtuigend en als dit een sollicitatiegesprek was, bijvoorbeeld voor de functie van minister van Binnenlandse Zaken, was hij nooit aangenomen. Ook niet als burgemeester van Burum, trouwens.

En nu, de volgende ochtend, vindt PvdA-leider Samsom het ‘volstrekt onbegrijpelijk’ dat een groot deel van de oppositie een motie van wantrouwen tegen Plasterk heeft gesteund. Samsom begrijpt het blijkbaar niet. Wat je ook over dit onderwerp kunt zeggen: het is voor heel Nederland duidelijk wat er aan de hand was. Het probleem was niet zo ingewikkeld als bij financiële onderwerpen waar het weliswaar om miljarden gaat maar waar het verhaal voor leken moeilijker te volgen is. Je bent dan afhankelijk van de uitleg van de parlementaire pers en andere exegeten. Maar deze kwestie was glashelder. Plasterk had iets beweerd dat pertinent onjuist was en vervolgens duurde het drie maanden voordat hij de Kamer informeerde dat de echte waarheid diametraal tegenover zijn oorspronkelijke bewering stond. Iedereen kan dat controleren, niks ingewikkelds aan: de minister heeft gelogen. En wat maakt Samson er vanochtend op de NOS-site van? Hij zegt ‘dat Plasterk een fout heeft gemaakt door te speculeren over een scenario dat niet waar bleek te zijn, maar dat de minister daar ook zijn excuses voor heeft aangeboden en dat die zijn geaccepteerd.’ Samson noemt het ‘speculeren’. Dat is onzin, want iedereen heeft gehoord dat de minister buitengewoon stellig was over de NSA-streken, daar was geen woord van gespeculeerd. En het was ook niet  zomaar ‘een’ scenario, alsof hij voor hetzelfde geld iets anders had kunnen beweren, bijvoorbeeld dat de Belgen het gedaan hadden. Buitengewoon doorzichtig zoals Samson nu al de geschiedenis naar zijn hand wil zetten.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

PvdA & VVD: ongericht tappen “omdat het kan”

NIEUWS - Het plan van ministers Hennis-Plasschaert (VVD) en Plasterk (PvdA) om de geheime diensten ongericht uit kabels te laten tappen (uit de ether mocht al) kon al vóór het debat van vandaag op een Kamermeerderheid rekenen, omdat de fracties van de coalitiepartners (VVD & PvdA, momenteel in de peilingen samen goed voor 28 zetels) zich er al achter hadden geschaard.

Tweakers:

Ton Siedsma van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vindt het opmerkelijk dat VVD en PvdA zich nog voor het debat van dinsdag achter de plannen van het kabinet scharen. “Uit de plannen blijkt nauwelijks iets over de noodzaak om iedereen af te kunnen tappen”, zegt hij tegenover Tweakers. “We weten niet hoe nuttig en effectief dat is, terwijl de inbreuk op onze privacy enorm is.”

Opmerkelijk is dat de Kamerleden die nu instemmen met de plannen van het kabinet, eind 2013 nog tegen waren. Kamerlid Recourt van de PvdA zei toen dat inbreuken op de privacy enkel moeten worden toegestaan als ze gericht zijn. Ook Dijkhoff van de VVD vond het opslaan van grote hoeveelheden data ‘omdat het kan‘ niet wenselijk. [Mijn dik.]

Lubach over privacy

Arjen Lubach laat nog eens fijntjes zien hoe hypocriet onze politici zijn als het gaat om onze privacy. Sommigen draaien om als en blad aan een boom (Hennis-Plasschaert), terwijl anderen (Plasterk) ineens hun mond houden als er een camera in de buurt is.

Onder het mom van veiligheid en landsbelang krijgen Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden. De overheid wil alles van ons weten en bijna de gehele ministersploeg doet hier aan mee.

Quote du jour | Verstandig

Ik vind het een heel verstandig voorstel.

Minister Ronald Plasterk over zijn eigen plannen om de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen te voegen.

D66-leider Alexander Pechtold voegde daaraan toe:

Het kabinet wil tempo. Dat lijkt me verstandig.

Wel wil Pechtold eerst nog weten wat de meerwaarde van de samenvoeging is.

Plannen voor superprovincie nog ‘helemaal op schema’

De Volkskrant:

De plannen voor een superprovincie liggen nog ‘helemaal op schema’. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft dat vandaag gezegd voorafgaande aan de ministerraad. De betrokken provincies zelf denken daar heel anders over.

Het kabinet bespreekt op dit moment zijn wetsvoorstel voor de fusie van provincies. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland haakten deze week af omdat ze een goede visie van het kabinet op de samenvoeging missen.

‘Commissie-stiekem’ al in december geïnformeerd over afluisterzaak

Zo bericht het NRC.

Echter:

Oppositiebronnen benadrukken dat het politieke belang van de informatie, die Hennis op 12 december met de commissie deelde, in hun ogen niet duidelijk was. Hennis noch Plasterk zou de relatie hebben gelegd met eerdere publieke uitlatingen van Plasterk. Die had gezegd dat de NSA 1,8 miljoen beldata had verzameld van Nederlandse gesprekken, zonder medeweten van Nederland. Door niet te zeggen dat het om een correctie van een eerder kabinetsstandpunt ging, ontging de politieke lading van de mededeling veel leden van de commissie.

Fractievoorzitters mogelijk wél geïnformeerd over telefoondata

Dat schrijft nrc.nl naar aanleiding van een uitspraak van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Die zei over de motie van wantrouwen tegen Ronald Plasterk, die ondertekend werd door de meeste oppositiepartijen:

De conclusie in de motie dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd, is een politiek oordeel. De motie kán per definitie niets zeggen over wat er wel of niet in de commissie voor de inlichtingendiensten is besproken, want dat is geheim.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Volgende