Palestijnse eenheidsregering: een eerste stap op weg naar verzoening

De Palestijnse Autoriteit heeft sinds maandag 2 juni 2014 een nieuwe regering. Een regering van nationale eenheid waaraan voor het eerst sinds 2007 zowel Fatah als Hamas hun steun hebben verleend. Het is de eerste stap in een verzoeningsproces. Maar de echte grote beslissingen moeten nog komen. Israël is er niet blij mee, dit nieuwe eenheidskabinet. Weliswaar is het een 'zakenkabinet' met louter technocraten, onder leiding van Rami Hamdallah, die ook de vorige regering leidde, en zonder kopstukken van welke Palestijnse groepering dan ook. Maar een regering die mede door de 'terreurbeweging' in Gaza wordt gesteund is voor Israël taboe. Mahmoud Abbas mag dan in diverse toonaarden hebben verklaard dat de nieuwe regering alle akkoorden die in het verleden met Israël zijn gesloten zal respecteren, geweld heeft afgezworen en zal treden in de voetsporen van het beleid van de Palestijnse Autoriteit, de Israëlische regering is er niet van onder de indruk. Voor Benjamin Netanyahu maakt het namelijk allemaal niets uit.

Boze Joods-Amerikaanse zionisten eisen censuur opera

In 1985 kaapten Palestijnse terroristen het cruiseschip de Achille Lauro en eisten de vrijlating van zo’n vijftig Palestijnen in Israëlische gevangenissen.

Hun plan was om aan te meren in de Syrische havenstad Tartus, maar toen de terroristen geen toestemming kregen om de haven binnen te varen, zochten ze de Joodse Amerikaan Leon Klinghoffer uit, schoten hem een kogel door het hoofd, en wierpen zijn lichaam met rolstoel en al overboord.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Montecruz Foto (cc)

Israël brak tijdens vredesonderhandelingen alle records met betrekking tot bouwen in bezet gebied

ACHTERGROND - De regering-Netanyahu heeft alle records gebroken met betrekking tot bouwen in de nederzettingen tijdens de negen maanden dat er met de Palestijnen over ‘vrede’ is gepraat. Dat is de mening van Yariv Oppenheimer, het hoofd van de Israelische NGO Vrede Nu. Oppenheimer zei dit tegen het persbureau AFP naar aanleiding van cijfers die Vrede Nu dinsdag bekendmaakte. Daaruit bleek dat Israël in de afgelopen maanden, vanaf eind juli, plannen heeft goedgekeurd voor het bouwen van bijna 14.000 nieuwe woningen.

Om precies te zijn gaf Israël in die periode een finale goedkeuring aan plannen of schreef het tenders uit voor de bouw van 13.851 nieuwe woningen. Volgens Vrede Nu komt dat neer op een tempo van 50 nieuwe huizen per dag, of 1.540 nieuwe huizen per maand, een tempo dat nooit eerder is gehaald.

De PLO maakte dinsdag in aanvulling op deze gegevens bekend dat Israël tijdens de onderhandelingsperiode ook 508 gebouwen van Palestijnen heeft gesloopt, waarvan 312 woonhuizen. Op basis van cijfers van de VN meldde de PLO ook dat daardoor 878 personen dakloos waren geworden. In één geval werd een heel dorpje, Khirbet Makhoul (inwonertal 120 mensen) met de grond gelijk gemaakt.

Afgezien daarvan, werden er in de periode van de vredesgesprekken 61 mensen door Israëlische militairen gedood en raakten er ongeveer 1.100 gewond. In de betreffende periode werden 3,674 Palestijnen door het Israëlische bezettingsleger gearresteerd.

Foto: Cabinet Office (cc)

Israëlisch-Amerikaanse hypocrisie

OPINIE - De VS zijn niet blij met de verzoening tussen de Palestijnse bewegingen Fatah en Hamas. Verbaast dat iemand?

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Jen Psaki, zei donderdag dat dit het einde kan betekenen van het vredesproces. En een niet met name genoemde hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris zei donderdag dat de VS hun hulp aan de Palestijnen opnieuw tegen het licht moeten houden als de twee groeperingen samen een regering gaan vormen.

‘Iedere Palestijnse regering moet duidelijk en ondubbelzinnig uitspreken dat zij tegen geweld is, dat zij de staat Israel erkent en dat zij eerder aangegane overeenkomsten en verplichtingen tussen de partijen zal honoreren,’ aldus deze functionaris. ‘Als er een nieuwe Palestijnse regering wordt gevormd, zullen we haar beoordelen naar gelang zij zich schikt naar deze zaken en op basis van haar daden en politiek. En dan zullen we op basis van de Amerikaanse wetgeving beslissen welke gevolgen dat heeft voor onze hulp.’

Israël was evenmin verheugd over de toenadering tussen Hamas en Fatah. De Israëlische regering – die meerdere ministers telt die een Palestijnse staat sowieso nooit hebben zien zitten – heeft donderdag de vredesbesprekingen (die inmiddels besprekingen waren geworden over het al of niet houden van besprekingen) volledig opgeschort. Ook werd, na een kabinetszitting van zes uur, aangekondigd dat Israël met strafmaatregelen zal komen zodra er een regering van Fatah en Hamas wordt gevormd.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Downing Street (cc)

Netanyahu verbiedt vrijwel alle samenwerking met de Palestijnen

ACHTERGROND - Deze stap komt nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken John Kerry suggereerde dat de vredesonderhandelingen dankzij Israëlische stappen stil zijn komen te liggen.

De Israëlische premier Netanyahu heeft alle Israëlische ministeries afgelopen woensdag opdracht gegeven hun eventuele samenwerking met Palestijnse instituties en instanties te beëindigen. Nadrukkelijk zullen ook geen ontmoetingen meer mogen plaatsvinden van Israëlische ministers met hun Palestijnse collega’s.

Netanyahu’s beslissing werd genomen in het kader van verdergaande ‘bestraffingen’ van de Palestijnse Autoriteit en de PLO, omdat zij zo brutaal waren geweest het lidmaatschap aan te vragen van vijftien internationale verdragsorganisaties en instituties.

Haaretz meldt op gezag van een hoge Israëlische functionaris dat de ministers telefonisch op de hoogte van Netanyahu’s beslissing werden gesteld door Avichai Mendelblit, de secretaris van het Israëlische kabinet. Alleen ‘in het veld’ wordt samenwerking op heel laag niveau nog toegestaan, aldus de bron van Haaretz.

De maatregel werd onmiddellijk scherp bekritiseerd door Isaac Herzog, de voorman van de bij de laatste verkiezingen flink geslonken oppositionele Arbeidspartij. Ook minister Amir Peretz (Hatnua) kwam met kritiek. Hij noemde made maatregel ‘zinloos’ en zei dat discussie hierover nodig was.

Netanyahu’s stap kwam enkele uren nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken de blaam voor het mislukken van de vredesonderhandelingen grotendeels bij Israël had gelegd en de aanvraag van de PLO bij VN- en internationale organisaties het gevolg had genoemd van Israëls handelen. Weliswaar zei Kerry tijdens een hoorzitting van de Commissie van Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse Senaat dat ‘beide zijden’ posities hadden betrokken ‘waarbij dingen gebeurden die de zaken niet vooruit hielpen’, maar, zo vervolgde hij:

Foto: Olivier Pacteau (cc)

Abbas zet handtekening onder aanvragen lidmaatschap 15 VN-organisaties

ACHTERGROND - De Palestijnse autoriteit probeert Israël onder druk te zetten door het lidmaatschap van vijftien VN-organisaties aan te vragen.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft maandagavond de papieren ondertekend waarin hij namens de PLO het lidmaatschap aanvraagt van vijftien organisaties van de Verenigde Naties, bericht het persbureau Ma’an.

In een tv-toespraak tot het Palestijnse volk zei Abbas dat deze stap genomen is nadat Israël weigerde de vierde lichting Palestijnse gevangen vrij te laten. Abbas zei dat het Palestijnse leiderschap er unaniem voor had gestemd deze stap te zetten. De Palestijnse president zei dat de maatregel niet gericht is tegen de VS, dat de Palestijnen terzijde staat. Hij prees de Amerikaanse minister Kerry die hij 39 keer had ontmoet, maar meende dat er geen andere mogelijkheid meer open bleef. Hij wees erop dat het Palestijnse leiderschap erin had toegestemd negen maanden de kwestie van het lidmaatschap van VN-organisaties te laten rusten, maar nooit zijn rechten hierop had opgegeven.

Abbas voegde eraan toe dat de Palestijnen de huidige ronde van vredesbesprekingen zullen blijven gebruiken totdat de vastgestelde termijn daarvoor op 29 april afloopt. Ook zei Abbas dat de Palestijnen blijven zoeken naar een vreedzame oplossing via onderhandelingen en via vreedzaam volksverzet.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: zeeuwsebibliotheek (cc)

Tweede Kamer maakt zichzelf belachelijk

OPINIE - Twee christelijke Kamerleden hebben dinsdag een gelukkig moment beleefd. Een motie van Joël Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP) tegen het betalen van vergoedingen van de Palestijnse Autoriteit aan gevangenen in Israëlische gevangenissen, is aangenomen. In de motie wordt de Nederlandse regering, in casu minister Timmermans, gevraagd er bij de Palestijnse Autoriteit op aan te dringen niet meer van dit soort salarissen aan gevangenen te betalen. Het geld komt immers onder meer terecht bij mensen die terroristische aanslagen hebben gepleegd waar ‘onschuldige kinderen, vrouwen en mannen het slachtoffer van zijn geworden.’ En dat zou opgevat kunnen worden als het ‘aanmoedigen van misdrijven.’

Zo staat het tenminste in de motie. En dat is wel wat neutraler geformuleerd dan de gebruikelijk termen die Voordewind en Van der Staaij hanteren als ze het over de salarissen voor Palestijnse gevangenen hebben. Want dan heet het – in navolging van het CIDI dat deze motie aanstuurde – ‘het verheerlijken van geweld.’

Ik vermoed dat de formulering nodig was om een wat bredere steun in de Kamer te krijgen. Met hulp van de PVV en de VVD komt je een heel eind, maar haal er een paar CDA-ers erbij en je haalt de eindstreep.

Foto: Enric Borràs (cc)

Erkenning staatje op de Westoever is geen goed idee

De Palestijnse Autoriteit (PA) is volop bezig met een campagne voor erkenning door de Verenigde Naties van een Palestijnse staat. Een keur van landen heeft al toegezegd vóór te gaan stemmen. Tenslotte erkennen meer dan 100 landen Palestina nu al (de Palestijnse staat was namelijk al uitgeroepen op een bijeenkomst van de Palestijnse Nationaal Raad, het PLO-parlement, in 1988 in Algiers). Zoals het er uitziet komt het voorstel van de PA op 20 september aan de orde in de Algemene Vergadering van de VN en zal het daar worden aangenomen. Daarna moet het bekrachtigd worden in de VN-Veiligheidsraad. En daar –  dat staat zo goed als vast – zullen de Verenigde Staten een veto uitspreken.

Is de erkenning door de Algemene Vergadering van de VN nu goed of slecht voor de Palestijnen, c.q. voor Israel, c.q. voor het streven naar vrede? De meningen daarover zijn verdeeld. Een deel van de Palestijnen ziet er een erkenning van de Palestijnse aspiraties in, een groot aantal anderen, zeker buiten de bezette gebieden, is echter tegen. Ook de Israelische regering is tegen. Israelische- en Joodse vredesorganisaties als Gush Shalom, Jewish Voice for Preace (JVP) of in Nederland Een Ander Joods Geluid (EAJG) zijn echter vóór. Het is de moeite waar de motivatie van JVPof die van EAJG na te lezen.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Enric Borràs (cc)

Het Goldstone rapport en het vervolg

vnvlagAnderhalve maand geleden kwam het Goldstone rapport (pdf) uit. Meneer Goldstone heeft voor de VN de operatie “Cast Lead” onderzocht. Dat was de militaire operatie die Israël uitvoerde in de Gazastrook als reactie op de lange reeks raketbeschietingen vanuit Gaza. Het rapport heeft nogal wat opschudding veroorzaakt omdat het zich vrij stevig uitspreekt over de schendingen van het humanitaire recht en het oorlogsrecht door Israël in meerdere mate en door de Palestijnen in iets mindere mate.

Anderhalve week geleden heeft men in de roemruchte VN commissie voor de mensenrechten toch besloten een resolutie te maken naar aanleiding van dit rapport. Deze resolutie is aangenomen en zal daarom naar de algemene vergadering van de VN gestuurd worden. Nederland heeft tegen de resolutie (pdf) gestemd. Belangrijkste reden: de resolutie legt de nadruk eenzijdig op Israël.

Is die stellingname terecht en wat moet Nederland doen bij de stemming in de algemene vergadering straks?

Allereerst is er een formeel probleem. Palestina is geen erkende staat en als zodanig geen lid van de Verenigde Naties. De Palestijnen hebben wel de waarnemerstatus, maar die rol wordt ingenomen door de PLO. Dus de vraag is in hoeverre je als VN überhaupt een “eenheid” kan aanspreken die je niet erkent.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.